Byla 2-2389-589/2017
Dėl skolos priteisimo atsakovei D. B

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Rita Dambrauskaitė, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Buities rojus“ ir partneriai ieškinį dėl skolos priteisimo atsakovei D. B.,

Nustatė

2ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 994,56 Eur skolą už įsigytas prekes, 993,00 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 60,00 Eur žyminio mokestį. Nurodo, kad 2008 m. rugsėjo 12 d. sutartimi Nr. 568 atsakovė įsigijo telefoną „Nokia 6111“ 292,23 Eur (1009,00 Lt) vertės, 2009 m. kovo 25 d. sutartimi Nr. 1059 – benzininį kultivatorių „Benasi BL 350R“ 1094,76 Eur (3780,00 Lt) vertės. Atsakovė įsipareigojo už prekes sumokėti sutarčių 3 punkte nustatyta tvarka, tačiau šios savo prievolės neįvykdė ir liko skolinga ieškovei 994,56 Eur. Nurodo, kad remiantis sutarčių 5.2 punktu, atsakovė turi mokėti 0,5 procentų dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną praleistą dieną, todėl už laikotarpį nuo 2009 m. spalio 25 d. iki 2017 m. vasario 20 d. delspinigių suma už pagal 2008 m. rugsėjo 12 d. sutartį Nr. 568 įsigytą prekę sudaro 963,00 Eur, kuriuos ieškovė mažina iki 72,00 Eur, o už laikotarpį nuo 2010 m. lapkričio 3 d. iki 2017 m. vasario 20 d. delspinigių suma už pagal 2009 m. kovo 25 d. sutartį Nr. 1059 įsigytą prekę sudaro 10 584,60 Eur, kuriuos ieškovė mažina iki 921,00 Eur. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepareikš atsiliepimo į ieškinį.

32017 m. vasario 24 d. pranešimu atsakovė buvo įpareigota per 20 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį. Pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo atsakovei įteiktas 2017 m. kovo 31 d. tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 122 straipsnio 1 dalis). Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą, šiam pasibaigus, nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovė išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos.

4CPK numatytais atvejais ir tvarka bylą nagrinėjantis teismas turi teisę priimti sprendimą už akių (CPK 262 straipsnio 2 dalis). Sprendimas už akių gali būti priimamas tais atvejais, kai neatvyksta į teismo posėdį viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą ir iš jos negautas pareiškimas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, o atvykusi šalis prašo priimti sprendimą už akių, taip pat kai šalis per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento ir kita šalis savo atsiliepime į ieškinį ar paruošiamajame dokumente prašė priimti sprendimą už akių (CPK 285 straipsnio 1 dalis). Prieš priimant sprendimą būtina įvertinti, ar egzistuoja sprendimo už akių priėmimo prielaidos, tai yra ar atsakovei buvo tinkamai pranešta apie pareigą pateikti atsiliepimą ir nurodytos jo nepateikimo pasekmės, ar atsakovė be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, o ieškovė prašo priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

7Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad 2008 m. rugsėjo 12 d. ieškovė ir atsakovė sudarė Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 568 (toliau – ir Sutartis), pagal kurią ieškovė pardavė, o atsakovė įsigijo telefoną „Nokia 6111“ 292,23 Eur (1009,00 Lt) vertės, 2009 m. kovo 25 d. sudarė Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1059 (toliau – ir Sutartis), pagal kurią ieškovė pardavė, o atsakovė įsigijo benzininį kultivatorių „Benasi BL 350R“ 1094,76 Eur (3780,00 Lt) vertės. Atsakovė įsipareigojo apmokėti už šias prekes pagal Sutarčių 3.2. papunktį periodinėmis įmokomis atitinkamai iki 2009 m. rugsėjo 20 d. ir 2010 m. kovo 25 d., tačiau šios savo prievolės neįvykdė ir liko skolinga ieškovei 994,56 Eur. Sutarčių 5.2. papunktyje numatyta, kad jeigu pirkėjas praleidžia periodinių įmokų mokėjimo terminą, tai privalo mokėti 15 procentų dydžio mėnesines palūkanas, skaičiuojamas nuo termino pabaigos dienos iki įmokų sumokėjimo. Ieškovė, remiantis Sutarčių 5.2. papunkčiu, atsakovei priskaičiavo 963,00 Eur delspinigių pagal 2008 m. rugsėjo 12 d. sutartį Nr. 568 už laikotarpį nuo 2009 m. spalio 25 d. iki 2017 m. vasario 20 d., kuriuos mažina iki 72,00 Eur, taip pat 10 584,60 Eur delspinigių pagal 2009 m. kovo 25 d. sutartį Nr. 1059 už laikotarpį nuo 2010 m. lapkričio 3 d. iki 2017 m. vasario 20 d., kuriuos mažina iki 921,00 Eur.

8Netesybos – tai įstatymų ar sutarties nustatyta pinigų suma, kurią kaltoji sutarties šalis (skolininkas) privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.71 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.260 straipsnio 1 dalis). Netesybos turi atlikti kompensuojamą funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Jeigu netesybos yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo (CK 6.73 straipsnio 2 dalis). Nors šalys netesybų dydį nustatė tarpusavio susitarimu, tačiau netesybos neturi būti pernelyg didelės, nes sutarties dalyviai tarpusavio santykius privalo grįsti protingumu, sąžiningumu ir teisingumu, o šaliai prašant priteisti netesybas, teismui pavesta kontroliuoti šalių elgesį ir tikrinti netesybų dydį. CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas vien dėl to, kad jos pernelyg didelės (neprotingos), taip pat tuo atveju, jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės, ir tai vertinama kaip teismo pareiga kontroliuoti netesybų dydį. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešasis interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio. Teismas mano, kad ieškovės reikalavimas dalyje dėl delspinigių priteisimo yra aiškiai nepagrįstas ir neatitinkantis protingumo, sąžiningumo bei teisingumo principų (CK 1.5 straipsnis). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei į tai, kad ieškovė prašomų priteisti delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, ieškovės reikalavimas priteisti 72,00 Eur ir 921,00 Eur delspinigius tenkintinas iš dalies, jie mažintini atitinkamai iki 64,80 Eur ir 828,00 Eur.

9Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis). Ieškovės reikalavimas priteisti procesines palūkanas už priteistą sumą yra pagrįstas įstatymu, todėl taip pat tenkintinas.

10Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.38, 6.59, 6.158, 6.200, 6.256 straipsniai). Ieškovė savo prievolę įvykdė tinkamai, atsakovė pretenzijų jai nereiškė, tačiau skolos nesumokėjo, todėl darytina išvada, kad atsakovė prievolės neįvykdė. Ieškovės reikalavimas įrodytas prie ieškinio esamais dokumentais.

11Ieškinys dėl skolos priteisimo tenkintinas iš dalies (94,96 proc.) (CK 6.37, 6.38, 6.57, 6.59, 6.63, 6.71, 6.200, 6.210, 6.258, 6.361 straipsniai). Iš atsakovės priteistina 994,56 Eur skola, 892,80 Eur delspinigiai, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 79, 80, 88, 93 straipsniai). Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nei iš ieškovės, nei iš atsakovės nepriteistinos, kadangi neviršija nustatyto minimalaus 3,00 Eur dydžio, jas paskirsčius proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (nuo 2015 m. sausio 1 d. galiojanti akto redakcija), CPK 96 straipsnio 6 dalis).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovės D. B., asmens ( - ) 994,56 Eur (devynių šimtų devyniasdešimt keturių eurų 56 ct) skolą, 892,80 Eur (aštuonių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų 80 ct) delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 1887,36 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. vasario 24 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas: 56,98 Eur (penkiasdešimt šešių eurų 98 ct) žyminį mokestį – ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Buities rojus“ ir partneriai, juridinio asmens kodas 301521589, naudai.

16Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai