Byla 2-1527/2012
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Garliavos kranai“ nekilnojamojo turto realizavimo tvarkos ir pradinės pardavimo kainos nustatymo bankroto byloje Nr. B2-1860-260/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Milašienės ir Rimvydo Norkaus,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorių uždarosios akcinės bendrovės „Termoizola N“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Mitoda“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. gegužės 18 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas panaikinti kreditorių 2012 m. kovo 23 d. susirinkimo nutarimą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Garliavos kranai“ nekilnojamojo turto realizavimo tvarkos ir pradinės pardavimo kainos nustatymo bankroto byloje Nr. B2-1860-260/2012.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Kauno apygardos teismo 2009 m. balandžio 24 d. nutartimi UAB „Garliavos kranai“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas UAB „Valnetas“. Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

6BUAB „Garliavos kranai“ kreditorių 2012-03-23 susirinkime trečiuoju darbotvarkės klausimu buvo priimtas nutarimas dėl turto pardavimo kainos ir būdo nustatymo bei nuspręsta parduoti šios įmonės nekilnojamąjį turtą – nuo gaisro nukentėjusį pastatą, esantį (duomenys neskelbtini), varžytynėse už pradinę 6 178 000 Lt kainą, o jo nepardavus, šaukti kreditorių susirinkimą naujai turto realizavimo tvarkai nustatyti. Taip pat šiame kreditorių susirinkime buvo sprendžiami klausimai dėl pirmininkaujančio/sekretoriaujančio asmens rinkimų, dėl administratoriaus veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2011-02-01 iki 2012-03-23 patvirtinimo, dėl bankroto procese sudarytų bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2011 m., kiti einamieji klausimai.

7Kreditoriai UAB „Termoizola N“ ir UAB „Mitoda“ apskundė teismui minėtame kreditorių susirinkime priimtus nutarimus, prašydami: 1. panaikinti visus 2012-03-23 kreditorių susirinkimo nutarimus bei įpareigoti bankroto administratorių patikslinti kreditorių reikalavimus ir sušaukti naują kreditorių susirinkimą; 2. netenkinus nurodyto reikalavimo, panaikinti trečiuoju darbotvarkės klausimu priimtą kreditorių nutarimą ir įpareigoti administratorių vykdyti tokį nutarimą: „Neskelbti BUAB „Garliavos kranai“ priklausančio turto pardavimo iš viešųjų varžytynių. Pabaigus nekilnojamojo turto – pastato (unikalus Nr. 2399-00003024) su jam priklausančia laiptine konservavimo darbus, atlikti BUAB „Garliavos kranai“ priklausančio turto vertinimą: 1. Apklausti nepriklausomus turto vertintojus, kurie pageidautų atlikti BUAB „Garliavos kranai“ priklausančio turto įvertinimą; 2. Peržiūrėjus pateiktus nepriklausomų turto vertintojų pasiūlymus su mažiausia kaina pasiūliusia kompanija pasirašyti turto vertinimo sutartį dėl BUAB „Garliavos kranai“ priklausančio turto įvertinimo dalimis ir sumine verte. Gavus nepriklausomo turto vertintojo išvadą šaukti BUAB „Garliavos kranai“ kreditorių susirinkimą, kuriame būtų svarstomas klausimas dėl bendrovei priklausančio turto pardavimo kainos ir būdo nustatymo“.

8Nurodė, kad iki kreditorių susirinkimo AB SEB banko kreditorinis reikalavimas sumažėjo nuo 9 113 083,36 Lt iki 8 462 782,36 Lt (nuo 79,86 proc. iki 74,16 proc.), tuo tarpu 2012-03-23 susirinkime šis kreditorius dalyvavo su ankstesnio dydžio finansiniu reikalavimu. Dėl to visi priimti nutarimai prieštarauja imperatyviai Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 24 straipsnio 1 dalies nuostatai, jog teismo patvirtinti kreditorių reikalavimai bei jų suma turi būti sumažinti išmokėtų sumų dydžiu iki susirinkimo. Dėl to jie turi būti panaikinti.

9Nurodė, kad naikintinas kreditorių susirinkimo nutarimas trečiuoju darbotvarkės klausimu, nes bankroto procese iš viso nebuvo atliktas aukščiau paminėto pastato vertinimas, kreditoriams nebuvo paaiškintas turto kainos apskaičiavimo metodas. Tai reiškia, kad yra nežinoma reali parduodamo turto vertė. Dar daugiau, šiame pastate po bankroto bylos iškėlimo kilo gaisras, todėl, jų nuomone, pastatą visų pirma yra būtina padaryti patrauklų investuotojams, užkonservuoti ir tik tuomet atlikti vertinimą bei nustatyti pardavimo kainą. Be to, tikėtina, jog pastatą išskaidžius dalimis (butais, korpusais) jį būtų galima sėkmingiau realizuoti ir gauti daugiau lėšų, o tuo būtų patenkinta daugiau kreditorių reikalavimų. Teigė, kad dabartinė nustatyta turto pardavimo tvarka ir kaina atitinka tik AB SEB banko (hipotekos kreditoriaus) interesus, o jų ir kreditoriaus VSDFV siūlomas aukščiau nurodytas nutarimas, už kurį balsavo 9,62 proc. reikalavimų turinčių kreditorių, užtikrina visų bendrovės kreditorių interesus, protingumo, sąžiningumo principus.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Kauno apygardos teismas 2012 m. gegužės 18 d. nutartimi netenkino kreditorių UAB „Termoizola N“ ir UAB „Mitoda“ skundo ir panaikino teismo 2012 m. balandžio 13 d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę – BUAB „Garliavos kranai“ turto pardavimo viešosiose varžytynėse sustabdymą.

12Spręsdamas dėl 2012-03-23 kreditorių susirinkimo visų nutarimų panaikinimo, kaip prieštaraujančių ĮBĮ 24 straipsnio nuostatoms (sušaukimo tvarkai), teismas nustatė, kad kreditorius AB SEB bankas, kurio finansinis reikalavimas jau iš dalies buvo patenkintas, 2012-03-23 kreditorių susirinkime balsavęs teismo 2009-07-28 nutartimi patvirtintu 9 113 083,36 Lt finansinio reikalavimo suteikiamų balsų skaičiumi, elgėsi nesąžiningai. Tačiau įvertinęs tai, kad šio kreditoriaus finansinis reikalavimas procentine išraiška sumažėjo nežymiai, t. y. nuo 79,863 proc. iki 74,16 proc., o kreditorių susirinkimo nutarimai vis vien būtų priimti jam balsuojant ir mažesniu balsų skaičiumi, teismas pripažino, kad neturėjo esminės reikšmės IBĮ 24 straipsnio nuostatų pažeidimas.

13Spręsdamas dėl teisėtumo 2012-03-23 kreditorių susirinkimo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu (turto pardavimas), teismas nustatė, kad už jį balsavo 80,705 proc., o už kreditorių UAB „Termoizola N“ ir UAB „Mitoda“ pasiūlymą – 9,62 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių balsų. Atsižvelgdamas į tai bei vadovaudamasis ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktu, 33 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Vyriausybės 2001-07-03 nutarimu Nr. 831 patvirtintų Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos 7 punktu, teismas sprendė, kad bankrutuojančios įmonės turto kainos ir tvarkos nustatymas, kiek tai neprieštarauja ĮBĮ, yra ne teismo, bet kreditorių susirinkimo prerogatyva. Kartu teismas analizavo, ar minėtas nutarimas nėra neprotingas ir nepažeidžia kreditorių interesų bei nustatė, kad šį turtą kreditoriai pardavinėja iš varžytynių nuo 2010-06-23, o kaina nuo 11 500 000 Lt mažinta iki 9 113 100 Lt, iki 7 461 000 Lt, tačiau pirkėjų neatsirado. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad yra protinga proporcingai iki 6 187 000 Lt sumažinta pradinė turto pardavimo varžytynėse kaina. Pažymėjo, kad kreditoriai (pareiškėjai) neįrodė, jog nustatyta kaina yra per maža ar neteisinga, o teisėtas ir pagrįstas kreditorių susirinkimo nutarimas negali būti naikinamas dėl to, kad dalis kreditorių mano, jog turtas turėtų būti parduodamas kitaip nei nusprendė kreditoriai balsų dauguma.

14Spręsdamas dėl reikalavimų įpareigoti administratorių vykdyti kreditorių (pareiškėjų) siūlomą nutarimą, teismas nurodė, kad kreditorių susirinkime toks nutarimas nebuvo priimtas, o teismui nesuteikta teisė spręsti kreditorių susirinkimui priskirtų klausimų.

15Pažymėjo, kad pareiškėjai, reikšdami aiškiai nepagrįstą reikalavimą, piktnaudžiauja proceso teisėmis, už ką CPK numatytais atvejais gali būti skiriama bauda.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

17BUAB „Garliavos kranai“ kreditoriai UAB „Termoizola N“ ir UAB „Mitoda“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2012 m. gegužės 18 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti jų skundą. Skunde pateikiami tokie argumentai:

181. Teismas visiškai nevertino, kad dėl banko nesumažinto kreditorinio reikalavimo jie neturėjo teisės sušaukti kreditorių susirinkimo, siūlyti darbotvarkės klausimų ar kitaip įgyvendinti ĮBĮ 22 straipsnio 3 dalyje įtvirtintų teisių. Tuo tarpu sumažinus banko kreditorinį reikalavimą, kreditorių, nesutinkančiu su trečiuoju darbotvarkės nutarimu, reikalavimai išaugtų nuo 9,62 proc. iki 10,2 proc.

192. Teismas neteisingai sprendė, jog bankrutuojančios bendrovės turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymas yra ne teismo, bet kreditorių susirinkimo prerogatyva, nes nagrinėjamu atveju tarp kreditorių yra kilęs ginčas dėl turto vertės nustatymo, vienam iš kreditorių turint balsų daugumą, kiti kreditoriai savo teises gali įgyvendinti tik teisme, o teismas gali įpareigoti administratorių atlikti turto vertinimą. Teismas nukrypo nuo formuojamos teismų praktikos, nes kai tarp kreditorių kyla ginčas dėl bankrutuojančios įmonės turto pardavimo būdo ir kainos, tai būtent administratorius turi organizuoti parduodamo turto įvertinimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2053/2011).

203. Teismo išvada, kad 2012-03-23 kreditorių nustatyta 6 178 000 Lt turto pardavimo kaina yra proporcinga ir protinga, yra nepagrįsta ir neteisinga. Teismas teisingai pastebėjo, kad turto kaina buvo mažinama palaipsniui nuo 11 500 000 Lt, nes minėta 6 178 000 Lt kaina nustatyta, atsižvelgiant į turte kilusį gaisrą. Dėl to šio turto rinkos vertė yra sunkiai prognozuojama ir kreditoriams kyla pagrįstas turto kainos apskaičiavimo pagrindimo klausimas.

214. Reikalavimas įpareigoti bankroto administratorių vykdyti jų siūlomą nutarimą trečiuoju klausimu yra išvestinis iš reikalavimo panaikinti kreditorių priimtą skundžiamą nutarimą. Tai yra, jei teismas pripažintų, kad administratorius nepagrįstai neatlieka turto vertinimo, tai būtų logiškas reikalavimas įpareigoti tokį vertinimą atlikti.

22BUAB „Garliavos kranai“ administratorius UAB „Valnetas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodoma, kad:

231. Tik teismas gali patikslinti kreditoriaus reikalavimus (ĮBĮ 26 str. 1 d.), todėl bankroto administratorius neturėjo teises savarankiškai mažinti banko kreditorinio reikalavimo ar neleisti balsuoti 2012-03-23 kreditorių susirinkime su teismo patvirtino dydžio reikalavimu. Kita vertus, teismas pagrįstai nepanaikino skundžiamų nutarimų, nepaisant to, kad bankas balsavo su nesumažintu finansiniu reikalavimu, nes tokio pobūdžio procedūrinis pažeidimas neturėjo jokios įtakos priimtiems nutarimams. Apeliantai nepateikė jokių įrodymų, kad jie ketino sušaukti kreditorių susirinkimą (ĮBĮ 22 str. 3 d.), tačiau to nepavyko padaryti dėl minėto nesumažinto banko finansinio reikalavimo.

242. Teismas teisingai nurodė, kad bankrutuojančios įmonės turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymas, kiek tai neprieštarauja ĮBĮ, yra ne teismo, o kreditorių susirinkimo prerogatyva (ĮBĮ 23 str. 5 d., 33 str. 1 d. 3 p., Vyriausybės 2001-07-03 nutarimu Nr. 831 patvirtintos Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos 7 p.). Tuo tarpu apeliantas neteigia ir neįrodinėja, kad nustatyta pradinė turto pardavimo kaina yra per maža ar neteisinga.

253. Apeliantai sistemingai ir nepagrįstai skundžia kreditorių susirinkimo nutarimus dėl šio turto pardavimo, todėl teismas teisingai atkreipė dėmesį į tai, kad apeliantai piktnaudžiauja proceso teisėmis, vilkindami bankroto procesą, didina administravimo išlaidas, t. y. pažeidžia visų kreditorių interesus.

264. Apeliantai nepaneigė teismo argumentų, kad kreditorių susirinkimo nutarimas dėl turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo gali būti panaikintas tik kai jis yra aiškiai neprotingas ir pažeidžia kitų kreditorių interesus, o šiuo atveju tokios aplinkybės nenustatytos.

275. Nėra pagrindo tenkinti pareiškėjų reikalavimą dėl administratoriaus įpareigojimo vykdyti jų siūlomą nutarimą, nes toks nutarimas nepriimtas, o teismas negali spręsti kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtų klausimų.

28Kreditorius VSDFV Kauno skyrius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį patenkinti. Nurodo, kad sutinka su visais atskirojo skundo argumentais. Teigia, kad bankroto administratorius nepagrįstai neatlieka turto vertinimo, kuris yra būtinas, esant kreditorių nesutarimui dėl kainos. Tuo labiau, kad įvykus gaisrui turto kainą yra sudėtingiau nustatyti. Kreditoriai siekia išsiaiškinti turto pardavimo galimybes, nes tik po jo vertinimo paaiškės, ar prieš tai buvo nustatyta teisinga kaina.

29Kreditorius AB SEB bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti ir teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodoma, kad:

301. Teismas padarė pagrįstą ir teisėtą išvadą, kad jei bankas būtų balsavęs mažesniu balsų skaičiumi, t. y. 74,16 proc., o ne 79,86 proc., kreditorių susirinkimo nutarimai vis vien būtų priimti, todėl ĮBĮ 24 straipsnio nuostatų pažeidimas neturėjo esminės reikšmės.

312. Apeliantų siekis įsiūlyti savo turto kainos nustatymo tvarką sudaro sąlygas vilkinti bankroto procesą.

323. Parduodamo turto kainos sumažinimą iki 6 178 000 Lt objektyviai nulėmė jo nepaklausa rinkoje. Šis turtas jau buvo pardavinėjamas iš varžytynių už 11 500 000 Lt, už 9 113 000 Lt, už 7 641 000 Lt, tačiau jose nedalyvavo nei vienas pirkėjas. Be to, apeliantai jau yra skundę kreditorių nutarimą dėl turto pardavimo iš varžytynių.

33IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

34Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro jo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimų į jį argumentus, bylos medžiagą, papildomai pateiktus dokumentus (CPK 314 str.), daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas, tirdamas ir analizuodamas BUAB „Garliavos kranai“ kreditorių surinkimo 2012-03-23 priimtų nutarimų teisėtumą, spręsdamas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu, nustatė ne visas reikšmingas faktines bylos aplinkybes, pritaikė specialaus įstatymo (ĮBĮ), proceso teisės normas, reglamentuojančias įrodymų vertinimo taisykles, todėl ši skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis pakeistina. Kitos teismo nutarties dalys yra pagrįstos ir teisėtos, todėl paliekamos nepakeistos (CPK 263 str. 1 d.).

35Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarkos pažeidimų

36Kaip žinoma, bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarką reglamentuoja ĮBĮ 24 straipsnis, pagal kurio 1 dalį, nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus ĮBĮ nustatytas išimtis. Teismo patvirtinti kreditorių reikalavimai bei jų suma turi būti sumažinami iki susirinkimo jau išmokėtų sumų dydžiu.

37Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, jog kreditorius AB SEB bankas 2012-03-23 kreditorių susirinkime balsavo teismo 2009 m. liepos 28 d. nutartimi patvirtintu 9 113 083,36 Lt finansinio reikalavimo suteikiamų balsų skaičiumi, nors tuo metu jo finansinis reikalavimas realiai buvo sumažėjęs iki 8 462 782,36 Lt, pripažino, kad šis kreditorius elgėsi nesąžiningai. Tačiau įvertinęs tai, kad banko finansinis reikalavimas procentine išraiška sumažėjo nežymiai, t. y. nuo 79,863 proc. iki 74,16 proc., o kreditorių susirinkimo nutarimai vis vien būtų priimti jam balsuojant ir mažesniu balsų skaičiumi, teismas pripažino, kad IBĮ 24 straipsnio nuostatų pažeidimas neturėjo esminės reikšmės. Apeliantai, nesutikdami su šiuo teismo argumentu, teigia, jog, pirma, buvo pažeista minėta imperatyvi įstatymo norma (ĮBĮ 24 str. 1 d.), todėl visi kreditorių susirinkimo priimti nutarimai panaikinti; antra, teismas neįvertino to, kad, nesumažinus banko kreditorinio reikalavimo, jie kartu su VSDFV Kauno skyriumi, turėjo tik 9,62 proc. balsų, vietoje 10,20 proc., todėl negalėjo įgyvendinti ĮBĮ 22 straipsnio 3 dalyje įtvirtintų kreditorių teisių – sušaukti kreditorių susirinkimo, siūlyti darbotvarkės klausimų. Teisėjų kolegijos nuomone, ir šie argumentai nesudaro pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį.

38Iš tiesų, apeliantai teisingai nurodo, kad ĮBĮ numato, jog teismo patvirtinti kreditorių reikalavimai bei jų suma turi būti sumažinami iki susirinkimo jau išmokėtų sumų dydžiu. Kaip matyti iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, banko finansinis reikalavimas buvo patikslintas teismo 2012 m. birželio 20 d. nutartimi (CPK 179 str. 3 d.). Dėl to teismas teisingai nurodė, kad minimas banko poelgis nebuvo sąžiningas. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad tokia aplinkybė apskritai gali būti pagrindas pripažinti neteisėtais kreditorių susirinkimo nutarimus, tačiau kartu pabrėžia, jog pagal teismų praktiką kreditorių susirinkimo nutarimai dėl procedūrinių pažeidimų gali būti naikinami tik tuo atveju, jei jie galėjo nulemti nutarimų turinį. Šiuo atveju, minėta, kad banko finansinio reikalavimo sumažėjimas nuo 79,863 proc. iki 74,16 proc. neturėjo esminės reikšmės priimant ginčijamus 2012-03-23 kreditorių susirinkimo nutarimus (ĮBĮ 24 str. 1 d.), nes pagal protokolo duomenis jame dalyvavo ir balsavo ,,už“ 90,325 procentai visų finansinių reikalavimų, kurie vienbalsiai pirmininkaujančiu išrinko AB SEB banko įgaliotą asmenį, o jam nedalyvaujant, – administratoriaus UAB „Valnetas“ įgaliotą asmenį, taip pat vienbalsiai patvirtino administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2011-02-01 iki 2012-03-13 ir BUAB „Garliavos kranai“ finansinių ataskaitų rinkinį už 2011 m. Tik trečiuoju darbotvarkės klausimu nutarimas (dėl to pasisakoma žemiau) priimtas ne vienbalsiai. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegijos įsitikinimu, teismas pagrįstai sprendė, kad byloje nenustatyta, jog kreditoriaus AB SEB banko balsavimas didesniu balsų skaičiumi iš esmės būtų pažeidęs apeliantų teises ar teisėtus interesus (CPK 185 str.).

39Teisėjų kolegija sutinka su BUAB „Garliavos kranai“ bankroto administratoriaus bei banko atsiliepimų į skundą argumentais, jog apeliantų teisė reikalauti sušaukti kreditorių susirinkimą pagal ĮBĮ 22 straipsnio 3 dalį nėra paneigta ar apribota. Be to, nepateikta įrodymų, kad iki 2012-03-12 kreditorių susirinkimo apeliantai ketino pasinaudoti susirinkimo sušaukimo teise, teikė darbotvarkės pasiūlymus, tačiau to padaryti nepavyko dėl nesumažinto banko finansinio reikalavimo (CPK 178, 185 str.). Tokie įrodymai nepateikti ir apeliacinės instancijos teismui, kaip fakto instancijai, nors, kaip jau minėta, nuo skundžiamos teismo nutarties priėmimo iki šio nagrinėjimo parėjo beveik 9 mėnesiai (CPK 306 str. 3 d. 338 str.).

40Atsižvelgdama į tai, kas paminėta, teisėjų kolegija sprendžia, jog teismas teisėtai ir pagrįstai nepanaikino visų 2012-03-23 kreditorių susirinkimo nutarimų dėl minėto procedūrinio pažeidimo (CPK 185 str.).

41Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu

42Trečiuoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiama dėl BUAB „Garliavos kranai“ priklausančio turto pardavimo kainos ir būdo nustatymo. Buvo pateikti du pasiūlymai ir 80,705 proc. balsų turinčių kreditorių balsavo už pirmiau jau paminėtą administratoriaus pasiūlymą turtą pardavinėti skelbiant viešąsias varžytynes pagal 2010-06-23 kreditorių susirinkime patvirtintą turto pardavimo iš varžytynių aprašą, nustatant 6 178 000 Lt pradinę pardavimo kainą, o nepardavus sušaukti kreditorių susirinkimą, kuris nustatytų naują turto realizavimo kainą. Už aukščiau nurodytą kreditorių susirinkime nepriimtą apeliantų ir VSDFV Kauno skyriaus pasiūlymą neskelbti turto pardavimo iš viešųjų varžytynių, o pabaigus pastato konservavimo darbus jį įvertinti parenkant nepriklausomus turto vertintojus, kurie įvertintų turtą dalimis ir sumine verte, ir tik gavus tokią išvadą spręsti dėl bendrovei priklausančio turto pardavimo kainos ir būdo nustatymo, – balsavo 9,62 proc., t. y. pasiūlymą pateikę kreditoriai.

43Teisėjų kolegija sutinka su atsiliepimų į skundą argumentais, kad teisė nustatyti bankrutavusios įmonės turto pardavimo kainą suteikta kreditorių susirinkimui ir teismas negali jam nurodyti konkretaus turto pardavimo būdo arba nustatyti pradinę turto pardavimo kainą (ĮBĮ 23 str. 5 p., 33 str. 6 d., Vyriausybės 2008-01-16 nutarimu Nr. 60 patvirtino bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo 7 p. (toliau Aprašas). Pažymėtina, kad įstatymai ir lydimieji teisės aktai detaliai nereglamentuoja bankrutuojančios įmonės turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo kriterijų, todėl sprendžiant šiuos klausimus, turi būti taikoma įstatymo arba teisės analogija – bendrieji civilinės teisės principai (teisingumas, protingumas, sąžiningumas) (CK 1.5, 1.8 str., CPK 3 str. 1 d., 3 str. 6 d.). Be to, bankroto bylose vyrauja viešasis interesas ginti įmonės kreditorių interesus, todėl teismas visuomet privalo būti aktyvus ir neapsiriboti kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo teisėtumo patikrinimu pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalies nuostatas. Priešingu atveju, kaip teisingai nurodo apeliantai, tik formaliai būtų ginama kreditorių teisė kreiptis į teismą dėl susirinkimo priimtų nutarimų (ĮBĮ 21 str. 2 d. 3 p.). Apeliantai taip pat teisūs teigdami, kad bankroto procese vykdant įmonės priverstinio likvidavimo procedūras, siekiama kuo didesnio visų kreditorinių reikalavimų, o ne tik tų, kurių reikalavimai užtikrinti hipoteka (nagrinėjamu atveju – banko), patenkinimo, taip pat visų kreditorių interesų pusiausvyros užtikrinimo. Dėl to teismas, kuriam skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai, privalo iš esmės patikrinti, ar jie yra pagrįsti, teisingi, motyvuoti, ar nepažeidžia pačios bankrutuojančios bendrovės, jos akcininkų, kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų, o taip pat viešojo intereso.

44Atsižvelgiant į tai, kas paminėta, teisėjų kolegija laiko, jog pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju nebuvo reikiamai aktyvus, todėl skundžiamoje nutartyje išdėstyti motyvai, kurių pagrindu yra atmestas kreditorių UAB „Termoizola N“ ir UAB „Mitoda“ skundas dėl 2010-06-23 kreditorių susirinkime priimto nurodyto nutarimo, nesuteikia pagrindo padarytai išvadai, kad šis nutarimas priimtas laikantis ĮBĮ ir nepažeidžia bendrovės bei jos kreditorių interesų. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos papildomos aplinkybės šiuo klausimu paneigia tokios teismo išvados teisingumą ir pagrįstumą (CPK 185 str.).

45Kaip jau buvo minėta, dar 2010-06-23 kreditorių susirinkime nutarta dėl bankrutavusiai bendrovei priklausančio turto pardavimo būdo ir pradinės kainos nustatymo – I etapas: skelbti viešąsias varžytynes pagal patvirtintą aprašą ir nustatyti 11 500 000 Lt pradinę turto pardavimo kainą, kurią sudaro teismo patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai; II etapas: nepardavus turto pirmosiose varžytynėse, toliau pardavinėti varžytynėse už 9 113 000 Lt pradinę kainą. Ir pirmosios, ir antrosios varžytynės laikytos neįvykusiomis, nes jose nedalyvavo nei vienas dalyvis. 2010-10-25 kreditorių susirinkime nutarta šį turtą pardavinėti taip pat skelbiant viešąsias varžytynes pagal tą patį 2010-06-23 kreditorių susirinkime patvirtintą Aprašą už 7 461 000 Lt pradinę pardavimo kainą. Šį nutarimą kreditoriai UAB „Termozola N“, UAB „Mitoda“ ir UAB „Arnoterus“ apskundė teismui, tačiau jų skundas buvo atmestas Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 10 nutartimi, kuri palikta nepakeista Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 21 d. nutartimi (civilinė byla Nr. 2-1034/2011). Pažymėtina, kad šiame skunde minėti kreditoriai, be kita ko, kėlė, teisėjų kolegijos nuomone, esminius reikalavimus, tai yra prašė suteikti jiems laiko, kad būtų galima organizuoti naują parduodamo nekilnojamojo turto vertinimą, pasilekiant kvalifikuotus nepriklausomus turto vertintojus, įpareigoti bankroto administratorių apie varžytynėse parduodamą BUAB „Garliavos kranai“ turtą skelbti užsienyje per atitinkamas tarptautines nekilnojamojo turto agentūras, teikti joms būtiną informaciją, šią informaciją skelbti Vokietijoje, Latvijoje, Rusijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Skandinavijos šalyse, nustatyti tokios informacijos skelbimo tvarką ir kt. Dėl šių argumentų teisėjų kolegija minėtoje nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-1034/2011, nurodė, jog net ir turto vertintojų įkainoto turto pardavimo kainą turėtų patvirtinti kreditorių susirinkimas, be to, tokiu būtų nebūtų pasiektas operatyvaus bankroto procedūrų vykdymo tikslas. 2012-02-14 varžytynės, kuriose turtas buvo parduodamas už 7 461 000 Lt pradinę pardavimo kainą, paskelbtos neįvykusiomis, nes jose taip pat nedalyvavo nei vienas dalyvis. Kaip minėta, 2012-03-23 kreditorių susirinkime skundžiamu nutarimu nuspręsta dar kartą šį turtą pardavinėti iš viešųjų varžytynių pagal 2010-06-23 kreditorių susirinkime patvirtintą aprašą, nustatant 6 178 000 Lt pradinę pardavimo kainą. Apeliantai, nesutikdami su šiuo nutarimu, teigė, kad vertinant susidariusią situaciją, parduoti šį turtą iš varžytynių yra netikslinga – visų pirma reikia atlikti pastato su jam priklausančia laiptine konservavimo darbus po įvykusio gaisro, po to įvertinti turtą dalimis ir sumine verte ir tik tuomet kreditorių susirinkime spręsti dėl šio turto pardavimo kainos ir būdo nustatymo.

46Teisėjų kolegija, apibendrindama tai, kas pasakyta, įvertinusi nagrinėjamoje byloje esančius, atsakovo bankroto administratoriaus papildomai apeliacinės instancijos teismui pateiktus, o taip pat viešojoje internetinėje erdvėje esančius atitinkamus duomenis, apie tai, kad atsakovui BUAB „Garliavos kranai“ priklausantis ir varžytynėse parduodamas nekilnojamasis turtas yra Neringoje, tai yra išskirtinoje vietoje, jį sudaro poilsiui skirtos patalpos bei pastatai, o taip pat žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 2301-0004-0016, nuomos teisė, kad apie tokio turto pardavimą iš varžytinių buvo skelbiama vien tik,,Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ bei Įmonių bankroto valdymo departamento tinklalapyje, byloje nėra duomenų, kad apskritai buvo potencialių pirkėjų įsigyti šį turtą – sprendžia, jog faktas, kad neįvyko ne vieną kartą organizuotas šio turto pardavimas iš varžytynių, priešingai nei sprendė pirmosios instancijos teismas, nepatvirtina jo išvados, kad šis turtas yra nepaklausus, o proporcingai iki 6 178 000 Lt sumažinta pradinė turto pardavimo varžytynėse kaina (11 500 000 Lt) yra protinga. Kaip žinoma, bankroto proceso metu bankrutuojančios bei bankrutavusios įmonės turtas turi būti parduodamas kuo didesne kaina, kad kuo didesne apimtimi būtų patenkinti kreditorių reikalavimai, įgyvendintos akcininkų teisės gauti likviduojamos įmonės turto dalį, likusią po atsiskaitymo su įmonės kreditoriais. Buvo minėta, kad teismų praktikoje yra ne kartą nurodyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai, privalo būti pagrįsti, teisingi, motyvuoti, privalo atitikti pačios bankrutuojančios bendrovės, jos akcininkų, kitų asmenų teises ir teisėtus interesus, o taip pat viešąjį interesą. Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į tai, kad atsakovo BUAB „Garliavos kranai“ turtas nebuvo įvertintas, o nustatytą pradinę turto pardavimo kainą – 11 500 000 Lt, sudarė teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų suma, ta aplinkybė, kad šio turto pardavimo eigoje galimai pakito turto vertė dėl kilusio gaisro, o tarp kreditorių kilo ginčas dėl turto vertės nustatymo, neleidžia spręsti, kad skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas šiuo klausimu yra pagrįstas, teisingas ir atitinka pačios bankrutuojančios bendrovės, jos akcininkų, kitų asmenų teises ir teisėtus interesus, o taip pat viešąjį interesą (ĮBĮ 24 str., CPK 185 str.).

47Teisėjų kolegijos nuomone, apeliantai, kvestionuodami pirmosios instancijos teismo nutartį, pagrįstai remiasi Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 28 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2053/2011, kurioje teismas išaiškino, kad jeigu visi įmonės kreditoriai sutinka su pasiūlyta pradine turto pardavimo kaina ar pardavimo būdu, parduodamo turto įvertinimo gali būti ir nereikalaujama. Tačiau jeigu dėl įmonės turto pardavimo kainos ar būdų kyla ginčas, bankroto administratorius paprastai turėtų organizuoti parduodamo turto įvertinimą.

48Teisėjų kolegijos įsitikinimu, kreditorių susirinkimas, iš naujo svarstydamas klausimą dėl bankrutavusiai įmonei priklausančio turto pardavimo, privalo išsamiai apsvarstyti visas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos turto pardavimui kuo didesne kaina (turto įvertinimas, jo pardavimas atskiromis dalimis, pardavimo kuo platesnis išviešinimas, šių veiksmų kaštai, etc.), ir tik tuomet spręsti dėl pardavimo būdo bei tvarkos.

49Kartu teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai netenkino apeliantų reikalavimo įpareigoti bankroto administratorių vykdyti jų pasiūlytą nutarimą, nurodęs, jog teismas negali už kreditorių susirinkimą nuspręsti dėl šio kompetencijai priskiriamų klausimų, todėl ši atskirojo skundo dalis atmetama, kaip nepagrįsta (ĮBĮ 23 str. 5 p., CPK 263 str. 1 d., 329 str. 1 d., 330 str.).

50Dėl paminėto, teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovo BUAB „Garliavos kranai“ kreditorių UAB „Termoizola N“ ir UAB „Mitoda“ atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, pakeistina Kauno apygardos teismo 2012 m. gegužės 18 d. nutartis ir, iš dalies tenkinant šių kreditorių prašymą panaikintinas bendrovės kreditorių 2012 m. kovo 23 d. susirinkimo nutarimas dėl jos nekilnojamojo turto realizavimo tvarkos ir pradinės pardavimo kainos nustatymo bankroto byloje Nr. B2-1860-260/2012 (CPK 185 str., 329 str. 1 d.).

51Kita skundžiamos teismo nutarties dalis paliekama nepakeista (CPK 263, 329, 330 str.).

52Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

53Pakeisti Kauno apygardos teismo 2012 m. gegužės 18 d. nutartį, iš dalies patenkinti atsakovo BUAB „Garliavos kranai“ kreditorių UAB „Termoizola N“ ir UAB „Mitoda“ prašymą ir panaikinti BUAB „Garliavos kranai“ kreditorių 2012 m. kovo 23 d. susirinkimo nutarimą dėl nekilnojamojo turto realizavimo tvarkos ir pradinės pardavimo kainos nustatymo bankroto byloje Nr. B2-1860-260/2012.

54Kitą teismo nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorių... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Kauno apygardos teismo 2009 m. balandžio 24 d. nutartimi UAB „Garliavos... 6. BUAB „Garliavos kranai“ kreditorių 2012-03-23 susirinkime trečiuoju... 7. Kreditoriai UAB „Termoizola N“ ir UAB „Mitoda“ apskundė teismui... 8. Nurodė, kad iki kreditorių susirinkimo AB SEB banko kreditorinis reikalavimas... 9. Nurodė, kad naikintinas kreditorių susirinkimo nutarimas trečiuoju... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Kauno apygardos teismas 2012 m. gegužės 18 d. nutartimi netenkino kreditorių... 12. Spręsdamas dėl 2012-03-23 kreditorių susirinkimo visų nutarimų... 13. Spręsdamas dėl teisėtumo 2012-03-23 kreditorių susirinkimo nutarimo... 14. Spręsdamas dėl reikalavimų įpareigoti administratorių vykdyti kreditorių... 15. Pažymėjo, kad pareiškėjai, reikšdami aiškiai nepagrįstą reikalavimą,... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 17. BUAB „Garliavos kranai“ kreditoriai UAB „Termoizola N“ ir UAB... 18. 1. Teismas visiškai nevertino, kad dėl banko nesumažinto kreditorinio... 19. 2. Teismas neteisingai sprendė, jog bankrutuojančios bendrovės turto... 20. 3. Teismo išvada, kad 2012-03-23 kreditorių nustatyta 6 178 000 Lt turto... 21. 4. Reikalavimas įpareigoti bankroto administratorių vykdyti jų siūlomą... 22. BUAB „Garliavos kranai“ administratorius UAB „Valnetas“ atsiliepimu į... 23. 1. Tik teismas gali patikslinti kreditoriaus reikalavimus (ĮBĮ 26 str. 1 d.),... 24. 2. Teismas teisingai nurodė, kad bankrutuojančios įmonės turto pardavimo... 25. 3. Apeliantai sistemingai ir nepagrįstai skundžia kreditorių susirinkimo... 26. 4. Apeliantai nepaneigė teismo argumentų, kad kreditorių susirinkimo... 27. 5. Nėra pagrindo tenkinti pareiškėjų reikalavimą dėl administratoriaus... 28. Kreditorius VSDFV Kauno skyrius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį... 29. Kreditorius AB SEB bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą... 30. 1. Teismas padarė pagrįstą ir teisėtą išvadą, kad jei bankas būtų... 31. 2. Apeliantų siekis įsiūlyti savo turto kainos nustatymo tvarką sudaro... 32. 3. Parduodamo turto kainos sumažinimą iki 6 178 000 Lt objektyviai nulėmė... 33. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 34. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirajame skunde nurodytas aplinkybes,... 35. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarkos pažeidimų... 36. Kaip žinoma, bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų... 37. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, jog kreditorius AB SEB bankas... 38. Iš tiesų, apeliantai teisingai nurodo, kad ĮBĮ numato, jog teismo... 39. Teisėjų kolegija sutinka su BUAB „Garliavos kranai“ bankroto... 40. Atsižvelgdama į tai, kas paminėta, teisėjų kolegija sprendžia, jog... 41. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu... 42. Trečiuoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiama dėl BUAB „Garliavos... 43. Teisėjų kolegija sutinka su atsiliepimų į skundą argumentais, kad teisė... 44. Atsižvelgiant į tai, kas paminėta, teisėjų kolegija laiko, jog pirmosios... 45. Kaip jau buvo minėta, dar 2010-06-23 kreditorių susirinkime nutarta dėl... 46. Teisėjų kolegija, apibendrindama tai, kas pasakyta, įvertinusi... 47. Teisėjų kolegijos nuomone, apeliantai, kvestionuodami pirmosios instancijos... 48. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, kreditorių susirinkimas, iš naujo... 49. Kartu teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 50. Dėl paminėto, teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovo BUAB „Garliavos... 51. Kita skundžiamos teismo nutarties dalis paliekama nepakeista (CPK 263, 329,... 52. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 53. Pakeisti Kauno apygardos teismo 2012 m. gegužės 18 d. nutartį, iš dalies... 54. Kitą teismo nutarties dalį palikti nepakeistą....