Byla 2-1382-790/2018
Dėl žalos atlyginimo priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės R. M. ir jos atstovo advokato E. R. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. birželio 4 d. nutarties, kuria atsisakyta panaikinti paskirtas baudas, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-185-826/2018 pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Aftalitana“ ieškinį atsakovams A. L., A. R., R. M. ir uždarajai akcinei bendrovei „REDESA“ dėl žalos atlyginimo priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. balandžio 3 d. nutartimi atsakovei R. M. ir jos atstovui advokatui E. R. paskyrė 300 Eur dydžio baudas, kadangi atsakovė ir jos atstovas nesirūpino greitu bylos išnagrinėjimu, sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą, tuo pažeisdami proceso ekonomiškumo ir koncentracijos principus, kadangi nesavalaikiai prieš pat paskirtus teismo posėdžius teikė prašymus dėl posėdžių atidėjimo, nevykdė teismo įpareigojimų pateikti įrodymus, patvirtinančius R. M. neatvykimą į 2018 m. vasario 27 d. 10.00 val. vykusį teismo posėdį, kuris buvo atidėtas 2018 m. balandžio 3 d. 10.00 val., nepateikė įrodymų, kad savalaikiai buvo kreiptasi dėl naujų įrodymų gavimo ir jie buvo gauti tik 2018 m. balandžio 2 d. 16.00 val., dėl ko teismas buvo priverstas atidėti bylos nagrinėjimą.

82.

92018 m. balandžio 3 d. atsakovės R. M. atstovas advokatas E. R. pateikė prašymą dėl paskirtų baudų panaikinimo. Prašyme nurodė, kad sutinka, jog prieš pat paskirtus teismo posėdžius buvo pateikti prašymai dėl posėdžių atidėjimo, tačiau apie aplinkybes, sąlygojusias poreikį atidėti teismo posėdžius, teismui buvo pranešama vos tik apie jas sužinojus.

103.

11Klaipėdos apygardos teismas, 2018 m. birželio 4 d. išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Aftalitana“ ieškinį atsakovams A. L., A. R., R. M. ir uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „REDESA“ dėl žalos atlyginimo priteisimo, pareikštą ieškinį atmetė.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

144.

15Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. birželio 4 d. nutartimi atsakovės R. M. ir jos atstovo advokato E. R. prašymus panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. balandžio 3 d. nutartimi paskirtas baudas atmetė.

165.

17Teismas nurodė, kad nei R. M., nei jos bei UAB „REDESA“ atstovas advokatas E. R. nepateikė įrodymų, kad į 2018 m. balandžio 3 d. vykusį teismo posėdį R. M. negalėjo atvykti dėl ligos, taip pat teismo posėdžio metu naujai gautų įrodymų vertimai į lietuvių kalbą, kurių būtinumas buvo nurodytas 2018 m. balandžio 3 d. advokato pateiktame prašyme, pateikti nebuvo, teismui buvo paaiškinta, kad vertimai nebuvo daromi. Atsižvelgęs į šias aplinkybes, teismas nematė pagrindo panaikinti paskirtas baudas.

18III.

19Atskirojo skundo argumentai

206.

21Atskirajame skunde atsakovė R. M. ir jos atstovas advokatas E. R. prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. balandžio 3 d. bei 2018 m. birželio 4 d. nutartis. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

226.1.

23Sutinka, kad prieš pat paskirtus teismo posėdžius buvo pateikti prašymai dėl posėdžių atidėjimo, tačiau apie aplinkybes, sąlygojusias poreikį atidėti teismo posėdžius, teismui buvo pranešama vos tik apie jas sužinojus.

246.2.

25Dėl skubėjimo 2018 m. balandžio 3 d. prašyme atidėti bylos nagrinėjimą buvo palikta ankstesnio prašymo frazė, kad R. M. negali dalyvauti teismo posėdyje dėl ligos. Šiuo atveju R. M. dalyvavimas nebuvo pripažintas būtinu, neužvilkino bylos nagrinėjimo.

266.3.

272018 m. balandžio 3 d. prašymas atidėti bylos nagrinėjimą buvo grindžiamas aplinkybe, kad teismo posėdžio išvakarėse buvo gauti įrodymai, kurių pagrindu buvo surinkti kiti įrodymai, esantys pas ieškovę. Pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą byloje, šiais įrodymais rėmėsi, todėl jie buvo svarbūs teisingam bylos išnagrinėjimui. Atsakovė R. M. dokumentų vertimų nedarė, kadangi jų kaštai buvo dideli.

28Teismas

konstatuoja:

29IV.

30Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

317.

32Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Šioje byloje absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2, 3 dalys, 338 straipsnis) nenustatyta.

338.

34Nagrinėjamoje byloje apeliacijos dalyką sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta tenkinti apeliantės (atsakovės) R. M. ir jos atstovo advokato E. R. prašymus panaikinti jiems paskirtas baudas, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

359.

36Pagal CPK 7 straipsnio 2 dalį dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdami į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai. Pagal CPK 95 straipsnio („Piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmės“) 1 dalį dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Šio straipsnio 2 dalyje reglamentuota, kad teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki penkių tūkstančių eurų baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui.

3710.

38Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra elgesys, kuris nustatomas remiantis objektyviais (išoriniais) jo pasireiškimo požymiais. Jeigu visuma aplinkybių suponuoja, kad dalyvaujantis byloje asmuo jam įstatymo suteikta procesine teise akivaizdžiai naudojasi ne pagal paskirtį, bet siekdamas kitų tikslų (pvz., sąmoningai sukelti nepatogumų kitai šaliai, užvilkinti teisminį procesą ir pan.), toks elgesys nors ir išoriškai atrodo teisėtas, tačiau turi paslėptą neteisėtą tikslą ir reiškia piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Toks elgesys negali būti toleruojamas ir turi būti pripažįstamas piktnaudžiavimu, kaip tai apibrėžta CPK 95 straipsnyje, kartu taikant tokio veikimo teisines pasekmes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-256-915/2016).

3911.

40Sprendžiant klausimą dėl CPK 95 straipsnyje nurodytų aplinkybių buvimo, turi būti atsižvelgiama į konkrečią bylos situaciją bei įvertinama visų šiam klausimui išspręsti įtaką turinčių aplinkybių svarba (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. rugpjūčio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-404/2007).

4112.

42Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs klausimui spręsti reikšmingas faktines aplinkybes, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog apeliantai R. M. ir jos atstovas advokatas E. R. piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis.

4313.

44Atsakovės atstovas pateikė prašymą dėl 2018 m. vasario 27 d. teismo posėdžio atidėjimo dėl atsakovės ligos dieną prieš numatytą teismo posėdį, tačiau nepateikė teismui atsakovės ligą patvirtinančių medicininių dokumentų (tai buvo padaryta jau po baudos paskyrimo, nors pateisinantis dokumentas yra išduotas dar prieš posėdį), pats taip pat neatvyko į teismo posėdį, jokios savo neatvykimą į posėdį pateisinančios priežasties nenurodė. Prašymas atidėti sekantį 2018 m. balandžio 3 d. teismo posėdį buvo pateiktas visiškai prieš pat teismo posėdį, jis buvo motyvuojamas atsakovės liga, tačiau joks ligą patvirtinantis dokumentas teismui nebuvo pateiktas. Atstovas į teismo posėdį taip pat neatvyko, jokios savo neatvykimą pateisinančios priežasties nenurodė. Nors teismas atidėjo posėdį dėl atsakovės neatvykimo dėl ligos, tačiau, kaip paaiškėjo, atsakovė 2018 m. balandžio 3 d. nesirgo. Prašymas atidėti 2018 m. balandžio 3 d. teismo posėdį buvo motyvuojamas ir būtinybe išversti į lietuvių kalbą teiktinus į bylą rašytinius įrodymus, tačiau jokie į lietuvių kalbą išversti dokumentai į bylą nebuvo pateikti.

4514.

46Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nesavalaikių prašymų dėl paskirtų teismo posėdžių atidėjimų teikimas, atsakovės atstovo advokato neatvykimas į teismo posėdžius nenurodžius svarbių neatvykimo priežasčių, atsakovės ligą pateisinančio medicininio dokumento savalaikis nepateikimas, klaidingos informacijos apie atsakovės ligą teikimas, jos neatvykimas į teismo posėdį motyvuojant tariama liga, neteisingos informacijos apie ketinimą atlikti rašytinių įrodymų vertimą į lietuvių kalbą teikimas ir kitų faktinių aplinkybių visuma rodo, kad atsakovė ir jos atstovas naudojosi procesinėmis teisėmis ne pagal paskirtį, siekdami teismo posėdžių atidėjimo, teisminio proceso vilkinimo. Tokie atsakovės ir jos atstovo veiksmai lėmė ne tik pailgėjusią proceso trukmę, tačiau ir nepatogumus kitiems proceso dalyviams, kurie jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis naudojosi sąžiningai. Kadangi atsakovė ir jos atstovas sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai taikė CPK 95 straipsnio 2 dalyje numatytas piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmes.

4715.

48Apeliantai, nesutikdami su jiems paskirtomis poveikio priemonėmis, nurodo, kad 2018 m. balandžio 3 d. prašyme frazė apie atsakovės ligą buvo nurodyta per skubėjimą, be to, teismas, priimdamas sprendimą, rėmėsi šiame prašyme minimais įrodymais, kuriuos atsakovė pateikė 2018 m. gegužės 15 d. posėdžio metu. Tačiau apeliacinės instancijos teismas atmeta tokius apeliantų argumentus kaip neįrodančius jų sąžiningo naudojimosi procesinėmis teisėmis.

4916.

50Pažymėtina, kad 2018 m. balandžio 3 d. prašymas dėl teismo posėdžio atidėjimo pateiktas paskirto teismo posėdžio dieną, jame nurodytos aplinkybės (tiek dėl atsakovės ligos, tiek dėl gautų neva svarbių įrodymų) visiškai nebuvo pagrįstos jas patvirtinančiais dokumentais. Tiek atsakovė, tiek jos atstovas objektyviai galėjo atvykti į teismo posėdį, tačiau to nepadarė. Kita vertus, byloje nėra duomenų, kada atsakovė iš tiesų gavo 2018 m. balandžio 3 d. prašyme minimus įrodymus, ar ji savalaikiai kreipėsi dėl jų gavimo, nepaaiškinta, kodėl nebuvo imtasi priemonių įrodymus gauti anksčiau, kai bylos nagrinėjimas tęsėsi nuo 2015 m., kodėl šie įrodymai nebuvo pateikti kartu su 2018 m. balandžio 3 d. prašymu, ar atsakovė iš viso turėjo ketinimų juos versti į lietuvių kalbą. Būtent šios aplinkybės, jas vertinant su kitomis šios teismo nutarties 13 punkte nurodytomis aplinkybėmis, patvirtina atsakovės ir jos atstovo piktnaudžiavimą procesu. Todėl apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nepriklausomai nuo to, ar 2018 m. balandžio 3 d. prašyme frazė apie atsakovės ligą buvo nurodyta per skubėjimą, ar teismas, priimdamas sprendimą, rėmėsi šiame prašyme minimais ir vėliau pateiktais įrodymais, atsakovės ir jos atstovo procesinis elgesys buvo įvertintas teisingai.

5117.

52Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino sprendžiamam klausimui reikšmingas aplinkybes ir teisingai taikė proceso teisės normas, todėl naikinti skundžiamą teismo nutartį atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

53Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

54Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. birželio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. balandžio 3 d. nutartimi atsakovei R. M.... 8. 2.... 9. 2018 m. balandžio 3 d. atsakovės R. M. atstovas advokatas E. R. pateikė... 10. 3.... 11. Klaipėdos apygardos teismas, 2018 m. birželio 4 d. išnagrinėjęs civilinę... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 4.... 15. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. birželio 4 d. nutartimi atsakovės R. M.... 16. 5.... 17. Teismas nurodė, kad nei R. M., nei jos bei UAB „REDESA“ atstovas advokatas... 18. III.... 19. Atskirojo skundo argumentai... 20. 6.... 21. Atskirajame skunde atsakovė R. M. ir jos atstovas advokatas E. R. prašo... 22. 6.1.... 23. Sutinka, kad prieš pat paskirtus teismo posėdžius buvo pateikti prašymai... 24. 6.2.... 25. Dėl skubėjimo 2018 m. balandžio 3 d. prašyme atidėti bylos nagrinėjimą... 26. 6.3.... 27. 2018 m. balandžio 3 d. prašymas atidėti bylos nagrinėjimą buvo... 28. Teismas... 29. IV.... 30. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 31. 7.... 32. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 33. 8.... 34. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos dalyką sudaro teismo nutarties, kuria... 35. 9.... 36. Pagal CPK 7 straipsnio 2 dalį dalyvaujantys byloje asmenys privalo... 37. 10.... 38. Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra elgesys, kuris nustatomas... 39. 11.... 40. Sprendžiant klausimą dėl CPK 95 straipsnyje nurodytų aplinkybių buvimo,... 41. 12.... 42. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs klausimui spręsti reikšmingas... 43. 13.... 44. Atsakovės atstovas pateikė prašymą dėl 2018 m. vasario 27 d. teismo... 45. 14.... 46. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nesavalaikių prašymų dėl... 47. 15.... 48. Apeliantai, nesutikdami su jiems paskirtomis poveikio priemonėmis, nurodo, kad... 49. 16.... 50. Pažymėtina, kad 2018 m. balandžio 3 d. prašymas dėl teismo posėdžio... 51. 17.... 52. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas... 53. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 54. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. birželio 4 d. nutartį palikti...