Byla 2YT-5930-641/2018
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys - (antstolė) Vaiva Šimkienė, (skolininkas) A. M., (išieškotojai) Luminor bank AB, AB „Šiaulių bankas“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, UAB „Baltijos kredito sprendimai“, A. B., V. A., (kreditoriai) UAB “Baltic agro“, UAB „Robusta“

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Rasa Milvydaitė,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos (išieškotojos) UAB „Šiaulių duona plius“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys - (antstolė) Vaiva Šimkienė, (skolininkas) A. M., (išieškotojai) Luminor bank AB, AB „Šiaulių bankas“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, UAB „Baltijos kredito sprendimai“, A. B., V. A., (kreditoriai) UAB “Baltic agro“, UAB „Robusta“, ir

Nustatė

3

 1. pareiškėja (išieškotoja) UAB „Šiaulių duona plius“ (toliau tekste – pareiškėja) kreipėsi į antstolę V. Šimkienę su skundu dėl antstolio veiksmų, nurodydama, jog nesutinka su antstolės

  4V. Šimkienės 2018 m. kovo 16 d. priimtu išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu, kuriuo antstolė paskirstydama iš skolininko išieškotas 49362,45 Eur lėšas, paliko depozitinėje sąskaitoje saugoti 36229,39 Eur sumą UAB „Robusta“ ir UAB „Baltic agro“ naudai iki tol, kol bus išnagrinėta baudžiamoji byla, bei prašydama: priimti naują išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą, kuriam būtų paskirstyta antstolės depozitinėje sąskaitoje saugoma iš skolininko A. M. išieškota 36229,29 Eur suma, t. y. paskirstyti šią sumą pirmiausia priteistoms skoloms padengti. Teigė, jog pirmiausia turi būti paskirstytos iš skolininko išieškotos lėšos 3 eilės išieškotojams, kuriems įsiskolinimai yra priteisti ir tik tuo atveju, jeigu paskirsčius lėšas 3 eilės išieškotojams dar liktų lėšų, jas būtų galima saugoti antstolės depozitinėje sąskaitoje UAB „Robusta“ ir UAB „Baltic agro“ būsimiems reikalavimams padengti.

 2. Antstolė V. Šimkienė 2018 m. balandžio 5 d. patvarkymu dėl atsisakymo patenkinti skundą netenkino pareiškėjos skundo dėl antstolio veiksmų ir jį su vykdomosiomis bylomis Nr. 0071/18/00763, Nr. 0071/17/04219, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 straipsnio nustatyta tvarka, persiuntė nagrinėti teismui. Antstolė nurodė, kad: vykdomosios bylos Nr. 0071/17/04219 vykdymo metu išieškotojo ir hipotekos kreditoriaus Luminor bank AB naudai įkeistas skolininko A. M. nekilnojamasis turtas buvo parduotas skolininko pasiūlytam pirkėjui už 90000,00 Eur; pardavus skolininko nekilnojamąjį turtą iš gautos 90000,00 Eur sumos 2018 m. vasario 19 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu buvo padengtas išieškotojo Luminor bank AB reikalavimas, o likusi suma palikta saugoti antstolės depozitinėje sąskaitoje; 2018 m. kovo 16 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu buvo paskirstyta likusi 49362,45 Eur iš skolininko išieškotų lėšų suma, paliekant 36229,39 Eur sumą sąskaitoje UAB „Robusta“ ir UAB „Baltic agro“ galimiems būsimiems reikalavimams padengti. Antstolė pažymėjo, jog skolininko realizuotas nekilnojamais turtas buvo areštuotas ne tik antstolių išieškotojų reikalavimas vykdymo procese užtikrinti, tačiau ir Šiaulių apygardos prokuratūros – taikant laikinąjį nuosavybės teisių apribojimą - kreditorių UAB “Baltic agro“, UAB „Robusta“ galimai būsimiems civiliniams ieškiniams baudžiamojoje byloje 143404,54 Eur sumoje užtikrinti. Remdamasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. rugsėjo 1 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-104-684/2017, išdėstytais išaiškinimais apie reikalavimų eilę, tvirtino, jog išieškotojo Luminor Bank AB reikalavimas skolininkui yra laikomas be eilės, kadangi jis buvo hipotekos kreditorius, kurio naudai buvo įkeistas parduotas skolininko nekilnojamasis turtas, o visi likę žinomi ir bet kokiu būdu išviešinti reikalavimai iš skolininko turto turi būti patenkinti trečiąja eile, nežiūrint to, ar skola yra priteista, ar ne, nes skolos priteisimo faktas, priteisimo laikas, turto areštavimo laikas ar kitos aplinkybės nekeičia reikalavimo eilės pobūdžio. Todėl ji skundžiamu patvarkymu paskirstė išieškotas lėšas proporcingai visiems žinomiems kreditoriams, netgi ir tiems, kurių naudai skola dar nepriteista.
 3. Suinteresuotas asmuo A. B. su pareiškėjos skundu pilnai sutiko ir prašė jį patenkinti.
 4. Suinteresuotas asmuo UAB „Baltijos kredito sprendimai“ su pareiškėjos skundu pilnai sutiko ir prašė jį patenkinti. Teigė, jog UAB „Robusta“ ir UAB „Baltic agro“ pareikšti arba galimi reikalavimai, kurių pagrindu baudžiamojoje byloje buvo pritaikyti laikini nuosavybės teisių apribojimai, neturi prioriteto kitų šiuo metu žinomų kreditorių reikalavimų, kurie jau yra pripažinti teismo sprendimais ir priverstinai vykdomi, atžvilgiu, todėl stabdyti vykdymo ir išieškoto skolininko turto paskirstymo veiksmus antstolė neturėjo jokio teisinio pagrindo. Nurodė, jog UAB „Baltic agro“ civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje netgi nėra pareikštas ir yra tik tikėtinas, todėl antstolė, net nežinodama tikslaus reikalavimų dydžio, savo depozitinėje sąskaitoje laiko pinigines lėšas ir jų nepaskirsto esamiems išieškotojams, tokiu būdu veikdama virš jai suteiktų įgaliojimų ribos. Nurodė, jog UAB „Robusta“ ir UAB „Baltic agro“ reikalavimai, kurių naudai taikytas laikinas nuosavybės teisių į skolininko turtą apribojimas, nėra pirmesnės eilės, nei kitų išieškotojų, todėl šiuo atveju nebuvo, nei privalomojo, nei neprivalomojo pagrindo antstolei stabdyti skolininko turto paskirstymo išieškotojams veiksmus ir rezervuoti pinigines lėšas UAB „Robusta“ ir UAB „Baltic agro“, kuriems reikalavimai dar nėra priteisti, naudai.
 5. Suinteresuotas asmuo UAB “Baltic agro“ su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jo netenkinti. Nurodė, jog Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmuose yra nagrinėjama baudžiamoji byla Nr. 1-73-767/2018, kurioje skolininkas A. M. yra kaltinamas išvaistęs jam patikėtą didelės vertės svetimą, būtent UAB “Baltic agro“ ir UAB „Robusta“ priklausantį turtą – 777,942 tonas grūdų, kurių bendra vertė 151894,10 Eur. UAB “Baltic agro“ ir UAB „Robusta“ šioje baudžiamojoje byloje yra pareiškusios civilinius ieškinius A. M. atžvilgiu, todėl Šiaulių apygardos prokuratūra 2017 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 05-2-00190-15 yra pritaikius, o Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmai 2017 m. rugsėjo 4 d. nutartimi pratęsę laikinąjį nuosavybės teisių apribojimą – vykdymo procese jau realizuoto skolininko nekilnojamojo turto areštą – iki nuosprendžio baudžiamojoje byloje Nr. 1-73-767/2018 priėmimo. Pažymėjo, jog baudžiamoji byla nėra išnagrinėta. Manė, jog esant minėtai situacijai, kai civilinių ieškinių baudžiamojoje byloje užtikrinimui yra taikytas laikinas skolininko turto suvaržymas antstolė, paskirsčiusi pirmesnės eilės ir hipotekos kreditoriui Luminor bank AB, likusią 36229,39 Eur sumą paliko saugoti depozitinėje sąskaitoje galimiems UAB “Baltic agro“ ir UAB „Robusta“ reikalavimams užtikrinti, yra teisingi ir teisėti. Teigė, kad tokiu būdu yra užtikrinamos civilinių ieškovų teisės ir teisėti interesai realiai gauti jiems būsimu teismo sprendimu (nuosprendžiu) priteistas pinigų sumas, nes priešingu atveju laikinųjų apsaugos priemonių (laikinojo nuosavybės teisių apribojimo) institutas netektų savo prasmės ir patenkinus ieškinius nebūtų į ką nukreipti išieškojimo. Taip pat pastebėjo, jog skolininkas A. M. ilgą laiką buvo pareiškėjos vadovu, o vienintelis pareiškėjos akcininkas šiuo metu yra skolininko sūnus Ž. M., todėl mano esant akivaizdžiam faktui, jog pareiškėja siekia atgauti kuo didesnes pinigų sumas, kad iš skolininko išieškotos pinigų sumos vėl sugrįžtų skolininkui ar jam artimiems asmenims.
 6. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jo netenkinti. Nurodė pritariant antstolės 2018 m. balandžio 5 d. patvarkyme išdėstytiems teisiniams argumentams.
 7. Suinteresuoti asmenys - (skolininkas) A. M., (išieškotojai) Luminor bank AB, AB „Šiaulių bankas“, V. A., (kreditorius) UAB „Robusta“ - nuomonių dėl pareiškėjos skundo nepateikė.
 8. Pareiškėja ir suinteresuoti asmenys apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka vietą, datą ir laiką informuoti pranešimais ir viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt 2018 m. balandžio 12 d. paskelbiant pranešimą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 133 straipsnio 3 dalis, 443 straipsnio 5 dalis).
Pareiškėjos skundas atmestinas.
 1. Byloje kilo ginčas dėl antstolio veiksmų, sustabdant ir paliekant antstolės depozitinėje sąskaitoje, kol bus išnagrinėta baudžiamoji byla, dalies išieškotų lėšų paskirstymą.
 2. Pažymėtina, kad vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (CPK 634 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 straipsnis). Teismo sprendimas yra vykdytinas dokumentas, o jo pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas – vykdomasis raštas – yra vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas (CPK 584 straipsnis, 586-587 straipsniai). Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 straipsnio 1 dalis).
 3. Vykdomosios bylos Nr. 0071/18/00763 medžiaga nustatyta, jog antstolė V Šimkienė vykdo priverstinį išieškojimą pareiškėjos, kaip 3 eilės išieškotojos naudai, iš skolininko A. M. pagal Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. sausio 31 d. teismo įsakymą Nr. eL2-3002-641/2018 43193,95 Eur skolos su palūkanomis ir 409,02 Eur vykdymo išlaidų sumoje.
 4. Vykdomosios bylos Nr. 0071/17/04219 medžiaga nustatyta, kad antstolė V. Šimkienė vykdo priverstinį išieškojimą išieškotojo be eilės (sutartinės hipotekos kreditoriaus) Luminor bank AB naudai, iš skolininko A. M. pagal Vilniaus miesto 14 – ojo notaro biuro notarės

  5R. B. vykdomąjį įrašą dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą Nr. 14-6090 37874,77 Eur skolos su palūkanomis ir 2267,09 Eur vykdymo išlaidų sumoje (vykdomosios bylos Nr. 0071/17/04219 142 b. l.). Vykdomąjį dokumentą priėmus vykdyti 2017 m. gruodžio 19 d. išieškotojo reikalavimams užtikrinti antstolė V. Šimkienė taikė skolininko nekilnojamojo turto – pastato, unikalus Nr. 4400-0152-8709, ir žemės sklypo, unikalus Nr. 2901-0012-0442, esančių Draugystės takas 26, Šiauliai, - areštą (vykdomosios bylos Nr. 0071/17/04219 55-59 b. l.). Taip pat nustatyta, jog Šiaulių apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus 2017 m. gegužės 4 d. nutarimu skirti laikinąjį nuosavybės teisių apribojimą bei Radviliškio rajono apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 4 d. nutartimi, priimta baudžiamojoje byloje Nr. 1-178-767/2017 (LITEKO duomenimis dabartinis bylos Nr. 1-73-767/2018), skolininko A. M. nekilnojamajam turtui - pastatui, unikalus Nr. 4400-0152-8709, ir žemės sklypui, unikalus Nr. 2901-0012-0442, esantiems Draugystės takas 26, Šiauliai, bei pastatui, unikalus Nr. 2994-0001-5019, esančiam Trakų g. 38, Šiauliai – yra pritaikytas laikinasis nuosavybės teisių apribojimas iki nuosprendžio baudžiamojoje byloje Nr. 1-73-767/2018 priėmimo, galimiems UAB „Robusta“ ir UAB „Baltic agro“ civiliniams ieškiniams užtikrinti (vykdomosios bylos Nr. 0071/17/04219 72-73, 129-139 b. l.). Vykdymo metu skolininkas A. M. surado jam priklausančio ir vykdymo procese realizuojamo nekilnojamojo turto - pastato, unikalus Nr. 4400-0152-8709, ir žemės sklypo, unikalus Nr. 2901-0012-0442, esančių Draugystės takas 26, Šiauliai, - pirkėją ir šis turtas buvo parduotas skolininko pasiūlytam pirkėjui už 90 000,00 Eur kainą, piniginės lėšos pirkėjo pervestos į antstolės depozitinę sąskaitą (vykdomosios bylos Nr. 0071/17/04219 89, 90, 9193, 94, 110-111, 145 b. l.). 2018 m. vasario 19 d. patvarkymu dėl vykdymo išlaidų išieškojimo bei išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu antstolė V. Šimkienė paskirstė realizavus minėtą skolininko nekilnojamąjį turtą gautas pinigines lėšas, išieškotojui be eilės Luminor bank AB, kaip sutartinės hipotekos kreditoriui, 37692,96 Eur skolos, 495,69 Eur palūkanas, 181,81 Eur notaro išlaidas, 399,97 Eur būtinas vykdymo išlaidas (vykdomosios bylos Nr. 0071/17/04219 141, 142, 143-144 b. l.). Nustatyta, jog prie vykdomo išieškojimo vykdomojoje byloje Nr. 0071/17/04219 prisijungė trečios eilės išieškotojai: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos su 100,00 Eur, 242,00 Eur, 979,00 Eur piniginiais išieškojimais; UAB „Baltijos kredito sprendimai“ – 1370,04 Eur piniginis išieškojimas; V. A. – 681,93 Eur piniginis išieškojimas; A. B. – 3483,05 Eur piniginis išieškojimas, o taip pat yra vykdomas išieškojimas iš skolininko A. M. išieškotojo (hipotekos kreditoriaus) AB „Šiaulių bankas“ naudai (98054,85 Eur piniginis išieškojimas) ir pareiškėjai (vykdomosios bylos Nr. 0071/17/04219 147-148, 149-150, 151, 153, 155, 157, 159, 160, 161, 163, 164, 165-166 b. l.). 2018 m. kovo 16 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu (kurį pareiškėja skundžia) antstolė

  6V. Šimkienė paskirstė depozitinėje sąskaitoje laikomų iš skolininko, realizavus turtą, išieškotų 49362,45 Eur piniginių lėšų dalį, t. y. 13133,06 Eur sumą 3 eilės išieškotojams - pareiškėjai, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, UAB „Baltijos kredito sprendimai“, V. A., A. B. – paskirstydama piniginių išieškojimų atitinkamas dalis bei vykdymo išlaidas, tačiau sulaikė, t. y. tokiu būdu sustabdė 36229,39 Eur lėšų paskirstymą išieškotojams, palikdama šią sumą antstolės depozitinėje sąskaitoje, iki kol bus išnagrinėta baudžiamoji byla, 3 eilės išieškotojų UAB „Robusta“ ir UAB „Baltic agro“ reikalavimams užtikrinti, kurių naudai baudžiamojoje byloje yra taikytas vykdymo procese jau realizuoto skolininko nekilnojamojo turto laikinas nuosavybės teisių apribojimas.

 5. Iš skundo turinio matyti, jog pareiškėja iš esmės nesutinka su antstolės V. Šimkienės 2018 m. kovo 16 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu dalyje dėl 36229,39 Eur lėšų paskirstymo išieškotojams sustabdymo, paliekant šią sumą antstolės depozitinėje sąskaitoje, iki kol bus išnagrinėta baudžiamoji byla Nr. 1-73-767/2018, UAB „Robusta“ ir UAB „Baltic agro“, kurių naudai baudžiamojoje byloje yra taikytas vykdymo procese jau realizuoto skolininko nekilnojamojo turto laikinas nuosavybės teisių apribojimas, reikalavimams užtikrinti.
 6. Bylos duomenys (nutarties 12 punktas) rodo, jog antstolė V. Šimkienė UAB „Robusta“ ir UAB „Baltic agro“, kurie galimai yra civiliniai ieškovai baudžiamosios bylos Nr. 1-73-767/2018 procese ir kurių reikalavimams užtikrinti baudžiamojoje byloje yra pritaikytas laikinas skolininko A. M. nuosavybės - pastato, unikalus Nr. 4400-0152-8709, ir žemės sklypo, unikalus Nr. 2901-0012-0442, esančių Draugystės takas 26, Šiauliai, bei pastato, unikalus Nr. 2994-0001-5019, esančio Trakų g. 38, Šiauliai, - teisių apribojimas, priskyrė trečios eilės išieškotojams ir jų galimiems reikalavimams užtikrinti iš skolininko išieškotų lėšų dalį paliko savo depozitinėje sąskaitoje. Tokiu būdu, antstolė sustabdė depozitinėje sąskaitoje paliktos 36229,39 Eur skolos sumos išieškojimą pareiškėjos ir kitiems išieškotojų – Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, UAB „Baltijos kredito sprendimai“, A. B.,

  7V. A. – naudai iki teismo nuosprendžio kitų galimų skolininko A. M. kreditorių - UAB „Robusta“ ir UAB „Baltic agro“ - atžvilgiu priėmimo.

 7. CPK 626, 627 straipsniai nustato baigtinį sąrašą atvejų, kai antstolis gali sustabdyti arba atidėti vykdomuosius veiksmus. Pagal CPK 626 straipsnio, nustatančio privalomojo vykdomosios bylos ir vykdymo veiksmų sustabdymo pagrindus, 3 dalį tuo atveju, kai turtas areštuotas ar nuosavybės teisės į turtą laikinai apribotos tos pačios ar paskesnės eilės kreditorių reikalavimams užtikrinti, išieškojimas iš šio turto nestabdomas. Šiuo atveju išieškojimas iš areštuoto turto ar lėšų vykdomas Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka. Sprendimų vykdymo instrukcijos 12 punkte nustatyta, jog kito arešto uždėjimas nestabdo turto realizavimo. Pagal CPK 693 straipsnio nuostatas, areštuoto turto realizavimas panaikina visus realizuoto turto areštus (Kauno apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 23 d. nutartis, priimt civilinėje byloje Nr. 2S-1693-343/2016). Minėta, Šiaulių apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus 2017 m. gegužės 4 d. nutarimu skirti laikinąjį nuosavybės teisių apribojimą bei Radviliškio rajono apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 4 d. nutartimi, priimta baudžiamojoje byloje Nr. 1-178-767/2017, galimiems UAB „Robusta“ ir UAB „Baltic agro“ civiliniams ieškiniams užtikrinti skolininko

  8A. M. atžvilgiu pritaikytas laikinas nuosavybės teisių apribojimas, areštuojant šį nekilnojamąjį turtą - pastatą, unikalus Nr. 4400-0152-8709, ir žemės sklypą, unikalus Nr. 2901-0012-0442, esančius Draugystės takas 26, Šiauliai, bei pastatą, unikalus Nr. 2994-0001-5019, esantį Trakų g. 38, Šiauliai. Vykdomojoje byloje Nr. 0071/17/04219 esantys duomenys patvirtina, kad realizuotas žemes sklypas su pastatu, adresu Draugystės takas 26, Šiauliai, nėra vienintelis skolininko turtas.

 8. Pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 12 punkto 2 dalį, turto realizavimas taip pat stabdomas tuo atveju, kai, areštavus turtą vykdomojoje byloje dėl piniginių sumų išieškojimo, vėliau šis turtas aprašomas vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pirmesnės reikalavimų eilės išieškotojo reikalavimams užtikrinti. Taikant laikinąsias apsaugos priemones pirmesnės eilės išieškotojo reikalavimams užtikrinti, aprašyti turtą, kuris jau yra areštuotas vykdant piniginio pobūdžio išieškojimus, leidžiama tais atvejais, kai teismo nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodyta aprašyti būtent šį turtą, taip pat tais atvejais, kai skolininkas kito turto neturi ar kito turto nepakanka teismo nutartyje nurodytiems reikalavimams užtikrinti arba, aprašant kitą skolininko turtą, būtų pažeista teismo nutartyje nurodyta skolininko turto arešto tvarka ar CPK 664 ir 665 straipsniuose nustatyta išieškojimo iš skolininko turto eilė. Turto realizavimas šioje pastraipoje nustatytais atvejais stabdomas iki tol, kol galioja laikinosios apsaugos priemonės. Taigi, pagrindas sustabdyti vykdomąją bylą ar atskirus vykdymo veiksmus yra turto areštas pagal pirmesnės eilės kreditoriaus reikalavimą, o ne bet kurio kreditoriaus reikalavimu uždėtas turto areštas. Tokiu būdu įstatymų leidėjas aiškiai suteikia prioritetą pirmesnės eilės kreditorių ir įkaito turėtojų, kurių reikalavimai tenkintini be eilės, interesų gynimui.
 9. Tačiau nagrinėjamu atveju UAB „Robusta“ ir UAB „Baltic agro“ civiliniai ieškiniai, kaip matyti iš vykdomojoje byloje Nr. 0071/17/04219 esančio Šiaulių apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus 2017 m. gegužės 4 d. nutarimo skirti laikinąjį nuosavybės teisių apribojimą, yra susiję su turto išvaistymu, t. y. ne dėl be eilės patenkinamų ar 1 ir 2 eilės reikalavimų (įkaito turėtojo reikalavimo, dėl išlaikymo ar žalos, padarytos suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu, maitintojo netekimo bei iš darbo santykių atsiradę reikalavimai), todėl UAB „Robusta“ ir UAB „Baltic agro“ nėra pirmesnės eilės kreditoriai, nei pareiškėja ar Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, UAB „Baltijos kredito sprendimai“, A. B., V. A. ir kt. Tuo pačiu teismas pažymi, jog byloje nenustatyta, kad areštuoto turto realizavimas ir/ar lėšų paskirstymas būtų sustabdytas teismo nutartimi, kas teiktų pagrindą stabdyti turto realizavimo ir lėšų išmokėjimą pagal CPK 626 straipsnio 2 dalies 3 punktą. Priešingai, nagrinėjama situacija atitinka CPK 626 straipsnio 3 dalyje reglamentuotą situaciją, kuomet išieškojimas (lėšų paskirstymas) iš areštuoto turto, į kurį nuosavybės teisės laikinai apribotos tos pačios eilės kreditorių reikalavimams užtikrinti, nestabdomas. Teismas pažymi, jog skundžiamo antstolės patvarkymo priėmimo metu UAB „Robusta“ ir UAB „Baltic agro“ neturėjo vykdomojo dokumento ir nebuvo įgijusios išieškotojų teisių, todėl antstolė skundžiamo patvarkymo priėmimo metu negalėjo spręsti dėl lėšų jiems paskyrimo (CPK 638 straipsnio 1 dalis, 754 straipsnio 5 dalis). Iš nustatyto teismas daro išvadą, kad pareiškėjos skunde dėl antstolio veiksmų nurodyti argumentai pasitvirtino, todėl pareiškėjo skundą iš dalies tenkina ir panaikina antstolės

  9V. Šimkienės 2018 m. kovo 16 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo dalį dėl 36229,39 Eur lėšų paskirstymo išieškotojams sustabdymo, paliekant šią sumą UAB „Robusta“ ir UAB „Baltic agro“ antstolės depozitinėje sąskaitoje, iki kol bus išnagrinėta baudžiamoji byla (CPK 178, 185 straipsniai).

 10. Patenkinęs skundą, teismas antstolio veiksmą panaikina arba antstolį įpareigoja veiksmą atlikti (CPK 513 straipsnio 1 dalis). Tai reiškia, jog atitinkamų antstolio veiksmų pripažinimas neteisėtais iš esmės reiškia vykdymo proceso sugrįžimą į iki pažeidimo buvusią situaciją. Teismas nesprendžia, kaip antstolis turi atlikti vieną ar kitą veiksmą, tik konstatuoja atlikto veiksmo teisėtumą arba neteisėtumą, arba antstolio neveikimo atveju – įpareigoja atlikti veiksmą. Taigi, panaikinus pareiškėjos skųstą neteisėtą antstolės V. Šimkienės – 2018 m. kovo 16 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą, antstolė pati privalo atlikti reikalingus vykdymo veiksmus pagal vykdymo proceso normas, todėl pareiškėjos reikalavimas - priimti naują išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą, kuriam būtų paskirstyta antstolės depozitinėje sąskaitoje saugoma iš skolininko A. M. išieškota 36229,29 Eur suma, t. y. paskirstyti šią sumą pirmiausia priteistoms skoloms padengti – atmetamas, kaip nepagrįstas.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais, 443 straipsnio 1 dalimi, 6 dalimi, 513 straipsniu,

Nutarė

11pareiškėjos UAB „Šiaulių duona plius“ skundą dėl antstolio veiksmų tenkinti iš dalies.

12Panaikinti antstolės Vaivos Šimkienės 2018 m. kovo 16 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo, priimto vykdomojoje byloje Nr. 0071/18/00763, dalį, kuria dėl 36229,39 Eur išieškota skola palikta saugoti išieškotojams UAB „Robusta“ ir UAB „Baltic agro“ antstolės depozitinėje sąskaitoje, kol bus išnagrinėta baudžiamoji byla.

13Likusioje dalyje skundą dėl antstolio veiksmų atmesti.

14Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti proceso dalyviams.

15Įsiteisėjus nutarčiai vykdomąsias bylas Nr. Nr. 0071/18/00763 ir Nr. 0071/17/04219 grąžinti antstolei Vaivai Šimkienei.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai