Byla 1S-68-300/2019
Dėl Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų 2019 m. balandžio 3 d. nutarties

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Vidmantas Mylė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skundą dėl Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų 2019 m. balandžio 3 d. nutarties.

3Teismas

Nustatė

41.

5Telšių apylinkės teismas 2007 m. birželio 14 d. priėmė nuosprendį baudžiamojoje byloje Nr. 1-69-339/2007, kuriuo R. K. pripažino kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 2 dalį ir jam paskyrė trijų mėnesių laisvės apribojimo bausmę. Taip pat priteisė Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) iš R. K. 5840,61 Lt išlaidų, susijusių su ekstradicija. (b. l. 151–153) Nuosprendis įsiteisėjo 2007 m. liepos 5 d.

62.

7Telšių apylinkės teismas išdavė vykdomąjį raštą dėl 5840,61 Lt ekstradicijos išlaidų išieškojimo iš R. K. ir 2007 m. liepos 12 d. vykdomąjį raštą išsiuntė išieškotojai Policijos departamentui. (b. l. 159)

83.

9Policijos departamentas 2019 m. kovo 29 d. kreipėsi į apylinkės teismą. Prašyme nurodoma, kad išieškojimą pagal išduotą vykdomąjį dokumentą vykdžiusi antstolė I. E. 2014 m. rugpjūčio 19 d. užbaigė vykdomąją bylą vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 631 straipsniu, tačiau nėra aišku, kur antstolė išsiuntė vykdomąjį raštą. Policijos departamentas neturi vykdomojo rašto, todėl prašo teismo grąžinti vykdomąjį raštą, jeigu jis yra jų žinioje, arba išduoti vykdomojo rašto dublikatą. (b. l. 160)

104.

11Telšių apylinkės teismo Telšių rūmai 2019 m. balandžio 3 d. nutartimi netenkino Policijos departamento prašymo dėl vykdomojo rašto išdavimo. Teismas nurodė, kad pasibaigė CPK 606 straipsnyje numatytas 5 metų terminas vykdomajam raštui pateikti vykdyti, nes nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos praėjo beveik 12 metų. (b. l. 162)

125.

13Skundu aukštesniajam teismui Policijos departamentas prašo panaikinti Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų 2019 m. balandžio 3 d. nutartį. Skunde nurodoma, kad prašyme dėl vykdomojo rašto išdavimo buvo paaiškinta, kad antstolė I. E., 2014 m. rugpjūčio 19 d. užbaigusi vykdomąją bylą, nežinia, kur išsiuntė vykdomąjį raštą. CPK 607 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad tuo atveju, kai vykdomasis dokumentas, pagal kurį visiškai ar iš dalies neišieškota, grąžinamas, naujas terminas pateikti dokumentą vykdyti pradedamas skaičiuoti nuo dokumento grąžinimo išieškotojui dienos. Po senaties termino nutraukimo senatis pradedama skaičiuoti iš naujo, o laikas, praėjęs iki tol, į naują terminą nėra įskaičiuojamas. (CPK 602 straipsnio 2 dalis) Taigi prašymas pateiktas nepasibaigus CPK 606 straipsnyje numatytam vykdomojo rašto pateikimo vykdyti terminui, todėl nutartis neteisėta ir nepagrįsta ir yra naikintina. (b. l. 165–166)

146.

15Atsiliepimų į Policijos departamento skundą negauta.

16Skundas tenkintinas

177.

18Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas vykdomojo rašto išdavimo procedūros nenumato, todėl sprendžiant šį klausimą turi būti taikomos CPK normos. CPK 649 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad tais atvejai, kai vykdomasis raštas prarastas, išieškotojo ar antstolio prašymu išduodamas vykdomojo rašto dublikatas. Prašymas išduoti vykdomojo rašto dublikatą paduodamas bylą nagrinėjusiam pirmosios instancijos teismui. Vykdomasis dokumentas, jo dublikatas neišduodamas, jeigu yra pasibaigęs CPK 606 straipsnyje nustatytas vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti terminas, išskyrus atvejus, kai šis terminas buvo atnaujintas CPK 608 straipsnyje nustatyta tvarka. (CPK 646 straipsnio 1 dalis, 649 straipsnio 3 dalis)

198.

20CPK 606 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad vykdomieji raštai pagal teismo sprendimus gali būti pateikti vykdyti per 5 metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, nagrinėjamu atveju nuo Telšių apylinkės teismo 2007 m. birželio 14 d. nuosprendžio įsiteisėjimo dienos praėjo daugiau nei 11 metų. Tačiau pirmosios instancijos teismas tinkamai neįvertino kitos Policijos departamento prašyme nurodytos aplinkybės ? vykdomasis raštas buvo pateiktas antstolei vykdyti, tačiau vykdomasis raštas buvo grąžintas išieškotojui. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal CPK 607 straipsnio 1 dalį senaties terminas vykdomajam dokumentui pateikti nutraukiamas pateikiant šį dokumentą vykdyti. Jeigu vykdomasis dokumentas, pagal kurį visiškai ar iš dalies neišieškota, grąžinamas, naujas terminas pateikti dokumentą vykdyti pradedamas skaičiuoti nuo dokumento grąžinimo išieškotojui dienos. (CPK 607 straipsnio 3 dalis)

219.

22Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad išrašas iš antstolių informacinės sistemos patvirtina, kad antstolei I. E. buvo perduotas vykdyti vykdomasis raštas Nr. 1-69-339/2007 dėl 5840,61 Lt ekstradicijos išlaidų išieškojimo iš R. K. išieškotojui Policijos departamentui, tačiau 2014 m. rugpjūčio 19 d. vykdomoji byla Nr. ( - ) užbaigta CPK 631 straipsnyje nustatyta tvarka grąžinus vykdomąjį dokumentą išieškotojui. Esant tokioms aplinkybėms, daroma išvada, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į CPK 607 straipsnio 3 dalies nuostatas, todėl netinkamai nustatė momentą, nuo kurio skaičiuotinas terminas vykdomajam dokumentui pateikti vykdyti. Nagrinėjamu atveju CPK 606 straipsnio 2 dalyje numatytas 5 metų vykdomojo rašto pateikimo vykdyti terminas skaičiuotinas nuo 2014 m. rugpjūčio 19 d., kai antstolė grąžino vykdomąjį dokumentą išieškotojui, o ne nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Atsižvelgiant į tai, kad išieškotojas Policijos departamentas prašymą dėl vykdomojo rašto dublikato išdavimo pateikė nepasibaigus CPK 606 straipsnyje numatytam terminui, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė išduoti vykdomojo dokumento dublikatą. Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų 2019 m. balandžio 3 d. nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, todėl naikintina ir priimtinas priimamas naujas sprendimas – tenkinti Policijos departamento prašymą dėl vykdomojo rašto dublikato išdavimo.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 364 straipsnio 8 dalies 2 punktu, 9 dalimi,

Nutarė

24panaikinti Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų 2019 m. balandžio 3 d. nutartį ir priimti naują sprendimą dėl Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos prašymo išduoti vykdomojo rašto dublikatą baudžiamojoje byloje Nr. 1-69-339/2007 ? prašymą tenkinti.

25Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo dienos ir yra neskundžiama.

Proceso dalyviai