Byla AN2.2.-894-853/2016
Dėl padarė veiką numatytą Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 50 straipsnyje

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Andželika Butkuvienė,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo

3R. P., gim. ( - ), gyv. Duomenys neskelbtini), Latvijos Respublikos piliečio, latvio, administracine tvarka nebausto, administracinio teisės pažeidimo bylą,

Nustatė

4R. P. 2016 m. spalio 16 d. apie 16.27 val. iš UAB „Grūstė“ prekybos centro „Putinas“, esančio adresu Mažeikiai, Naftininkų g. 38, vagystės būdu pagrobė 1 vnt. 0,7 l talpos konjako butelį „Icognac courrvoisier“, viso už 37,00 Eur. Tokiais savo veiksmais R. P. padarė smulkų svetimo turto pagrobimą vagystės būdu nesant Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 178 straipsnyje, 182 straipsnyje, 183 straipsnyje ir 184 straipsnyje numatytų sunkinančių aplinkybių, todėl padarė veiką numatytą Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 50 straipsnyje.

5Administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui R. P. apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, tačiau į bylos nagrinėjimą administracinėn atsakomybėn traukiamas R. P. neatvyko, todėl laikytina, jog jis vengia dalyvauti bylos nagrinėjime ir byla išnagrinėta R. P. nedalyvaujant.

6Kad R. P. padarė pažeidimą, numatytą ATPK 50 straipsnyje yra įrodyta 2016 m. spalio 16 d. administracinio teisės pažeidimo protokolu Nr. 73P-74886055-16, UAB „Grūstė“ pareiškimu dėl vagystės „Grūstė 1“ parduotuvėje, UAB „Grūstė“ apsaugos darbuotojos S. B. paaiškinimu, UAB „Grūstė“ poėmio aktu, Telšių AVPK Mažeikių rajono PK vaiko perdavimo ir priėmimo aktu, kuriuo R. P. perduotas dėdei Z. Z., išrašu apie asmeniui registruotus administracinius teisės pažeidimus ir priimtus sprendimus, todėl jam skirtina administracinė nuobauda.

7Administracinės nuobaudos tikslai yra užkirsti kelią pažeidimams, auklėti piliečius (ATPK 1, 20 straipsniai). ATPK 7 straipsnis nustato, kad niekam negali būti taikoma poveikio priemonė už administracinį teisės pažeidimą kitaip, kaip įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena vykdoma griežtai laikantis teisėtumo. Tam įgalioti organai ir pareigūnai taiko administracinio poveikio priemones jų kompetencijos ribose, tiksliai pagal įstatymus. ATPK 30 straipsnis nustato, kad nuobauda už administracinį teisės pažeidimą skiriama norminio akto, numatančio atsakomybę už padarytą teisės pažeidimą, nustatytose ribose, tiksliai laikantis šio Kodekso ir kitų aktų dėl administracinių teisės pažeidimų.

8Iš bylos medžiagos nustatyta, kad administracinio teisės pažeidimo padarymo metu R. P. buvo 16 metų amžiaus. ATPK 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad nepilnamečiams nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų, padariusiems administracinius teisės pažeidimus, taikomos bendros administracinės atsakomybės nuostatos su ypatumais, numatytais ATPK 211, 24, 371, 281, 313 ir 314 straipsniuose. Už administracinius teisės pažeidimus nepilnamečiui gali būti skiriama ne daugiau kaip pusė baudos, numatytos kodekse (ATPK 24 straipsnio 4 dalis).

9Skiriant administracinę nuobaudą, atsižvelgtina į aplinkybes, nurodytas ATPK 30 straipsnio 2 dalyje, taip pat į ATPK 31 ir 32 straipsniuose nustatytas atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes.

10R. P. atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kad pripažino padaręs pažeidimą bei nuoširdžiai gailisi ir pažeidimą padarė nepilnametis (ATPK 31 straipsnio 1 dalies 1 ir 8 punktai), jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

11ATPK 50 straipsnio sankcijos numato dvi alternatyvias administracines nuobaudas: baudą ir administracinį areštą. Parenkant administracinės nuobaudos rūšį, vadovaujamasi ATPK 29 straipsniu, kuris nustato, kad administracinis areštas nustatomas ir skiriamas tik išimtiniais atvejais už atskirų rūšių administracinius teisės pažeidimus.

12Teismas, įvertinęs visus byloje esančius įrodymus, atsižvelgęs į pažeidėjo asmenybę (administracine tvarka nebaustas, nepilnametis) bei padaryto pažeidimo pobūdį, nustatytas aplinkybes, atsakomybę lengvinančias aplinkybes bei atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, konstatuoja, kad R. P. kaltė dėl pažeidimo, numatyto ATPK 50 straipsnyje, yra visiškai įrodyta, todėl jam skirtina administracinė nuobauda. Administracinės nuobaudos tikslai (ATPK 20 straipsnis) bus pasiekti R. P. paskyrus ATPK 50 straipsnyje numatyta nuobaudą – baudą, nustatant artimą minimaliam dydžio, nustatant pusę jos dydžio (ATPK 302 straipsnis, 24 straipsnis).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 50, 224, 287, teismas

Nutarė

14R. P. pripažinti padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 50 straipsnyje paskirti jam administracinę nuobaudą – 45,00 Eur (keturiasdešimt penkių eurų) dydžio baudą.

15Išaiškinti pažeidėjui, kad bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo jam dienos, o apskundus tokį nutarimą – ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos.

16Jei nepilnametis R. P. neturi savarankiškų pajamų, bauda išieškotina iš jo tėvų (ATPK 313 straipsnio 2 dalis).

17Po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai sprendžiami Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka (ATPK 313 straipsnis).

18Bauda mokama į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:

19Nr. LT78 7290 0000 0013 0151, banko kodas 72900, AB „Citadele“ bankas;

20Nr. LT74 4010 0510 0132 4763, banko kodas 40100, AB DNB bankas;

21Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, banko kodas 70440, AB SEB bankas;

22Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, banko kodas 71800, AB Šiaulių bankas;

23Nr. LT74 7400 0000 0872 3870, banko kodas 74000, Danske Bank A/S Lietuvos filialas;

24Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, banko kodas 21400, Nordea Bank AB Lietuvos skyrius;

25Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, banko kodas 73000, AB Swedbank;

26Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, banko kodas 72300, UAB Medicinos bankas, taip pat galima sumokėti įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose: AB „Lietuvos paštas“ pašto skyriuose; per UAB „EVP“ interneto portalą www.paysera.lt; SOLLO, UAB tarpininko MAXIMA LT, UAB kasose; UAB „Mažeikių butų ūkis“; UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“ mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX; UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose; per UAB „Viena Sąskaita“ interneto portalą https://vienasaskaita.lt/; UAB „Virtualių paslaugų operatorius“ spaudos kioskuose.

27Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752. Mokėjimo nurodyme reikia nurodyti įmokos kodą 1001 ir pažeidimo identifikavimo kodą ROIK 16062494410 (įrašyti mokėjimo nurodymo paskirtyje).

28Nutarimas per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per nutarimą priėmusį apylinkės teismą arba tiesiogiai apygardos teismui.

Proceso dalyviai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Andželika Butkuvienė,... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo... 3. R. P., gim. ( - ), gyv. Duomenys neskelbtini), Latvijos Respublikos piliečio,... 4. R. P. 2016 m. spalio 16 d. apie 16.27 val. iš UAB „Grūstė“ prekybos... 5. Administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui R. P. apie posėdžio vietą... 6. Kad R. P. padarė pažeidimą, numatytą ATPK 50 straipsnyje yra įrodyta 2016... 7. Administracinės nuobaudos tikslai yra užkirsti kelią pažeidimams, auklėti... 8. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad administracinio teisės pažeidimo padarymo... 9. Skiriant administracinę nuobaudą, atsižvelgtina į aplinkybes, nurodytas... 10. R. P. atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kad pripažino padaręs pažeidimą... 11. ATPK 50 straipsnio sankcijos numato dvi alternatyvias administracines... 12. Teismas, įvertinęs visus byloje esančius įrodymus, atsižvelgęs į... 13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų... 14. R. P. pripažinti padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą... 15. Išaiškinti pažeidėjui, kad bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per... 16. Jei nepilnametis R. P. neturi savarankiškų pajamų, bauda išieškotina iš... 17. Po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai... 18. Bauda mokama į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:... 19. Nr. LT78 7290 0000 0013 0151, banko kodas 72900, AB „Citadele“ bankas;... 20. Nr. LT74 4010 0510 0132 4763, banko kodas 40100, AB DNB bankas;... 21. Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, banko kodas 70440, AB SEB bankas;... 22. Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, banko kodas 71800, AB Šiaulių bankas;... 23. Nr. LT74 7400 0000 0872 3870, banko kodas 74000, Danske Bank A/S Lietuvos... 24. Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, banko kodas 21400, Nordea Bank AB Lietuvos... 25. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, banko kodas 73000, AB Swedbank;... 26. Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, banko kodas 72300, UAB Medicinos bankas, taip pat... 27. Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens... 28. Nutarimas per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas...