Byla 2YT-321-1022/2017
Dėl teismo sprendimo, kuriuo L. K. pripažinta neveiksnia, peržiūrėjimo

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Auksė Balkaitienė, sekretoriaujant Genovaitei Šetkauskienei, dalyvaujant pareiškėjo Ventos socialinės globos namų atstovei Gražinai Banienei, suinteresuoto asmens L. K. atstovui advokatui Virginijui Gžimailai, institucijos, teikiančios byloje išvadą, – VšĮ Ventos ambulatorija, atstovui direktoriui Marijui Lopaičiui,

2uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Ventos socialinės globos namų pareiškimą suinteresuotiems asmenims L. K., Akmenės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriui, institucijai, teikiančiai išvadą byloje – viešajai įstaigai „Ventos ambulatorijai“ (toliau –VšĮ), dėl teismo sprendimo, kuriuo L. K. pripažinta neveiksnia, peržiūrėjimo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjas Ventos socialinės globos namai pareiškimu prašo peržiūrėti Akmenės rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 19 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1383-61/2011, kuriuo L. K. pripažinta neveiksnia, nurodant baigtinį sričių, kuriose L. K. pripažįstama neveiksnia, sąrašą. Pareiškėjas Akmenės rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1622-61/2011 buvo paskirtas neveiksnaus asmens globėju. Pareiškime nurodoma, kad L. K. yra diagnozuotas gilus protinis atsilikimas, kiti elgesio sutrikimai, nustatytas 15 procentų darbingumo lygis, nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ji nuo 1994 m. rugsėjo 16 d. nuolat gyvena Ventos socialinės globos namuose. Pareiškime nurodoma, kad Akmenės rajono savivaldybės administracija 2016 m. gruodžio 19 d. pateikė išvadą Nr. 77 dėl L. K. gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, kurioje nurodoma, jog turtinių santykių srityse ir asmeninių neturtinių santykių srityse L. K. negeba pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus (b. l. 2-3).

5Suinteresuotas asmuo Akmenės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodė, kad sutinka su prašymu, prašo bylą nagrinėti nedalyvaujant suinteresuoto asmens atstovui.

6Suinteresuotas asmuo L. K. atsiliepimo į prašymą nepateikė teismo posėdyje nedalyvavo, nes dėl sveikatos būklės yra nepajėgi suprasti informacijos apie vykstantį procesą.

7Suinteresuoto asmens L. K. atstovas advokatas Virginijus Gžimaila pateikė atsiliepimą į prašymą, nurodydamas, jog su prašymu sutinka ( b. l. 35-36).

8Pareiškėjo atstovė teismo posėdyje pareiškimą palaikė pareiškime nurodytais motyvais, bei atliktu teismo psichiatrijos ekspertizės aktu, prašė jį tenkinti.

9Suinteresuoto asmens L. K. atstovas advokatas Virginijus Gžimaila su pareiškimu dėl teismo sprendimo, kuriuo L. K. pripažinta neveiksnia, peržiūrėjimo sutiko, pritarė, kad L. K. būtų pripažinta neveiksnia teismo psichiatrijos ekspertizės akte nurodytose srityse. Nurodė, jog buvo nuvykęs į Ventos socialinės globos namus, kur susitiko su L. K. ir padedant socialinei darbuotojai su ja bendravo. Pastebėjo, kad L. K. nekalba, mėgsta klausytis muzikos, jai reikalinga nuolatinė slauga ir pagalba.

10Išvadą teikiančios institucijos VšĮ Ventos ambulatorija atstovas – direktorius Marijus Lopaitis nurodė, jog L. K. nuo gimimo diagnozuotas Dauno sindromas, nustatytas įgimta silpnaprotystė, gilus protinis atsilikimas su reikšmingais elgesio sutrikimais, ši būsena negrįžtama, negerėjanti, pagerėjimo negali būti, todėl siūlė pripažinti L. K. neveiksnia teismo psichiatrijos ekspertizės akte nurodytose turtinių ir asmeninių neturtinių santykių srityse.

11Pareiškimas tenkintinas.

12Bylos duomenimis nustatyta, jog Akmenės rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 19 d. sprendimu L. K. pripažinta neveiksnia ir 2011 m. gruodžio 13 d. Akmenės rajono apylinkės teismo nutartimi jai nustatyta globa, globėju paskirti Ventos socialinės globos namai (b. l. 4-5).

13Byloje pateiktas medicinos dokumentų išrašas patvirtina, jog L. K. diagnozuotas Dauno sindromas, gilus protinis atsilikimas. Nurodyta, kad L. K. gimė neišnešiota, su Dauno ligos požymiais. Kontaktas mažai produktyvus, prastai supranta klausimus, nurodymus. Nekalba, emocijos labilios, neadekvačios, primityvios. Fiksuojamas ryškus pažintinių funkcijų sutrikimas, socialiniai įgūdžiai labai menki (b. l. 11). Iš Neįgaliojo pažymėjimo NP Nr. 0282329 matyti, kad L. K. darbingumo lygis – 15 procentų (b. l. 9). Iš darbingumo lygio pažymos DL–1 Nr. 0312022 matyti, kad L. K. 15 procentų darbingumo lygis nustatytas nuo 2008 m. rugpjūčio 9 d. iki 2048 m. rugpjūčio 7 d. (b. l. 8). Nuo 2008 m. rugpjūčio 9 d. iki 2048 m. rugpjūčio 7 d. L. K. nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (b. l. 10).

142016 m. gruodžio 19 d. asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus išvadoje nurodyta, kad L. K. negeba pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus turtinių santykių srityse, taip pat asmeninių neturtinių santykių srityse. Išvadoje pažymėta, L. K. negeba savarankiškai suprasti informacijos ir priimti sprendimų, negeba savarankiškai įvertinti aplinkybių ir numatyti pasekmių dėl tam tikro savo galimo sprendimo priėmimo, negeba savarankiškai, nuosekliai ir aiškiai paaiškinti savo sprendimų esmės ir priežasčių, negeba savanoriškai ir savarankiškai atlikti nuoseklių veiksmų savo galimam sprendimui priimti ir jį įgyvendinti ( b. l. 6-7).

152017 m. spalio 19 d. – gruodžio 1 d. teismo psichiatrijos ekspertizės akte Nr. 86 ( - )2017 nurodyta, kad L. K. konstatuotas lėtinis psichikos sutrikimas, įgimta silpnaprotystė - gilus protinis atsilikimas, reikšmingas elgesio sutrikimas, kai reikia atkreipti dėmesį ir gydyti (F73.1), dėl kurio ji negali teisingai suprasti savo veiksmų esmės ir juos teisingai valdyti turtinių ir asmeninių neturtinių santykių srityse. Nenustatyta, kad L. K. tik iš dalies negali suprasti savo veiksmų esmės kokioje nors konkrečioje srityje. Ekspertizės akte nurodoma, kad L. K. psichikos sutrikimai yra nuolatinio negrįžtamo pobūdžio, nuo gimimo diagnozuotas Dauno sindromas, stebėta atsilikusi psichomotorinė raida, nesivystė kalba. Psichologinio tyrimo duomenimis nustatyta gilaus protinio atsilikimo simptomatika, IQ < 20. Dėl protinės negalios L. K. mokyklinių žinių neįgijo, neskaito, nerašo, neskaičiuoja, buitinių ir higieninių įgūdžių neturi. Kasdieninėje veikloje nuolatinės pagalbos. Ekspertinio tyrimo metu konstatuotas gilus intelekto defektas, kalbos neišsivystymas. Ryškiai sutrikę pažintiniai, kalbiniai, socialiniai sugebėjimai. Emocinės reakcijos nediferencijuotos, primityvios, ryškūs elgesio sutrikimai, dažnai būna chaotiško, neprognozuojamo elgesio, ryški autoagresija. Jokia tikslinga veikla neužsiima, nekritiška savo būklės atžvilgiu. Dėl protinės negalios yra nesavarankiška, reikalinga nuolatinė priežiūra ir pagalba kasdieninėje veikloje (b. 54-56).

16Iš Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro gauti duomenys, kad registre nėra duomenų apie L. K. pateiktus išankstinius nurodymus, sutartis dėl pagalbos priimant sprendimus (b. l. 24).

17Įvertinus socialinio darbuotojo išvadą, 2017 m. spalio 19 d. – gruodžio 1 d. teismo psichiatrijos ekspertizės akto Nr. 86 ( - )2017 išvadą, byloje dalyvavusių asmenų paaiškinimus, byloje surinktus rašytinius įrodymus, bei nustatytas faktines aplinkybes, darytina išvada, kad L. K. dėl savo psichinės sveikatos būklės negali tinkamai savarankiškai įgyvendinti savo socialinių teisių, pareigų teismo psichiatrijos ekspertizės akto išvadoje nurodytose turtinių ir asmeninių neturtinių santykių srityse. Vadovaujantis CPK 467 straipsnio 5 dalimi, sritys, kuriose asmuo pripažįstamas neveiksniu, turi būti nustatomos taip, kad visais atvejais turi būti taikomos kuo mažiau asmens veiksnumą ribojančios priemonės. Siekdamas apsaugoti ir užtikrinti neįgalaus asmens visapusišką, bei lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, skatinti pagarbą šių asmenų prigimtiniam orumui, neriboti neįgalaus asmens teisių daugiau negu būtina, bei peržiūrėjęs sprendimą ir vadovaudamasis Neįgaliųjų teisių Konvencijos 1 straipsnio 1 dalimi, CK 2.10 straipsniu, CPK 469 straipsnio 4 dalies 2 punktu, teismas sprendžia, kad sritys, kuriose L. K. pripažintina neveiksnia, tikslintinos, šalinant jai asmeniškai neaktualias pareiškime ir socialinio darbuotojo išvadoje bei teismo psichiatrijos ekspertizės akte nurodytas sritis ir pripažįstant L. K. neveiksnia tik jai aktualiose šiose turtinių santykių srityse: asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su smulkiais buitiniais sandoriais, lizingo, daiktų pirkimo – pardavimo išsimokėtinai sutarčių sudarymu, paskolų, vartojimo kreditų sutarčių sudarymu ir pan.; kilnojamojo ir nekilnojamojo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas juo; paveldėjimas; taip pat šiose asmeninių neturtinių santykių srityse: asmens higienos priežiūros, savitvarkos įgūdžių ir sveikatos priežiūros.

18Peržiūrėjus teismo sprendimą dėl L. K. pripažinimo neveiksnia, Akmenės rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 13 d. nutartimi nustatyta L. K. globa bei paskirtas globėjas – Ventos socialinės globos namai, lieka nepakeisti, o globėjas veikia atitinkamose srityse, kuriose asmuo pripažintas neveiksniu (CK 2.10 straipsnis, 3.240 straipsnis). Tokią išvadą teismas daro remdamasis tuo, kad byloje nėra duomenų, leidžiančių manyti, kad Ventos socialinių globos namų buvimas L. K. globėju neatitiktų globotinės interesų (CPK 3 straipsnio 7 dalis, 185 straipsnis, 468 straipsnis, 469 straipsnis)..

19Byloje yra medžiaga apie asmens sveikatą, todėl visa bylos medžiaga, vadovaujantis CPK 10 straipsnio 2 dalies nuostatomis, pripažintina nevieša.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, 468–469 straipsniais, teismas

Nutarė

21Pareiškimą tenkinti visiškai.

22Pakeisti Akmenės rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 19 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1383-61/2011 ir pripažinti suinteresuotą asmenį L. K., asmens kodas ( - ) neveiksnia šiose asmens gebėjimų pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus turtinių santykių srityse:

23– asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su smulkiais buitiniais sandoriais;

24- asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su lizingo, daiktų pirkimo – pardavimo išsimokėtinai sutarčių sudarymu, paskolų, vartojimo kreditų sutarčių sudarymu ir pan.;

25- kilnojamojo ir nekilnojamojo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas juo;

26- paveldėjimo teisiniai santykiai;

27ir šiose asmeninių neturtinių santykių srityse:

28- asmens higienos priežiūros srityje;

29- savitvarkos įgūdžių srityje;

30- sveikatos priežiūros srityje.

31Akmenės rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 13 d. nutartimi paskirtą L. K. globėją – Ventos socialinės globos namus, palikti nepakeistą, nurodant, kad globėjas veikia šiame sprendime nurodytose turtinių ir asmeninių neturtinių santykių srityse, kuriose L. K., asmens kodas ( - ) pripažinta neveiksnia.

32Teismo sprendimo kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jo įsiteisėjimo išsiųsti Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro tvarkymo įstaigai.

33Nustatyti, kad visa bylos medžiaga yra nevieša.

34Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Auksė... 2. uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. Pareiškėjas Ventos socialinės globos namai pareiškimu prašo peržiūrėti... 5. Suinteresuotas asmuo Akmenės rajono savivaldybės administracijos Socialinės... 6. Suinteresuotas asmuo L. K. atsiliepimo į prašymą nepateikė teismo posėdyje... 7. Suinteresuoto asmens L. K. atstovas advokatas Virginijus Gžimaila pateikė... 8. Pareiškėjo atstovė teismo posėdyje pareiškimą palaikė pareiškime... 9. Suinteresuoto asmens L. K. atstovas advokatas Virginijus Gžimaila su... 10. Išvadą teikiančios institucijos VšĮ Ventos ambulatorija atstovas –... 11. Pareiškimas tenkintinas.... 12. Bylos duomenimis nustatyta, jog Akmenės rajono apylinkės teismo 2011 m.... 13. Byloje pateiktas medicinos dokumentų išrašas patvirtina, jog L. K.... 14. 2016 m. gruodžio 19 d. asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti... 15. 2017 m. spalio 19 d. – gruodžio 1 d. teismo psichiatrijos ekspertizės akte... 16. Iš Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro gauti duomenys, kad... 17. Įvertinus socialinio darbuotojo išvadą, 2017 m. spalio 19 d. – gruodžio 1... 18. Peržiūrėjus teismo sprendimą dėl L. K. pripažinimo neveiksnia, Akmenės... 19. Byloje yra medžiaga apie asmens sveikatą, todėl visa bylos medžiaga,... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291... 21. Pareiškimą tenkinti visiškai.... 22. Pakeisti Akmenės rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 19 d. sprendimą... 23. – asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su smulkiais buitiniais... 24. - asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su lizingo, daiktų... 25. - kilnojamojo ir nekilnojamojo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas juo;... 26. - paveldėjimo teisiniai santykiai;... 27. ir šiose asmeninių neturtinių santykių srityse:... 28. - asmens higienos priežiūros srityje;... 29. - savitvarkos įgūdžių srityje;... 30. - sveikatos priežiūros srityje.... 31. Akmenės rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 13 d. nutartimi paskirtą... 32. Teismo sprendimo kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jo... 33. Nustatyti, kad visa bylos medžiaga yra nevieša.... 34. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...