Byla 2SA-115-345/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Henricho Jaglinskio, kolegijos teisėjų Dalios Kačinskienės ir Dalios Višinskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Lietmedis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2009 m. kovo 24 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Lietmedis“ skundą suinteresuotiems asmenims antstolei N. L., Vilniaus apskrities mokesčių inspekcijai ir UAB „Onninenlit“ dėl antstolio veiksmų.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas UAB „Lietmedis“ 2008-05-29 pateikė skundą, prašydamas panaikinti 2008-05-19 patvarkymo dėl turto arešto patikslinimą ir panaikinti areštus medienos džiovykloms.

4Suinteresuotas asmuo antstolė N. L. atsiliepime į skundą prašė jo netenkinti.

5Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas 2009-03-24 nutartimi pareiškėjo UAB „Lietmedis“ skundą suinteresuotiems asmenims antstolei N. L., Vilniaus apskrities mokesčių inspekcijai ir UAB „Onninenlit“ dėl antstolio veiksmų paliko nenagrinėtą. Teismas nustatė, kad į 2009-03-24 13.30 val. skirtą teismo posėdį pareiškėjo atstovas neatvyko. Šaukimas įteiktas tinkamai, gautas pareiškėjo prašymas atidėti teismo posėdį, kadangi UAB „Lietmedis“ generalinis direktorius A. B. prieš pat posėdį susirgo. Teismas nustatė, kad į teismo posėdį taip pat neatvyko antstolė N. L., kuriai šaukimas įteiktas tinkamai, gautas prašymas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant. Taip pat į teismo posėdį neatvyko ir Vilniaus apskrities mokesčių inspekcijos atstovas bei UAB „Onninenlit“ atstovas, kuriems šaukimai įteikti tinkamai. Teismas konstatavo, jog kad UAB „Lietmedis“ generalinis direktorius A. B. į nagrinėjamoje byloje skiriamus posėdžius dėl ligos neatvyksta jau antrą kartą. Teismas nustatė, kad į 2008-10-08 13.30 val. vykusį posėdį A. B. neatvyko dėl to, jog nuo 2008-08-19 sirgo; apie tai, kad pareiškėjo atstovas negalės dalyvauti teismo posėdyje, UAB „Lietmedis“ teismą informavo faksimiliniu pranešimu likus dviems dienoms iki posėdžio datos, t.y. 2008-10-06, nors, žinodamas, kad pareiškėjo vadovas serga nuo 2008-08-19, per laikotarpį iki paskirto posėdžio datos (šaukimas pareiškėjui buvo įteiktas 2008-09-04) galėjo pasirūpinti, kad pareiškėjo interesus posėdyje atstovautų kitas UAB „Lietmedis“ darbuotojas arba iš anksto pranešti teismui apie tai, kad pareiškėjo atstovas negalės dalyvauti 2008-10-08 13.30 val. paskirtame posėdyje, idant nebūtų gaišinamas kitų į posėdį kviestų asmenų (jų atstovų) laikas.

6Teismas konstatavo, jog, pateikdamas 2009-03-24 faksimilinį prašymą dėl teismo posėdžio datos atidėjimo, UAB „Lietmedis“ jį motyvavo tuo, jog generaliniam direktoriui A. B. sveikata sutriko prieš pat teismo posėdį, todėl pareiškėjas nespėjo paskirti kito atstovo. Teismas atkreipė dėmesį, jog prie prašymo nebuvo pridėta jokių rašytinių įrodymų, patvirtinančių, jog A. B. į sveikatos priežiūros įstaigą dėl netikėto sveikatos sutrikimo buvo išvežtas 2009-03-24 apie 10.00 val. ir kad šioje įstaigoje išbuvo iki teismo posėdžio laiko, t.y. 13.30 val., arba kad tą dieną dėl sveikatos būklės teismo posėdyje dalyvauti nebegalėjo. Teismas pabrėžė, kad prie prašymo taip pat nėra pridėta rašytinių įrodymų (UAB „Lietmedis“ įstatų ar kt.) apie tai, jog sergant įmonės generaliniam direktoriui, kiti įmonei vadovaujantys asmenys negali be generalinio direktoriaus įgaliojimo atstovauti bendrovės interesų teisme arba įgalioti kitus asmenis atstovauti UAB „Lietmedis“ interesus teisme.

7Teismas, atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, padarė išvadą, kad pareiškėjas nesirūpina greitu bylos išnagrinėjimu, piktnaudžiauja jam priklausančiomis procesinėmis teisėmis. Teismas, įvertinęs UAB „Lietmedis“ atstovų neatvykimo į 2008-10-08 13.30 val. ir 2009-03-24 apie 13.30 val. skirtus posėdžius aplinkybes, pareiškėjo generalinio direktoriaus A. B. liga (sveikatos sutrikimai) nelaikytina priežastimi, užkirtusia kelią pareiškėjo atstovo dalyvavimui nurodytuose posėdžiuose. Teismas, laikydamas pareiškėjo atstovų neatvykimą į skiriamus posėdžius nepateisinamu ir imdamasis priemonių užkirsti kelią proceso vilkinimui, uždarosios akcinės bendrovės „Lietmedis“ skundą dėl antstolio veiksmų palieka nenagrinėtą.

8Pareiškėjas UAB „Lietmedis“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti 2009-03-24 nutartį ir grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti civilinę bylą iš naujo. Teismo nutartis neteisėta ir nepagrįsta. Pareiškėjas 2009-03-24 faksimiliniu ryšiu teismui pranešė, jog atstovas susirgo ir prašė teismo posėdį atidėti. Pareiškėjo atstovas staiga pablogėjus sveikatai buvo išvežtas į sveikatos priežiūros įstaigą apie 10 val., o byla turėjo būti nagrinėjama 1330 val., t.y. po 3 valandų ir 30 minučių. Pareiškėjo nuomone, teismo motyvai, kad, sutrikus sveikatai, atstovas galėjo būti nuvežtas per visą miestą į Šeškinės polikliniką, priimtas gydytojo ir vėl atvažiuoti visuomeniniu transportu bei atstovauti teisme yra nepagrįsti. Įmonės administratorei, neturinčiai teisinio išsilavinimo ir nežinančiai bylos aplinkybių, tinkamai atstovauti bylos nagrinėjime teisme yra neįmanoma. Niekas negalėjo numatyti, kad įmonės vadovą ištiks staigus sveikatos sutrikdymas. Sudaryti atstovavimo sutartį per 3,5 val. ar šiaip kam nors tinkamai pasiruošti atstovauti, pareiškėjo nuomone, nelogiška. Šios aplinkybės įrodo, kad apie atstovo susirgimą teismui buvo pranešta tinkamai. Susirgimo rimtumą nusako tai, jog atstovas buvo nedarbingas iki 2009-04-03, t.y. aiškiai matyti, jog atstovas sirgo. Kito atstovo pareiškėjas per 3,5 val. susirasti negalėjo, todėl pranešė apie tai teismui.

9Suinteresuotas asmuo antstolė N. L. atsiliepime į atskirąjį skundą, prašė netenkinti atskirojo skundo bei palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą. Taip pat pareiškėjo pateiktą naują įrodymą – pažymą apie pareiškėjo atstovo nedarbingumą atsisakyti priimti. Nurodo, kad, atsižvelgiant į tai, jog prie prašymo atidėti teismo posėdį, nebuvo jokių įrodymų, pagrindžiančių neatvykimo priežasčių svarbumą, teismas tinkamai įvertino pareiškėjo veiksmus, bei teisėtai paliko skundą dėl antstolio veiksmų nenagrinėtą. Skundas dėl antstolių veiksmų nagrinėjamas nuo 2008 m. birželio mėnesio. Išieškotina suma ženkliai viršija šimtą tūkstančių. Antstolė buvo kviečiama atvykti į teismo posėdį 4 kartus. Antstolės nuomone, pareiškėjas nesąžiningai naudojasi priklausančiomis procesinėmis teisėmis, nesirūpina greitu bylos išnagrinėjimu, elgiasi nerūpestingai, t.y. elgiasi priešingai nei numato įstatymai ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika. Atskirajame skunde nurodyti argumentai nepagrįsti įrodymais, nėra jokių įrodymų, kelintą valandą pareiškėjo atstovas buvo išvežtas į sveikatos priežiūros įstaigą, bei kokios aplinkybės užkirto kelią pareiškėjo tinkamam atstovavimui teisme, o pateikta pažyma apie pareiškėjo atstovo nedarbingumą iki 2009-04-03 galėjo būti pateikta pirmos instancijos teisme.

10Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (LR CPK 320 str. 2 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (LR CPK 338 str.).

12Pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina dėl netinkamo procesinės teisės normų pritaikymo, perduodant skundą dėl antstolės N. L. veiksmų nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, atsižvelgiant į viešąjį interesą šioje byloje – būtinumą užtikrinti teisingumo vykdymą šalyje, siekiant įgyvendinti proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principą, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais.

13Įstatymų leidėjas, reglamentuodamas skundų dėl antstolių veiksmų nagrinėjimą ypatingos teisenos tvarka, nustatė, kad šios kategorijos bylos nagrinėjamos supaprastinta tvarka, t.y. bylos dėl antstolių veiksmų nagrinėjamos pagal CPK 443 str. numatytas ypatingosios teisenos bylų nagrinėjimo ypatybes su XXXI skyriuje „Bylos dėl antstolių ir notarinių veiksmų“ nurodytomis taisyklėmis. Tokios bylos nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka, jeigu teismas nenusprendžia konkrečią bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Dalyvaujančių byloje asmenų neatvykimas į teismo posėdį nekliudo teismui išnagrinėti bylą, išskyrus CPK V dalyje numatytus atvejus, kai dalyvaujančių byloje asmenų dalyvavimas teismo posėdyje privalomas (CPK 443 str. 5 d.). Tai reiškia, kad nagrinėjant bylą ypatingosios teisenos tvarka nėra taikomos ginčo teisenoje įtvirtintos šalių ir jų atstovų neatvykimo į teismo posėdį pasekmės (CPK 246 str. 1 d.), t.y. neatvykus byloje dalyvaujantiems asmenims ir jų neatvykimo priežastis pripažinus nesvarbiomis, teismas privalo išnagrinėti bylą iš esmės ir priimti procesinį sprendimą. Pažymėtina, kad nagrinėjant tokio pobūdžio bylas teismas turi būti aktyvus, taip pat turi pareigą imtis visų būtinų priemonių, kad būtų visapusiškai išaiškintos bylos aplinkybės, kad byla būtų tinkamai išnagrinėta.

14Iš bylos medžiagos nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas 2008-07-28 nutartimi nutarė skundą dėl antstolio veiksmų skirti nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka (Bl.l. 28), todėl tokiam skundo nagrinėjimui taikomos CPK 443 str. 5 d. įtvirtintos taisyklės.

15Teisėjų kolegija konstatuoja, kad šiuo atveju nėra CPK V dalyje numatyto atvejo, kad dalyvaujančių byloje asmenų dalyvavimas būtų privalomas. Darytina išvada, kad į 2009-03-24 teismo posėdį neatvykus byloje dalyvaujantiems asmenims ir gavus pareiškėjo prašymą atidėti teismo posėdį, pirmosios instancijos teismas, pareiškėjo atstovo neatvykimo priežastis pripažinęs nesvarbiomis, turėjo pareigą CPK 443 str. nustatyta tvarka išnagrinėti civilinę bylą iš esmės, nedalyvaujant byloje dalyvaujantiems asmenims.

16Įstatyme numatyta, kad skundas dėl antstolių veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (CPK 512 str.). Tai reiškia, kad įstatyme yra įtvirtintas naikinamasis terminas, kuriam suėjus apskritai išnyksta teisė kreiptis į teismą su skundu dėl antstolio veiksmų, t.y. toks skundas, paduotas praleidus minėtą terminą, nenagrinėtinas teisme. Šiuo atveju, pirmosios instancijos teismui priėmus nutartį palikti pareiškimą nenagrinėtą, pareiškėjui yra atimama procesinė teisė pakartotinai kreiptis į teismą su skundu dėl antstolio veiksmų, kadangi yra pasibaigęs 30 dienų terminas nuo skundžiamo veiksmo atlikimo, o toks procesinių teisių ribojimas negalimas.

17Teisėjų kolegija nenagrinėja atskirojo skundo argumentų, kuriais grindžiamas pareiškėjo atstovo neatvykimo į teismo posėdį priežasčių svarbumas, kadangi pirmosios instancijos teismo nutartis naikinama dėl netinkamo tokios kategorijos bylų nagrinėjimui procesinės teisės normų taikymo.

18Teisėjų kolegija nevertina kitų argumentų ir naujai pateikto rašytinio įrodymo, kaip teisiškai nereikšmingų apeliacijos objektui.

19Šiuo atveju byla grąžinama iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui kitam teisėjui, nes šių procesinių pažeidimų negali ištaisyti apeliacinės instancijos teismas. Bylos nagrinėjimas tiesiogiai apeliacinėje instancijoje gali riboti byloje dalyvaujančių asmenų procesines teises, nes neigiamo rezultato atveju byloje dalyvaujantys asmenys negalėtų pasinaudoti apeliacijos teise ir toks procesinių teisių ribojimas negalimas (LR CPK 5 str., 8 str., 327 str. 1 d. 2 p., 334 str., 338 str., 442 str. 6 p., 443 str.).

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 3 p., kolegija

Nutarė

21Panaikinti Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2009 m. kovo 24 d. nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Pareiškėjas UAB „Lietmedis“ 2008-05-29 pateikė skundą, prašydamas... 4. Suinteresuotas asmuo antstolė N. L. atsiliepime į skundą prašė jo... 5. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas 2009-03-24 nutartimi pareiškėjo UAB... 6. Teismas konstatavo, jog, pateikdamas 2009-03-24 faksimilinį prašymą dėl... 7. Teismas, atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, padarė išvadą, kad... 8. Pareiškėjas UAB „Lietmedis“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 9. Suinteresuotas asmuo antstolė N. L. atsiliepime į atskirąjį skundą,... 10. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 12. Pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina dėl netinkamo procesinės... 13. Įstatymų leidėjas, reglamentuodamas skundų dėl antstolių veiksmų... 14. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas 2008-07-28... 15. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad šiuo atveju nėra CPK V dalyje numatyto... 16. Įstatyme numatyta, kad skundas dėl antstolių veiksmų gali būti paduodamas... 17. Teisėjų kolegija nenagrinėja atskirojo skundo argumentų, kuriais... 18. Teisėjų kolegija nevertina kitų argumentų ir naujai pateikto rašytinio... 19. Šiuo atveju byla grąžinama iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 3 p., kolegija... 21. Panaikinti Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2009 m. kovo 24 d. nutartį ir...