Byla 2-6248-650/2013
Dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo, iškeltą pagal pareiškėjų M. P. ir J. L. prašymą, į procesą įtrauktai išvadą teikiančiai institucijai Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Alma Jurgelienė, dalyvaujant pareiškėjams M. P., J. L., institucijos atstovui Andriui Ščevinskui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo, iškeltą pagal pareiškėjų M. P. ir J. L. prašymą, į procesą įtrauktai išvadą teikiančiai institucijai Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, ir

Nustatė

2pareiškėjai pateikė prašymą patvirtinti sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių pakeitimo (b.l.1-2). Prašyme nurodyta, kad 2011-07-18 dienos Šiaulių apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2- 4300-883/2011 buvo nutraukta pareiškėjų santuoka bei patvirtinta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kuria nustatė šalių nepilnamečio sūnaus J. P., a/k ( - ) gyvenamąją vietą su pareiškėja J. L., priteisė iš pareiškėjo M. P. išlaikymą sūnui J. P., a/k ( - ) 400 Lt dydžio kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, o pareiškėją J. L. paskyrė sūnaus išlaikymo lėšų tvarkytoja uzufrukto teisėmis. Po šio teismo sprendimo priėmimo iš esmės pasikeitė aplinkybės - pareiškėjų nepilnametis sūnus J. P. nuo 2013 07 10 dienos pradėjo gyventi su tėvu M. P.. Todėl pareiškėjai susitarė dėl kitų Sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sąlygų ir prašo patvirtinti naujas Sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sąlygas.

3Teismo posėdyje pareiškėjai palaikė savo prašymą ir paaiškino, kad gera valia susitarė dėl nepilnamečio vaiko J. P. išlaikymo, gyvenamosios vietos pakeitimo ir tai aptarė naujoje sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Prašo teismo ją patvirtinti. Pareiškėja papildomai paaiškino, kad susipažinusi su pareiškėjo buities tyrimo aktais, institucijos surašyta išvada, ji neprieštarauja, jog sūnus Justas gyventų su savo tėvu, ji pati šiuo metu yra sudariusi kitą santuoką, kurios metu 2012 m. gimė sūnus Jonas; ji negauna jokių pašalpų, iki antro vaiko gimimo niekur nedirbo, todėl šeimą išlaiko tik jos sutuoktinis, gaudamas kas mėnesį apie 2000 Lt pajamų. Dėl nurodytų aplinkybių tegali sūnui Justui skirti tik 200 Lt išlaikymą, be to ji ketina vykti gyventi į užsienį, tada, pagerėjus finansinei padėčiai, stengtųsi mokėti vaikui didesnį išlaikymą.

4Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą byloje, kuria iš dalies sutinkama su pareiškėjų sutarties sąlygų pakeitimu, susijusių su vaiko gyvenamosios vietos nustatymu pas tėvą, tačiau prieštaraujama dėl vaiko motinos teikiamo išlaikymo dydžio, kadangi 200 litų suma per mėnesį neužtikrintų minimalių vaiko poreikių patenkinimo. Teismo posėdžio metu skyriaus atstovas iš esmės sutiko su pareiškėjų sudarytos sutarties sąlygomis, nurodydamas, kad išklausius pareiškėjų paaiškinimus, matyti, jog vaiko tėvas skirtų didesnę pinigų dalį vaiko išlaikymui, nes motina šiuo metu negauna jokių oficialių pajamų, be to turi pareigą išlaikyti dar vieną šeimoje augantį vaiką, todėl gali mažesne dalimi prisidėti prie sūnaus Justo išlaikymo.

5Pareiškėjų prašymas tenkinamas.

6Pareiškėjų pateiktu prašymu (b.l.1-2), susitarimu dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo, pareiškėjų paaiškinimais, nustatyta, kad 2011-07-18 Šiaulių apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2- 4300-883/2011 buvo nutraukta M. P. ir J. P. santuoka bei patvirtinta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kuria sutuoktiniai nustatė jų nepilnamečio sūnaus J. P., a/k ( - ) gyvenamąją vietą su motina ( J. L.), susitarė, kad tėvas mokės išlaikymą sūnui J. P. po 400 Lt kas mėnesį, o vaiko motina valdys sūnaus išlaikymo lėšas uzufrukto teise. Darytina išvada, kad po 2011-07-18 teismo sprendimo priėmimo iš esmės pasikeitė pareiškėjų šeiminės aplinkybės - vaiko motina J. L. sudarė antrą santuoką, jos metu 2012 m. susilaukė antro sūnaus Jono, o pareiškėjų nepilnametis sūnus J. P. nuo 2013 07 10 dienos savo noru pradėjo gyventi su tėvu M. P., kuris šiuo metu iš esmės rūpinasi vaiko auklėjimu ir priežiūra. Įstatymo nuostatos reikalauja, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir turi užtikrinti būtinas sąlygas vaikui vystytis (CK 3.192 str. 2 d.). Įstatyme įtvirtintas proporcingumo tarp vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties principas reiškia, kad vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jo tėvų turtinės padėties. Jei tėvų turtinė padėtis objektyviai leidžia priteisti būtinų vaikams vystytis sąlygų sudarymą atitinkantį išlaikymą, toks pakankamas vaikų išlaikymas turi būti priteisiamas. Pareiškėja nurodė aplinkybes apie savo sunkią turtinę padėtį, dėl kurių ji šiuo metu tegali teikti sūnui Justui tik 200 litų išlaikymą, ir teismas neturi pagrindo atmesti tokius teiktus argumentus. Atsižvelgtina ir į tai, kad vaiko tėvas nurodė turintis galimybę didesne dalimi prisidėti prie vaiko išlaikymo ir neprieštaravo, kad mažesnį išlaikymą teiktų vaiko motina. Dėl visų šių aplinkybių darytina išvada, kad 2013-07-11 sudaryta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių sąlygų pakeitimo neprieštarauja viešajai tvarkai, be to nenustatyta, kad ji iš esmės pažeistų vieno iš pareiškėjo ar jų nepilnamečio vaiko teises ar teisėtus interesus, todėl patvirtinama (Lietuvos Respublikos CK 3.53 str. 3 d., CPK 358 str. 5 d. ).

7Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 263- 268 str., 270 str., 279 str., 307 str. 1 d., 540-541 str. teismas

Nutarė

8Prašymą tenkinti.

9Patvirtinti 2013-07-11 pakeistas pareiškėjų M. P., a.k. ( - ) ir J. L., a.k. ( - ) sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sąlygas, susijusias su nepilnamečio vaiko išlaikymu ir gyvenamosios vietos nustatymu, patvirtintas 2011-07-18 Šiaulių miesto apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-4300-883/2011, ir jas nustatyti tokio turinio:

  1. Pareiškėjų nepilnamečio sūnaus J. P., a/k ( - ) gyvenamoji vieta nustatoma su pareiškėju M. P..

102. Pareiškėja J. L. išlaikymą nepilnamečiui sūnui J. P., a.k. ( - ) teikia 200,00 Lt (dviejų šimtų litų) dydžio kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2013-07-11 dienos iki sūnaus pilnametystės;

113.

12Pareiškėjų nepilnamečio sūnaus J. P., a.k. ( - ) išlaikymo lėšų tvarkytojas uzufrukto teisėmis paskiriamas pareiškėjas M. P..

13Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant Šiaulių apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai