Byla e2-413-544/2018
Dėl perkančios organizacijos sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje Nr. e2-413-544/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB) „Arginta“ ieškinį atsakovei UAB „Utenos vandenys“, esant trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, WTE Wassertechnik GmbH, dėl perkančios organizacijos sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Panevėžio apygardos teisme buvo išnagrinėta civilinė byla Nr.e2-606-252/2017 pagal ieškovės UAB „Arginta“ ieškinį atsakovei UAB „Utenos vandenys“, trečiajam asmeniui WTE Wassertechnik GmbH, institucijai, teikiančiai išvadą byloje, Viešųjų pirkimų tarnybai, dėl jungtinės veiklos partnerių WTE Wassertechnik GmbH, UAB „Dzūkijos statyba“, AB „Montotuojas“ montavimo firma Alytuje finansinį pasiūlymo pripažinimo atitinkančiu Darbų pirkimo sąlygose keliamus finansinius reikalavimus, dėl paskaičiavimo, kad Wasseretachnik finansinio pasiūlymo ekonominio naudingumo kriterijaus dalis – pasiūlymo kaina (C) yra 40,1 balai, dėl paskaičiavimo kad Wassertechnik pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) yra 88,4 balai, dėl pasiūlymų eilės sudarymo, dėl Wessertechnik pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu Darbų pirkimą, dėl jungtinės veiklos partnerių WTE Wassertechnik GmbH, UAB „Dzūkijos statyba“, AB „Montuotojas“ montavimo firma Alytuje pasiūlymą atmetimo, o jungtinės veiklos partnerių UAB „Arginta“, UAB „Versina“ ir Huber Se pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu pirkimą, dėl UAB „Utenos vandenys“ viešųjų pirkimų komisijos sprendimo, įforminto 2017 m. birželio 28 raštu Nr. ( - ), pripažinimo neteisėtu ir panaikinimo.

3Po Panevėžio apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 12 d. ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. lapkričio 27 d. priimtų procesinių sprendimų buvo pripažinti galiojančiais ir teisėtais šie perkančiosios organizacijos UAB Utenos vandenys“ sprendimai, priimti viešajame pirkime Nr. ( - ), nurodyti 2017 m. birželio 6 d. rašto Nr. ( - ) punktuose 1.1, 2.1, 3.1: jungtinės veiklos partnerių UAB „Arginta“, UAB „Versina“ ir Huber Se finansinis pasiūlymas atitinka Darbų pirkimo sąlygose keliamus finansinius reikalavimus; UAB „Arginta“ ir partnerių finansinio pasiūlymo ekonominio naudingumo kriterijaus dalis – pasiūlymo kaina (C) yra 45 balai; UAB „Arginta“ ir partnerių pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) – 65,6 balo.

4Ieškovė UAB „Arginta“ 2018 m. vasario 23 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu šioje byloje prašydama pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės UAB “Utenos vandenys” viešųjų pirkimų komisijos sprendimą nepriimti sprendimo dėl pirkimo laimėtojo pripažinimo ir sutarties sudarymo, kad būtų išvengta neigiamų pasekmių, kol nebus priimtas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimas dėl kasacinio skundo pateikimo termino, kuris yra nurodytas 2018 m. sausio 24 d. UAB „Utenos vandenys“ rašto Nr. ( - ) 2-ame punkte; pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės UAB „Utenos vandenys“ viešųjų pirkimų komisijos sprendimą netenkinti UAB „Arginta“ pretenzijos, nurodytą 2018 m. vasario 12 d. rašte Nr. ( - ); įpareigoti UAB „Utenos vandenys“ priimti sprendimą dėl tiekėjo – ūkio subjektų grupės UAB „Arginta“, UAB „Versina“ ir Huber Se pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu pirkimą ir pirkimo sutarties su šiuo tiekėju sudarymo. 2018 m. birželio 1 d. priimtas ieškovės UAB „Arginta“ pareiškimas, kuriame ji nurodė, kad, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 140 straipsnio 1 dalyje jai suteikta teise, prašo priimti ieškinio atsisakymą ir bylą nutraukti, CPK 87 straipsnio 2 dalies pagrindu grąžinti 1687,50 Eur sumokėtą žyminio mokesčio dalį. Trečiasis asmuo WTE Wassertechnik GmbH pateikė prašymą iš ieškovės UAB „Arginta“ priteisti 570 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti už atsiliepimo į ieškinį parengimą, nes buvo įtraukta dalyvauti byloje trečiuoju asmeniu. Kadangi ieškovė UAB „Arginta“ pateikė teismui 2018 m. gegužės 31 d. pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo, o ieškinį ji buvo pareiškusi ypatingos skubos tvarka, nors turėjo žinoti ir suprasti, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs kasacinius skundus civilinėje byloje Nr. e3K-3-160-469/2018, gali priimti tokią nutartį ar sprendimą, kuriuo pirkimo rezultatai galėjo būti pakeisti jos nenaudai, o tokiu atveju nebūtų galimybės su ja sudaryti Pirkimo sutartį. Todėl laikytina, jog, reikšdama minėtą ieškinį, ieškovė piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, prisiėmė riziką, kad tuo atveju, jeigu taip atsitiktų, ieškinys negalėtų būti patenkintas. Lietuvos Aukščiausiajam Teismui 2018 m. gegužės 11 d. procesiniu sprendimu minėtoje byloje nutraukus pirkimo procedūras, ieškovės ieškinys negali būti patenkintas. Nepriklausomai nuo to, ar ieškinys bus atmestas, ar priimtas ieškovės atsisakymas nuo ieškinio ir byla nutraukta, iš ieškovės turi būti priteistos WTE Wassertechnik GmbH šioje byloje patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93, 98 straipsniai). Prašymas priimti ieškovės atsisakymą nuo ieškinio ir bylą nutraukti tenkinamas. Civilinė byla pagal ieškovės UAB) „Arginta“ ieškinį atsakovei UAB „Utenos vandenys“, esant trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, WTE Wassertechnik GmbH, dėl perkančios organizacijos sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus nutraukiama, nes yra nustatyta CPK 293 straipsnio 4 punkte numatyta aplinkybė - ieškovė atsisakė ieškinio ir teismas atsisakymą priėmė (CPK 294 straipsnis).

5CPK 140 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio <...> Teismas priima nutartį priimti ieškinio atsisakymą ir nutraukia bylą. CPK 42 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teismas nepriima ieškovo ieškinio atsisakymo <...> jeigu tie veiksmai prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui. Atsisakyti ieškinio yra ieškovės teisė, numatyta įstatyme ir jos atstovui suteikta atstovavimo dokumentuose. Byloje nėra jokių duomenų, iš kurių būtų pagrįstas pagrindas manyti, kad atsisakymas nuo ieškinio daromas dėl prievartos ar kitų imperatyvioms įstatymo normoms ar viešajam interesui prieštaraujančių veiksmų. Ieškovė, naudodamasi dispozityviškumo principu, savo reikalavimų atsisako todėl, kad Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą Nr. e3K-3-160-469/2018 pagal atsakovės UAB „Utenos vandenys“ ir trečiojo asmens bendrovės „WTE Wassertechnik GmbH“ kasacinius skundus dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. lapkričio 27 d. sprendimo minėtoje byloje, 2018 m. gegužės 11 d. nutartimi Nutarė panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. lapkričio 27 d. sprendimo dalį, kuria palikta nepakeista Panevėžio apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimo dalis dėl atsakovės UAB „Utenos vandenys“ 2017 m. birželio 28 d. sprendimo atmesti ieškovės UAB „Arginta“ pretenziją pripažinimo neteisėtu ir panaikinimo, bei dėl šios dalies priėmė naują sprendimą – šią bylos dalį nutraukti; panaikino Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. lapkričio 27 d. sprendimo dalį, kuria panaikinta Panevėžio apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimo dalis dėl ieškinio reikalavimo pripažinti neteisėtu ir panaikino atsakovės UAB „Utenos vandenys“ sprendimą trečiojo asmens bendrovės „WTE Wassertechnik GmbH“ pasiūlymą pripažinti atitinkančiu viešojo pirkimo sąlygas, ir dėl šios dalies paliko galioti Panevėžio apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimą; pakeitė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. lapkričio 27 d. sprendimo ir Panevėžio apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimo dalis, kuriomis palikti nenagrinėti ieškovės UAB „Arginta“ reikalavimai atmesti trečiojo asmens bendrovės „WTE Wassertechnik GmbH“ pasiūlymą ir ieškovę UAB „Arginta“ pripažinti Konkurso laimėtoja, bei šiuos ieškinio reikalavimus atmetė; nutraukė atviro konkurso „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ procedūras; kitą Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. lapkričio 27 d. sprendimo dalį paliko nepakeistą. Priėmus šį procesinį sprendimą, faktiškai neliko šios bylos pagrindo ir ginčas neteko prasmės, nes šios bylos materialiniai teisiniai reikalavimai buvo grindžiami po teismų įsiteisėjusių sprendimų likusiais galioti viešųjų pirkimų komisijos sprendimais ir teisėtomis pripažintomis pirkimo procedūromis. Todėl priimti atsisakymą nuo ieškinio ir bylą nutraukti nėra kliūčių (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 293 straipsnio 4 punktas). Ieškovę atstovavo profesionalus advokatas, pareiškime nurodyta, kad ieškovei žinomos ieškinio atsisakymo teisinės pasekmės, numatytos CPK 294 straipsnio 2 dalyje, 294 straipsnyje. Trečiasis asmuo WTE Wassertechnik GmbH byloje pateikė prašymą priteisti iš ieškovės UAB „Arginta“ už atsiliepimo į ieškinį surašymą 570 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti ir pateikė tai patvirtinančius dokumentus: 2018 m. balandžio 6 d. PVM sąskaitą - faktūrą Nr. ( - ), teisinių paslaugų ataskaitą, 2018 m. balandžio 9 d. mokėjimo pavedimą, 2018 m. balandžio 10 d. mokėjimo pavedimą. CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Prašymas dėl išlaidų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai pateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. CPK 94 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos.

6Ieškovė UAB „Arginta“ 2018 m. birželio 12 d. paaiškinime nurodė, kad, vadovaudamasi CPK 94 straipsnio 1 dalimi ir paaiškinime nurodyta teismų praktika, nesutinka su trečiojo asmens prašymu priteisti iš jos išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti. Įsiteisėjus teismų sprendimams, kuriais buvo pripažinti neteisėtais ir panaikinti UAB „Utenos vandenys“ sprendimai viešajame pirkime, atsakovė UAB „Utenos vandenys“ turėjo toliau vykdyti pirkimo procedūras, tačiau jų nevykdė net ir gavusi ieškovės pretenziją. UAB „Arginta“ vertinimu, tokie UAB „Utenos vandenys“ veiksmai pažeidė jos teises ir teisėtus interesus, todėl ji, sąžiningai naudodamasi procesinėmis teisėmis ir teisės aktų nustatyta tvarka siekdama apginti savo pažeistas teises, kreipėsi į teismą. Ieškinio padavimo metu neturėjo pagrindo manyti, kad ginčijamas viešasis pirkimas bus nutrauktas. Gavusi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 11 d. nutartį, įvertino, kad ginčas šioje civilinėje byloje nebeturi prasmės, todėl padavė pareiškimą atsisakyti ieškinio. Taigi, neatliko nesąžiningų, neapdairių veiksmų, kurie būtų padidinę šalių bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė UAB „Arginta“ teisingai nurodo, kad ji su šios bylos ieškiniu į teismą kreipėsi 2018 m. vasario 23 d., o teismų sprendimai, kuriais buvo pripažinti neteisėtais ir panaikinti UAB „Utenos vandenys“ sprendimai viešajame pirkime, buvo įsiteisėję dar 2017 m. lapkričio 27 d., bet atsakovė UAB „Utenos vandenys“ toliau viešojo pirkimo procedūrų nevykdė motyvuodama tuo, kad žemesnės instancijos teismų sprendimai bus skundžiami kasacine tvarka. Taigi ieškovė formaliai turėjo pagrindą kreiptis į teismą ir ginti savo galimai pažeistas teises ir teisėtus interesus, toks jos elgesys negali būti vertinamas kaip nesąžiningas ar kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. Tačiau, nežiūrint to, būtent ieškovės inicijuotas teisminis ginčas buvo trečiojo asmens WTE Wassertechnik GmbH turėtų išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti susidarymo priežastis. Trečiasis asmuo byloje dalyvavo atsakovės pusėje. Atsiliepimą į ieškinį trečiasis asmuo pateikė naudodamasis jam CPK 142 straipsnio 1 dalyje ir teismo 2018 m. vasario 27 d. pranešime suteikta teise ir nustatytu terminu. Atsiliepimas atitiko CPK keliamus reikalavimus tokio dokumento formai ir turiniui. Taigi trečiasis asmuo įgijo procesinę teisę gauti bylinėjimosi išlaidų, susijusių su advokato teisinės pagalbos suteikimu, atlyginimą. Objektyvių duomenų, kurie leistų spręsti dėl trečiojo asmens nesąžiningumo, byloje nėra, todėl jo patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti turi būti kompensuotos. CPK 2 straipsnyje įtvirtintas civilinio proceso tikslas ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus. Ieškovė nepagrįstai nurodo, kad trečiojo asmens WTE Wassertechnik GmbH prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos yra nepagrįstos, nes atsiliepimas į ieškinį negalėjo būti parengtas 2018 m. kovo 5 d. (advokatui nebuvo suteikta prieiga prie elektroninės bylos) ir 2018 m. kovo 13 d. (atsiliepimas 2018 m. kovo 8 d. jau buvo pateiktas teismui). Iš dokumentų apie trečiojo asmens patirtas išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti nustatyta, kad advokatas L. B. trečiajam asmeniui teisinę pagalbą teikia pagal 2017 m. balandžio 26 d. teisinių paslaugų sutartį. Jis ją teikė ir Panevėžio apygardos teisme nagrinėtoje byloje Nr.e2-606-252/2017. Kadangi ši byla glaudžiai susijusi su minėta byla, advokatui nebuvo kliūčių pradėti rengti atsiliepimo projektą ir be suteiktos prieigos prie elektroninės bylos. Į bylą yra pateiktas prašymas suteikti prieigą prie bylos, atsiliepimas į ieškinį ir atsiliepimas į prašymą dėl ieškinio atsiėmimo. Trys pozicijos apmokėjimui už šioje byloje suteiktas teisines paslaugas trečiajam asmeniui yra nurodytos ir ataskaitoje. Todėl yra faktinis ir teisinis pagrindas priteisti iš ieškovės trečiajam asmeniui patirtas išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti, kurių dydį patvirtinantys dokumentai buvo pateikti laiku, turėtų išlaidų dydis atitinka CPK 98 straipsnio reikalavimus ir Lietuvos Respublikos Teisingumo Ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. IR-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo“ patvirtintus dydžius (yra mažesnis už maksimalius dydžius), bylos pobūdį ir sudėtingumą. Ieškovė už ieškinį sumokėjo 2250 Eur žyminio mokesčio. Pagal CPK 87 straipsnio 2 dalį, jeigu ieškinys atsiimamas pradėjus bylą nagrinėti iš esmės arba ieškovas atsisako pareikšto ieškinio, arba šalys sudaro taikos sutartį, šalims grąžinama 75 procentai pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos. Todėl tenkinamas ieškovės prašymas grąžinti jai iš valstybės biudžeto 1688 Eur žyminio mokesčio.

7Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 87 straipsnio 3 dalimi, CPK 140 straipsnio 1 dalimi, 293 straipsnio 4 punktu, 290-291 straipsniais

Nutarė

8priimti ieškovės UAB „Arginta“ atsisakymą nuo ieškinio atsakovei UAB „Utenos vandenys“, esant trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, WTE Wassertechnik GmbH, dėl perkančios organizacijos sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus ir civilinę bylą nutraukti.

9Priteisti iš ieškovės UAB „Arginta“ (j. a. k. ( - )) trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, WTE Wassertechnik GmbH (j. a. k . ( - )) 570 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

10Grąžinti ieškovei UAB „Arginta“ (j. a. k. ( - )) iš valstybės biudžeto jos už ieškinį sumokėtą žyminio mokesčio dalį 1688 Eur (mokesčio gavėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, j. a. k. 188659752, surenkamoji sąskaita ( - ), įmokos kodas 5660, sumokėta 2018 m. vasario 21 d. mokėjimo dokumento Nr. ( - )).

11Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti apskųsta Lietuvos apeliaciniam teismui atskirąjį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai