Byla e2-22974-592/2018
Dėl skolos priteisimo, priimdamas sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Igoris Kasimovas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo SIA „B2Kapital“ ieškinį atsakovui E. S. dėl skolos priteisimo, priimdamas sprendimą už akių.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas, patikslinęs ieškinį, prašo priteisti iš atsakovo 292,99 Eur skolą, 36,86 Eur palūkanas, 29,69 Eur delspinigius, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodo, kad 2014 m. gruodžio 13 d. atsakovas ir pradinis kreditorius UAB „IPF Digital Lietuva“ (buv. UAB „MCB Finance“) sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 1701475, pagal kurią pradinis kreditorius įsipareigojo suteikti atsakovui sutartyje nurodytomis sąlygomis nurodyto dydžio kreditą, o atsakovas įsipareigojo nustatytomis dalimis ir terminais grąžinti visą kreditą ir sumokėti sutarties specialiosiose dalyse numatytas palūkanas. Atsakovas pažeidė sutarties sąlygas – negrąžino kredito, uždelsė sumokėti sutartyje nurodytus mokėjimus, todėl paskolos davėjas vienašališkai nutraukė sutartį, sudarytą su atsakovu. 2016 m. lapkričio 28 d. pradinis kreditorius ir ieškovas sudarė gautinų sumų pirkimo-pardavimo sutartį, kurios pagrindu ieškovui perėjo visos reikalavimo teisės į atsakovo skolą pagal sutartį.

5Atsakovui, kurio buvimo vieta pareiškus ieškinį tapo nežinoma, ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka, t. y. viešo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje būdu. Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2014 m. gruodžio 13 d. pradinis kreditorius UAB IPF Digital Lietuva (buv. UAB „MCB Finance“) sudarė su atsakovu vartojimo kredito sutartį Nr. 1701475 (toliau – Sutartis), pagal kurią pradinis kreditorius suteikė atsakovui 579,24 Eur kreditą 12 mėnesių terminui, o atsakovas įsipareigojo nustatytomis dalimis ir terminais grąžinti visą kreditą ir sumokėti Sutarties specialiosiose dalyse numatytas palūkanas. Ieškovo teigimu atsakovas savo įsipareigojimų pagal Sutartį pradiniam kreditoriui tinkamai nevykdė, todėl pradinis kreditorius 2016 m. gruodžio 11 d. pranešimu vienašališkai nutraukė Sutartį. Ieškovo skaičiavimu, atsakovas liko skolingas 292,99 Eur skolos ir 36,86 Eur palūkanų. Duomenų apie tai, kad atsakovas įvykdė pradiniam kreditoriui ar ieškovui savo įsipareigojimus pagal Sutartį, byloje nepateikta (CPK 178 straipsnis).

9Byloje nustatyta, kad 2016 m. lapkričio 28 d. pradinis kreditorius UAB IPF Digital Lietuva su ieškovu sudarė gautinų sumų pirkimo-pardavimo sutartį, kurios pagrindu ieškovui perėjo visos reikalavimo teisės į atsakovo skolą pagal sutartį. Apie įvykusį reikalavimo teisių perleidimą atsakovas buvo informuota 2017 m. vasario 15 d. pranešimu dėl reikalavimo teisės perleidimo. Be to, išsiuntus atsakovui ieškinio su priedais kopijas, įskaitant ir reikalavimo teisės perleidimo sutarties kopiją, laikytina, jog atsakovas tinkamai informuotas apie reikalavimo teisės perleidimo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011).

10Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 straipsnio 1 dalį kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga (kreditorius) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 101 straipsnio 1 dalį kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu ar pradiniu kreditoriumi atsiskaitė (CPK 178 straipsnis), taip pat į tai, jog atsakovas savo prievolės neginčija (CPK 12 straipsnis), konstatuotina, kad atsakovas pažeidė savo prievolę, todėl vadovaujantis CK 6.38 straipsnio 1 dalimi, 6.101 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 6.189 straipsnio 1 dalimi, 6.256 straipsnio 1 dalimi, ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 292,99 Eur skolos ir 36,86 Eur palūkanų.

11Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Šalys Sutarties 5.1. punkte susitarė, kad, jeigu paskolos gavėjas negrąžina paskolos ir/ar nesumoka paskolos palūkanų iki paskolos grąžinimo dienos pabaigos, jis įsipareigoja mokėti paskolos davėjui 0,05 proc. dydžio palūkanas už piniginių prievolių termino praleidimą nuo laiku negrąžintos paskolos ar jos atitinkamos dalies ir laiku nesumokėtų paskolos palūkanų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovas už uždelstą atsiskaityti 180 dienų laikotarpį paskaičiavo atsakovui 29,69 Eur delspinigių. Esant nurodytoms aplinkybės, vadovaujantis CK 6.72 straipsniu, 6.256 straipsnio 2 dalimi, 6.258 straipsnio 1 dalimi, Sutarties 5.1. punktu, ieškovui iš atsakovo priteistina 29,69 Eur delspinigių.

12Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 359,54 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. birželio 18 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

13Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistina 40,29 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 15 Eur ieškovo sumokėtas žyminis mokestis, 0,29 Eur banko komisinis mokestis ir 25 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti.

14Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, kadangi neviršija minimalaus 3 Eur dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 straipsnis).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279, 285-288, 307 straipsniais,

Nutarė

16Patenkinti ieškinį visiškai.

17Priteisti ieškovui SIA „B2Kapital“, į. k. 40103645131, iš atsakovo E. S., a. k. ( - ) 292,99 Eur (du šimtus devyniasdešimt du eurus ir 99 ct) skolos, 36,86 Eur (trisdešimt šešis eurus ir 86 ct) palūkanų, 29,69 Eur (dvidešimt devynis eurus ir 69 ct) delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 359,54 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. birželio 18 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 40,29 Eur (keturiasdešimt eurų ir 29 ct) bylinėjimosi išlaidų.

18Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

19Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

20Ieškovas turi teisę per 20 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Igoris Kasimovas rašytinio proceso... 2. Teismas... 3. Ieškovas, patikslinęs ieškinį, prašo priteisti iš atsakovo 292,99 Eur... 4. Nurodo, kad 2014 m. gruodžio 13 d. atsakovas ir pradinis kreditorius UAB... 5. Atsakovui, kurio buvimo vieta pareiškus ieškinį tapo nežinoma, ieškinio su... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2014 m. gruodžio 13... 9. Byloje nustatyta, kad 2016 m. lapkričio 28 d. pradinis kreditorius UAB IPF... 10. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 straipsnio 1... 11. Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad... 12. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi,... 13. Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistina 40,29... 14. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos,... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 16. Patenkinti ieškinį visiškai.... 17. Priteisti ieškovui SIA „B2Kapital“, į. k. 40103645131, iš atsakovo E.... 18. Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo... 19. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 20. Ieškovas turi teisę per 20 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos...