Byla 2-1828-636/2012
Dėl draudimo išmokos grąžinimo, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja S. G., sekretoriaujant teismo posėdžio sekretorei D. J., nedalyvaujant ieškovo „BTA I. C.“ SE atstovui, kuriam apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta tinkamai, dalyvaujant atsakovui K. V. ir atsakovo atstovui advokatui V. P.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo „BTA I. C.“ SE, veikiantį per „BTA I. C.“ SE filialą Lietuvoje ieškinį atsakovui K. V. dėl draudimo išmokos grąžinimo, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

Nustatė

3Ieškovas 2012-05-28 kreipėsi į teismą su ieškiniu ir patikslintu ieškiniu, kuriame nurodė, kad „BTA I. C.“ SE filialas Lietuvoje apdraudė motociklą Hyosung valstybinis Nr. 966 JB, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, sutarties Nr. 12 0617505. 2007-04-06 įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo sutrikdyta asmens sveikata. Eismo įvykio kaltininku, abipuse kalte, pripažintas transporto priemonę Hyosung, valst. Nr. 966 JB, vairavęs K. V., kuris vairavo neturėdamas teisės vairuoti transporto priemonę. Ieškovas nurodė, kad 2008-07-28 išmokėjo 2591,70 Lt draudimo išmoką ir prašė priteisti 50 procentų išmokėtos draudimo sumos – 1295,85 Lt. 2012-06-11 teisme gautas patikslintas ieškovo ieškinys, kuriame ieškovas nurodė, kad dėl eismo įvykio, kurio kaltininku, abipuse kalte, pripažintas K. V., išmokėjo iš viso 10327,91 Lt draudimo išmokų: 2008-07-28 – 2591,70 Lt, 2008-07-11 – 3000,00 Lt, 2008-06-17 – 2456,15 Lt ir 2008-12-12 – 2280,06 Lt. Draudiminio įvykio tyrimo metu ieškovas nustatęs, kad K. V. eismo įvykio metu vairavo transporto priemonę neturėdamas teisės jos vairuoti, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau – TPVCAPD įstatymas) 22 strapsnio 1 dalies 3 punktu – įgijo teisę reikalauti, kad sumokėtas dėl padarytos žalos sumas, 10327,91 Lt, grąžintų atsakingas už žalos padarymą asmuo. Ieškovas prie ieškinio pateikė draudiminio įvykio tyrimo aktų kopijas, PVM sąskaitas faktūrų, pagal kurias buvo išmokėtos draudimo išmokos, kopijas, pretenzijų siųstų atsakovui kopijas.

4A. K. V. atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka, teigė, jog dėl eismo įvykio metu patirtų traumų yra nedarbingas, tenka nuolat gydytis, nutraukė studijas kolegijoje. Atsiliepime į ieškinį taip pat nurodė, jog apie sunkią padėtį informavo draudimo įmonės teisės departamento vadovybę, tačiau negavo jokio atsakymo (45 b.l.). 2012-07-13 teisme gautas patikslintas atsakovo K. V. atsiliepimas į pareikštą ieškinį, kuriame atsakovas nurodo, jog draudikas sudarydamas su ieškovu įprastinę trasnporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį žinojo, jog draudėjas yra nepilnametis, draudžia jam nuosavybės teise priklausančią transporto priemonę, kurios pagal amžių neturės teisės vairuoti visą draudimo apsaugos laikotarpį ir sutartimi įsipareigojo suteikti apdraustos transporto priemonės valdytojui draudimo apsaugą pagal įstatymą. Tokiais savo veiksmais draudikas prisiėmė riziką suteikti apsaugą pagal įstatymą ir tuo atveju jei atsakovas pats naudosis apdrausta transporto priemone. Atsakovas savo atsiliepime taip pat nurodė, jog ieškovas elgiasi nesąžiningai reikalaudamas atlyginti visus jo patirtus nuostolius, nes žino sunkią atsakovo turtinę padėtį ir įstatymo nustatytą teismo teisę sumažinti atlygintinos žalos dydį, taip pat ir tai, kad TPVCAPD įstatymo 22 straipsnis nustato draudikui ne pareigą bet teisę reikalauti iš draudėjo sugrąžinti sumokėtas dėl padarytos žalos draudimo išmokų sumas. Mano, kad ieškinys neteisėtas, nes ieškovas praleido įstatymo nustatytą terminą kreiptis į teismą su ieškiniu, prašo teismo taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir neteisėtą. Taip pat prašo teismo priteisti iš ieškovo bylinėjimo išlaidas – už advokato teisines paslaugas. Nurodė, jog taikos sutartis negalima (56-58 b.l.).

5Ieškovas rašytiniame paaiškinime dėl atsakovo pateiktų argumentų nurodė, kad atsakovo argumentai dėl to, kad draudikas neturėjo sudaryti sutarties su atsakovu yra teisiškai nepagrįsti, nes TPVCAPD įstatymo 6 straipsnis nurodo, jog draudikas privalo sudaryti draudimo sutartis su transporto priemonės savininku, kuris pats ar per savo atstovus pateikė prašymus, bei visą būtiną informaciją ir dokumentus sutarčiai sudaryti. Taip pat teigė, jog atsakovas gavęs pretenzijas teikdavo paaiškinimus dėl savo sveikatos būklės, amžiaus ir galimos savižudybės, todėl ieškovas atsižvelgė į atsakovo amžių, jo psichinę būklę ir nurodytas finansines galimybes ir nusprendė leisti atsakovui atsigauti po patirto šoko, įsidarbinti bei kreiptis į jį su reikalavimu po trejų metų. Kaip įrodymą pateikė atsakovo 2009-04-09 atsiliepimą į siųstą pretenziją. Ieškovas prašo teismo atnaujinti ieškinio senatį, kadangi nesikreipė į teismą dėl reikalavimo patenkinimo, nes toks reikalavimas prieštarautų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams. Ieškovas taip pat nurodo, kad siekia išspręsti ginčą taikiai, todėl neprieštarauja dėl skolos sumokėjimo dalimis, nes atsakovo materialinė padėtis yra sudėtinga (70-72 b.l.).

6Teismo posėdyje ieškovo atstovas nedalyvavo, pateikęs prašymą teismui nagrinėti bylą ieškovui ir ieškovo atstovui nedalyvaujant, bei tenkinti ieškinį nurodytų argumentų bei prie ieškinio prijungtų dokumentų pagrindu.

7Teismo posėdyje atsakovas K. V. nurodė, jog ieškinio nepripažįsta.

8Atsakovo atstovas advokatas V. P. teismo posėdyje palaikė atsakovo poziciją, bei paaiškino, kad dėl galimos taikos sutarties byloje atsakovas pasisakė savo atsiliepime, pareiškė jog terminas kreiptis į teismą ieškovo yra akivaizdžiai praleistas. Senatis suėjusi net nuo atsakymo į pretenziją, kurią atsakovas pateikė jau tapęs pilnamečiu. Praėjus daugiau nei trims metams ieškovas kreipiasi su ieškiniu į teismą, nors dar 2009 metų balandžio mėnesį, atsakovui kreipusis su prašymu atleisti jį nuo atsakomybės, buvo galima tartis ir kažkokiu būdu atsiskaityti. Atsakovo atstovas prašė teismo taikyti ieškinio senatį ir tuo pagrindu ieškinį atmesti. Nurodė, jog draudikas sudarydamas sutartį su nepilnamečiu, kuriam sutarties pasirašymo momentu buvo tik 17 metų, turėjo gauti tėvų sutikimą sandoriui sudaryti. Prašo taikyti ieškinio senatį , ieškinį atmesti.

9Ieškinys ir patikslintas ieškinys netenkintinas.

10Iš bylos rašytinės medžiagos, t. y. 2007 m. kovo 31 d. įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės sutarties, Nr. 12/0617505, kopijos (9-10 b.l.), draudiminio įvykio tyrimo aktų, kopijų (26, 28, 31 b.l.) 2008-09-30 Mažeikių rajono apylinkės teismo nuosprendžio, baudžiamojoje byloje Nr. N1-135-785/2008, kopijos (34-38 b.l.), pretenzijų kopijų (7-8, 24, 30 b.l.), PVM sąskaitos faktūros kopijos, įvykių išklotinės (39 b.l.), regreso išklotinių (40-42 b.l.), atsakymų į pretenziją kopijų (73, 74 b.l.) nustatyta, kad 2007-03-31 uždaroji akcinė bendrovė „BTA draudimas“ atstovaujama DPB, UADBB sudarė su atsakovu K. V. įprastinę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, kuria apdraudė motociklo „Hyosung GT250 Comet“ valstybinis numeris , valdytojo civilinę atsakomybę. Sutartis buvo sudaryta vieno mėnesio laikotarpiui. 2007-04-16 Mažeikių mieste V. K. gatvėje K. V. vairuodamas nuosavą motociklą „Hyosung GT 250“ valst. Nr. 966 JB, neturėdamas teisės vairuoti tos rūšies transporto priemonę, ir J. G., vairuodamas S. G. priklausantį automobilį „H. A.“ valst. Nr. ( - ) pažeisdami kelių eismo taisykles sukėlė eismo įvykį, kurio metu žuvo E. B., o K. V. padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, sugadintos transporto priemonės. Eismo įvykio kaltininkais abipuse kalte pripažinti K. V. ir J. G.. Ieškovė „BTA I. C.“ SE, Lietuvos Respublikoje veikianti per „BTA I. C.“ SE filialą dėl eismo įvykio metu padarytos žalos išmokėjo draudimo išmokas: 2008-06-17 ir 2008-07-11 – 5456,15 Lt V. B.; 2008-07-28 – 2591,70 Lt Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, 2008-12-02 – 2280,06 Lt S. G.. 2009-03-20, 2009-04-01, 2009-06-29 ir 2012-02-23 surašytos pretenzijos atsakovui K. V., dėl draudimo išmokų grąžinimo ieškovei. 2009-04-09 atsakovas atsakydamas į 2009-03-20 pretenziją, Nr. S-09-2-0777, išdėstė, jog dėl rašte nurodytų aplinkybių neturi galimybių sumokėti reikalaujamos žalos atlyginimo.

11Dėl draudimo sutarties sudarymo.

12TPVCAPD įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas imperatyvusis reikalavimas, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje naudojamos transporto priemonės turi būti apdraustos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu; už draudimo sutarties sudarymą atsako transporto priemonės savininkas (Įstatymo 4 straipsnio 2 dalis). Įstatymo 6 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad įprastinė ir pasienio draudimo sutartys sudaromos vadovaujantis šiuo įstatymu, Civiliniu kodeksu, Draudimo įstatymu, Lietuvos banko (toliau – priežiūros institucija) patvirtintomis Standartinėmis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygomis ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais; draudikas privalo sudaryti draudimo sutartis su šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nurodytais asmenimis, kurie patys ar per savo atstovą pateikė prašymus, visą būtiną informaciją ir dokumentus, būtinus sutarčiai sudaryti ( įstatymo 6 straipsnio 2 dalis). Nors nepilnametis yra lygiateisis nuosavybės teisinių santykių subjektas, tačiau dėl visiško civilinio veiksnumo neturėjimo jo nuosavybės teisės įgyvendinimas turi tam tikrą specifiškumą, t. y. nepilnametis vaikas, būdamas nuosavybės teisinių santykių subjektas, turi su turtu susijusias teises bei pareigas, kurias dažniausiai įgyvendina per savo atstovus pagal įstatymą ar jų sutikimu (LR CK 2.7, 2.8 straipsniai). Nagrinėjamu atveju draudikas sudarydamas sutartį su atsakovu K. V., transporto priemonės savininku, turėjo vadovautis imperatyviaisiais įstatymų reikalavimais, t.y. pirmiausia CK 2.8 straipsniu, kuris numato, kad nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų sandorius sudaro, turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, tačiau sutartis buvo sudaryta neturint išankstinio atsakovo tėvų ar rūpintojų sutikimo. Teismo posėdžio metu atsakovas patvirtino, kad jo tėvai buvo informuoti, jog jis apdraudė jam priklausantį motociklą ir dėl to neprieštaravo. Kadangi ginčo tarp šalių dėl sudarytos transporto priemonės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties galiojimo nekyla, priešieškinys nuginčyti tokią sutartį nepareikštas, teismas laiko, kad sutartis buvo sudaryta tinkamai.

13Dėl žalos atlyginimo.

14TPVCAPD įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktas ir Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 795, 2004-06-23) 59 ir 59.3 punktai numato, kad draudikas, sumokėjęs išmoką, turi teisę reikalauti, kad sumokėtas dėl padarytos žalos sumas grąžintų atsakingas už žalos padarymą asmuo, jeigu jis padarė žalos neturėdamas teisėto pagrindo vairuoti transporto priemonę ar neturėdamas teisės vairuoti šios rūšies transporto priemonę. Minėtų taisyklių 63 punktas numato, kad grąžinamos atsakingam draudikui sumos dydis nustatomas atsižvelgiant į nustatytų pareigų pažeidimą, priežastinį ryšį su eismo įvykiu, dėl pažeidimo ar pareigų nevykdymo atsiradusios žalos dydį, kitas reikšmingas aplinkybes. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas reikalauja atsakovo atlyginti 100 procentų išmokėtų draudimo išmokų dėl padarytos žalos, reikalavimas pagrįstas rašytiniais byloje esančiais dokumentais.

15Dėl ieškinio senaties taikymo.

16Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas, per kurį asmuo gali apginti savo teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 straipsnis). Teismų praktikoje taikant ieškinio senatį daugiausia problemų kyla tais atvejais, kai reikalavimą atsakingam už žalą asmeniui ar jo draudikui reiškia nukentėjusiajam žalą atlyginę asmenys – socialinio draudimo įstaigos, draudikai ir kt., taip pat kai draudimo išmoką išmokėjęs draudikas reiškia atgręžtinį reikalavimą transporto priemonės valdytojui TPVCAPD įstatymo 22 straipsnio pagrindu. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pažymėjęs, kad reikalavimas dėl išmokėtų išmokų grąžinimo, kurį draudikas reiškia draudėjui (valdytojui) ar kaltininkui TPVCAPD įstatymo 22 straipsnio pagrindu arba kurį Draudikų biuras reiškia kaltininkui ar transporto priemonės valdytojui TPVCAPDĮ 23 straipsnio pagrindu, yra regresinis. Tokiam reikalavimui ieškinio senaties terminas skaičiuojamas nuo pagrindinės prievolės įvykdymo momento (CK 1.127 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos A. T. 2010 m. gruodžio mėn. 29 d. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga Nr. AC-34-1). Byloje nustatyta, kad dėl eismo įvykio nukentėjusiems asmenims ieškovė išmokėjo iš viso 10327,91 Lt draudimo išmokų. Išmokos tretiesiems asmenims buvo mokamos per kelis kartus, paskutinė išmoka išmokėta 2008-12-02. Teismas laiko, kad paskutinės draudimo išmokos išmokėjimo data yra pagrindinės prievolės įvykdymo data, nuo kurios prasideda ieškinio senaties terminas. Ieškovas atskiromis pretenzijomis kreipėsi į atsakovą dėl draudimo išmokų grąžinimo regreso tvarka, kiekvienoje pretenzijoje nurodydamas skirtingą reikalaujamą sumokėti sumą. Atsakovas 2009-04-09 atsakydamas į 2009-03-20 pretenziją dėl 2280,06 Lt reikalavimo, iš dalies patvirtino, kad sutinka su reikalaujama sumokėti draudimo išmokos suma ir kreipėsi į ieškovą su prašymu atleisti jį nuo žalos atlyginimo. Remiantis CK 1.130 straipsnio 2 dalimi, kur nurodyta, kad ieškinio senaties terminą taip pat nutraukia skolininko atlikti veiksmai, kurie liudija, kad jis pripažįsta prievolę, laikytina, kad 2009-04-09 ieškinio senaties terminas nutrūko, tačiau ieškovas daugiau negu tris metus nesiėmė jokių veiksmų ieškiniui pareikšti. Ieškovas nepateikė teismui jokių įrodymų, jog 2012-02-23 pretenzija atsakovui buvo siųsta ir pasiekė adresatą, todėl laiko, kad ieškinio senaties terminas buvo nutrūkęs 2009-04-09. Pasyvus ieškovo elgesys leido atsakovui susidaryti nuomonę, kad ieškovas neketina reikalauti grąžinti išmokų. Pažymėtina, kad ieškovo interesus atstovauja profesionalus teisininkas, kuriam yra žinomi jo veikloje taikytini ieškinio senaties terminai, įstatyme numatytos galimybės šalims sudaryti taikos sutartį ir išspręsti ginčą taikiai, todėl ieškovo pateikti argumentai, jog nesikreipė į teismą dėl reikalavimo patenkinimo atsižvelgdami į atsakovo sveikatos ir psichinę būklę, vertintini kaip deklaratyvūs, nepagrįsti jokiais įrodymais. Teismas laiko, kad ieškovo pateikti argumentai, jog ieškinio senatis praleista dėl atsakovo sveikatos ir psichinės būklės, nelaikytini svarbia priežastimi, todėl ieškovo prašymas atnaujinti ieškinio senatį netenkintinas.

17Esant atsakovo reikalavimui (CK 1.126 str. 2 d.), byloje taikytinas ieškinio senaties terminas, pagal CK 1.125 straipsnio 7 dalį, kurioje numatyta jog sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas taikomas iš draudimo santykių atsirandantiems reikalavimams. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pažymėjęs, kad draudimo teisiniai santykiai susiklosto tarp draudimo bendrovės ir draudėjo ar kito asmens, dalyvaujančio šiuose santykiuose draudimo sutarties ir su ja susijusio specialaus draudimo teisinio reguliavimo pagrindu (2012-07-13 Lietuvos Aukščiausio teismo nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-377/2012). Teismas konstatuoja, kad tarp ieškovo ir atsakovo buvo susidarę draudiminiai teisiniai santykiai, todėl jiems taikytinas CK 1.125 straipsnio 7 dalyje numatytas ieškinio senaties terminas.

18Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

19Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 51 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmenys gali vesti savo bylas patys arba per atstovus, be to, paties asmens dalyvavimas byloje neatima iš jo teisės turėti šioje byloje ir atstovą. Taigi pagal šią teisės normą bet kuris asmuo, gali vesti savo bylą tiek pats, tiek pavesti tai daryti atstovui arba dalyvauti byloje kartu su atstovu. CPK 93 str. 1 d. nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į Valstybės biudžetą. Nagrinėjamu atveju bylos baigtis yra naudinga atsakovui. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. O šio straipsnio 2 dalyje pažymėta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

20Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „D. R. dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“nuostatų 2 punktą, nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į šių rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius. P. R. 8.2 punkto nuostatas už atsiliepimą už ieškinį rekomenduojamas priteistinas maksimalus užmokesčio dydis yra 3 MMA (2400,00 Lt), už už vieną atstovavimo valandą teisme – 0.15 MMA, t.y. 120,00 Lt (8.18. punktas).

21A. K. V. patyrė 2000 Lt bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į ieškinį surašymą, konsultacijas dėl ieškovo atsiliepimo prieš teismo posėdį bei advokato atstovavimą teisme. Nagrinėjamoje byloje užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą pirmosios instancijos teisme dydis neviršija rekomenduotino, todėl teismas atsižvelgdamas į bylos pobūdį, atsakovui būtiną teisinę pagalbą ir vertindamas realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijus pripažįsta, kad atsakovas patyrė pagrįstų išlaidų už advokato teisinę pagalbą ir visa sumokėta suma pripažįstamos bylinėjimosi išlaidomis ir priteistinos iš ieškovo.

22Dėl išdėstytų motyvų byloje taikytinas ieškinio senaties terminas ir ieškinys yra atmestinas. Atsisakius tenkinti pagrindinius materialiuosius ieškinio reikalavimus, negali būti tenkinami ir išvestiniai reikalavimai dėl procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

23Ieškinį atmetus atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovo ( LR CPK 93 str. 1 d.).

24Nagrinėjant civilinę bylą susidarė 15 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios buvo apmokėtos teismo lėšomis. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys atmestas, šios išlaidos priteistinos iš ieškovo valstybės naudai (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str. 2 d., 96 str.).

25Vadovaujantis Lietuvos respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

26Pripažinus ieškovo reikalavimą pagrįstu, taikyti ieškinio senatį ir ieškovo „BTA I. C.“ SE, veikiančio per „BTA I. C.“ SE filialą Lietuvoje, į.k. , ieškinį ir patikslintą ieškinį K. V., a.k. ( - ) gyv. P. g., Mažeikiai dėl draudimo išmokos grąžinimo, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmesti.

27Priteisti iš ieškovo „BTA I. C.“ SE, veikiančio per „BTA I. C.“ SE filialą Lietuvoje, atsakovui K. V., a.k. ( - ) 2000,00 Lt ( du tūkstančius litų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ( advokato pagalbai apmokėti ).

28Priteisti iš ieškovo „BTA I. C.“ SE, veikiančio per „BTA I. C.“ SE filialą Lietuvoje penkiolika Lt (15 litų) pašto išlaidų Valstybės naudai

29Teismo sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja S. G., sekretoriaujant teismo... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo „BTA... 3. Ieškovas 2012-05-28 kreipėsi į teismą su ieškiniu ir patikslintu... 4. A. K. V. atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad su pareikštu ieškiniu... 5. Ieškovas rašytiniame paaiškinime dėl atsakovo pateiktų argumentų nurodė,... 6. Teismo posėdyje ieškovo atstovas nedalyvavo, pateikęs prašymą teismui... 7. Teismo posėdyje atsakovas K. V. nurodė, jog ieškinio nepripažįsta.... 8. Atsakovo atstovas advokatas V. P. teismo posėdyje palaikė atsakovo poziciją,... 9. Ieškinys ir patikslintas ieškinys netenkintinas.... 10. Iš bylos rašytinės medžiagos, t. y. 2007 m. kovo 31 d. įprastinės... 11. Dėl draudimo sutarties sudarymo.... 12. TPVCAPD įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas imperatyvusis... 13. Dėl žalos atlyginimo.... 14. TPVCAPD įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktas ir Eismo įvykio metu... 15. Dėl ieškinio senaties taikymo.... 16. Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas, per kurį asmuo... 17. Esant atsakovo reikalavimui (CK 1.126 str. 2 d.), byloje taikytinas ieškinio... 18. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 19. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 51 straipsnio 1 dalyje... 20. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu... 21. A. K. V. patyrė 2000 Lt bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į ieškinį... 22. Dėl išdėstytų motyvų byloje taikytinas ieškinio senaties terminas ir... 23. Ieškinį atmetus atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš... 24. Nagrinėjant civilinę bylą susidarė 15 Lt išlaidų, susijusių su... 25. Vadovaujantis Lietuvos respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268-270... 26. Pripažinus ieškovo reikalavimą pagrįstu, taikyti ieškinio senatį ir... 27. Priteisti iš ieškovo „BTA I. C.“ SE, veikiančio per „BTA I. C.“ SE... 28. Priteisti iš ieškovo „BTA I. C.“ SE, veikiančio per „BTA I. C.“ SE... 29. Teismo sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali...