Byla 2-805-813/2012
Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjas Darius Kantaravičius, rašytinio proceso tvarka susipažinęs su pareiškėjų J. K. ir A. K. prašymu suinteresuotiems asmenims UAB „Ūkio banko lizingas“, UAB „Snoro lizingas“, UAB „General Financing“, antstolei B. P., UAB „Swedbank lizingas“, antstolei R. M., Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui, Lindorff Oy, veikiančiam per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, UAB „Tele 2“, UAB „Omnitel“, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „SERGEL“, AB „Swedbank“, antstoliui A. Š. ir UAB „GELVORA“ dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu,

Nustatė

2Jonavos rajono apylinkės teisme 2012 m. vasario 27 d. buvo gautas pareiškėjų J. K. ir A. K. prašymas suinteresuotiems asmenims UAB „Ūkio banko lizingas“, UAB „Snoro lizingas“, UAB „General Financing“, UAB „Swedbank lizingas“, antstolei R. M., Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui, UAB „Tele 2“, UAB „Omnitel“, UAB „Bitė Lietuva“, AB „Swedbank“ ir antstoliui J. K. dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu. Prašymas ir priedas prie jo (sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių) buvo paduoti su trūkumais, todėl teismas 2012 m. vasario 29 d. teismo nutartimi nustatė pareiškėjams 14 dienų terminą nuo nutarties kopijos įteikimo dienos nutartyje nurodytiems trūkumams pašalinti.

32012 m. kovo 27 d. teisme buvo gautas pareiškėjų J. K. ir A. K. prašymas suinteresuotiems asmenims UAB „Ūkio banko lizingas“, UAB „Snoro lizingas“, UAB „General Financing“, antstolei B. P., UAB „Swedbank lizingas“, antstolei R. M., Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui, Lindorff Oy, veikiančiam per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, UAB „Tele 2“, UAB „Omnitel“, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „SERGEL“, AB „Swedbank“, antstoliui A. Š. ir UAB „GELVORA“ dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu. Pareiškėjai pateiktame patikslintame prašyme nurodė ir kitus savo kreditorius, juos patraukdami byloje suinteresuotais asmenimis, pateikė įrodymus, patvirtinančius, jog juos informavo apie numatomą civilinės bylos dėl santuokos nutraukimo iškėlimą, taip pat pateikė įrodymus apie kai kuriuos kreditorinius įsipareigojimus, tačiau iš pareiškėjų teismui pateiktos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių nėra aišku, nei kokio dydžio įsipareigojimus, nei kokiems kreditoriams ir kokiu pagrindu pareiškėja įsipareigoja vykdyti nutraukus santuoką. Paminėtina, jog pareiškėjams terminas trūkumams pašalinti buvo duotas ir dėl to, kad jie patikslintų kreditorių sąrašą, nes teismas nustatė, kad kai kurie pirminiai kreditoriai savo reikalavimo teises yra perleidę kitiems asmenims, todėl jie jau negali būti laikomi pareiškėjų kreditoriais. Priešingai, pareiškėjai pateikdami patikslintą prašymą nurodė dar daugiau kreditorių, nors, kaip matyti iš pateiktų duomenų, pirminiai kreditoriai reikalavimo teises yra perleidę jau kitiems asmenims, todėl pirminiai kreditoriai neturėtų būti traukiami į bylą suinteresuotais asmenimis, nors yra priešingai. Pareiškėjų teismui pateiktos sutarties 5 str. „Kreditoriai“ nuostatos yra neaiškios ir netikslios, remiantis jomis negalima nustatyti konkrečių pareiškėjos prisiimamų įsipareigojimų dydžio, konkrečių kreditorių ir teisinio pagrindo, kuriuo remiantis atsirado jų reikalavimo teisės; nėra aišku, kaip pagal vieną sutartį reikalavimo teises gali būti įgiję 2 kreditoriai. Iš kai kurių santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sakinių matyti, jog jie nėra aiškiai ir iki galo gramatiškai suformuluoti, be to, kreditoriais nurodomi juridiniai asmenys, kurie reikalavimo teises yra perleidę jau kitiems asmenims. Tokia pareiškėjų teismui pateikta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių neatitinka įstatymų reikalavimų ir negali būti tvirtinama. Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad pareiškėjai nustatytu terminu nurodytų prašymo ir priedo prie jo - sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių - trūkumų nepašalino. Laikytina, kad prašymas dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu neatitinka procesiniams dokumentams keliamų formos ir turinio reikalavimų, todėl jis laikytinas nepaduotu ir grąžintinas jį padavusiems asmenims (LR CPK 115 str. 3 d.).

4Vadovaudamasis LR CPK 115 str. 3 d., 290 str., teismas,

Nutarė

5Nustatytu terminu pareiškėjams J. K. ir A. K. nepašalinus prašymo dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu trūkumų, laikyti jį nepaduotu ir grąžinti jį padavusiems asmenims.

6Nutarties kopiją išsiųsti pareiškėjams.

7Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai