Byla T-47-962/2016
Dėl teismo psichiatrinės ekspertizės skyrimo M. V., priverstinio gydymo ar nukreipimo į bausmės atlikimo vietą bausmės vykdymui, priėmimo klausimą

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Indrė Petrokienė, spręsdama Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro teikimo dėl teismo psichiatrinės ekspertizės skyrimo M. V., priverstinio gydymo ar nukreipimo į bausmės atlikimo vietą bausmės vykdymui, priėmimo klausimą,

Nustatė

22016-03-17 Prienų rajono apylinkės teisme gautas Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro prašymas M. V. paskirti pakartotinę teismo psichiatrinę ekspertizę, kad būtų sprendžiamas klausimas dėl jo gydymo ar nukreipti į bausmės atlikimo vietą esant pakaltinamam. Prašyme nurodo, kad M. V., gim. ( - ), alkoholį vartoja nuo 13 m. amžiaus, išgėręs tampa nekontroliuojamas – daužo langus, gadina daiktus. 2008 m. dėl išsivysčiusios alkoholinės psichozės gydytas psichiatrinėje ligoninėje. Po gydymo nukreiptas gydytojo narkologo konsultacijoms. VšĮ Prienų r. PSPC Psichikos sveikatos centro įskaitoje įrašytas nuo 2009 m. vasario mėn., po to, kai buvo nukreiptas į Kauno apskrities priklausomybės ligų centrą gydymui – dėl eilę metų piktnaudžiavimo narkotinėmis medžiagomis, medikamentais. Gydymas buvo neefektyvus. Vėl stacionarizuotas į LSMUL Kauno klinikų psichiatrijos skyrių po demonstratyvaus suicidinio bandymo (šovėsi dujiniu pistoletu į galvą). Gydytas vieną parą. Išblaivinus, nesant psichikos sutrikimų išleistas į namus. Grįžęs naudojo įvairius narkotikus: žolę, amfetaminą, heroiną, ekstazi. Buvo lygtinai teistas už vagystę, psichinė būklė buvo bloga. Tėvas nuolat kviesdavo greitąją medicinos pagalbą, kartais ir 2-4 kartus per mėnesį. Psichiatrinėje Marių ligoninėje M. V. negydydavo ilgiau kaip tris dienas, nes jis savęs ligoniu nelaikydavo ir gydymo atsisakydavo. 2012 m. ligonis buvo konsultuotas profesoriaus D., nustatyta diagnozė: psichikos ir elgesio sutrikimas vartojant alkoholį. Emocialiai nestabilaus tipo asmenybės sutrikimas, impulsyvus tipas. Psichikos elgesio sutrikimas vartojant stimuliatorius (naudojo cikladolį, clomazepamą). Dažnai ligonis į gydymo įstaigą vežamas neblaivus, agresyvaus, impulsyvaus elgesio. Pas gydytojus psichiatrus nesilanko ir nesigydo, elgesys neadekvatus. Kai M. V. ateina pas gydytoją psichiatrą, reikalauja medikamento chonazipamino, grasina personalui. 2013-11-07 M. V. teismas pripažino ribotai veiksniu. Paciento asocialus elgesys tiktai blogėjo.

3Prašymą atsisakytina priimti.

4LR BPK 394 str. 2 d. 2 p. numato, kad jeigu po bausmės paskyrimo, kai nuosprendis jau vykdomas nustatoma, kad asmuo nepakaltinamas ar ribotai pakaltinamas arba po nusikalstamos veikos padarymo jam sutriko psichika ir dėl to jis negali suvokti savo veiksmų esmės ar jų valdyti, bausmę vykdančios institucijos teikimu bausmės atlikimo vietos teismas, išreikalavęs baudžiamąją bylą, nutaria pradėti procesą taikyti priverčiamąsias medicinos priemones. Atsižvelgiant į tai darytina išvada, kad pareiškėjas Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras neturi įgaliojimų inicijuoti priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo, atsižvelgiant į tai, prašymą atsisakytina priimti.

5Iš su prašymų pateiktų bei teismų informacinėje sistemoje esančių duomenų nustatyta, kad 2013-11-07 Prienų rajono apylinkės teismo sprendimu, M. V. pripažintas ribotai veiksniu. 2013 m. gruodžio 18 d. nutartimi M. V. nustatyta rūpyba, globėju paskirtas tėvas I. V., kuris ( - ) mirė. Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, naujas globėjas (rūpintojas) M. V. nepaskirtas.

6Atsižvelgiant į tai, kad M. V. yra pripažintas ribotai veiksniu, tačiau neturi globėjo (rūpintojo), nuolat daro administracinius teisės pažeidimus, be to, kaip nustatyta iš pateiktų duomenų – piktnaudžiauja alkoholiu, vartoja narkotines medžiagas, išgėręs tampa nekontroliuojamas, teismas sprendžia, jog tikslinga informuoti prokurorą, ginant viešąjį interesą, spręsti klausimą dėl proceso inicijavimo, siekiant paskirti atsakingą už M. V. asmenį (globėją, rūpintoją).

7Nutartį išsiųsti pareiškėjui, Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūrai, Alytaus apskrities VPK Birštono PK.

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos BPK 394 str., 362 str. 4 d.,

Nutarė

9Atsisakyti priimti Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro teikimą dėl teismo psichiatrinės ekspertizės skyrimo M. V., priverstinio gydymo ar nukreipimo į bausmės atlikimo vietą bausmės vykdymui.

10Informuoti Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūrą, kad tikslinga ginant viešąjį interesą, spręsti klausimą dėl proceso inicijavimo, siekiant paskirti atsakingą už M. V. asmenį (globėją, rūpintoją), išsiunčiant šios nutarties nuorašą bei teismui pateikto pareiškimo kopiją.

11Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai