Byla 2-1480-126/2008
Dėl juridine reikšme turincio fakto nustatymo ir praleisto istatymu nustatyto termino atnaujinimo, pareiškejai V. G. , S. S. , Z. V. , suinteresuoti asmenys: Panevežio apskrities viršininko administracija, P. G. , V. G. , E. G

1 R. rajono apylinkes teismo teiseja M. B. , sekretoriaujant J. S. , dalyvaujant pareiškejams V. G. , S. S. , Z. V. , ju atstovui advokatui J. S. , suinteresuotiems asmenims: P. G. , V. G. , E. G. , viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla del juridine reikšme turincio fakto nustatymo ir praleisto istatymu nustatyto termino atnaujinimo, pareiškejai V. G. , S. S. , Z. V. , suinteresuoti asmenys: Panevežio apskrities viršininko administracija, P. G. , V. G. , E. G. ,

2n u s t a t e:

3Pareiškejai prašo nustatyti juridine reikšme turinti fakta, kad iki 1940m. liepos 22d. nacionalizacijos K. G. , J., gim. ( - ) nuosavybes teise valde 15,70 ha žemes, esancios ( - ), paveldeta po tevo J. G. , M. mirties. Be to, prašo pripažinti, kad nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaja turta atkurimui iki 2003m. gruodžio 31d. nustatytas terminas nuosavybes teises bei giminystes ryši su savininku patvirtinantiems dokumentams pateikti praleistas del svarbiu priežasciu ir prašo ji atnaujinti. Nurodo, kad tevas P. G. yra parašes pareiškima del nuosavybes teisiu atkurimo i žemes sklypa, taciau tik 2008 metais sužinojo, kad nepakanka dokumentu nuosavybes teisems atkurti ir kad 2002 metais R. rajono komisija del žemes valdymo nuosavybes teisemis fakta irodantiems dokumentams nagrineti pasiule tevui P. G. pateikti papildomus dokumentus. 2002m. balandžio menesi tevas gydesi R. ligonineje, po to – R. ambulatorijoje, kur diagnozuota plauciu TBC, todel del ligos papildomu dokumentu pateikti jis negalejo. Tevas P. G. mire 2002m. gruodžio 31d., o motina E. G. – 2004m. birželio 1d. Mano, kad terminas pateikti dokumentus irodancius nuosavybe, giminystes ryši su savininku praleistas del svarbiu priežasciu.

4Suinteresuoti asmenys: P. G. , V. G. , E. G. palaiko pareiškeju prašyma ir prašo ji tenkinti. P. G. ir V. G. parode, kad ju tevas K. G. iki nacionalizacijos valde 15,70 ha žemes sklypa, esanti ( - ).

5Suinteresuoto asmens Panevežio apskrities viršininko administracijos atstovas teismo posedyje nedalyvavo, gautas prašymas byla nagrineti ju atstovui nedalyvaujant. Atsiliepime i ieškini nurode, kad pateiktam pareiškimui iš esmes neprieštarauja.

6Pareiškimas tenkintinas.

7L. G. S. ir A. Ž. parode, kad jie gyveno kaimynysteje su K. G. šeima ir žino, jog K. G. iki nacionalizacijos valde apie 20ha žemes sklypa.

81947m. Panevežio apygardos archyvo žemes apskaitos žiniaraštyje (b.l.7) nurodyta, kad sklypu Nr.2-2 – 11,77ha ir Nr.1-2 – 3,93ha, esanciu ( - ), savininku irašytas G. K. , J.

9Remiantis aukšciau aptartais irodymais prašomas juridine reikšme turintis faktas nustatytinas (CPK 444str. 2d. 5p.).

10Pareiškimas del praleisto istatymu nustatyto termino atnaujinimo tenkintinas.

11Iš byloje pateiktu medicininiu dokumentu (b.l.13, 68) matyti, kad pretendentas del nuosavybes teises i žeme atkurimo P. G. ilga laika sirgo, mire 2003m. sausio 2d. (b.l.14), jo žmona E. G. mire 2004m. birželio 1d. (b.l.15).

122004m. spalio 12d. Istatymas Nr.IX–2490 „Del Lietuvos Respublikos Pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo istatymo 10 straipsnio pakeitimo“ numato, kad pilieciams, praleidusiems nustatyta termina del priežasciu, kurias teismas pripažista svarbiomis, praleistas terminas gali buti atnaujinamas.

13Iš aukšciau aptartu irodymu darytina išvada, kad pareiškejas praleido istatymu nustatyta termina, paduoti nuosavybes teises patvirtinancius dokumentus del nuosavybes teises i nekilnojamaji turta atkurimo, del svarbiu priežasciu ir del to praleistas terminas atnaujintinas (CK 1.117str.4d.).

14Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 448 straipsniu teismas

Nutarė

15V. G. , S. S. , Z. V. pareiškima tenkinti.

16Nustatyti juridine reikšme turinti fakta, kad K. G. , J., gim. ( - ) iki nacionalizacijos t.y. 1940m. liepos 22d. nuosavybes teise valde 15,70ha žemes sklypa, esanti ( - ).

17Pripažinti, kad terminas pateikti dokumentus atkurti nuosavybes teise i nekilnojamaji turta praleistas del svarbiu priežasciu ir atnaujinti termina dokumentams pateikti.

18Juridine reikšme turintis faktas nustatytas del nuosavybes teises i žeme atkurimo.

19Sprendimas per 30 dienu nuo jo priemimo dienos gali buti skundžiamas apeliacine tvarka Panevežio apygardos teismui, paduodant skunda R. rajono apylinkes teismui.

Proceso dalyviai