Byla e2-421-850/2020
Dėl žalos atlyginimo

1Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėjas Egidijus Mockaitis,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės G. V. ieškinį atsakovui I. K. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė G. V. (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo I. K. (toliau – atsakovas) 700 Eur turtinę žalą.

5Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka (pasirašytinai įteikti atsakovo sugyventinei). Atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl esant ieškovės prašymui priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

6Teismas konstatuoja:

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

9Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad 2019 m. rugpjūčio 6 d. Tauragės apskrities vyriausiajame policijos komisariate buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-33439-19 pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 187 straipsnio 1 dalį, tai yra dėl svetimo turto sugadinimo. Įtarimai dėl nusikalstamos veikos padarymo buvo pareikšti I. K.. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad 2019 m. gegužės mėn. (tiksli diena nenustatyta), apie 13 val., adresu ( - ), I. K., kraudamas traktoriumi ( - ), šieno rulonus iš G. V. priklausančio ūkinio pastato pastogės, kliudė ūkinio pastato sieną ir dalį jos nugriovė. G. V. padaryta žala įvertinta 700 Eur.

10Klaipėdos apygardos prokuratūros Tauragės apylinkės prokuratūros (Tauragė) prokuroro N. M. 2019 m. rugsėjo 12 d. nutarimu buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-33439-19 dėl G. V. priklausančio turto sugadinimo, kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Iš nutarimo turinio matyti, jog ikiteisminį tyrimą nuspręsta nutraukti nenustačius tyčios įtariamojo veiksmuose. G. V. išaiškinta, kad dėl padarytos turtinės žalos atlyginimo ji turi teisę kreiptis į teismą civilinio proceso tvarka.

11CK 6.270 straipsnyje reglamentuojamas specialus deliktinės civilinės atsakomybės atvejis – asmuo, kurio veikla susijusi su didesniu pavojumi aplinkiniams (transporto priemonių, mechanizmų, elektros ir atominės energijos, sprogstamųjų ir nuodingų medžiagų naudojimu, statybomis ir t.t.), privalo atlyginti didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą, jeigu neįrodo, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos arba nukentėjusiojo asmens tyčios ar didelio neatsargumo. Šios atsakomybės pagrindas – rizika. Asmuo naudoja pavojingą objektą (daiktą, įrenginius, mechanizmus, medžiagas ir kt.) arba vykdo tokio pavojingumo veiklą (pvz., vežimus, transporto veiklą, tam tikros rūšies gamybą, tam tikrų pramoginių paslaugų teikimą bei kt.), kurių jis nėra pajėgus visiškai kontroliuoti. Reikalavimas laikytis visų įmanomų saugumo reikalavimų tokiu atveju neišnyksta, tačiau nėra esminis, nes, net ir elgiantis maksimaliai saugiai, išlieka realus žalos padarymo kitiems pavojus. Tai reiškia, kad, jeigu asmens veikla arba joje naudojami objektai kelia didesnę žalos atsiradimo riziką, tačiau asmuo, ją suvokdamas, veikia ir savo veiklos neatsisako, tai jis prisiima atsakomybę už galimą šios rizikos materializavimąsi – žalos atsiradimą, net ir tada, kai ji padaryta atsitiktinai. Dėl to tokiais atvejais atsakomybė atsiranda už žalos padarymo faktą, nesiejant jo su teisinių pareigų pažeidimu ir didesnio pavojaus šaltinio valdytojo kalte. Neturi reikšmės, buvo pažeisti saugumo reikalavimai ar ne.

12Kai yra nustatomas atsakomybės be kaltės, arba vadinamos „griežtosios“ atsakomybės atvejis, didesnio pavojaus šaltinio valdytojas negali gintis atsikirsdamas, jog nėra jo kaltės, tačiau gali įrodinėti nukentėjusiojo kaltę, kaip aplinkybę, turinčią įtakos jo civilinei atsakomybei.

13Esant pareikštam ieškinio reikalavimui atlyginti didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą, teismas turi nustatyti šias civilinės atsakomybės sąlygas: žalą (nuostolius); neteisėtus veiksmus – žalos padarymo faktą didesnį pavojų aplinkiniams keliančiu veiksniu; priežastinį ryšį – tarp žalos (nuostolių) ir didesnį pavojų aplinkiniams keliančio veiksnio. Kaltė, minėta, nenustatinėtina, nes didesnio pavojaus šaltinio padaryta žala atlyginama visais atvejais, jeigu neįrodoma, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos arba nukentėjusiojo asmens tyčios ar didelio neatsargumo (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-446/2011).

14Konstatuotina, kad nagrinėjamoje byloje yra nustatytos visos deliktinės civilinės atsakomybės taikymo sąlygos: neteisėti veiksmai – atsakovas, naudodamasis didesnio pavojaus šaltinio objektu, t. y. vairuodamas traktorių ( - ), kliudė ieškovės pastato sieną ir dėl šių neteisėtų veiksmų kilo teisiniai padariniai – dalis pastato sienos buvo nugriauta bei tokiu būdu ieškovei padaryta 700 Eur turtinė žala; atsakovo neteisėtus veiksmus ir ieškovės patirtus nuostolius sieja priežastinis ryšys.

15Atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį, neginčijo veikos padarymo fakto ar prašomos atlyginti turtinės žalos dydžio, todėl nustačius visas atsakovo deliktinės civilinės atsakomybės sąlygas, yra pagrindas tenkinti reikalavimą dėl 700 Eur turtinės žalos atlyginimo.

16Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriaus 2019 m. gruodžio 9 d. sprendimu Nr. 2.3.(NTP-2)-19-T-2246-19893 ieškovė buvo atleista nuo žyminio mokesčio bei kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo. Nagrinėjamoje byloje už pareikštą 700 Eur turtinį reikalavimą mokėtinas 16 Eur žyminis mokestis. CPK 96 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo valstybės naudai priteistinas 16 Eur žyminis mokestis.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-287 straipsniais, 262 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

18Ieškinį tenkinti visiškai.

19Priteisti iš atsakovo I. K., asmens kodas ( - ) 700 Eur (septynių šimtų eurų) dydžio turtinę žalą ieškovės G. V., gim 1948-01-11, naudai.

20Priteisti iš atsakovo I. K., asmens kodas ( - ) 16 Eur (šešiolikos eurų) žyminį mokestį valstybės naudai. Žyminį mokestį pasirinktinai sumokėti į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB banke „Swedbank“, Nr. ( - ), esančią L. B. AS Lietuvos skyriuje, Nr. ( - ), esančią L. B. AS Lietuvos skyriuje, Nr. ( - ), esančią AB SEB bankas, Nr. ( - ), esančią AB Šiaulių banke, Nr. ( - ), esančią UAB „Medicinos bankas“, Nr. ( - ), esančią AB “Citadele” banke, įmokos kodas 5660.

21Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmus.

Ryšiai
1. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėjas Egidijus Mockaitis,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės G. V.... 3. Teismas... 4. Ieškovė G. V. (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 5. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos... 6. Teismas konstatuoja:... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 9. Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad 2019 m. rugpjūčio 6 d. Tauragės... 10. Klaipėdos apygardos prokuratūros Tauragės apylinkės prokuratūros... 11. CK 6.270 straipsnyje reglamentuojamas specialus deliktinės civilinės... 12. Kai yra nustatomas atsakomybės be kaltės, arba vadinamos „griežtosios“... 13. Esant pareikštam ieškinio reikalavimui atlyginti didesnio pavojaus šaltinio... 14. Konstatuotina, kad nagrinėjamoje byloje yra nustatytos visos deliktinės... 15. Atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį, neginčijo veikos padarymo fakto... 16. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriaus 2019... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 18. Ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Priteisti iš atsakovo I. K., asmens kodas ( - ) 700 Eur (septynių šimtų... 20. Priteisti iš atsakovo I. K., asmens kodas ( - ) 16 Eur (šešiolikos eurų)... 21. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi...