Byla 2-1115/2009

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Nijolės Piškinaitės, Donato Šerno ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Šiltas miestas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 9 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo dienos, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-4669-262/2009 pagal ieškovo O. S. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Šiltas miestas“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

5Ieškovas O. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos UAB „Šiltas miestas“ iškėlimo. Nurodė, kad atsakovas yra jam skolintas 3466,76 Lt dėl nesumokėto darbo užmokesčio. Atsakovo finansinės padėtis yra sunki, dėl ko kasdien mažėja jo galimybė atsiskaityti su kreditoriais. Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

6Vilniaus apygardos teismas 2009 m. birželio 9 d. nutartimi, vadovaudamasis ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalies 5 punktu ir 3 dalimi, areštavo visą UAB „Šiltas miestas“ nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialų turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo dienos, o taip pat sustabdė UAB „Šiltas miestas“ turto išieškojimą ir turto realizavimą pagal teismų ir kitų institucijų sprendimus ir pagal juos išduotus vykdomuosius dokumentus, kadangi iš ieškovo pateiktų dokumentų (darbo sutarties, pažymos apie priskaičiuotą darbo užmokestį, raginimo) sprendė, kad UAB „Šiltas miestas“ galimai neturi lėšų atsiskaityti su kreditoriumi (darbuotoju).

7Atsakovas UAB „Šiltas miestas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 9 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Mano, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta, neatitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos teismų praktikos bei Lietuvos apeliacinio teismo pozicijos analogiškose bylose, iš esmės pažeidžia ieškovo teisėtus interesus. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

81. Ieškovas pareiškė ieškinį atsakovui, neturėdamas reikalavimo teisės bei piktnaudžiaudamas jam suteiktomis procesinėmis teisėmis, nes atsakovas yra visiškai atsiskaitęs su ieškovu. Ieškovas buvo atleistas iš darbo 2009 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. P-138. Su ieškovu buvo atsiskaityta 2009 m. birželio 2 d., pervedant 3466,76 Lt sumą Vilniaus miesto 24 notarų biurui, kuris ją sumokėjo ieškovui. Tokiu būdu ieškovas sukūrė nepagrįstas abejones dėl atsakovo nemokumo.

92. Atsakovas yra sėkmingai veikianti statybų bendrovė. Todėl tokio pobūdžio ieškinys pakenks tolimesnei atsakovo komercinei veiklai bei prestižui.

103. Paskirtos laikinosios apsaugos priemonės apsunkina atsakovo finansinę padėtį, riboja jo galimybę toliau plėtoti pelningą komercinę ūkinę veiklą, trukdo laisvai disponuoti banko sąskaitose esančiomis lėšomis, kenkia atsakovo kaip juridinio asmens prestižui bei patikimumui prieš verslo partnerius. Todėl šių priemonių taikymas atsakovui yra netikslingas ir savo esme neatitinka laikinųjų apsaugos priemonių instituto tikslo.

11Ieškovas O. S. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 9 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsakovas yra skolingas paslaugų ir statybinių medžiagų tiekėjams, subrangovams. Tuo metu, kai teismui buvo pateiktas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ieškovas nežinojo apie atsakovo ketinimui išmokėti jam 3466,76 Lt darbo užmokestį. Pranešimą atsiimti darbo užmokestį iš Vilniaus miesto 24-ojo notarų biuro jis gavo tik 2009 m. birželio 8 d. Atsakovas iki šiol nėra atsiskaitęs su ieškovu – nesumokėjo kompensacijos už nepanaudotas atostogas, darbo užmokesčio už gegužės mėnesį ir birželio mėnesio vieną darbo dieną.

12Atskirasis skundas tenkintinas.

13Nagrinėjamoje byloje yra kilęs laikinųjų apsaugos priemonių, galiojančių iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo, taikymo klausimas.

14Atsakovas UAB „Šiltas miestas“ atskiruoju skundu skundžia Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 9 d. nutartį, kuria teismas nutarė areštuoti visą UAB „Šiltas miestas“ nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialų turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo dienos, o taip pat sustabdė UAB „Šiltas miestas“ turto išieškojimą ir turto realizavimą pagal teismų ir kitų institucijų sprendimus ir pagal juos išduotus vykdomuosius dokumentus. Teisėjų kolegija, spręsdama dėl skundžiamos Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 9 d. nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, vadovaujasi ieškovo atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrina, ar nėra absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str., 329 str., 338 str.).

15Nagrinėjamu atveju ieškovas O. S. kreipėsi į teismą kaip atsakovo UAB „Šiltas miestas“ kreditorius dėl bankroto bylos šiai įmonei iškėlimo, esant ĮBĮ 9 straipsnio 5 punkte įtvirtintoms bankroto bylos iškėlimo sąlygoms, kai įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. Nurodė, jog atsakovas jam yra skolingas 3466,76 Lt dėl laiku nesumokėto darbo užmokesčio. Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti atsakovui priklausantį ilgalaikį ir trumpalaikį turtą bei sustabdyti areštuoto turto pagal vykdomuosius dokumentus realizavimą ir išieškojimą per antstolių kontoras.

16Vadovaujantis CPK 1 straipsnio 1 dalimi, bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Įmonių bankroto procesą reglamentuojantis specialus įstatymas yra Įmonių bankroto įstatymas. Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 straipsnio 2 dalies 5 punktas numato, kad teismas, gavęs pareiškimą iškelti bankroto bylą, gali teismo arba suinteresuoto asmens iniciatyva taikyti laikinąsias apsaugos priemones Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, galiosiančias iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo. Šios nuostatos tikslas – užtikrinti, kad, inicijavus bankroto bylos atsakovui iškėlimą, nesumažėtų atsakovo turimo turto masė bei nepablogėtų jo finansinės galimybės tam, kad bankroto bylos iškėlimo atveju visi kreditoriai galėtų maksimaliai patenkinti savo reikalavimus iš bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto. Todėl, vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, tokių priemonių taikymo pagrindas – pagrįstos prielaidos, kad, nesiėmus šių priemonių, sumažėtų kreditorių reikalavimų patenkinimo galimybė bankroto procese.

17Ieškovas, prašydamas taikyti atsakovo ilgalaikio ir trumpalaikio turto areštą iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo dienos, visų pirma, siekia savo turtinių reikalavimų atsakovui bankroto proceso metu patenkinimo. Todėl byloje esant įrodymams, jog įmonė patenkino kreditoriaus, kuris kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos jai iškėlimo, reikalavimus, nebelieka laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo – grėsmės, jog šio kreditoriaus reikalavimas galėtų būti nepatenkintas. Iš pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo matyti, jog ieškovas O. S. kaip kreditorius, kreipdamasis į teismą dėl bankroto bylos atsakovui UAB „Šiltas miestas“ iškėlimo, nurodė, jog atsakovas jam yra skolingas 3466,76 Lt nesumokėto darbo užmokesčio. Atsakovo UAB „Šiltas miestas“ kartu su atskiruoju skundu pateikti įrodymai patvirtina, kad jis šią sumą 2009 m. birželio 2 d. pervedė į Vilniaus m. 24-ojo notarų biuro depozitinę sąskaitą, kuris ją atsakovo prašymu 2009 m. birželio 6 d. sumokėjo O. S. (b.l. 15-16). Ieškovas neginčija 3466,76 Lt skolos sumokėjimo jam fakto, tačiau nurodo, jog atsakovas iki šiol jam yra skolingas dėl nesumokėto darbo užmokesčio už 2009 m. gegužės mėnesį ir birželio mėnesio vieną darbo dieną bei kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas. Kadangi ieškovas nepateikia likusios nesumokėtos atsakovo skolos, susijusios su darbo santykiais, dydį ir jos atsiradimą patvirtinančių įrodymų, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo daryti išvadą dėl grėsmės, jog ieškovo reikalavimai nebus patenkinti, egzistavimo. Ieškovo O. S. nurodyti argumentai, kad atsakovas jam yra skolingas pagal du paprastuosius vekselius, kurių bendra suma 8050 Lt, nagrinėjamu atveju neturi teisinės reikšmės, sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Pažymėtina, jog pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovas pareiškė kaip UAB „Šiltas miestas“ kreditorius, savo reikalavimą kildinantis iš darbo teisinių santykių. Todėl, sprendžiant bankroto bylos iškėlimo atsakovui klausimą, ieškovas negali remtis atsakovo skolos ieškovui, atsiradusios vekselių pagrindu, buvimo faktu, kadangi, kreipiantis dėl bankroto bylos iškėlimo, nebuvo laikytasi ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje numatytos ikiteisminės įspėjimo apie šių atsakovo įsipareigojimų įvykdymą ieškovui tvarkos.

18Pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju taip pat nėra nustatytas galimos grėsmės atsakovo kreditorių reikalavimų patenkinimui egzistavimo faktas bankroto bylos atsakovui iškėlimo atveju. Byloje nėra įrodymų, kurie leistų daryti išvadą, kad atsakovas mėgintų savo turtą realizuoti, perleisti tretiesiems asmenims ar kitaip bandytų sumenkinti savo turtinę padėtį, siekdamas išvengti prievolių kreditoriams įvykdymo.

19Vadovaujantis ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalimi, teismui priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu dėl įmonės buvo priimti teismų ir kitų institucijų sprendimai ir pagal juos išduoti vykdomieji dokumentai, įmonės turtas (lėšos) pagal šiuos vykdomuosius dokumentus gali būti areštuojamas, tačiau šio turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas. Teisėjų kolegija pažymi, jog turto realizavimas ir (ar) išieškojimas pagal vykdomuosius dokumentus sustabdomas įstatymo pagrindu ir tam nereikalingas teismo procesinis sprendimas. Minėtų procesinių veiksmų vykdymo procese sustabdymą įstatymas sieja su pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimu, dėl ko teismo procesinis sprendimas, priimtas šiuo klausimu, nesukelia jokių teisinių pasekmių.

20Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, netinkamai įvertino šiam klausimui spręsti reikšmingas aplinkybes, pažeidė civilinio proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, todėl klausimą išsprendė neteisingai, kas yra pagrindas panaikinti skundžiamą nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti (CPK 144 str. 1 d., 329 str. 1 d., 337 str. 2 p.).

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

22Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 9 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo O. S. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

23Nutarties nuorašą siųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 5. Ieškovas O. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos UAB... 6. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. birželio 9 d. nutartimi, vadovaudamasis... 7. Atsakovas UAB „Šiltas miestas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 8. 1. Ieškovas pareiškė ieškinį atsakovui, neturėdamas reikalavimo teisės... 9. 2. Atsakovas yra sėkmingai veikianti statybų bendrovė. Todėl tokio... 10. 3. Paskirtos laikinosios apsaugos priemonės apsunkina atsakovo finansinę... 11. Ieškovas O. S. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, o... 12. Atskirasis skundas tenkintinas.... 13. Nagrinėjamoje byloje yra kilęs laikinųjų apsaugos priemonių, galiojančių... 14. Atsakovas UAB „Šiltas miestas“ atskiruoju skundu skundžia Vilniaus... 15. Nagrinėjamu atveju ieškovas O. S. kreipėsi į teismą kaip atsakovo UAB... 16. Vadovaujantis CPK 1 straipsnio 1 dalimi, bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK... 17. Ieškovas, prašydamas taikyti atsakovo ilgalaikio ir trumpalaikio turto... 18. Pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju taip pat nėra nustatytas galimos... 19. Vadovaujantis ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalimi, teismui priėmus pareiškimą dėl... 20. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2... 22. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 9 d. nutartį ir... 23. Nutarties nuorašą siųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui –...