Byla 2-569-212/2012
Dėl skolos už valstybinės žemės naudojimą priteisimo pagal Kėdainių rajono savivaldybės ieškinį atsakovei UAB „Daukšių aerodromas“, trečiajam asmeniui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Zina Mickevičiūtė, Sekretoriaujant Editai Šinkūnienei, Dalyvaujant ieškovės Kėdainių rajono savivaldybės atstovui E. V., Atsakoves UAB „Daukšių aerodromas“ atstovui nedalyvaujat, Trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei E. N. – Z., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos už valstybinės žemės naudojimą priteisimo pagal Kėdainių rajono savivaldybės ieškinį atsakovei UAB „Daukšių aerodromas“, trečiajam asmeniui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir

Nustatė

2Ieškovės atstovas prašo priteisti iš atsakovės 255 109,45 Lt skolą už valstybinės žemės naudojimą, 8 410,96 Lt delspinigių, 6 % dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodo, kad 2001-05-21 Valstybinės žemės nuomos sutartimi atsakovei išsinuomotas 172,1628 ha ploto žemės sklypas, esantis ( - ). 2008-04-15 buvo pasirašytas susitarimas pakeisti sutartį ir minėta nuomos sutartis buvo pakeista. Pagal sutartį atsakovė įsipareigojo laiku mokėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuotus valstybinės žemės nuomos mokesčius, tačiau atsakovas nustatytos valstybinės žemės nuomos mokesčių mokėjimo tvarkos nesilaikė. Atsakovė už 2009, 2010 ir 2011 metus, privalėjo į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos surenkamąją sąskaitą įmokėti 255 109,45 Lt žemės nuomos mokesčio ir 8 410,96 Lt delspinigių. Atsakovei nesumokėjus minėtų mokesčių Kėdainių rajono savivaldybės administracija 2012-02-01 išsiuntė priminimą Nr. AS-547 „Dėl žemės nuomos mokesčio sumokėjimo". Atsakovė neinformavo apie sutarties neįvykdymo priežastis ir sutarties neįvykdė, todėl mano, kad ir toliau nevykdys savo įsipareigojimų.

3Atsakovės atstovas teismo posėdyje nedalyvauja, prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, apie posėdžio vietą ir laiką žinoma. Nurodo, kad bendrovė veiklos nevykdo, savo poziciją išdėstė procesiniuose dokumentuose ir ją visiškai palaiko. Prašo sumažinti 8 410,96 Lt delspinigių sumą ir 50 000 Lt pagrindinę skolą.

4Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos palaiko ieškovės reikalavimus ir prašo juos patenkinti.

5Ieškinys tenkintinas.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys 2001-05-21 sudarė valstybinės žemės nuomos sutartį, pagal kurią 99 metams atsakovei išnuomotas 172,1628 ha ploto žemės sklypas, esantis ( - ) Šalys 2008-04-15 pasirašė susitarimą dėl valstybinės žemės 2001-05-21 nuomos sutarties Nr. N53/01-39 pakeitimo (b. l. 5-6). Šalys susitarė, kad žemės nuomos mokesčio dydis metams nustatomas Vyriausybės nustatyta tvarka, o mokėjimo terminai ir sąlygos nustatomi savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, kad joms privalu vadovautis savivaldybės tarybos sprendimais.

7Atsakovė įsipareigojo mokėti valstybinės žemės nuomos mokestį nustatyta tvarka ir terminais. Pagal Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2009-06-25 sprendimu Nr. TS-199 patvirtintą „Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarką“, kuri buvo taikoma administruojant 2009 m. ir vėlesnių laikotarpių žemės nuomos mokestį, laiku nesumokėjus valstybinės žemės nuomos mokesčio, už kiekvieną uždelstą dieną imami 0,02 proc. delspinigiai nuo nesumokėtos mokesčio sumos (b. l. 11, p.19). Atsakovė už 2009, 2010 ir 2011 metus žemės nuomos mokesčio nemokėjo ir pagal pateiktas deklaracijas skola sudaro 255 109,45 Lt, o delspinigiai nuo šios sumos – 8 410,96 Lt (b. l. 9, 13, 15, 17).

8Atsakovė prašo pagrindinę skolą mažinti 50 000 Lt, o delspinigių nepriteisti. Šį prašymą grindžia tokiais argumentais. Žemės sklypas buvo nuomojamas tikslu išvystyti Daukšių aerodromą ir naudingai jį integruoti į Kėdainių miestą. Tačiau dėl nepalankių aplinkybių visumos projektai neteko perspektyvos ir susidarė tokia situacija, kad pajamos sumažėjo, o nuomos mokestis buvo labai didelis. 2011-08-05 Kėdainių rajono savivaldybės tarybos prašė pradedant 2011 metais atleisti įmonę nuo žemės nuomos mokesčio 5 metams, atleisti nuo 2009-2010 metais priskaičiuotų 3 275,08 Lt delspinigių ir 50 proc. sumažinti susidariusį įsiskolinimą už žemės nuomos mokestį (b. l. 32-34). Savivaldybė atsisakė tenkinti prašymą. Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos 2012-03-19 pateikė prašymą dėl žemės sklypo nuomos teisės įkeitimo, tačiau gavo neigiamą atsakymą (b. l. 35-37). Mano, kad nuomos mokesčio neapmokėjimas buvo sąlygotas Nacionalinės žemės tarnybos kaltės, nes jos atsisakymas įkeisti žemės sklypo nuomos teisę nemotyvuotas ir nepagrįstas. Šie argumentai, atsakovės nuomone, yra pagrindas sumažinti jos atsakomybę.

9Atsakovės argumentai atmestini. Nemokėdama nuomos mokesčio nuo 2009 metų, atsakovė nesiėmė jokių veiksmų, kad skolą sumažinti, sumažinti nuomojamos žemės sklypo plotą ir pan. Tik 2011-08-05 kreipėsi į ieškovę, kuomet skola buvo jau gan didelė. Ieškovės 2011-09-30 sprendimo (b. l. 34) neskundė. Taip pat neskundė ir Nacionalinei žemės tarnybos 2012-04-11 atsakymo (b. l. 37), nors tiek pirmu, tiek antru atveju tokias galimybes turėjo, todėl nėra pagrindo teigti, kad ieškovės ir trečiojo asmens veiksmai buvo neteisėti ir dėl to turi būti mažinama atsakovės atsakomybė (CK 6. 259 str. ). Be to, mažinti skolos ir delspinigių nėra pagrindo ir dėl to, kad nuomos mokesčio ieškovė ir taip priskaičiavo mažiau, nei turėjo priskaičiuoti pagal jos pačios sprendimus. Pagal 2009-09-25 sprendimo Nr. TS-252, 1.1 punktą (b. l. 12) nuomos mokesčio tarifas iki 2008-12-31 sudarytoms ir Nekilnojamojo turto registre registruotoms valstybinės žemės nuomos sutartims, o su atsakove sutartis sudaryta iki 2008-12-31, yra 3 proc. Analogiški yra ieškovės 2010-07-02 sprendimas Nr. TS-200 ir 2011-07-01 sprendimas Nr. TS-267 (b. l. 14, 16), tačiau mokesčio tarifas pritaikytas akivaizdžiai mažesnis. Ieškovės atstovas ieškinio nedidino, teismui tokia teisė nesuteikta, todėl skola priteisiama tokio dydžio, kokią nurodė ieškovė pateiktose deklaracijose (b. l.15, 17, CPK 42 str., 141 str. 1 d.).

10Esant nustatytomis aplinkybėmis, ieškinys pagrįstas ir tenkinamas. Patenkinus ieškinį, iš atsakovės priteistinas 6 270 Lt žyminis mokestis ir 42 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės biudžetą (CPK 79-80, 88, 92-93, 96 str.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais teismas

Nutarė

12Ieškinį patenkinti.

13Priteisti iš UAB „Daukšių aerodromas“, įm. k. 261624920, 255 109,45 Lt (du šimtus penkiasdešimt penkis tūkstančius vieną šimtą devynis litus 45 centus) skolos už valstybinės žemės naudojimą, 8 410,96 Lt (aštuonis tūkstančius keturis šimtus dešimt litų 96 centus) delspinigių, 6 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2012-04-16 (bylos iškėlimo teisme dienos) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo Kėdainių rajono savivaldybei, įm. k. 111103885 ir 42 Lt (keturiasdešimt du litus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės biudžetą.

14Sprendimą per 30 dienų galima skųsti apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduoti Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai