Byla 2S-624-186/2007

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkas

2Egidijus Žironas, kolegijos teisėjai

3Dalia Višinskienė ir Petras Jaržemskis kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2007 m. balandžio 23 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo V. D. pareiškimą dėl nekilnojamo daikto valdymo nuosavybės teise juridinio fakto nustatymo.

4Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5Pareiškėjas pateiktu pareiškimu prašė teismo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad M. D. 2002 m. spalio 23 d. mainų sutarties pagrindu įgijo gyvenamąjį namą, esantį ( - ) ir jį valdė nuosavybės teise. Pareiškėjas taip pat prašė patęsti praleistą terminą priimti palikimą, atsiradusį po motinos M. D. mirties. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2007 m. balandžio 23 d. nutartimi pareiškimą priimti atsisakė. Teismas nutartyje nurodė, kad prašymas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto teisme nustatymo, yra galimas tik esant šioms aplinkybėms: pareiškėjas neturi dokumentų patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; pareiškėjas negali kitokia, t.y. ne teismo tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą. Teismas nurodė, kad pareiškėjas ne tik nepateikė mainų sutarties nuorašo, tačiau nepateikė ir atsakymo iš VĮ Registrų centro kodėl mainų sutarties pagrindu nebuvo įregistruota nuosavybės teisė ir kodėl jos negalima įregistruoti dabar. Teismas konstatavo, kad pareiškėjas nepasinaudojo galimybe nustatyti nekilnojamo daikto valdymą nuosavybės teise ne teismine tvarka. Be to teismas nutartyje nurodė, kad pagal LR CPK 576 str. 2 d. pareiškimas dėl įstatymų nustatyto termino atnaujinimo paduodamas tam apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje turi būti atliktas teisinę reikšmę turintis veiksmas, todėl pareiškimas dėl termino palikimui priimti atnaujinimo turi būti paduodamas apylinkės teismui pagal notaro, į kurį įpėdiniui reikia kreiptis su pareiškimu apie palikimo priėmimą, biuro vietą. Kadangi pareiškėjas nurodė Vilniaus rajono 1-ąjį notarų biurą, esantį Vilniaus miesto pirmam apylinkės teismui priskirtoje teritorijoje, pareiškimas nagrinėtinas nurodytame teisme.

6Pareiškėjo atstovė padavė atskirąjį skundą. Prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir pareiškimą grąžinti teismui. Skunde nurodo, kad teismas nepagrįstai konstatavo, jog pareiškėjas nepasinaudojo galimybe turto valdymą nustatantį dokumentą gauti neteismine tvarka. Tokia teismo išvada, nurodoma skunde, prieštarauja Valstybės įmonės Registrų centro 2005-12-19 raštui Nr. (7.2/147)s-10393, kuriame įrašyta, kad nei M. D. nei V. D. nuosavybes teisės į nekilnojamuosius daiktus, esančius ( - ) neįregistruotos, tačiau yra įregistruotas faktas apie sudarytą mainų sutartį. Todėl pareiškėjas, pretenduojantis į palikimą, savo teises gali apginti tik teismine tvarka nustačius juridinę reikšmę turintį faktą dėl nekilnojamo daikto valdymo nuosavybės teise. Skunde nurodoma, kad sutinkamai su LR CPK 446 str. pareiškimas dėl minėto juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, pagal turto buvimo vietą priskirtas Vilniaus rajono apylinkės teismui. Skunde pažymima, kad Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismas 2007 m. kovo 28 d. nutartimi jau yra atsisakęs priimti V. D. pareiškimą.

7Nutartis paliekama nepakeista.

8Skundžiamoje nutartyje pagrįstai, remiantis įstatymu (LR CPK 445 str.) nurodyta, kad teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų. Iš pareiškėjo pateiktų dokumentų matyti, kad faktas apie mainų sutarties sudarymą įregistruotas Valstybės įmonėje Registrų centre. Ši aplinkybė, o taip pat tai, kad pareiškėjo nurodomas turtas neįregistruotas kaip M. D. nuosavybė, matyti iš paminėto 2005-12-19 rašto Nr. (7.2/147)s-10393, iš duomenų banko išrašo. Tačiau paminėti duomenys tik patvirtina faktą, kad nuosavybė, kurią pareiškėjo teigimu M. D. įgijo mainų sutartimi, jos vardu neregistruota, bet nepatvirtina įstatymu reikalaujamos aplinkybės, kad tokia registracija negalima neteisminiu būdu. Nekilnojamojo turto duomenų išraše nurodyta 2002 m. spalio 24 d. mainų sutartis. Galiojantis įstatymas (LR CK 6.432 str. 2 d., 6.393 str. 3 d.) nenustato sutarties registravimo termino. Teismui nepateikti duomenys apie tai, kad pareiškėjas būtų kreipęsis dėl mainų nuosavybės įregistravimo ir gavęs atsakymą, kad toks įregistravimas nėra galimas. Nesat įrodymų, patvirtinančių negalimumą įregistruoti nuosavybę, pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė procesinį įstatymą ir pagrįstai atsisakė priimti pareiškimą.

9Skundžiamoje nutartyje teismas motyvuotai, remdamasis CPK 576 str. 2 d., CK 5.50 str. 2 d., 5.4 str. 1 d., nurodė, kad pareiškimas dėl termino palikimui priimti atnaujinimo turi būti paduotas teismui, kurio teritorijoje yra Vilniaus rajono 1-sis notarų biuras t.y. Vilniaus miesto pirmam apylinkės teismui. Teismo išvada pagrįsta, nes būtent Vilniaus rajono 1-sis notarų biuras paveldėjimo klausimais aptarnauja Sudervės seniūniją, kurioje buvo, kaip nurodo pareiškėjas, paskutinė nuolatinė M. D. gyvenamoji vieta. Atskirasis skundas dalyje dėl teismingumo grindžiamas aplinkybe, kad Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismas 2007 m. kovo 28 d. nutartimi yra atsisakęs priimti V. D. pareiškimą. Tačiau minimoje 2007 m. kovo 28 d. nutartyje neteisingai nurodyta, kad Sudervės seniūnija nėra priskirta Vilniaus rajono 1-jam notarų biurui. Klaida nepaskųstoje teismo nutartyje nėra pagrindas nesilaikyti įstatymu nustatytų teismingumo taisyklių.

10Išnagrinėjęs pareiškimo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismas teisingai išaiškino ir tinkamai pritaikė procesinės teisės normas. Atskirojo skundo argumentai (CPK 338 str., 320 str.) nėra pagrindas panaikinti ar pakeisti apylinkės teismo nutartį. Nutartis pagrįsta, teisėta ir paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1p.).

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 str. kolegija

Nutarė

12Vilniaus rajono apylinkės teismo 2007 m. balandžio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai