Byla e2FB-637-1032/2018
Dėl bankrutuojančio fizinio asmens patikslinto kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano projekto tvirtinimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Rūta Zubrickaitė, sekretoriaujant Salomėjai Paulauskienei, dalyvaujant pareiškėjos S. K. atstovui advokato padėjėjui G. D., bankroto administratorei L. B.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos S. K. bankroto administratorės L. B. prašymą dėl bankrutuojančio fizinio asmens patikslinto kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano projekto tvirtinimo.

3Teismas

Nustatė

4Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 13 d. nutartimi pareiškėjai S. K. iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta L. B.. Nutartimi teismas nustatė keturių mėnesių terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos fizinių asmenų kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jų mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti.

52017 m. lapkričio 27 d. ir 2018 m. sausio 3 d. nutartimis patvirtinti bankrutuojančio fizinio asmens kreditorių reikalavimai.

62018 m. sausio 16 d. nutartimi bankroto administratorės L. B. prašymas patenkintas - pratęstas fizinio asmens kreditorinių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimo tvirtinti teismui terminas, nustatytas 2017 m. rugsėjo 13 d. nutartimi, vienam mėnesiui iki 2018 m. vasario 21 d.

72018 m. vasario 22 d. bankroto administratorė L. B. pateikė prašymą dėl patikslinto S. K. mokumo atkūrimo plano tvirtinimo. Nurodo, kad 2018 m. sausio 18 d. įvyko pirmasis bankrutuojančių asmenų kreditorių susirinkimas, kurio metu nepritarta kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano projektui. 2018 m. vasario 19 d. vykusiame antrajame bankrutuojančių asmenų kreditorių susirinkime, pakartotinai nepritarta pagal kreditorių pastabas patikslintam mokumo atkūrimo plano projektui dėl priežasčių, nesusijusių su plano projekto tikslinimu pagal Fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus, todėl remiantis įstatymo 8 straipsnio 4 dalimi administratorė pateikė teismui administratoriaus išvadą ir plano projektą.

8Bankroto administratorė L. B. teismo posėdžio metu palaikė savo prašymą dėl patikslinto S. K. mokumo atkūrimo plano patvirtinimo. Nurodė, kad pagal pateiktą mokumo atkūrimo planą pareiškėja įsipareigojo per metus gauti 5160 Eur pajamų, kurios bankroto administratorės manymu, leis bent iš dalies padengti pareiškėjos skolas kreditoriams. Kreditorius „B2Kapital“ SIA, atstovaujamas uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Skolų rizikos sprendimai“ abiejų balsavimų metu nepritarė plano projektui. Planas jau buvo vieną kartą patikslintas pagal kreditoriaus „B2Kapital“ SIA, atstovaujamas UAB „Skolų rizikos sprendimai“ pastabas, tai yra buvo sumažintos bankroto administratorės išlaidos. Pateikus kreditoriams patikslintą mokumo atkūrimo planą šis kreditorius pakartotinai pateikė pastabas raštu. Atsakydama į kreditoriaus „B2Kapital“ SIA, atstovaujamo UAB „Skolų rizikos sprendimai“ pastabas bankroto administratorė papildomai teismo posėdžio metu paaiškino, kad pareiškėjos darbdavė atsisako telefonu bendrauti su pareiškėjos kreditoriais, nes yra senyvo amžiaus bei sunkios sveikatos būklės, tačiau mano, kad kreditoriams yra suteikta galimybė bendrauti tiesiogiai su pareiškėjos atstovu bei bankroto administratore, kuri užtikrina mokumo atkūrimo plano įgyvendinimą bei pareiškėjos ir jos kreditorių interesų įgyvendinimą. Nurodė, kad pareiškėja, pradėjus fizinio asmens bankroto procesą, atsidarė naują sąskaitą miestelio, kuriame gyvena Vokietijoje, banko skyriuje, todėl kreditoriams buvo pateikti duomenys tik už 2018 metus, nes sąskaita buvusi banke kitame mieste jau yra uždaryta ir šių duomenų pareiškėja nebegali pateikti. Nors pareiškėja pateikė kreditoriams elektroninės bankininkystės išrašus, jie yra analogiški gaunamiems iš banko, ir dėl jų gavimo pareiškėjai netenka patirti papildomų išlaidų. Šiuo metu pareiškėjos pajamos yra padidėjusios nuo 417 Eur per mėnesį iki 427 Eur, šios lėšos yra gaunamos iš oficialaus darbo Vokietijoje, užtikrina pareiškėjai socialines garantijas. Be to, pareiškėjai dirbant pas dabartinę darbdavę ji nepatiria pragyvenimo išlaidų, nemoka komunalinių mokesčių, ji yra apdrausta socialiniu draudimu bei gyvena darbdavės suteiktame gyvenamajame būste. Hipotekos kreditorius AB SEB bankas neprieštaravo, kad pareiškėja fizinio asmens bankroto metu išlaikytų hipoteka įkeistą turtą – butą, esantį ( - ), su sąlyga, kad laiku bus mokamos kredito įmokos, o pareiškėjai vėluojant jas sumokėti bus vykdomas išieškojimas iš hipoteka įkeisto turto. Šiuo metu įmokas pagal kredito sutartį moka pareiškėjos tėvai, nurodytas butas yra name, kuris šildomas elektra, todėl pareiškėjai nebūnant Lietuvos Respublikoje ji papildomų išlaidų dėl šiuo nekilnojamojo turto išlaikymo nepatiria. Mano, kad šiuo metu pareiškėjos kreditorinio reikalavimo dėl skolos priteisimo iš R. K. pardavimas būtų netikslingas, nes R. K. be šio įsiskolinimo turi dar ir kitų kreditorių, todėl skolą būtų sunku parduoti.

9Pareiškėjos atstovas advokato padėjėjas G. D. nagrinėjimo teismo posėdyje metu palaikė bankroto administratorės prašymą, patvirtinti pareiškėjos mokumo atkūrimo planą, bei jos išdėstytą poziciją. Papildomai paaiškino, kad pareiškėja yra sąžininga ir stengiasi įmanomais būdais atkurti savo mokumą. Fizinio asmens bankroto metu galioja pareiškėjo sąžiningumo prezumpcija, ir jos nesąžiningumą privalo įrodyti kreditoriais, o ne atvirkščiai. Fizinio asmens bankroto procesas trunka trejus metu, mano, kad tai yra pakankamas laikotarpis, kreditoriams patikrinti pareiškėjos sąžiningumą, iškilus abejonių kreiptis į bankroto administratorių ar teismą dėl mokumo plano pakeitimo. Nurodė, kad kreditoriaus „B2Kapital“ SIA, atstovaujamas UAB „Skolų rizikos sprendimai“ išsakyta nuomonė, kad pareiškėjai finansiniu požiūriu būtų naudingiau grįžti gyventi į Lietuvos Respubliką, o ne gyventi Vokietijoje, yra nepagrįsta, nes pareiškėjai grįžus į Lietuvą, jai pačiai tektų išlaikyti nuosavą būstą, mokėti mokesčius, be to Lietuvoje kasdienės paslaugos, maistas ir komunaliniai mokesčiai yra brangesni, todėl pareiškėjos skiriama suma padengti skolas kreditoriams galimai būtų dar mažesnė nei numatyta patikslintame mokumo atkūrimo plane. Pažymėjo, kad pareiškėjai galimai grįžus gyventi į Lietuvos Respubliką ji neturėtų darbo bei negautų pajamų, o darbo paieškos galimai užtruktų, kadangi pirmenybė persikvalifikuoti ar įgyti profesiją yra suteikiama Lietuvos darbo biržoje užsiregistravusiems asmenims, kurie yra be išsilavinimo ar profesijos. Mano, kad pareiškėjos kreditorinį reikalavimą skolininkui R. K. turi galimybę perimti patys pareiškėjos kreditoriai ir bandyti jį parduoti.

10Suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Intrum Lietuva“ ir antstolė B. T. pateikė prašymą klausimą dėl pareiškėjos mokumo atkūrimo plano patvirtinimo nagrinėti suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant, dėl plano patvirtinimo nepasisakė, pastabų nenurodė.

11Kiti suinteresuoti asmenys į teismo posėdį neatvyko, nuomonės dėl pareiškėjos mokumo atkūrimo plano patvirtinimo nepateikė, todėl byla nagrinėtina suinteresuotiems asmenims nedalyvaujant (Civilinio proceso kodekso 443 straipsnio 5 dalis).

12Kreditorius „B2Kapital“ SIA, atstovaujamas UAB „Skolų rizikos sprendimai“ pateikė savo pastabas dėl pareiškėjos patikslinto mokumo atkūrimo plano, kuriose nurodė, kad pareiškėja turėtų pateikti oficialius banko sąskaitos išrašus, sutartį su darbdave J. S., jos telefono numerį. Mano, kad pareiškėjai turint aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą yra netikslinga reziduoti užsienio valstybėje Vokietijoje gaunant sąlyginai nedidelį atlyginimą – 427 Eur per mėnesį bei dirbti nekvalifikuotą darbą. Lietuvoje pareiškėja turėtų galimybę susirasti darbą už analogišką darbo užmokestį, arba persikvalifikuoti ir tokiu būdu gauti geriau apmokamą darbą. Kreditorės manymu, pareiškėjos pastangos susirasti geriau mokamą darbą yra primityvios, negalima patikrinti ar jos buvo atliktos ir realiai vykdomos. Kreditoriaus nuomone, į pareiškėjos mokumo atkūrimo planą reikia įtraukti pareiškėjos skolininko R. K. skolos pardavimo klausimą. Be to, pareiškėjos rezidavimas Vokietijoje apsunkina bankroto proceso eigą, t.y. kreditoriams nėra galimybės patikrinti pareiškėjos veiklą, gaunamas pajamas bei turtą.

13Teismas k o n s t a t u o ja :

14Prašymas tenkintinas.

15Fizinių asmenų bankroto įstatymas svarbią reikšmę suteikia fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano tvirtinimui. Nuo teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos bankroto administratorius disponuoja bankrutuojančio fizinio asmens turtu, kuris įrašytas į planą, depozitinės sąskaitos lėšomis pagal plane numatytą tvarką, o nė vienas fizinio asmens kreditorius ar kitas asmuo neturi teisės perimti fiziniam asmeniui priklausančio turto ar lėšų kitaip, negu nustatyta įstatyme (Įstatymo 18 straipsnio 3 dalis), kreditorių reikalavimai tenkinami plane nustatyta tvarka (Įstatymo 7 straipsnio 7, 29 straipsniai).

16Įstatymo 8 straipsnis įgaliojimus tvirtinti planą suteikia tik teismui. Plano nepatvirtinimas sukelia neigiamas pasekmes bankrutuojančiam asmeniui, nes teismui nepatvirtinus plano, bankroto byla nutraukiama (Įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

17Įstatymo 8 straipsnio 3 dalis numato, kad jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria plano projektui nenurodydamas priežasčių arba dėl priežasčių, nesusijusių su plano projekto tikslinimu pagal šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus, plano projektas pateikiamas teismui šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatyta tvarka. Pagal Įstatymo 8 straipsnio 8 dalį šio straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju teismas gali patvirtinti planą, atsižvelgdamas į bankroto administratoriaus išvadą ir įvertinęs nemokaus fizinio asmens bei jo kreditorių teises ir teisėtus interesus.

18Pažymėtina, jog Fizinių asmenų bankroto įstatymas numato, kad mokumo atkūrimo planą rengia bankrutuojantis fizinis asmuo, o bankroto administratorius dėl jo įgyvendinimo parengia išvadą (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnis). Įstatyme numatyta, kad kreditoriai turi teisę teikti fiziniam asmeniui pasiūlymus dėl plano patikslinimo (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 26 straipsnio 5 punktas), tačiau įstatymas nenumato, kad kreditoriai gali keisti mokumo atkūrimo planą patys, kreditorių susirinkimuose. Kreditorių susirinkimui nepritarus mokumo atkūrimo planui, šio plano tvirtinimas priskirtinas teismo kompetencijai (Fizinių asmenų įstatymo 3 dalis).

19Teismas, gavęs plano projektą, kuriam pirmasis kreditorių susirinkimas nepritarė, turi patikrinti atsisakymo pritarti priežastis. Jeigu kreditorių susirinkimo nurodytos priežastys patenka į FABĮ 7 straipsnio nustatytų reikalavimų apimtį, tai teismas neturi priimti tokio fizinio asmens bankroto administratoriaus pareiškimo (plano), jei nebuvo pakartotinės plano tikslinimo procedūros ir pakartotinio jo svarstymo kreditorių susirinkime (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-05-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263-706/2015; 2016-03-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-128-378/2016).

20Kreditorius „B2Kapital“ SIA, atstovaujamas UAB „Skolų rizikos sprendimai“ 2018 m. vasario 19 d. nepritarė patikslintam pareiškėjos mokumo atkūrimo planui, pateikė pastabas ir pasiūlymus dėl patikslinto mokumo atkūrimo plano. Išklausius pareiškėjos atstovo ir bankroto administratorės nuomones, teismo vertinimu, kreditoriaus pateiktos pastabos dėl pareiškėjos rezidavimo kitoje šalyje ir nepakankamo galimybių gauti geriau apmokamą darbą išnaudojimo bei pareiškėjos geresnių galimybių gauti didesnes pajamas reziduojant Lietuvos Respublikoje yra deklaratyvaus pobūdžio, neparemtos jokiais įrodymais. Atkreiptinas dėmesys, kad bankrutuojantis asmuo atsižvelgė į anksčiau šio kreditoriaus išsakytas pastabas dėl mokumo atkūrimo plano, jį pakeitė, tačiau kreditorius pateikė naujas pastabas. Teismas sutinka su bankroto administratorės bei pareiškėjos atstovo nuomone, kad pagal pareiškėjos pateiktus duomenis šiuo metu jai yra palankiau reziduoti ir dirbti Vokietijoje, nors ir dirbant nekvalifikuotą darbą, tačiau kas mėnesį gaunant stabilias pajamas ir tokiu būdu užtikrinant fizinio asmens bankroto procedūrų vykdymą. Pažymėtina, kad pareiškėjos persikvalifikavimas bei naujo galimai geriau apmokamo darbo paieškos Lietuvoje gali užtrukti neapibrėžtą laikotarpį, kas trukdytų fizinio asmens bankroto bylos procesui, todėl teismo vertinimu, nelaikytinas tinkamiausiu būdu padidinti pareiškėjos gaunamas pajamas. Taip pat teismas sutinka su pareiškėjos atstovo išsakyta nuomone, kad kreditoriai turi galimybę teikti siūlymus, užklausas bei dalyvauti skolų išieškojime viso bankroto proceso metu ir per pareiškėjos atstovą bei bankroto administratorę susisiekti su pareiškėjos darbdave. Taip pat atsižvelgiant į pareiškėjos skolininko R. K. turimus skolinius įsipareigojimus kitiems kreditoriams, skolos dydį, sutiktina su bankroto administratorės nuomone, kad šiuo metu yra netikslinga parduoti pareiškėjai priklausančią reikalavimo teisę dėl skolos iš R. K. išieškojimo, o galimybė šią skolą perleisti išlieka viso fizinio asmens bankroto proceso metu.

21Mokumo atkūrimo plane numatyta, kad mokumo atkūrimo plano vykdymo laikotarpiu pareiškėja dės pastangas ir išnaudos visas galimybes dirbti papildomą darbą ir gauti daugiau pajamų, teismas šią aplinkybę bei bankroto administratorės teismo posėdžio metu nurodytas aplinkybes dėl pareiškėjos pastangų ateityje susirasti geriau mokamą darbą, vertina kaip pakankamas dedant pastangas užtikrinti kreditorių reikalavimų įgyvendinimą.

22Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad pareiškėjos patikslintam mokumo atkūrimo planui pritarė ir hipotekos kreditorius AB SEB bankas, kuriam priklauso vienintelis hipoteka užtikrintas kreditorinis reikalavimas. Šis kreditorius neprieštaravo pareiškėjos mokumo atkūrimo plane numatytai sąlygai, kad pareiškėjai fizinio asmens bankroto proceso metu išliktų hipoteka įkeisto nekilnojamojo turto nuosavybės teisė, tačiau pažymėjo, jog mokumo atkūrimo plane turi būti nurodyta, jog pareiškėjai vėluojant mokėti įmokas pagal kredito sutartį ji bus nutraukta ir pradėtas išieškojimas iš hipoteka įkeisto turto Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. FABĮ 8 straipsnio 9 dalyje numatyta, kad jeigu fizinis asmuo susitaria su įkaito turėtoju ir (ar) hipotekos kreditoriumi dėl įkeisto turto išsaugojimo fizinio asmens bankroto proceso metu, teismas, tvirtindamas planą, įvertina, ar šis susitarimas nepažeidžia kitų kreditorių teisių ir (ar) teisėtų interesų. Kaip matyti iš teismui pateikto patikslinto pareiškėjos S. K. mokumo atkūrimo plano 13 dalies, patikslintame mokumo atkūrimo plane į šią kreditoriaus pastabą buvo atsižvelgta, nurodant, kad pareiškėjai nevykdant kredito sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, kredito sutartis bus nutraukta ir pradėtas išieškojimas iš hipoteka įkeisto turto – buto, esančio ( - ). Įvertinus pareiškėjos atstovo nurodytas aplinkybes, kad už pareiškėjai priklausančio buto išlaikymą lėšas skiria jos tėvai, dėl šio buto yra sudaryta hipotekos sutartis, teismo vertinimu pareiškėjos ir hipotekos kreditoriaus AB SEB bankas susitarimas nepažeidžia kreditorių teisių ir (ar) teisėtų interesų.

23Plano tvirtinimo klausimą teismas turi spręsti atsižvelgdamas į bankroto administratoriaus išvadą ir įvertinęs nemokaus fizinio asmens bei jo kreditorių teises ir teisėtus interesus, kaip tai numatyta Įstatymo 8 straipsnio 8 dalyje. Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 8 dalyje yra numatyta ne absoliuti teismo teisė tvirtinti mokumo atkūrimo planą, kuriam nepritarė kreditorių susirinkimas, o teisė tvirtinti planą, atsižvelgiant į bankroto administratoriaus išvadą ir įvertinus nemokaus fizinio asmens bei jo kreditorių teises ir teisėtus interesus. Pagal Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 3 dalį teismui suteikiama teisė tvirtinti mokumo atkūrimo planą kai kreditorių susirinkimas nepritaria plano projektui nenurodydamas priežasčių arba dėl priežasčių, nesusijusių su plano projekto tikslinimu pagal Fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Teismas gali nepatvirtinti plano, jeigu nustato, kad buvo pažeistos Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 1-4 dalių nuostatos ir per nustatytą terminą nepašalinti trūkumai.

24Darytina išvada, kad Fizinių asmenų bankroto įstatymo imperatyviai nustatyta tik teismo teisė tvirtinti plano projektą arba jo netvirtinti, jei nebuvo nustatyti procedūriniai pažeidimai. Esant nurodytoms aplinkybėms, galima daryti išvadą, kad bankrutuojančios S. K. mokumo atkūrimo plane Fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 punkte nurodyti reikalavimai yra aptarti ir išanalizuotos galimybės jį įvykdyti, pagal esamą realią padėtį, mokumo atkūrimo plane nurodyta kiekvieną mėnesį būtiniems pareiškėjos ir poreikiams tenkinti numatomos reikalingos lėšos, išlaidų bankroto procedūroms atlikti ir atlyginimo už bankroto administravimo teikiamas paslaugas tvarka ir dydis atitinka protingumo kriterijus ir yra pagrįsti, todėl įstatymo reikalavimai yra nepažeisti. Atsižvelgiant į tai, jog kreditorius „B2Kapital“ SIA, atstovaujamas UAB „Skolų rizikos sprendimai“, nepritardamas mokumo atkūrimo plano projektui ir pateikdamas pastabas, nors ir nurodė kokiomis priemonėmis būtų galima siekti greitesnio ir efektyvesnio pareiškėjos mokumo atkūrimo, tačiau kreditoriaus nurodytos aplinkybės neatitinka realios pareiškėjos situacijos, yra paremtos tik spėjimais ir nelaikytinos pagrįstomis. Pareiškėjų bankroto administratorė pateikė teismui išvadą dėl patikslinto pareiškėjų mokumo atkūrimo plano projekto įgyvendinimo galimybių, kurioje nurodė, kad administratorės vertinimu, pareiškėjos mokumą gali atkurti tik bankroto procesas, nes jos gaunamos pajamos patenkintų esamus kreditorinius reikalavimus per daugiau nei 500 metų. Iš pateiktų pareiškėjos duomenų nustatyta, kad pareiškėja ieško geriau apmokamo darbo Vokietijoje. Susitarus su hipotekos kreditoriumi AB SEB bankas dėl įkeisto turto išsaugojimo fizinio asmens bankroto proceso metu, kitų kreditorių teisės nebūtų pažeistos, nes bankroto proceso metu pardavus šį butą, gautomis pajamomis būtų padengtas hipotekos kreditoriaus finansinis reikalavimas ir apmokėta bankroto administratoriui už turto pardavimo vykdymą. Bankroto administratorės nuomone, kreditoriams siūlomas kreditorinių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planas atitinka FABĮ reikalavimus ir gali būti įgyvendinamas. Vadovaujantis tuo, kad išdėstyta, konstatuotina, kad S. K. parengtas mokumo atkūrimo planas atitinka tiek pareiškėjos, tiek ir jos kreditorių teisėtus interesus.

25Pažymėtina, kad bankroto bylos iškėlimo tikslas Fizinių asmenų bankroto įstatymo prasme yra ne nurašyti ar anuliuoti fizinio asmens skolas, bet atkurti fizinio asmens mokumą, kad jis, vykdydamas patvirtintą planą, galėtų patenkinti kreditorių reikalavimus. Nors įstatymas nenumato pareigos bankrutuojančiam asmeniui patenkinti kreditorinių finansinius reikalavimus pilna apimtimi, tačiau jis turi imtis aktyvių veiksmų siekdamas maksimalaus galimo kreditorių reikalavimo patenkinimo. Atkreiptinas dėmesys, kad Fizinių asmenų bankroto įstatymas nenustato kreditoriams teisės koreguoti planą, teismas taip pat neturi teisės daryti kokius nors pateikto plano pakeitimus.

26Esant išdėstytoms aplinkybėms, bei įvertinus nemokaus fizinio asmens bei jo kreditorių teises ir teisėtus interesus, darytina išvada, kad yra pagrindas tvirtinti pateiktą patikslintą S. K. mokumo atkūrimo planą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 178 straipsnis, 185 straipsnis, Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 6 dalis).

27Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 6 dalimi, 9 dalimi teismas

Nutarė

28patvirtinti teismui pateiktą patikslintą S. K. mokumo atkūrimo planą.

29Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Rūta... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos S. K. bankroto... 3. Teismas... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 13 d. nutartimi... 5. 2017 m. lapkričio 27 d. ir 2018 m. sausio 3 d. nutartimis patvirtinti... 6. 2018 m. sausio 16 d. nutartimi bankroto administratorės L. B. prašymas... 7. 2018 m. vasario 22 d. bankroto administratorė L. B. pateikė prašymą dėl... 8. Bankroto administratorė L. B. teismo posėdžio metu palaikė savo prašymą... 9. Pareiškėjos atstovas advokato padėjėjas G. D. nagrinėjimo teismo posėdyje... 10. Suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Intrum... 11. Kiti suinteresuoti asmenys į teismo posėdį neatvyko, nuomonės dėl... 12. Kreditorius „B2Kapital“ SIA, atstovaujamas UAB „Skolų rizikos... 13. Teismas k o n s t a t u o ja :... 14. Prašymas tenkintinas.... 15. Fizinių asmenų bankroto įstatymas svarbią reikšmę suteikia fizinio asmens... 16. Įstatymo 8 straipsnis įgaliojimus tvirtinti planą suteikia tik teismui.... 17. Įstatymo 8 straipsnio 3 dalis numato, kad jeigu kreditorių susirinkimas... 18. Pažymėtina, jog Fizinių asmenų bankroto įstatymas numato, kad mokumo... 19. Teismas, gavęs plano projektą, kuriam pirmasis kreditorių susirinkimas... 20. Kreditorius „B2Kapital“ SIA, atstovaujamas UAB „Skolų rizikos... 21. Mokumo atkūrimo plane numatyta, kad mokumo atkūrimo plano vykdymo laikotarpiu... 22. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad pareiškėjos patikslintam mokumo... 23. Plano tvirtinimo klausimą teismas turi spręsti atsižvelgdamas į bankroto... 24. Darytina išvada, kad Fizinių asmenų bankroto įstatymo imperatyviai... 25. Pažymėtina, kad bankroto bylos iškėlimo tikslas Fizinių asmenų bankroto... 26. Esant išdėstytoms aplinkybėms, bei įvertinus nemokaus fizinio asmens bei jo... 27. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais, Lietuvos... 28. patvirtinti teismui pateiktą patikslintą S. K. mokumo atkūrimo planą.... 29. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti...