Byla 2YT-1371-503/2016

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas Valdas Petraitis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo V. V. skundą dėl antstolio A. M. veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis A. M., bankrutavusi kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“, atstovaujama bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Verslo konsultantai“, G. K., S. M., bankrutavusi akcinė bendrovė bankas „Snoras“, atstovaujama bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Valnetas“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

2Teismas

Nustatė

3Vilkaviškio rajono apylinkės teisme gautas pareiškėjo V. V. skundas dėl antstolio A. M. veiksmų. Skunde pareiškėjas prašo vykdomą išieškojimą apimtyje 50 procentų sumažinti iki 25 procentų, tai yra iš jo gaunamos netekto darbingumo pensijos išieškoti ne 140,31 Eur, o 70,00 Eur. Skunde nurodo, kad 2016 m. balandžio 18 d. buvo priimtas patvarkymas dėl išlaikymo išieškojimo vykdomosiose bylose Nr. 0135/12/01927; Nr. 0135/13/00150; Nr. 0135/13/01624; Nr. 0135/13/02249; Nr. 0135/13/02250; Nr. 0135/13/02645; Nr. 0135/14/01054; Nr. 0135/16/00674; Nr. 0135/16/01225. Jis yra neįgalus, jo darbingumo lygis yra 25 procentai, todėl negali dirbti jokių darbų ir gauti papildomas pajamas. Vienintelis jo pajamų šaltinis yra netekto darbingumo pensija, kurią sudaro 280,62 Eur. Vaistams ir medicininio pobūdžio paslaugoms išleidžia per mėnesį apie 30,00-40,00 Eur. Maistui reikalinga apie 80,00-90,00 Eur. Rūbams, apavui, higienos priemonėms, patalynei ir kitoms būtinoms išlaidoms kaip komunalinės ir panašaus pobūdžio išlaidos nelieka piniginių lėšų. Antstolis A. M. pastoviai šiuo metu išskaito 50 procentų jo gaunamų pajamų, tai yra 140,31 Eur. Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencija (toliau – konvencija) ir jos fakultatyviais protokolais bei konvencijos ratifikavimu Lietuvoje 2010 m. gegužės 27 d. įtvirtinti pagrindiniai principai ir pareigos neįgaliųjų atžvilgiu. Šios konvencijos 28 straipsnis numato, kad konvencijos šalys pripažįsta neįgaliųjų teisę į pakankamą gyvenimo lygį sau ir savo šeimos nariams, įskaitant pakankamą maistą, aprangą ir būstą, nuolatinį gyvenimo sąlygų gerinimą ir imasi atitinkamų veiksmų, kad užtikrintų ir skatintų šios teisės įgyvendinimą, nediskriminuojant dėl neįglumo. Nurodytas 2016 metais vykdomas lėšų išskaitymas yra neteisėtas, nes pažeidžia šios konvencijos 28 straipsnio nuorodas.

4Antstolis A. M. 2016 m. birželio 13 d. patvarkymu Nr. S-2545 pareiškėjo skundo netenkino šiais motyvais: antstolio kontoroje vykdyme yra 9 vykdomosios bylos dėl įvairių ieškinių išieškojimo įvairiems išieškotojams. Dvi iš jų – turto areštas ieškinio užtikrinimui bendrai 12 663,91 Eur sumai. Bendras išieškomų ieškinių likutis be palūkanų sudaro 17 247,71 Eur. 2016 m. birželio 7 d. gautas skolininko V. V. skundas dėl antstolio veiksmų dėl to, kad antstolis iš jo gaunamos 280,62 Eur pensijos išieško 50 procentų, t. y. 140,31 Eur, ir, jo manymu, tai neatitinka konvencijos 28 straipsnio ir jos protokolų. Per mėnesį iš VSDFV į antstolio depozitinę sąskaitą gaunama maždaug 80,00 Eur. Šis skaičius kiekvieną mėnesį kinta, nors skolininkui paskirta 289,63 Eur dydžio pensija. Taigi, ši suma nesiekia 50 procentų jo gaunamos pensijos. Be to, skolininkui nuo 2016 m. vasario 25 d. iki 2018 m. vasario 28 d. paskirta priežiūros (pagalbos) tikslinė 120,00 Eur dydžio kompensacija, į kurią išieškojimas nenukreipiamas. Skunde paminėtas konvencijos straipsnis nepažeistas: skolininkas nėra antstolio veiksmais diskriminuojamas dėl neįgalumo, skolininkas gauna neįgalumo pensiją, likusią nuo atskaitymų ieškiniams dengti, ne antstolio kompetencijoje atimti galimybę gauti atitinkamas paslaugas, ir kitas lengvatas, numatytas konvencijos 28 straipsnyje. Taip pat valstybė moka socialinę pašalpą ir t. t. Skunde prisidengiant konvencija ir jos 28 straipsniu, skolininkas V. V. ieško galimybių išvengti žalos ir skolų mokėjimo, siekia sau naudingų lengvatų, tačiau nei konvencija, nei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (toliau – CPK) to nenumato. Konvencija nepasako apie skolų išieškojimą, todėl ji nėra aktuali skundžiant antstolio veiksmus. Vykdant išieškojimus iš V. V. nebuvo pažeistos CPK 737 - 739 straipsnių nuostatos, kurios imperatyviai nustato į kokias skolininko pajamas negalima nukreipti išieškojimo. Skolininkas su sutuoktine valdo 4,17 ha bendro ploto penkis žemės ūkio paskirties žemės sklypus, taip pat yra išsinuomojęs 6,63 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypą. Darytina išvada, kad iš žemės sklypų skolininkas gali apsirūpinti maistu arba turėti papildomų pajamų.

5Suinteresuotas asmuo G. K. atsiliepimu į skundą prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. CPK 736 - 738 straipsniais yra reglamentuota išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų tvarka. Pagal šias nuostatas, antstolis, užvedęs kelias vykdomąsias bylas, gali išieškoti iš skolininko iki 50 procentų gaunamų pajamų. Atsižvelgiant į tai, antstolis vykdo išieškojimą pagal 9 vykdomąsias bylas, kiekvieną mėnesį išieškodamas 50 procentų pareiškėjo V. V. gaunamų pajamų. Mano, kad antstolis nepažeidžia įstatymo, atsižvelgiant į vykdomųjų bylų skaičių. V. V. argumentai dėl konvencijos nuostatų taikymo yra nepagrįsti. Konvencijos nuostatos yra suderintos su Lietuvos Respublikos įstatymais, maksimalus išieškojimo dydis numatytas įstatymo. Be to, konvencijos 12 straipsnis analogiškai numato lygybės prieš įstatymą nuostatą, kas reiškia, jog visų asmenų, įskaitant neįgaliuosius, teisės ir pareigos su atskiromis išimtimis yra lygios. Pareiškėjas nenurodo, kad yra ūkininkas, kiekvieną mėnesį pajamų gauna ne tik iš pensijos, bet ir iš žemės ūkio. Pareiškėjas nepateikia įrodymų apie tai, kokio dydžio pajamas gauna iš valstybės dėl neįgalumo. Jis nenurodo, jog buvo pasirašęs paskolos sutartis su Vilkaviškio kredito unija bei laidavimo sutartis su fiziniais asmenimis (pvz. G. K., S. M.), kurių piktybiškai negrąžino.

6Suinteresuoti asmenys – antstolis A. M., bankrutavusi kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“, atstovaujama bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Verslo konsultantai“, S. M., bankrutavusi akcinė bendrovė bankas „Snoras“, atstovaujama bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Valnetas“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos atsiliepimų į skundą nepateikė.

7Byloje dalyvaujantiems asmenims apie bylos nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka pranešta tinkamai (CPK 133 straipsnio 3 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 443 straipsnio 5 dalis).

8Skundas atmestinas.

9Antstolis A. M. pateikė teismui vykdomąją bylą Nr. 0135/12/01972, kurioje vykdomas 2012 m. rugpjūčio 8 d. vykdomasis įrašas, išduotas Vilniaus miesto 3-iojo notaro biuro dėl 5 792,00 Lt skolos, 107,80 Lt notaro paimto atlyginimo ir 10 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko V. V. išieškotojos BUK „Vilniaus taupomoji kasa“ naudai. Antstolis taip pat pateikė teismui vykdomąją bylą Nr. 0135/13/00150, kurioje vykdomas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. gruodžio 4 d. sprendimas dėl 8 398,69 Lt skolos išieškojimo iš skolininko V. V. išieškotojos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos naudai. Antstolis pateikė teismui vykdomąją bylą Nr. 0135/13/01624, kurioje vykdomas Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 19 d. sprendimas dėl 5 583,25 Lt žalos atlyginimo išieškojimo iš skolininko V. V. išieškotojos Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos naudai. Antstolis pateikė teismui vykdomąją bylą Nr. 0135/13/02249, kurioje vykdomas Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 28 d. sprendimas dėl 291,00 Lt skolos išieškojimo iš skolininko V. V. išieškotojos valstybės naudai. Antstolis pateikė teismui vykdomąją bylą Nr. 0135/13/02250, kurioje vykdomas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. liepos 12 d. sprendimas dėl 12 138,31 Lt skolos išieškojimo iš skolininko V. V. išieškotojos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos naudai. Antstolis taip pat pateikė teismui vykdomąją bylą Nr. 0135/13/02645, kurioje vykdomas Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 19 d. sprendimas dėl 1 950,00 Lt baudos išieškojimo iš skolininko V. V. išieškotojos valstybės naudai. Antstolis taip pat pateikė teismui vykdomąją bylą Nr. 0135/14/01054, kurioje vykdomas Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 28 d. sprendimas dėl 19 392,67 Lt skolos ir 12 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko V. V. išieškotojos BAB bankas „Snoras“ naudai. Antstolis pateikė teismui vykdomąją bylą Nr. 0135/16/00674, kurioje vykdoma Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2016 m. balandžio 4 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių ieškovo S. M. naudai, ir vykdomąją bylą Nr. 0135/16/01225, kurioje vykdoma Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2016 m. gegužės 11 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių ieškovo G. K. naudai.

10Skolininkas gauna nuolatinę netekto darbingumo pensiją – po 289,63 Eur kas mėnesį

11(b. l. 7). CPK 663, 737 straipsniai suteikia galimybę antstoliui išieškoti pinigų sumą iš pensijos. CPK 736 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktuose, 2 dalyje yra nurodytas išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jo pajamų dydis: iš skolininkui priklausančios darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, neviršijančių Vyriausybės nustatytos vienos minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA), išskaitoma pagal vykdomuosius dokumentus, kol bus visiškai padengtos išieškomos sumos, dvidešimt procentų, o pagal kelis vykdomuosius dokumentus – ne daugiau kaip penkiasdešimt procentų; iš darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą MMA dydį, išskaitoma septyniasdešimt procentų, jeigu ko kita nenustato įstatymai ar teismas. CPK 737 straipsnio 7 punkte nustatyta, kad išieškojimo iš darbo užmokesčio taisyklės taip pat taikomos ir išieškant iš skolininkui priklausančių pensijų.

12Tai reiškia, kad antstolis turi teisę priverstinai išieškoti sumas pagal vykdomuosius dokumentus iš skolininko gaunamos netekto darbingumo pensijos. Nustatant išskaitų dydį, turi būti vadovaujamasi CPK 736 straipsnio nuostatomis. Kadangi skolininko netekto darbingumo pensija neviršija MMA ir išskaitoma pagal septynis vykdomuosius dokumentus, tai gali būti iškaitoma iki penkiasdešimt procentų gaunamos netekto darbingumo pensijos.

13Vykdant išieškojimus pagal vykdomuosius dokumentus antstolis vykdomojoje byloje

14Nr. 0135/12/01927 2012 m. rugsėjo 20 d. patvarkymu, vykdomojoje byloje Nr. 0135/13/01624 2013 m. liepos 18 d. patvarkymu, vykdomojoje byloje Nr. 0135/13/02249 2013 m. spalio 17 d. patvarkymu, vykdomojoje byloje Nr. 0135/13/02250 2013 m. spalio 17 d. patvarkymu ir vykdomojoje byloje Nr. 0135/13/02645 2014 m. gruodžio 9 d. patvarkymu pareikalavo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą MMA, ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios MMA. Minėti patvarkymai pateikti lėšas išmokančiam asmeniui – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilkaviškio skyriui.

15Taigi, antstolis A. M., nustatydamas išskaitų dydžius, vadovavosi CPK nuostatomis. Be to, antstolis A. M., vykdydamas išieškojimus iš skolininko V. V. pagal septynis vykdomuosius dokumentus, iš skolininko V. V. priklausančios darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, neviršijančių vienos MMA, turi teisę išskaityti iki penkiasdešimt procentų darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių (CPK 736 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

16Kaip matyti iš vykdomosiose bylose Nr. 0135/12/01927, Nr. 0135/14/01054 esančių VSDFV Marijampolės skyriaus pažymų apie įvykdytus išskaitymus iš asmens išmokų, faktiškai kas mėnesį nuo skolininko gaunamos netekto darbingumo pensijos išskaitoma suma nuo 2015 m. kovo iki 2016 m. kovo neviršijo CPK 736 straipsnyje nustatytų dydžių. Todėl darytina išvada, kad antstolis CPK 736 straipsnio nepažeidė.

17Pareiškėjo nurodytos aplinkybės, susijusios su konvencijos 28 straipsnio pažeidimu, neturi teisinės reikšmės, vertinant skundžiamų antstolio veiksmų teisėtumą, nes šios aplinkybės nėra pagrindas antstoliui neatlikti vykdymo veiksmų. Konvencijos 1 straipsnyje nurodytas jos tikslas – skatinti, apsaugoti ir užtikrinti visų neįgaliųjų visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, taip pat skatinti pagarbą šių asmenų prigimtiniam orumui. Tačiau vykdymo procesą reglamentuoja CPK VI dalis, pagal kurios nuostatas turi būti vertinamas antstolio veiksmų teisėtumas.

18Atkreiptinas dėmesys į tai, kad jeigu skolininkas išlaiko nedarbingus šeimos narius, esant jo rašytiniam prašymui, antstolio patvarkymu CPK 736 straipsnyje nurodyta išskaitoma dalis gali būti mažinama po dešimt procentų kiekvienam išlaikytiniui, tačiau taip mažinant negali būti sumažinta įstatymų ar teismo nustatyta dalis.

19Nenustačius neteisėtų antstolio veiksmų, pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų atmestinas kaip nepagrįstas.

20Vadovaudamasis CPK 290-291 straipsniais, 510 straipsnio 2 dalimi, 513 straipsnio

211 ir 2 dalimis, teismas

Nutarė

22pareiškėjo V. V. 2016 m. birželio 3 d. skundą dėl antstolio A. M. veiksmų atmesti.

23Nutarčiai įsiteisėjus, antstoliui A. M. grąžinti vykdomąsias bylas Nr. 0135/12/01927, Nr. 0135/13/00150, Nr. 0135/13/01624, Nr. 0135/13/02249, Nr. 0135/13/02250, Nr. 0135/13/02645, Nr. 0135/14/01054, Nr. 0135/16/01225 ir Nr. 0135/16/00674.

24Ši nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Vilkaviškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas Valdas Petraitis, teismo... 2. Teismas... 3. Vilkaviškio rajono apylinkės teisme gautas pareiškėjo V. V. skundas dėl... 4. Antstolis A. M. 2016 m. birželio 13 d. patvarkymu Nr. S-2545 pareiškėjo... 5. Suinteresuotas asmuo G. K. atsiliepimu į skundą prašo skundą atmesti kaip... 6. Suinteresuoti asmenys – antstolis A. M., bankrutavusi kredito unija... 7. Byloje dalyvaujantiems asmenims apie bylos nagrinėjimą rašytinio proceso... 8. Skundas atmestinas.... 9. Antstolis A. M. pateikė teismui vykdomąją bylą Nr. 0135/12/01972, kurioje... 10. Skolininkas gauna nuolatinę netekto darbingumo pensiją – po 289,63 Eur kas... 11. (b. l. 7). CPK 663, 737 straipsniai suteikia galimybę antstoliui išieškoti... 12. Tai reiškia, kad antstolis turi teisę priverstinai išieškoti sumas pagal... 13. Vykdant išieškojimus pagal vykdomuosius dokumentus antstolis vykdomojoje... 14. Nr. 0135/12/01927 2012 m. rugsėjo 20 d. patvarkymu, vykdomojoje byloje Nr.... 15. Taigi, antstolis A. M., nustatydamas išskaitų dydžius, vadovavosi CPK... 16. Kaip matyti iš vykdomosiose bylose Nr. 0135/12/01927, Nr. 0135/14/01054... 17. Pareiškėjo nurodytos aplinkybės, susijusios su konvencijos 28 straipsnio... 18. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad jeigu skolininkas išlaiko nedarbingus... 19. Nenustačius neteisėtų antstolio veiksmų, pareiškėjo skundas dėl... 20. Vadovaudamasis CPK 290-291 straipsniais, 510 straipsnio 2 dalimi, 513... 21. 1 ir 2 dalimis, teismas... 22. pareiškėjo V. V. 2016 m. birželio 3 d. skundą dėl antstolio A. M. veiksmų... 23. Nutarčiai įsiteisėjus, antstoliui A. M. grąžinti vykdomąsias bylas Nr.... 24. Ši nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti...