Byla 2-1135-812/2012
Dėl draudimo išmokos dalies grąžinimo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Daina Lisaitė,

2sekretoriaujant Daliai Monkevičienei,

3dalyvaujant ieškovės „BTA Insurance Company“ SE atstovei V. M.,

4atsakovės UAB „Naideka“ direktoriui J. R.,

5nedalyvaujant trečiajam asmeniui G. D.,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės „BTA Insurance Company“ SE, Lietuvos Respublikoje veikiančios per filialą Lietuvoje ieškinį atsakovei UAB „Naideka“, trečiajam asmeniui G. D. dėl draudimo išmokos dalies grąžinimo ir,

Nustatė

7Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės UAB „Naideka“ 2212,12 Lt draudimo išmokos, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas.

8Ieškovė ieškinyje nurodė ir teismo posėdyje ieškovės atstovė paaiškino, kad 2007-08-09 buvo sudaryta draudimo sutartis Nr. ( - ) , kuria apdrausta automobilio DAF FT XF 430, valst. Nr. ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė. 2007-10-22 Didžiojoje Britanijoje įvyko eismo įvykis, kurio metu atsakovės darbuotojo G. D. vairuojamas automobilis DAF FT XF 430, valst. Nr. ( - ) apgadino kelio infrastruktūrą - tiltą. Ieškovė 2011-04-07 sumokėjo žalos atlyginimą nukentėjusiajam asmeniui 11 060,60 Lt. Atsakovė neįvykdė pareigos pranešti draudikui raštu per tris dienas apie įvykį, be to, ieškovei 2008-06-30 paprašius atsakovės pateikti turimą informaciją apie eismo įvykį, jos nepateikė, į ieškovės pretenzijas nereagavo. Atsakovė vengė bendradarbiauti, dėl to draudimo įmonė neturėjo galimybės apskaičiuoti draudimo išmoką vadovaujantis objektyviais, visapusiškais įrodymais, draudimo išmoką apskaičiavo ir išmokėjo remdamasi nukentėjusiojo pateikta informacija. Byloje nėra aplinkybių, kurių buvimas būtų pagrindas mažinti grąžintinos draudimo išmokos sumą, todėl prašo priteisti iš atsakovės 20 procentų dydžio išmokėtos nukentėjusiajam asmeniui draudimo išmokos dalį – 2212,12 Lt vadovaujantis 2001-06-14 LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 12 straipsnio bei 2004-06-23 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 795 patvirtintų Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių 60.3 punkto (ankstesnės redakcijos – 54.3 punkto) nuostatomis.

9Atsakovė UAB „Naideka“ su ieškiniu nesutinka. Atsiliepime į ieškinį ir teismo posėdžio metu atsakovės direktorius J. R. paaiškino, kad UAB „Naideka“ buvo pas ieškovę apdraudusi transporto priemones transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, tarp jų ir automobilį DAF FT XF 430, valst. Nr. ( - ) kuris, vairuojamas darbuotojo G. D., 2007-10-22 Didžiojoje Britanijoje eismo įvykio metu apgadino kelio infrastruktūrą - tiltą. Darbuotojas G. D. raštu parašė direktoriui paaiškinimą ir jį perdavė bendrovei faksu, o direktorius gautą paaiškinimą perdavė faksu ieškovei, tačiau tai patvirtinančių dokumentų pateikti neturi. Paaiškino, kad nepamena ieškovės 2008-06-30 rašto dėl duomenų apie eismo įvykį pateikimo, eismo įvykio deklaracijos ieškovei neperdavė, su ieškovės atstove kalbėjo telefonu ir nurodė informacijos teirautis Didžiojoje Britanijoje bei automobilį vairavusio D. D.. Paaiškino, kad eismo įvykyje nukentėjęs bendrovės automobilis buvo draustas kasko draudimu draudimo bendrovėje „PZU Lietuva“, prisimena, kad G. D. paaiškinimą siuntė faksu ir minėtai draudimo bendrovei, dokumentus dėl draudimo išmokos gavimo atsakovė tvarkė Rokiškio mieste, kad draudimo bendrovės darbuotojai atliko automobilio apžiūrą, darė nuotraukas. Šios aplinkybės atsakovė neatskleidė ieškovei. Mano, kad perdavęs faksu ieškovei eismo įvykyje dalyvavusio vairuotojo G. D. paaiškinimą tinkamai pranešė apie eismo įvykį, su draudimo bendrovės atstovais bendravo telefonu, taip vykdė bendradarbiavimo pareigą, todėl prašo ieškinį atmesti.

10Trečiasis asmuo G. D. atsiliepime į ieškinį nurodo, kad apie eismo įvykį informavo darbdavį, o ne draudimo bendrovę, teigia, kad pas atsakovę nebuvo jokios nusistovėjusios tvarkos, pagal kurią vairuotojai turėjo pranešti draudimo bendrovei apie eismo įvykį. G. D. teismo posėdyje nedalyvauja, prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, nes turi išvykti į komandiruotę (b.l. 47, 73,74).

11Ieškinys tenkintinas.

12Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.280 straipsnio 1 dalimi, atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio. 2001-06-14 LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau tekste – Įstatymo) 12 straipsnio 1 dalies 5 punkte įtvirtinta pareiga transporto priemonės valdytojui įvykus eismo įvykiui per tris darbo dienas nuo eismo įvykio dienos raštu pranešti draudikui, apdraudusiam civilinę atsakomybę, apie eismo įvykį, dėl kurio jis yra atsakingas, išskyrus atvejus, kai pranešti apie eismo įvykį jis negali dėl svarbių priežasčių, taip pat pateikti draudikui eismo įvykio dalyvių pasirašytą deklaraciją ar kitą eismo įvykio dalyvių pasirašytą dokumentą apie eismo įvykio aplinkybes. Neįvykdžius minėtos pareigos ar ją įvykdžius netinkamai, apdraustos transporto priemonės valdytojui kyla teisinės pasekmės, numatytos Įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje bei 2004-06-23 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 795 patvirtintose Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklėse (toliau tekste – Taisyklės), kurių 54.3 punktas, galiojęs draudiminio įvykio kilimo metu numatė, kad draudikas turi teisę reikalauti grąžinti iš valdytojo iki 20 procentų išmokėtos išmokos, jeigu valdytojas draudikui prašant nepadėjo aiškintis eismo įvykio aplinkybių ir draudikui prašant nepateikė turimos informacijos apie eismo įvykį, o 54.5 punktas numatė, kad draudikas turi teisę reikalauti grąžinti iš valdytojo iki 20 procentų išmokėtos išmokos, jeigu atsakingas dėl padarytos žalos valdytojas ar jo atstovas Įstatymo 12 straipsnyje nustatyta tvarka nepranešė jo civilinę atsakomybę apdraudusiam draudikui ar jo atstovui apie eismo įvykį, dėl kurio jis yra atsakingas, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad apie draudiminį įvykį draudikas sužinojo laiku arba kai nepranešimas apie draudiminį įvykį neturėjo įtakos draudiko pareigai išmokėti draudimo išmoką. Grąžinamos atsakingam draudikui sumos dydis nustatomas atsižvelgiant į nurodytų pareigų pažeidimą, priežastinį ryšį su eismo įvykiu, dėl pažeidimo ar pareigų nevykdymo atsiradusios žalos dydį, kitas reikšmingas aplinkybes (Taisyklių 57 p.).

13Nustatyta, kad atsakovė UAB „Naideka“ ir ieškovė „BTA Insurance Company“ SE (UAB „BTA draudimas“ teisių ir pareigų perėmėja nuo 2011-01-01, b.l. 7-11, 19) 2007-08-03 sudarė draudimo sutartį Nr. ( - ) , kuria apdraudė atsakovės krovininį automobilį DAF FT XF 430, valst. Nr. ( - ) transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (b.l. 26). Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu - 2007-10-22 Didžiojoje Britanijoje, Rotherham mieste įvyko eismo įvykis, kurio metu atsakovės darbuotojo G. D. vairuojamas automobilis DAF FT XF 430, valst. Nr. ( - ) apgadino kelio infrastruktūrą - tiltą. 2009-02-13 ieškovė sumokėjo nukentėjusiajam asmeniui Inter Europe AG 200 EUR administravimo mokestį, o 2011-04-07 - 3003,37 EUR Lt žalos atlyginimą, viso 11 060,60 Lt (b.l. 24, 25). 20 procentų šios sumos sudaro 2212,12 Lt.

14Ieškovės pateiktoje draudimo bylos medžiagoje nėra rašytinių duomenų apie tai, kad atsakovė ar jos darbuotojai raštu pranešė draudikui, apdraudusiam atsakovės civilinę atsakomybę, apie eismo įvykį, pateikė draudikui eismo įvykio dalyvių pasirašytą deklaraciją ar kitą eismo įvykio dalyvių pasirašytą dokumentą apie eismo įvykio aplinkybes per 2001-06-14 LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatytą trijų darbo dienų terminą ar kitu laiku. Iš 2011-03-15 draudžiamojo įvykio tyrimo akto ( - ) matyti, kad pranešimo apie įvykį data draudimo bendrovėje užfiksuota 2008-06-23 (b.l. 24). Atsakovės direktoriaus J. R. paaiškinimų apie tai, kad jis laiku pranešė draudikui raštu apie eismo įvykį rašytinė bylos medžiaga nepatvirtina. Atsakovės direktorius pripažino, kad eismo įvykio deklaracijos ieškovei nepateikė, nors paaiškino, kad persiuntė ieškovei fakso aparatu G. D. paaiškinimą, tai patvirtinančių įrodymų neturėjo. Ant paaiškinimo esantis ranka rašytas prierašas „išfaksuota į BTA 23.10.07“ šios aplinkybės neįrodo. 2008-06-30 ieškovei raštu paprašius atsakovės pateikti pranešimo apie eismo įvykį užsienyje formą bei joje reikalaujamų dokumentų kopijas, įvykyje dalyvavusios transporto priemonės nuotraukas, atsakovė reikalaujamų dokumentų nepateikė, į prašymą nereagavo, nors žinojo, kad automobilio nuotraukos buvo darytos kitos draudimo bendrovės (PZU Lietuva) darbuotojų, tokių aplinkybių ieškovei nenurodė. Nurodyti atsakovės veiksmai leidžia daryti išvadą, kad atsakovė neįvykdė 2001-06-14 LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytos pareigos ir nebendradarbiavo su ieškove - draudikui prašant nepadėjo aiškintis eismo įvykio aplinkybių ir draudikui prašant nepateikė turimos informacijos apie eismo įvykį. Taisyklių 60 punktas numatė, kad suinteresuotų žalos administravimu asmenų prašymai ir pranešimai turi būti rašytiniai. Atsakovės direktoriaus paaiškinimai, kad jis bendravo su ieškovės atstovais telefonu nėra pakankami konstatuoti atsakovę bendradarbiavus su draudimo bendrove ir pateikus jos prašomus dokumentus.

15Draudimo išmoka nukentėjusiam asmeniui išmokėta praėjus daugiau kaip trejiems metams po draudiminio įvykio, per nurodytą laikotarpį atsakovė, draudikui prašant, nepateikė eismo įvykio deklaracijos, nepadėjo aiškintis eismo įvykio aplinkybių ir draudikui prašant neteikė turimos informacijos apie eismo įvykį, dėl nurodytų priežasčių draudimo bendrovė neturėjo galimybės objektyviai apskaičiuoti draudimo išmoką, draudimo išmoką apskaičiavo ir išmokėjo remdamasi vien nukentėjusiojo asmens pateikta rašytine informacija. Draudimo išmoka išmokėta nukentėjusiam asmeniui dėl eismo įvykio, kurį sukėlė atsakovės darbuotojas, vairuodamas atsakovei priklausančią transporto priemonę, t.y. draudimo išmokos dydis susijęs tiesioginiu priežastiniu ryšiu su žalą padariusio asmens veiksmais (eismo įvykiu), pareigų pateikti draudimo bendrovei Įstatyme bei Taisyklėse reikalaujamus dokumentus ir padėti draudimo bendrovei išsiaiškinti eismo įvykio aplinkybes, pateikti turimą informaciją apie eismo įvykį atsakovė be jokių objektyvių priežasčių nevykdė ilgą laiko tarpą - dokumentų neteikė net ir po to, kai juos pateikti pareikalavo draudimo bendrovė. Byloje nustatytos aplinkybės nesudaro pagrindo mažinti grąžintinos draudimo išmokos sumą, todėl ieškinys tenkintinas visiškai.

16Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos. Atsakovės prievolė – piniginio pobūdžio, reikalavimas tenkintinas, iš atsakovės priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos, kurios laikytinos minimaliais ieškovės nuostoliais (CK 6.37 str., 6.210 str. 2d.) nuo 2212,12 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2011-11-18 iki visos skolos sumokėjimo dienos.

17Ieškinys tenkinamas, todėl iš atsakovės priteisiamos bylinėjimosi išlaidos – ieškovės sumokėtas žyminis mokestis 73 Lt bei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu 58 Lt (CPK 80 str. 1d. 1p., 88 str. 1d. 3 p., 92, 93 str. 1d., b.l. 1,4, 28).

18Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 259, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

19Ieškinį tenkinti.

20Priteisti ieškovei „BTA Insurance Company“ SE, iš atsakovės UAB „Naideka“, į.k. 148031070, 2212,12 Lt draudimo išmokos, 73 Lt žyminio mokesčio ir 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo 2212,12 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2011-11-21 iki visos skolos sumokėjimo dienos.

21Priteisti į valstybės biudžetą iš atsakovės UAB „Naideka“, į.k. 148031070, 58 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

22Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Daina Lisaitė,... 2. sekretoriaujant Daliai Monkevičienei,... 3. dalyvaujant ieškovės „BTA Insurance Company“ SE atstovei V. M.,... 4. atsakovės UAB „Naideka“ direktoriui J. R.,... 5. nedalyvaujant trečiajam asmeniui G. D.,... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 7. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės UAB „Naideka“ 2212,12 Lt draudimo... 8. Ieškovė ieškinyje nurodė ir teismo posėdyje ieškovės atstovė... 9. Atsakovė UAB „Naideka“ su ieškiniu nesutinka. Atsiliepime į ieškinį ir... 10. Trečiasis asmuo G. D. atsiliepime į ieškinį nurodo, kad apie eismo įvykį... 11. Ieškinys tenkintinas.... 12. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.280... 13. Nustatyta, kad atsakovė UAB „Naideka“ ir ieškovė „BTA Insurance... 14. Ieškovės pateiktoje draudimo bylos medžiagoje nėra rašytinių duomenų... 15. Draudimo išmoka nukentėjusiam asmeniui išmokėta praėjus daugiau kaip... 16. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 6 procentų dydžio metines... 17. Ieškinys tenkinamas, todėl iš atsakovės priteisiamos bylinėjimosi... 18. Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 259, 270 straipsniais, teismas... 19. Ieškinį tenkinti.... 20. Priteisti ieškovei „BTA Insurance Company“ SE, iš atsakovės UAB... 21. Priteisti į valstybės biudžetą iš atsakovės UAB „Naideka“, į.k.... 22. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Panevėžio...