Byla 2-1924-776/2012
Dėl neteisėtai kertant medžius padarytos žalos aplinkai

1Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėjas Erminijus Baziulis, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės miškų tarnybos, į.k. 302471705, buveinės adresas Pramonės g. 11A, 51327 Kaunas, a.s. ( - ), AB DNB bankas, ieškinį atsakovui I. J., a.k. ( - ) gyv. ( - )., dėl neteisėtai kertant medžius padarytos žalos aplinkai,

Nustatė

2Ieškovas bylą prašo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka ir iš atsakovo priteisti 351,60 Lt žalos. Ieškovas nurodė, kad atsakovo skolą įrodo su ieškiniu pateikiamų neteisėtai iškirstų medžių kelmų apmatavimo akto, Biržės taksavimo lapo, žalos padarytos aplinkai apskaičiavimo žiniaraščio, nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, administracinio teisės pažeidimo protokolo, tarnybinio pranešimo, kopijos.

3Ieškinys tenkintinas visiškai (LR CK 6.249 str., 6.251 str., 6.263 str.).

4Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais - ir neturtinę žalą privalo atlyginti atsakingas asmuo (LR CK 6.263 str. 1 d. 2 d.). Iš pateikto ieškinio matyti, kad 2012 m. liepos mėn., miško valdoje, nuosavybės teise priklausančioje O. P., I. V., J. D., J. J., esančioje ( - ) buvusios VĮ Šiaulių miškų urėdijos, Lukšių girininkijos kv. Nr. 363, skl. Nr. 22, I. J. savavališkai, t.y. neturėdamas tam nustatytos formos leidimo, kuris buvo reikalingas, iškirto ir realizavo 2,93 m3 medienos, iš viso 8 vnt. augusių beržų (1,24 m3) ir 6 vnt. augusių juodalksnių (1,69 m3). Tuo pažeidė LR Miškų įstatymo II sk., 9 str. 6 d., Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų III skirsnio 20 p. reikalavimus. Iš 2012-08-30 administracinio teisės pažeidimo protokolo Nr. 073707 matyti, kad atsakovui I. J. protokolas surašytas pagal LR ATPK 621 str. 1 d., ir 2012-09-07 nutarimu Nr. 089232 paskirta 300 Lt bauda. Iš žalos padarytos aplinkai apskaičiavimo žiniaraščio, matyti, kad atsakovo I. J. padaryta žala aplinkai sudaro 351,60 Lt. Atsakovas savo veiksmais padarytos žalos neatlygino gera valia, todėl iš jo ieškovui priteistina 351,60 Lt padarytos žalos atlyginimo.

5Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei: 29,00 Lt žyminio mokesčio (LR CPK 88 str.1 d., 93 str. 1 d.).

6Valstybei nepriteistinos išlaidos - 6,30 Lt susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kadangi šių bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią (10 litų) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą ((LR CPK 96 str. 1 d., 6 d.), LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355).

7Priimtinas preliminarus sprendimas, nes sprendimo priėmimas atitinka LR CPK 424 str. 1 d. numatytus leistinumo reikalavimus, yra ieškovo prašymas bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka ir yra pateikta pakankamai leistinų rašytinių įrodymų tokio sprendimo priėmimui.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2d., 6.210 str. 1d., CPK 262 str., 263 str., 424-428 str. teismas,

Nutarė

9Priimti preliminarų sprendimą ir ieškinį patenkinti.

10Priteisti iš atsakovo I. J., ( - ) gyv. ( - )., ieškovui Valstybinės miškų tarnybos, į.k. 302471705, buveinės adresas Pramonės g. 11A, 51327 Kaunas, a.s. ( - ), AB DNB bankas, 351,60 Lt (tris šimtus penkiasdešimt vieną litą 60ct) žalos atlyginimo.

11Priteisti iš atsakovo atsakovo I. J., ( - ) valstybei 29,00 Lt (dvidešimt devynis litus) žyminio mokesčio.

12Atsakovas per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos, privalo jį įvykdyti arba raštu pateikti sprendimą priėmusiam teismui motyvuotus prieštaravimus.

13Jeigu per 20 dienų prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

14Sprendimo nuorašą kartu su ieškiniu bei jo priedų nuorašais ne vėliau kaip kitą dieną po jo priėmimo išsiųsti atsakovui.

15Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai