Byla e2FB-1023-122/2015
Dėl fizinių asmenų A. S. ir J. S. bankroto proceso pabaigos nagrinėti rašytinio proceso tvarka

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Monika Lapukaitė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Principo reikalas“ prašymą baigti A. S. ir J. S. bankroto bylą.

3Teismas

Nustatė

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 12 d. nutartimi pareiškėjams A. S. ir J. S. iškėlė bankroto bylą. Teismo 2015 m. vasario 19 d. ir 2015 m. kovo 25 d. nutartimis buvo patvirtinti bankrutuojančių A. S. ir J. S. kreditorių reikalavimai. Teismas 2015 m. balandžio 16 d. nutartimi patvirtino bankrutuojančių A. S. ir J. S. mokumo atkūrimo planą, kuris 2017 m. sausio 27 d. nutartimi patikslintas. 2018 m. kovo 13 d. ir 2018 m. balandžio 10 d. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų nutartimis patikslinti kreditoriniai reikalavimai.

5Bankroto administratorė 2018 m. gegužės 31 d. pateikė prašymą nurašyti visus likusius nepatenkintus A. S. ir J. S. kreditorių finansinius reikalavimus. Priimti nutartį baigti A. S. ir J. S. bankroto bylą. Klausimą dėl fizinių asmenų A. S. ir J. S. bankroto proceso pabaigos nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

6Teismas

konstatuoja:

7pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau ir FABĮ) 30 straipsnio 1 dalį, kai atliktas paskutinis plane nustatytas mokėjimas, bankroto administratorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio mokėjimo dienos privalo parengti plano įgyvendinimo aktą, kurį pasirašo fizinis asmuo, bankroto administratorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas. Bankroto administratorius šį aktą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo pasirašymo dienos pateikia teismui, plano įgyvendinimo akto kopiją – fiziniam asmeniui ir kreditorių susirinkimo pirmininkui. Teismas, gavęs nurodytą aktą, priima nutartį baigti fizinio asmens bankroto bylą arba nutraukti fizinio asmens bankroto bylą.

8Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad 2018 m. gegužės 16 d. bankroto administratorės įgaliotas asmuo I. L., kreditorių susirinkimo primininko UAB „EB Teisė ir konsultacijos“ įgaliotas asmuo bei bankrutuojantys A. S. ir J. S. pasirašė mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktą, kuriame konstatavo, kad A. S. ir J. S. mokumo atkūrimo planas įgyvendintas.

9Įvertinus nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad yra pagrindas baigti fizinio asmens bankroto bylą. Įvykdžius mokumo atkūrimo plane nustatytus įsipareigojimus, manytina, kad fizinio asmens bankroto tikslas – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningo fizinio asmens mokumą ir užtikrinti kreditorių reikalavimų patenkinimą – pasiektas (FABĮ 1 straipsnio 1 dalis).

10Esant tokioms aplinkybėms, A. S. ir J. S. bankroto byla užbaigtina (FABĮ 30 straipsnio 2 dalis).

11Plane numatyti likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai, tarp jų įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai, baigus fizinio asmens bankroto procesą, išskyrus FABĮ 30 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytą atvejį, nurašomi, išskyrus reikalavimus dėl žalos atlyginimo dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, ar mirties ir piniginių lėšų vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentų) bei reikalavimus, kurie kyla iš fizinio asmens pareigos sumokėti valstybei baudas, paskirtas už fizinio asmens padarytus administracinius nusižengimus arba nusikalstamas veikas, ir įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrintus kreditorių reikalavimus, jeigu šie kreditoriai ir fizinis asmuo susitarė dėl įkeisto turto išsaugojimo fizinio asmens bankroto proceso metu, nebent FABĮ 4 straipsnio 4 dalies 10 punkte nurodytame susitarime susitarta kitaip (FABĮ 29 straipsnio 7 dalis). Pagal teismui pateiktus duomenis konstatuotina, kad A. S. ir J. S. nepatenkinti kreditoriniai reikalavimai yra 207 261,08 Eur, t. y. AB SEB bankas – 31 425,40 Eur; UAB „EB Teisė ir konsultacijos“ – 158 985,09 Eur; UAB „Intrum Lietuva“ – 10 012,97; Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius) – 3 445,42 Eur; Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – 129,50 Eur; antstolė V. D. – 446,91 Eur; AB „Klaipėdos energija“ – 1 028,26 Eur; Kretingos rajono sodininkų bendrija „Medvėgalis“ – 196,07; DNSB „Bandužiai“ – 260,24 Eur; antstolė L. P. – 66,78 Eur; antstolis J. P. – 1 152,86 Eur; UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ – 111,58 Eur.

12Išaiškintina, kad baigus fizinio asmens bankroto procesą, visi mokesčiai, taip pat palūkanos ir netesybos skaičiuojami nuo teismo sprendimo baigti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (FABĮ 30 straipsnio 4 dalis).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 30 straipsniu,

14Teismas

Nutarė

15baigti A. S. ir J. S. bankroto bylą.

16Konstatuoti, kad A. S. ir J. S. nepatenkinti kreditoriniai reikalavimai yra 207 261,08 Eur, t. y. akcinės bendrovės SEB bankas nepatenkintas kreditorinis reikalavimas yra 31 425,40 Eur; uždarosios akcinės bendrovės „EB Teisė ir konsultacijos“ – 158 985,09 Eur; uždarosios akcinės bendrovės „Intrum Lietuva“ – 10 012,97; akcinės bendrovės Luminor Bank (buvusi akcinė bendrovė Nordea Bank Lietuvos skyrius) – 3 445,42 Eur; Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – 129,50 Eur; antstolės V. D. – 446,91 Eur; akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ – 1 028,26 Eur; Kretingos rajono sodininkų bendrijos „Medvėgalis“ – 196,07; daugiabučių namų savininkų bendrijos „Bandužiai“ – 260,24 Eur; antstolės L. P. – 66,78 Eur; antstolio J. P. – 1 152,86 Eur; uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ – 111,58 Eur.

17Išsiųsti nutarties patvirtintą kopiją A. S. ir J. S. bankroto administratorei uždarajai akcinei bendrovei „Principo reikalas“.

18Įpareigoti bankroto administratorę per 5 darbo dienas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos apie teismo sprendimą baigti fizinio asmens bankroto bylą pranešti A. S. ir J. S. kreditoriams ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai – Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

19Įpareigoti bankroto administratorę ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo teismo nutarties nutraukti fizinio asmens bankroto bylą ar nuo teismo sprendimo baigti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti fiziniam asmeniui saugotinus dokumentus, susijusius su fizinio asmens bankroto procesu, pervesti depozitinėje sąskaitoje likusias lėšas į fizinio asmens asmeninę sąskaitą.

20Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai