Byla 1A-894-149-2012
Dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2012-07-26 nuosprendžio, kuriuo V. P. pripažintas kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d., ir nuteistas laisvės atėmimu 7 (septyniems) mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Leonardos Gurevičienės, teisėjų Arūno Kisieliaus, Vitalijos Norkūnaitės, sekretoriaujant Teresai Darulienei, dalyvaujant prokurorei Indrei Petkevičiūtei, nuteistojo gynėjai advokatei Žanai Kozliakienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo V. P. apeliacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2012-07-26 nuosprendžio, kuriuo V. P. pripažintas kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d., ir nuteistas laisvės atėmimu 7 (septyniems) mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

2Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

3V. P. nuteistas už tai, kad sukėlė fizinį skausmą savo sutuoktinei, o būtent: jis 2012-01-19 apie 00.30 val. namuose, Salos g. 5, Tiltų k., Rūdiškių sen., Trakų r., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, kilusio konflikto metu, tyčia kumščiu vieną kartą sudavė žmonai N. P. į nosį ir vieną kartą kumščiu į akies sritį, bei tyčia vieną kartą spyrė žmonai į koją. Konflikto metu, jis tampė žmoną už plaukų ir paėmęs ją už kaklo purtė, o tęsdamas nusikalstamą veiką, tyčia kėde sudavė vieną smūgį žmonai į nugarą, tokiais savo veiksmais V. P. sukėlė savo nėščiai žmonai N. P. fizinį skausmą, tai yra padarė nusikalstamą, vaiką, numatytą LR BK 140 str. 1 d.

4Apeliaciniu skundu V. P. prašo panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2012-07-26 nuosprendį ir priimti jo atžvilgiu naują išteisinamąjį nuosprendį.

5Apelianto teigimu, nuosprendis yra neteisingas todėl naikintinas. Teigia, kad tarp jų su žmona kilo tik žodinio pobūdžio konfliktas, jo žmona N. P. melavo, kad jis ją sumušė, nes norėjo jį pagąsdinti. Nuteistojo teigimu, ikiteisminio tyrimo tyrėja antrąjį jo žmonos N. P. apklausos protokolą surašė nukentėjusiajai nedalyvaujant. Taip pat teigia, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į nukentėjusiosios N. P. pareiškimą, kuriame ji nurodė, kad melavo, jog V. P. prieš ją naudojo fizinį smurtą, ji viską išsigalvojo iš pykčio, nes yra labai pavydi ir dabar dėl to labai galisi bei prašo nutraukti baudžiamąją bylą. Nuteistojo teigimu, teismas taip pat neatsižvelgė ir į jo žmonos N. P. parodymus, duotus teisiamajame posėdyje. Mano, kad teismas, priėmęs jo atžvilgiu apkaltinamąjį nuosprendį, nepagrįstai nubaudė ne tik jį, bet ir jo šeimą.

6Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistasis ir jo gynėjas prašo apeliacinį skundą tenkinti, prokurorė prašo apeliacinį skundą atmesti.

7V. P. apeliacinis skundas atmestinas.

8Apeliacinio proceso paskirtis yra užtikrinti, kad neįsiteisėtų neteisėti ir nepagrįsti pirmosios instancijos teismų nuosprendžiai (nutartys). Nuosprendis yra teisėtas, kai jis priimtas ir surašytas laikantis baudžiamojo ir baudžiamojo proceso įstatymų bei kitų teisės aktų. Nuosprendis yra pagrįstas, kai jame padarytos išvados dėl nusikalstamo įvykio, nusikalstamos veikos sudėties, kaltinamojo kaltumo ar nekaltumo, paskiriamos bausmės ir kitų nuosprendyje sprendžiamų klausimų pagrįstos išsamiai ir nešališkai ištirtais ir teisingai įvertintais įrodymais. (LAT baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-04-21 nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-204/ 2008).

9Teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose, ir tik dėl tų asmenų, kurie padavė apeliacinius skundus ar dėl kurių tokie skundai buvo paduoti. Tačiau jeigu teismas, nagrinėdamas bylą, nustato esminių šio Kodekso pažeidimų, jis, nepaisydamas to, ar gautas dėl jų skundas, patikrina, ar tai turėjo neigiamos įtakos ne tik asmeniui, dėl kurio skundo nagrinėjama byla, bet ir kitiems skundų nepadavusiems nuteistiesiems (LR BPK 320 str.).

10Dėl V. P. apeliacinio skundo argumentų

11Nuteistasis savo kaltės nepripažįsta ir teigia, jog apylinkės teismas išvadas dėl jo kaltės padarė išsamiai neišnagrinėjęs visų bylos aplinkybių, visiškai neatsižvelgė į jo paaiškinimus, kad tarp jų su žmona kilo tik žodinio pobūdžio konfliktas, jo žmona N. P. melavo, kad jis ją sumušė, nes norėjo jį pagąsdinti. Nuteistojo teigimu, ikiteisminio tyrimo tyrėja antrąjį jo žmonos N. P. apklausos protokolą surašė nukentėjusiajai nedalyvaujant. Taip pat teigia, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į nukentėjusiosios N. P. pareiškimą, kuriame ji nurodė, kad melavo, jog V. P. prieš ją naudojo fizinį smurtą, ji viską išsigalvojo iš pykčio, nes yra labai pavydi ir dabar dėl to labai galisi bei prašo nutraukti baudžiamąją bylą. Nuteistojo teigimu, teismas taip pat neatsižvelgė ir į jo žmonos N. P. parodymus, duotus teisiamajame posėdyje.

12Pažymėtina, kad pagal baudžiamojo proceso įstatymą teismo nuosprendis turi būti pagrįstas tik tais įrodymais, kurie išnagrinėti teisiamajame posėdyje (BPK 301 straipsnio 1 dalis). Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad ši BPK nuostata neturi būti suprantama tiesiogiai, t. y. kad nuosprendis turi būti grindžiamas tik tais kaltinamųjų, nukentėjusiųjų ir kitų asmenų parodymais, kurie duoti teisiamajame posėdyje. Teismas turi teisę nuosprendį grįsti visais įrodymais, tiek surinktais ikiteisminio tyrimo metu, tiek naujais įrodymais, tačiau juos visus privalo ištirti ir patikrinti teisiamajame posėdyje BPK 271–292 straipsniuose nustatyta tvarka: apklausti asmenis; perskaityti kaltinamojo, nukentėjusiojo ir liudytojo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo teisėjui arba pirmiau teisme, nustačius BPK 276 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose nurodytas aplinkybes; byloje esantiems įrodymams patikrinti gali būti perskaitomi ikiteisminio tyrimo pareigūnui ar prokurorui duoti kaltinamojo, nukentėjusiojo ir liudytojo parodymai, kaip liudytojai gali būti apklausti apklausą ikiteisminio tyrimo metu atlikę pareigūnai (BPK 276 straipsnio 1, 4 dalys); perskaityti dokumentus bei apžiūrėti daiktus (kasacinės bylos Nr. 2K-450/2007, 2K-451/2007, 2K-92/2009, 2K-179/2010, 2K-7-35/2011).

13Trakų rajono apylinkės teismas teisingai kvalifikavo V. P. padarytą veiką pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d., kadangi pagal šį straipsnį baudžiamoji atsakomybė atsiranda tam, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino.

14Nors nuteistasis V. P. savo kaltę neigia, jo kaltė visiškai ir neginčijamai įrodyta viešame teismo posėdyje ištirtasis ir įvertintais įrodymais: ikiteisminio tyrimo metu duotais ir teisiamajame posėdyje pagarsintais nukentėjusiosios N. P. parodymais (b.l. 12, 15-16), liudytojo G. T. parodymais, įvykio vietos apžiūros protokolu (b.l. 6-11), Trakų policijos komisariato įvykių suvestinėmis (b.l. 54-58), kitais rašytiniais byloje esančiais įrodymais.

15Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino tiek nukentėjusios N. P. pareiškimo (b.l. 69) argumentus, tiek teismo posėdžio metu duotus parodymus melagingais, vertindamas juos kaip siekį padėti sutuoktiniui V. P. išvengti baudžiamosios atsakomybės. Teismas konstatavo, kad, apklausiant N. P. ikiteisminiame tyrime ir teismo posėdyje, jai, kaip įtariamojo (kaltinamojo) sutuoktinei, buvo išaiškinta teisė atsisakyti duoti parodymus, tačiau N. P. sutiko juos duoti. Teismas pagrįstai vadovavosi N. P. ikiteisminiame tyrime duotais parodymus, kurie kartu su kitais viešame teismo posėdyje ištirtais ir įvertintais įrodymais, tame tarpe išrašais iš Trakų policijos komisariato įvykių suvestinių (b.l.54-58), iš kurių matyti, kad tiek pati N. P., tiek kiti asmenys ne kartą kreipėsi į policiją dėl V. P. smurtavimo šeimoje, sudaro loginę grandinę, patvirtinančią V. P. nusikalstamą veiką sutuoktinės atžvilgiu, bei paneigia nukentėjusiosios N. P. teismo posėdyje išsakytus teiginius, kad V. P. šeimoje nesmurtauja.

16Apelianto argumentai, kad 2011-01-31 papildomos apklausos protokolas buvo surašytas nedalyvaujant nukentėjusiajai N. P., taip pat atmestini kaip nepagrįsti, juos paneigia tai, kad baudžiamojoje byloje esančiame 2011-01-31 liudytojo papildomos apklausos protokole yra N. P. parašas ir raštiškas patvirtinimas, kad jos parodymai protokole užfiksuoti teisingai (b.l. 15-16).

17Nagrinėjamo skundo kontekste pažymėtina, kad teismas, skirdamas bausmę, vadovaudamasis LR BK 61 straipsnio 1 dalies nuostatomis bei formuojama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, atsižvelgia į tai, ar yra nustatyta tik atsakomybę lengvinančių, ar tik atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ar yra ir atsakomybę lengvinančių, ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių, bei įvertina kiekvienos aplinkybės reikšmę. Šio straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teismas, įvertinęs atsakomybę lengvinančias ir (ar) sunkinančias aplinkybes, jų kiekį ir tarpusavio santykį, taip pat kitas BK 54 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes, motyvuotai parenka švelnesnę ar griežtesnę bausmės rūšį, taip pat skiriamos bausmės dydį, skaičiuodamas nuo jos vidurkio. Ši baudžiamojo įstatymo nuostata išvardija kriterijus, į kuriuos teismas privalo atsižvelgti parinkdamas bausmės rūšį ir nustatydamas bausmės dydį. BK 61 straipsnio 2 dalies dispozicija neriboja teismo teisės pasirinkti BK specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatytos bausmės rūšies ar nustatyti jos dydžio, tačiau reikalauja motyvuoti atitinkamą sprendimą bei nurodo, kad bausmės dydis turi būti skaičiuojamas nuo jos vidurkio.

18Apylinkės teismas, įvertinęs V. P. asmenybę charakterizuojančius duomenis, kad yra dvi jo atsakomybę sunkinančios aplinkybės (BK 60 str. 1 d. 7 p., 9 p.) ir nėra jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių, į tai, jog V. P., būdamas baustas administracine tvarka, teistas 7 kartus, tame tarpe ir už smurtinius nusikaltimus, turėdamas neišnykusį ir įstatymo nustatyta tvarka nepanaikintą teistumą, padarė naują nesunkų (BK 11 str. 3 d.) nusikaltimą, kas rodo, kad jis nedaro teisingų išvadų ir yra linkęs nusikalsti, pagrįstai paskyrė jam realią laisvės atėmimo bausmę, kuri, būdama artima Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d. sankcijoje numatytos šios bausmės rūšies vidurkiui, yra aiškiai ne per griežta, atitinka siekiamus bausmės tikslus.

19Atsižvelgus į tai kas išdėstyta, darytina išvada, kad Trakų rajono apylinkė teismo 2012-07-26 nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, nuteistojo V. P. apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo jį naikinti ar keisti.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p., kolegija

Nutarė

21Nuteistojo V. P. apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi... 3. V. P. nuteistas už tai, kad sukėlė fizinį skausmą savo sutuoktinei, o... 4. Apeliaciniu skundu V. P. prašo panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo... 5. Apelianto teigimu, nuosprendis yra neteisingas todėl naikintinas. Teigia, kad... 6. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistasis ir jo gynėjas prašo... 7. V. P. apeliacinis skundas atmestinas.... 8. Apeliacinio proceso paskirtis yra užtikrinti, kad neįsiteisėtų neteisėti... 9. Teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose, ir tik... 10. Dėl V. P. apeliacinio skundo argumentų... 11. Nuteistasis savo kaltės nepripažįsta ir teigia, jog apylinkės teismas... 12. Pažymėtina, kad pagal baudžiamojo proceso įstatymą teismo nuosprendis turi... 13. Trakų rajono apylinkės teismas teisingai kvalifikavo V. P. padarytą veiką... 14. Nors nuteistasis V. P. savo kaltę neigia, jo kaltė visiškai ir neginčijamai... 15. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino tiek nukentėjusios N. P.... 16. Apelianto argumentai, kad 2011-01-31 papildomos apklausos protokolas buvo... 17. Nagrinėjamo skundo kontekste pažymėtina, kad teismas, skirdamas bausmę,... 18. Apylinkės teismas, įvertinęs V. P. asmenybę charakterizuojančius duomenis,... 19. Atsižvelgus į tai kas išdėstyta, darytina išvada, kad Trakų rajono... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p., kolegija... 21. Nuteistojo V. P. apeliacinį skundą atmesti....