Byla 2-86-287/2014
Dėl statinių pripažinimo bešeimininkiais

1Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėja Rima Razumienė,

2sekretoriaujant Janinai Juozaitienei,

3dalyvaujant pareiškėjo atstovei Astai Jakaitytei,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos pareiškimą suinteresuotiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos ir Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialui dėl statinių pripažinimo bešeimininkiais, ir

Nustatė

5Pareiškėjas Pakruojo rajono savivaldybės administracija pateiktu teismui pareiškimu prašo pripažinti bešeimininkiais ir perduoti Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn šiuos statinius: kultūros namus, esančius ( - ), 1015 kv. m. ploto (pamatai – akmuo, betonas, sienos – akmuo, plytos) ir sandėlį, esantį ( - ), 750 kv. m. ploto (pamatai - akmuo, sienos – akmuo).

6Pareiškime pareiškėjas nurodė, kad savivaldybės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 „Dėl bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo" patvirtintomis Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklėmis (toliau – taisyklės) pradėjo statinių: kultūros namų ir sandėlio, esančių ( - ), pripažinimo bešeimininkiais procedūrą. Pakruojo rajono savivaldybės administracija 2012 m. vasario 29 d. raštu Nr. 3506613 kreipėsi į valstybės įmonę Registrų centrą su prašymu pateikti pažymą, ar rašte nurodyti statiniai yra registruoti (neregistruoti) Nekilnojamojo turto registre ir gavo atsakymą (informaciją), kad kultūros namų ir sandėlio, esančių ( - ), pagal pateiktas nuotraukas nėra galimybės identifikuoti, t. y., šie pastatai nėra registruoti Nekilnojamojo turto registre. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.57 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bešeimininkiu daiktu laikomas daiktas, kuris neturi savininko arba kurio savininkas nežinomas. Kultūros namai ir sandėlis, esantys ( - ), atitinka minėtas teisės akto nuostatas. 2011 m. vasario 17 d. Pakruojo rajono savivaldybės administracija surašė Statinių, kurie neturi (ar kurių savininkai nežinomi) apskaitos aktą Nr. 2 bei Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašą ir įtraukė į Pakruojo rajono savivaldybės administracijos apskaitą aukščiau nurodytus du statinius (kultūros namus ir sandėlį, esančius ( - )). Vadovaudamasi taisyklių 341 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės administracija 6 mėnesius savo interneto svetainėje www.pakruojis.lt, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos L. seniūnijos, kurios teritorijoje yra statiniai, informaciniame stende ir vieną kartą nacionaliniame laikraštyje „Valstiečių laikraštis“ (2011 m. rugsėjo 28 d. Nr. 77(9096)) kvietė atsiliepti savininkus ir asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, tačiau minėtų statinių savininkas(-ai) ar asmuo(-enys) turintis(-ys) turtinių teisių į šiuos statinius, neatsiliepė.

7Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.57 ir 4.58 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužes 26 d. nutarimu Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo” prašo pareiškimą tenkinti.

8Pareiškėjo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos atstovė Asta Jakaitytė teismo posėdyje pareiškimą palaikė ir prašė jį tenkinti. Taip pat nurodė, kad į apskaitos aktą įtraukti statiniai kelia grėsmę žmonėms bei aplinkai, nes jų sienos griūna, juose lankosi pašaliniai asmenys, todėl savivaldybė privalo jais pasirūpinti, kultūros namus perduodama kaimo bendruomenei ar kaip kitaip išsaugodama, o sandėlį galutinai nugriaudama.

9Suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas V. K. pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodė, jog neprieštarauja, kad kultūros namai ir sandėlis, esantys ( - ), būtų pripažinti bešeimininkiais ir perduoti Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn, kadangi tuos pastatus yra apskaičiusi Pakruojo rajono savivaldybės administracija, kuriai Šiaulių apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija pasiūlė inicijuoti šių pastatų pripažinimo bešeimininkiu procedūrą. Taip pat nurodė, jog į bylos nagrinėjimą jų atstovas neatvyks, todėl prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant ir spręsti pareiškimą savo nuožiūra.

10Suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas į teismo posėdį neatvyko ir byla išnagrinėta atstovui nedalyvaujant, kadangi apie posėdžio datą, laiką ir vietą jiems pranešta tinkamai ir jie prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (CPK 246 str., 33-34, 78 b. l.).

11Suinteresuotas asmuo Valstybės įmonės registrų centro Šiaulių filialas pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodė, jog prieštaravimų dėl statinių pripažinimo bešeimininkiais neturi ir prašo bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant.

12Suinteresuoto asmens Valstybės įmonės registrų centro Šiaulių filialo atstovas į teismo posėdį neatvyko ir byla išnagrinėta atstovui nedalyvaujant, kadangi apie posėdžio datą, laiką ir vietą jiems pranešta tinkamai ir jie prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (CPK 246 str., 53, 77, 80 b. l.).

13Liudytoja D. K. teismo posėdyje parodė, kad ji buvo D. žemės ūkio bendrovės likvidacinės komisijos narė, o pirmininkas buvo A. S., tačiau jis jau yra miręs. D. žemės ūkio bendrovė susikūrė iš M. tarybinio ūkio, kuriame buhaltere ji pradėjo dirbti nuo 1971 metų ir toliau visą laiką dirbo tarybiniame ūkyje, o po to žemės ūkio bendrovėje. Gali pasakyti, kad tie pastatai: kultūros namai ir sandėlis visą laiką buvo tarybinio ūkio ir vėliau žemės ūkio bendrovės balanse, tačiau jie yra statyti ne M. tarybinio ūkio ir ne D. žemės ūkio bendrovės, o statyti labai seniai, kaip žino iš tėvų ir senelių pasakojimų, kad dar baudžiavos laikais. Kiek pamena, tai kultūros namai nuo senų laikų buvo pieninė, viename gale buvo suteiktas butas žmogui. Sandėlyje bendrovė laikė trąšas, chemikalus, atsargines dalis. Prieš baigiantis M. tarybiniam ūkiui, vienas pastatas buvo pradėtas restauruoti ir jau D. žemės ūkio bendrovės laiku tapo kultūros namais. D. žemės ūkio bendrovės 2001 m. birželio 15 d. valdybos posėdyje buvo nutarta kultūros namus ir sandėlį įtraukti į sąrašus, atiduotinus už pajų, tačiau jie buvo įvertinti labai aukštomis kainomis, todėl niekas iš pajininkų jų neėmė ir bendrovė už pajus jų niekam neatidavė. Tie pastatai niekam nepriklauso, kadangi nebuvo atiduoti už pajus. Buvo pasiūlymas, kad visiems išdalinti už pajus ir įrengti šarvojimo salę, tačiau vėliau to pasiūlymo buvo atsisakyta. Minėto valdybos posėdžio protokolas rodo tik tai, kad tie kultūros namai ir sandėlis buvo įtraukti į sąrašus turto, kurį reikia atiduoti už pajus, likviduojant žemės ūkio bendrovę, tačiau jie niekam nebuvo atiduoti už pajus. Iš likvidacinės komisijos narių ji buvo atleista 2004 metų birželio mėnesį, o visi kiti nariai jau buvo atleisti. Likvidacinės komisijos pirmininkas S. žuvo 2004 metų rugsėjo ar spalio mėnesį ir jo pareigos nebuvo niekam kitam perleistos. Jokių pretendentų į kultūros namus nebeatsiras, nes jų nėra. Dabar pastatai yra nuniokoti, išdraskyti, užkaltais langais, išluptos lentos, viskas išnešiota. Sandėlis yra visiškai sugriautas, nieko nebėra, išardė, plytas išsivežiojo, likę tik rūsiai, nes išmūryti akmenimis ir jų negali užversti. Kol bendrovė gyvavo, tol naudojosi tais pastatais, o daugiau už pajus jų niekas neėmė. Pastatai niekam nepriklauso.

14Iš statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), 2011-02-12 apskaitos akto ir 2011-02-17 šių statinių sąrašo (3-4, 5-6 b. l.) matyti, kad komisija apžiūrėjo, įvertino ir apskaitė D. kultūros namus bei sandėlį, esančius ( - ), ir nustatė, kad kultūros namai yra realizuotini, o sandėlis – nerealizuotinas bei kad šių pastatų buvę naudotojai yra nežinomi.

15Iš VĮ Registrų centro Šiaulių filialo informacijos dėl D. kultūros namų ir sandėlio pagal pateiktas ortofotografines nuotraukas (7 b. l.) matyti, kad identifikuoti šių pastatų nekilnojamojo turto registre nėra galimybės.

16Iš statinių vizualizacijos ir žemėlapių (8, 9, 10, 11 b. l.) matyti šių pastatų būklė ir jų buvimo vieta.

17Iš L. seniūnijos informacijos ir foto nuotraukų (12, 13, 14, 15, 16 b. l.) matyti, kad 2012 m. gruodžio mėnesį gavus iš Pakruojo rajono savivaldybės administracijos skelbimą dėl seniūnijos teritorijoje esančių D. kultūros namų ir sandėlio, kurie neturi šeimininkų ar kurių šeimininkai nežinomi, šis skelbimas tuoj pat buvo patalpintas seniūnijos pastato fojė esančioje skelbimų lentoje ir kabėjo lentoje iki 2013 m. liepos mėnesio.

18Iš skelbimo Pakruojo rajono savivaldybės internetinėje svetainėje (17 b. l.) matyti, kad 2012-12-17 buvo patalpintas skelbimas dėl D. kultūros namų ir sandėlio, kaip statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi) pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo savivaldybės nuosavybėn, prašant iki 2013 m. liepos 1 d. atsiliepti asmenis, turinčius į šiuos statinius turtinių teisių.

19Iš skelbimo spaudoje (24, 25 b. l.) matyti, kad dėl D. kultūros namų ir sandėlio, kaip statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi) pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo savivaldybės nuosavybėn buvo paskelbta laikraštyje „Valstiečių laikraštis“ 2011 m. rugsėjo 28 d., prašant atsiliepti asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius.

20Iš Šiaulių apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos 2011-02-14 rašto Pakruojo rajono savivaldybės administracijai (41 b. l.) matyti, kad savivaldybei buvo pasiūlyta inicijuoti D. kultūros namų ir sandėlio pripažinimo bešeimininkiu procedūrą.

21Iš D. žemės ūkio bendrovės 2001 m. birželio 15 d. valdybos posėdžio protokolo Nr. 4 (56-58 b. l.) matyti, kad buvo nutarta įtraukti į pastatų, atiduodamų už pajų, sąrašą D. kultūros namus.

22Iš juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo (59-60 b. l.) matyti, kad D. žemės ūkio bendrovė turi likviduojamos statusą.

23Iš Pakruojo rajono savivaldybės administracijos archyvo rašto (72 b. l.) matyti, kad D. žemės ūkio bendrovės archyvinio fondo dokumentuose nėra duomenų, kokiems asmenims už pajus atiduotas kultūros pastatas.

24Teismas, galutinai ištyręs ir įvertinęs visus byloje esančius įrodymus, turinčius reikšmės bylai, pagal vidinį savo įsitikinimą konstatuoja, kad pareiškėjo pareiškimas pagrįstas, įrodytas ir tenkintinas.

25Kaip reglamentuoja Lietuvos Respublikos CK 4.58 straipsnio 1 dalis, bešeimininkis daiktas nuosavybėn gali būti perduotas tik valstybei arba savivaldybėms teismo sprendimu, priimtu pagal finansų, kontrolės arba savivaldybės institucijos pareiškimą. Pareiškimas paduodamas suėjus vieneriems metams nuo tos dienos, kurią daiktas įtrauktas į apskaitą, jeigu įstatymų nenustatyta kitaip.

26Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr.634 patvirtintų „Dėl bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių“ (toliau tekste – Taisyklės) 3.2, 341 ir 35 punktų nuostatomis, realizuotinų ir nerealizuotinų statinių apskaitą tvarko tam priskirtos institucijos, surašydamos nustatytos formos aktą, dėl jų pripažinimo bešeimininkiais ir perdavimo valstybės nuosavybėn kreipiasi į teismą, pateikdamos jam prašymą (pareiškimą), statinio apskaitos aktą, skelbimus apie statinio savininko paiešką ir kitus dokumentus apie statinį, jeigu jų turi. Pareiškėjas, Pakruojo rajono savivaldybės administracija, būtent visus šiuos veiksmus dėl realizuotino ir nerealizuotino pastatų apskaitymo ir pripažinimo bešeimininkiu turtu įvykdė pagal Taisyklių nuostatas.

27Kaip matyti iš byloje pateikto Pakruojo rajono savivaldybės administracijos 2011 m. vasario 17 d. apskaitos akto Nr. 2, jame apskaityti D. kultūros namai, esantys ( - ), komisijos pripažinti realizuotinu statiniu, nustačius jo nusidėvėjimo koeficientą, išlikusių konstrukcijų dalį bei bendrą vertę – 11595,36 litų, ir sandėlis, esantis ( - ), komisijos pripažintas nerealizuotinu statiniu, nustačius didelį jo nusidėvėjimo koeficientą, mažą išlikusių konstrukcijų dalį bei bendrą vertę – 1811,50 litų. Pareiškėjo atstovė teismo posėdyje taip pat nurodė, kad į apskaitos aktą įtraukti statiniai kelia grėsmę žmonėms bei aplinkai, nes jų sienos griūna, juose lankosi pašaliniai asmenys, todėl savivaldybė privalo jais pasirūpinti, kultūros namus perduodama kaimo bendruomenei ar kaip kitaip išsaugodama, o sandėlį galutinai nugriaudama.

28Iš bylos eigoje pareiškėjo pateiktų papildomų dokumentų buvo išsiaiškinta, kad pareiškėjo prašomi pripažinti bešeimininkiais daiktais - D. kultūros namai ir sandėlis, esantys D. kaime, L. seniūnijoje, Pakruojo rajone, priklausė (buvo apskaitomi balanse) D. žemės ūkio bendrovei, kuri šiuo metu turi likviduojamos statusą, tačiau D. žemės ūkio bendrovės archyviniuose dokumentuose nebuvo rasta jokių duomenų, kad šie statiniai būtų buvę atiduoti bendrovės nariams už pajus. Apklausus liudytoja buvusią D. žemės ūkio bendrovės buhalterę ir likvidacinės komisijos narę D. K., buvo galutinai išsiaiškinta, jog šie statiniai, kuriuos prašoma pripažinti bešeimininkiais, nebuvo niekam atiduoti už pajų, kadangi jų niekas neėmė. Be to, pagal pareiškėjo pateiktus duomenis apie skelbimus dėl pretenzijų pareiškimo į šiuos statinius, kuriuos prašoma pripažinti bešeimininkiais, jokie asmenys, turintys turtinių teisių į šiuos statinius, neatsiliepė.

29Į bylą įtraukti suinteresuotieji asmenys pareiškėjo pareiškimui neprieštaravo ir prašė pareiškimą tenkinti.

30Esant išdėstytoms aplinkybėms bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 4.57 – 4.58 straipsniais, pareiškėjo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos pareiškime nurodyti D. kultūros namai ir sandėlis, esantys ( - ), pripažintini bešeimininkiais daiktais, kadangi jie neturi savininko, sąžiningo įgijėjo ar teisėto valdytojo (arba kurie nėra žinomi), visiškai pareiškimą tenkinant.

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 263-270, 537 straipsniais, teismas

Nutarė

32Pareiškimą tenkinti.

33Pripažinti bešeimininkiais ir perduoti Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn šiuos statinius:

  1. Kultūros namus, esančius ( - ), 1015 kv. m. ploto (pamatai – akmuo ir betonas, sienos – akmuo ir plytos), statinys realizuotinas;
  2. Sandėlį, esantį ( - ), 750 kv. m. ploto (pamatai – akmuo, sienos – akmuo), statinys nerealizuotinas.

34Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Pakruojo rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėja Rima Razumienė,... 2. sekretoriaujant Janinai Juozaitienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo atstovei Astai Jakaitytei,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Pareiškėjas Pakruojo rajono savivaldybės administracija pateiktu teismui... 6. Pareiškime pareiškėjas nurodė, kad savivaldybės administracija,... 7. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos... 8. Pareiškėjo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos atstovė Asta... 9. Suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos... 10. Suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos... 11. Suinteresuotas asmuo Valstybės įmonės registrų centro Šiaulių filialas... 12. Suinteresuoto asmens Valstybės įmonės registrų centro Šiaulių filialo... 13. Liudytoja D. K. teismo posėdyje parodė, kad ji buvo D. žemės ūkio... 14. Iš statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi),... 15. Iš VĮ Registrų centro Šiaulių filialo informacijos dėl D. kultūros namų... 16. Iš statinių vizualizacijos ir žemėlapių (8, 9, 10, 11 b. l.) matyti šių... 17. Iš L. seniūnijos informacijos ir foto nuotraukų (12, 13, 14, 15, 16 b. l.)... 18. Iš skelbimo Pakruojo rajono savivaldybės internetinėje svetainėje (17 b.... 19. Iš skelbimo spaudoje (24, 25 b. l.) matyti, kad dėl D. kultūros namų ir... 20. Iš Šiaulių apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos 2011-02-14 rašto... 21. Iš D. žemės ūkio bendrovės 2001 m. birželio 15 d. valdybos posėdžio... 22. Iš juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo (59-60 b. l.) matyti,... 23. Iš Pakruojo rajono savivaldybės administracijos archyvo rašto (72 b. l.)... 24. Teismas, galutinai ištyręs ir įvertinęs visus byloje esančius įrodymus,... 25. Kaip reglamentuoja Lietuvos Respublikos CK 4.58 straipsnio 1 dalis,... 26. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d.... 27. Kaip matyti iš byloje pateikto Pakruojo rajono savivaldybės administracijos... 28. Iš bylos eigoje pareiškėjo pateiktų papildomų dokumentų buvo... 29. Į bylą įtraukti suinteresuotieji asmenys pareiškėjo pareiškimui... 30. Esant išdėstytoms aplinkybėms bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 4.57... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 263-270, 537 straipsniais,... 32. Pareiškimą tenkinti.... 33. Pripažinti bešeimininkiais ir perduoti Pakruojo rajono savivaldybės... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...