Byla 2-2489-800/2013
Dėl Kauno apskrities valdytojo įsakymo dalies panaikinimo, valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties, paveldėjimo teisės liudijimo ir nuosavybės teisės liudijimo dalių pripažinimo negaliojančiais

1Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, sekretoriaujant Ramintai Vainaitei, dalyvaujant ieškovo Kauno apygardos prokuratūros atstovei prokurorei Liudmilai Borisovai, atsakovams E. M., O. K., Nacionalinės žemės tarnybos prie LR Žemės ūkio ministerijos atstovei Jūratei Sutkutei Ambrazienei, trečiojo asmens VĮ Valstybės turto fondo atstovui Vainiui Šarmavičiui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjus civilinę bylą pagal ieškovo Kauno apygardos prokuratūros ieškinį atsakovams E. M., O. K., V. K., D. K. tretiesiems asmenims Valstybės įmonei Valstybės turto fondas, VĮ Registrų centras“, Kauno rajono 2-ojo notaro biuro notarei Renatai Butkauskaitei, dėl Kauno apskrities valdytojo įsakymo dalies panaikinimo, valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties, paveldėjimo teisės liudijimo ir nuosavybės teisės liudijimo dalių pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

3ieškovas ieškiniu prašo panaikinti Kauno apskrities valdytojo 1996-11-28 įsakymo Nr. 05-5895, 73 punktą dėl leidimo parduoti K. K. 0,5927 ha žemės sklypą, esantį ( - ), dalyje dėl 0,1581 ha žemės sklypo, paliekant galioti įsakymo dalį dėl 0,4346 ha valstybinės žemės pardavimo; pripažinti negaliojančia 1997 m. sausio 9 d. valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartį Nr. ( - ), kuria pardavėjas pardavė, o pirkėjas nupirko 0,5927 ha žemės sklypą, dalyje dėl 0,1581 ha žemės sklypo pirkimo pardavimo, paliekant galioti sutarties dalį dėl 0,4346 ha valstybinės žemės pirkimo pardavimo; pripažinti negaliojančiu 2007-10-17 Nuosavybės teisės liudijimo Nr. ( - ), patvirtinančio sutuoktinį K. K. pergyvenusios sutuoktinės O. K. nuosavybės teise į ½ bendro turto įgytą santuokoje, 2 punktą, kuriame nurodytas 0,5927 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) bendras plotas, dalyje dėl 0,1581 ha žemės sklypo ploto, paliekant galioti 2 punkto dalį dėl nuosavybės teisės į 0,4346 ha bendro ploto žemės sklypą; pripažinti negaliojančiu 2007-10-17 Paveldėjimo teisės liudijimo Nr. ( - ), patvirtinančio, kad mirusio K. K. ¼ turto paveldi sutuoktinė O. K. ir ¾ lygiomis dalimis paveldi vaikai V. K., D. K. ir E. M. (K.), 3 punktą, kuriame nurodytas 0,5927 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) bendras plotas, dalyje dėl 0,1581 ha ploto žemės sklypo, paliekant galioti 3 punkto dalį dėl paveldimo turto į 0,4346 ha bendro ploto žemės sklypą; taikyti restituciją, įpareigojant O. K., V. K., D. K. ir E. M. (K.) grąžinti valstybei 0,1581 ha žemės sklypo plotą, esantį ( - ) (unikalus Nr. ( - )).

4Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu palaikė ieškinio reikalavimus, bei ieškinyje nurodytus motyvus ir papildomai paaiškino, kad 2006 m. lapkričio 2 d. Turto fondui perdavimo ir priėmimo aktu buvo perduotas turtas, kuris buvo įtrauktas į privatizavimo objektų sąrašą: gyvenamųjų patalpų 37/100 dalys, ir 37/100 dalys kiemo statinių. Vadovaujantis LR Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 16 d. nutarimu, privatizuojant valstybei ar savivaldybėms nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą - statinius ir įrenginius ar jų dalis pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą, kartu su privatizavimo objektu turi būti parduodami ar išnuomojami valstybei priklausantys žemės sklypai ar jų dalys, kurių reikia privatizavimo objektams eksploatuoti. Turto fondas turtą valdė patikėjimo teise ir kreipėsi į Kauno žemėtvarkos skyrių dėl žemės pardavimo, tačiau gavo atsakymą, kad negali parduoti žemės sklypo, nes 1997 sausio mėn. jis parduotas K. K.. K. K. 1996-10-24 pateikė prašymą dėl jam priklausančio 0,4346 ha žemės sklypo išsipirkimo. Prašymas buvo svarstomas, buvo priimti tam tikri dokumentai. Visuose dokumentuose buvo nurodyta 4346 kv. m. žemės sklypas, t. y. atitinkamai tiek, kiek jam priklausė statinių. Pastatai minėtame žemės sklype sutarties sudarymo dieną priklausė: 73/100 nuosavybės teise K. K. ir 37/100 patikėjimo teise Kauno aukštesniosios miškų mokyklos eksperimentinei urėdijai. 1997 m. sausio 9 d. valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartimi K. K. buvo parduotas ne jam priklausanti 0,4346 ha žemės sklypo dalis, o visas 0,5927 ha žemės sklypas, esantis( - ). Iš Sutarties turinio matyti, kad pardavėjas - Kauno apskrities valdytojo administracijos Kauno rajono žemėtvarkos ir geodezijos tarnyba, atstovaujama šios tarnybos žemėtvarkininkės, vadovaudamasi įsakymu, pardavė K. K. 0,5927 ha žemės sklypą už 56,64 Lt. ir , kad kaina nurodyta dokumentuose taip kaip priklausė, atitinkamai pastatų daliai, o ne už visą sklypą, kaip nurodyta įsakyme ir sutartyje. K. K. buvo parduota daugiau, negu jam priklausė. Po jo mirties turtą paveldėjo keturi bendraturčiai - O. K., V. K., D. K., E. M. (K.).

5Atsakovė O. K. teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime išdėstytas aplinkybes (b.l. 118) papildomai teismo posėdžio metu paaiškino, kad su ieškiniu nesutinka, nes pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta jos vyro, kuris miręs. Jam mirus paveldėjo jo turtą. Turto fondas iš miškų urėdijos perėmė pastato dalį 2006 metais, o vyras mirė 2007 m. Vyrui esant gyvam, niekas jokių pretenzijų nereiškė. Praėję 16 m. nuo klaidos ir ją padarė ne K. K.. Pagal planą pirmą kartą privatizavo namą 10-12-33, pusė lauko virtuvėlės 17-27-26-16, pastatą 47-48-28-29, malkinę, kluoną ir tvartą 19-20-46-25-37. Antrą kartą privatizavo 34-35-21-43-41-24-40. Turto fondui priklauso 30-23-10-12. O apie šitą klaidą dėl žemės ploto sužinojo tik gavusi ieškinį.

6Atsakovė E. M. teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime išdėstytas aplinkybes (b.l. 118) papildomai teismo posėdžio metu paaiškino, kad su ieškiniu nesutinka. Privatizavimais nesidomėjo, viską tvarkė tėtis. Turtą paveldėjo po tėvo mirties, buvo išduoti dokumentai ir tada sužinojo kiek priklauso. Gyvenamasis namas ribojasi su pastatu, kuris priklauso Turto fondui.

7Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovė paaiškino, kad palaiko prokuratūros ieškinį. K. K. 1996 m. pateikė prašymą dėl 0,4346 ha žemės sklypo išsipirkimo prie pastatų. Sumokėjo 56,64 Lt. investiciniais čekiais, tačiau 1997 m. buvo sudaryta sutartis ir joje bei įsakyme įrašytas visas žemės plotas – 0,5927 ha žemės. 1997 m. buvo atlikta sklypo registracija ir įrašyta ta dalis, kuri teisiškai priklausytų pagal pastatų dalį, o ne pagal pirkimo pardavimo sutartį. K. K. paveldėtojams kreipusis į Registrų centrą, buvo įrašytos dalys pagal pirkimo pardavimo sutartį, t.y. didesnę dalį, negu priklausytų pagal pastatus. Jų manymu, tai yra techninė klaida, jog buvo parduota didesnė dalis, negu priklausė, todėl prašo ieškinį tenkinti. Sutartyje bei įsakyme buvo nenurodyta perkamo žemės sklypo dalis, tačiau pinigai buvo paskaičiuoti tik už dalį žemės sklypo.

8Trečiojo asmens VĮ Valstybės turto fondo atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus motyvus, bei papildomai teismo posėdžio metu paaiškino, kad Registrų centro duomenimis Turto fondas valdo gyvenamojo namo 37/100 dalis, bei 37/100 dalis kiemo statinių (tvora, šulinys, lauko tualetas), esančių ( - ). Šį turtą Turto fondas perėmė 2006 m., o žemės sklypo klausimas buvo apskričių viršininkų administracijų reikalas. Turto fondas kreipėsi į Kauno apskrities viršininką dėl žemės sklypo dalies priskyrimo. Kreipėsi paeiliui kasmet 2006, 2007, 2008 metais, bet atsakymo negavo. Situacija dėl žemės sklypo buvo nežinoma. Likvidavus apskričių viršininkų administracijas, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius informavo Turto fondą, kad negali privatizavimo objektui priskirti žemės sklypo dalies. Turto fondas, reaguodamas į tai, kreipėsi į prokurorus, prašydamas ginti viešąjį interesą. Turto fondo požiūriu ieškinys yra pagrįstas ir turi būti tenkintinas. Nesant galimybės privatizavimo objektui priskirti žemės sklypo, Turto fondas turėtų jį privatizuoti be žemės sklypo dalies, dėl ko valstybė patirtų žalą, kadangi negautų pajamų už žemės sklypo dalį, kuri įprastomis sąlygomis būtų parduota privatizavimo objektą įsigijusiam asmeniui.

9Tretieji asmenys VĮ Registrų centras teismo posėdyje nedalyvavo, atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovės reikalavimai nėra susiję su VĮ Registrų centro Kauno filialo atliekamomis funkcijomis, teisėmis bei pareigomis, todėl dėl jų pagrįstumo nepasisako. Nurodė, kad pirminė žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio adresu( - ), teisinė registracija buvo atlikta 1997 m. balandžio 7 d. K. K. vardu pagal 1997 m. sausio 9 d. valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartį Nr. ( - ). VĮ Registrų centro Kauno filialas jokių neteisėtų veiksmų neatliko, kadangi veikė jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų pagrindu. LR Nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 straipsnio 1 punktas numato, kad vienas iš daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą atsiradimą (pasibaigimą) bei juridinius faktus patvirtinančių dokumentų yra teismo sprendimas, nutartis, nutarimas, nuosprendis. Todėl teismui patenkinus ieškinio reikalavimus, bei daiktinių teisių turėtojui ar suinteresuotam asmeniui (pvz., prokurorui, antstoliui) kreipusis į Nekilnojamojo turto registro tvarkytoją su prašymu ir dokumentu, patvirtinančiu daiktinių teisių pasibaigimą, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui toks įsiteisėjęs teismo sprendimas yra visiškai pakankamas pagrindas atlygintinai viešajame Nekilnojamojo turto registre išregistruoti pasibaigusias daiktines teises ( b.l. 109).

10Ieškinys tenkintinas

11Iš bylos duomenų matyti, kad K. K. 1996-10-24 pateikė prašymą Kauno rajono žemės ūkio valdybos žemėtvarkos ir geodezijos tarnybai, parduoti žemės sklypą esantį ( - ) kaime 43,46 kv.m. ploto, namų valdai (b.l. 57). 1996-10-30 Kauno rajono ( - ) seniūno pažyma Nr. 382, patvirtina, kad buvo patikslinta, kad K. K. iki 1995-06-01 naudojosi 4346 kv.m. namų valdos žemės sklypu ( b.l. 58). Byloje esantis AB „Hidroprojekto“ žemės sklypo planas patvirtina, kad buvo paruoštas viso žemės sklypo 5927 planas, kuriame buvo nurodyta K. K. tenkanti žemės sklypo dalis pažymėta „A“ 43,27 kv.m. Taip pat šiame plane pažymėta, kad žemės sklypo dalys pažymėtos „B“ ir „C“ priklauso Kauno aukštesniajai miškų mokyklai- eksperimentinei urėdijai (b.l. 60). Byloje esantis Kauno apskrities valdytojo administracijos 1996-11-28 įsakymas Nr. 05-5895, patvirtina, kad buvo leista išsipirkti privačios namų valdos žemės sklypus pagal sąrašą, kuriame K. K. buvo leista įsigyti 5927 kv.m. už 56,64 investicinius čekius ( b.l. 63-64). Bylos duomenimis nustatyta, kad 1997 m. sausio 9 d. valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - ), pagrindu Kauno rajono žemėtvarkos ir geodezijos tarnyba pardavė, o K. K., a.k ( - ) pirko 5927 kv.m. žemės sklypo plotą esantį ( - ) už 56,64 Lt ( b.l. 25-26).

12Nustatyta, kad K. K. 2007-06-21 mirė. 2007-10-17 buvo išduotas paveldėjimo teisės liudijimas pagal įstatymą, pagal kurį ¼ turto paveldėjo sutuoktinė atsakovė O. K. ir lygiomis dalimis po ¾ dalius sūnus V. K., D. K., E. M. (K.) ( b.l. 88-91). 2007-10-17 d. buvo išduotas nuosavybės teisės liudijimas (b.l. 85-87).

13Ieškovė Kauno apygardos prokurorė, gindama viešąjį interesą, kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su prašymu panaikinti Kauno apskrities valdytojo 1996-11-28 įsakymo Nr.05-5895, 73 punktą dėl leidimo parduoti K. K. 0,5927 ha žemės sklypą, esantį ( - ) dalyje dėl 0,1581 ha žemės sklypo, paliekant galioti įsakymo dalį dėl 0,4346 ha valstybinės žemės pardavimo, bei pripažinti negaliojančia 1997 m. sausio 9 d. valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartį Nr. ( - ), kuria pardavėjas pardavė, o pirkėjas nupirko 0,5927 ha žemės sklypą, dalyje dėl 0,1581 ha žemės sklypo pirkimo pardavimo, paliekant galioti sutarties dalį dėl 0,4346 ha valstybinės žemės pirkimo pardavimo;

14Teismas, išnagrinėjęs byloje esančius įrodymus, daro išvadą, kad ieškinio reikalavimai pagrįsti ir tenkintini. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 987 „Dėl valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos tvarkos" (1995-07-21 redakcija, Valstybės žinios, 1995 Nr.: 60-1513) 4 punktu, 7.1.1 punktu, valstybinės žemės sklypai ne žemės ūkio veiklai parduodami privačių namų valdų savininkams - faktiško valdos dydžio žemės sklypai, jų ribas nustačius pagal namų valdų techninės apskaitos bylų duomenis. Šio nutarimo 2 punktas nurodo, kad parduodant arba kitaip perleidžiant valstybinę žemę ne žemės ūkio veiklai, valstybei atstovauja atitinkamos apskrities valdytojas arba jo įgaliotas apskrities valdytojo administracijos žemėtvarkos ir geodezijos tarnybos viršininkas. Apskrities valdytojas savo sprendimu leidžia parduoti arba kitaip perleisti žemės sklypą. Pirkimo-pardavimo sutartį pasirašo apskrities valdytojas arba jo įgaliotas apskrities valdytojo administracijos žemėtvarkos ir geodezijos tarnybos viršininkas. Apskrities valdytojo administracijos žemės ūkio departamento rajono žemės ūkio valdybos arba miesto žemėtvarkos ir geodezijos tarnyba įformina žemės sklypų pardavimo dokumentus, organizuoja ir vykdo žemės sklypų pardavimo aukcionus, vykdo kitas jai - norminiais aktais pavestas funkcijas. Darytina išvada, kad parduodant valstybinės žemės sklypą K. K., esantį ( - ) (kadastrinis Nr. ( - ); unikalus Nr. ( - )), buvo pažeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. 987 „Dėl valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos tvarkos" (1995-07-21 redakcija, Valstybės žinios, 1995 Nr.: 60-1513) 2, 4 ir 7.1.1 punktai, nes buvo parduota didesnė sklypo dalis nei K. K. priklausė pagal jo nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto dalį.

15Įvertinus faktines aplinkybes, bylojančias apie tai, kad visuose pirkimo pardavimo sutarties rengimo dokumentuose nurodytas faktiškai naudojamas K. K. žemės sklypo dydis - 0,4346 ha, kad Kauno apskrities valdytojo 1996-11-28 įsakymo Nr.05-5895 73 punkte bei 1997 m. sausio 9 d. valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartyje Nr. ( - ) nurodyta žemės sklypo pardavimo kaina ne už 0,5927 ha, o už 0,4346 ha, darytina išvada, kad Kauno apskrities valdytojo administracijos Kauno rajono žemėtvarkos ir geodezijos tarnybos inžinierė-žemėtvarkininkė rengusi Įsakymą bei pirkimo pardavimo sutartį, suklydo, neturėdama tikslo apgauti. Suklysta dėl sandorio dalyko, todėl konstatuotina, kad suklydimas turi esminės reikšmės. Todėl iš esmės suklydus sudaryta pirkimo pardavimo sutartis, kaip prieštaraujanti imperatyvioms įstatymo normoms (dalyje dėl 0,1581 ha) pripažintina negaliojančia (LR CK 1.90 str.).

16Ieškovo reikalavimai pripažinti negaliojančiu 2007-10-17 nuosavybės teisės liudijimą Nr. 4268, dalyje dėl 0,1581 ha žemės sklypo ploto, paliekant galioti 2 punkto dalį dėl nuosavybės teisės į 0,4346 ha bendro ploto žemės sklypą, bei prašymas pripažinti negaliojančiu 2007-10-17 paveldėjimo teisės liudijimo Nr. 4271, patvirtinančio, kad mirusio K. K. ¼ turto paveldi sutuoktinė O. K. ir ¾ lygiomis dalimis paveldi vaikai V. K., D. K. ir E. M. (K.), 3 punktą, kuriame nurodytas 0,5927 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) bendras plotas, dalyje dėl 0,1581 ha ploto žemės sklypo, paliekant galioti 3 punkto dalį dėl paveldimo turto į 0,4346 ha bendro ploto žemės sklypą yra išvestiniai reikalavimai.

17Teismas, daro išvadą, kad nėra reikšmingas palikimą priėmusių įpėdinių sąžiningumas ar nesąžiningumas, nes įpėdiniai turtą įgijo neatlygintinai (CK 4.96 str. 3d.), be to, restitucijos taikymo būtinumas tiesiogiai išplaukia iš LR Konstitucijos 47 str. todėl, nagrinėjamu atveju CK 1.80 str. 4 d., 4.96 str. 2 d., netaikytinos.

18Nustačius, kad nuosavybės teisė buvo įgyta neteisėtai, asmens teisės į ginčo nuosavybės objektą negali būti ginamos taip pat kaip ir teisėtai įgyta nuosavybė. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad neteisėtai įgytas turtas netampa jį įsigijusio asmens nuosavybe, taigi toks asmuo neįgyja nuosavybės teisių, saugomų pagal Konstituciją (Konstitucinio Teismo 2000 m. liepos 5 d. nutarimas). Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad ne teisės pagrindu teisė negali atsirasti (pvz., Konstitucinio Teismo 2008 m. spalio 30 d. nutarimas) – Lietuvos Vyriausiojo Administracinio teismo 2010-03-01 nutartis Nr. A146-115/2010.

19Pagal CK 4.95 str., savininkas turi teisę išreikalauti savo daiktą iš svetimo neteisėto valdymo. CK 6.145 str. 1 d. nustatyta, kad restitucija taikoma tada, kai asmuo privalo grąžinti kitam asmeniui turtą, kurį jis gavo neteisėtai arba per klaidą, arba dėl to, kad sandoris, pagal kurį jis gavo turtą, pripažintas negaliojančiu ab initio arba dėl to, kad prievolės negalima įvykdyti dėl nenugalimos jėgos. Restitucija atliekama natūra, išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma arba sukeltų didelių nepatogumų šalims. (CK 6.146 str.).

20Taigi, iš dalies panaikinus administracinį aktą – 2008 m. gegužės 26 d. Kauno apskrities viršininko administracijos sprendimo Nr. 52/23459 dalį ir pirkimo pradavimo sutartį, bei nuosavybės teisės liudijimo ir paveldėjimo teisės liudijimo dalis yra pagrindas taikyti restituciją, įpareigojant O. K., V. K., D. K. ir E. M. (K.) grąžinti valstybei 0,1581 ha žemės sklypo plotą, esantį ( - ) (unikalus Nr. ( - )).

21Nagrinėjamu atveju nėra nei vienos iš CK 6.241 str. 1 d. nurodytų išimčių, kai be pagrindo įgytas turtas negali būti išreikalautas, taigi atsakovai privalo grąžinti žemės sklypo dalį įgytą be teisinio pagrindo.

22Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, ieškovo ieškinys yra pagrįstas ir yra pagrindas konstatuoti, kad priimant minėtą Kauno apskrities viršininko administracijos įsakymą, bei sudarant sutartį buvo suklysta, buvo pažeisti imperatyvūs teisės aktų reikalavimai, kad parduodamo žemės sklypo dydis nustatomas pagal namų valdų techninės apskaitos bylų duomenis (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 987 „Dėl valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos tvarkos“ (1995-07-21 redakcija, Valstybės žinios, 1995 Nr.: 60-1513).

23Ieškovas - prokuroras, gindamas viešąjį interesą yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Vadovaujantis LR CPK 83 str. 1 d. 5 p., darytina išvada, jog nagrinėjamu atveju abi bylos šalys yra atleistos nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą, juo labiau, kad iš atsakovų V. K., E. M. (K.), D. K., O. K. priteisti bylinėjimosi išlaidas būtų akivaizdžiai neteisinga ir nesąžininga, kadangi jų veiksmai niekaip neįtakojo iš dalies panaikintų apskrities viršininko administracijos įsakymo, pirkimo-pardavimo sutarties priėmimo (CPK 3 str. 6 d., CK 1.5 str.).

242012-08-07 Kauno rajono apylinkės teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės, paliktinos galioti iki šio teismo sprendimo įvykdymo dienos (CPK 150 str.).

25Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 263-270 str.,

Nutarė

26Kauno apygardos prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį tenkinti visiškai.

27Panaikinti Kauno apskrities valdytojo 1996-11-28 įsakymo Nr.05-5895, 73 punktą dėl leidimo parduoti K. K., a. k. ( - ), 0,5927 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), dalyje dėl 0,1581 ha žemės sklypo, paliekant galioti įsakymo dalį dėl 0,4346 ha valstybinės žemės, esančios ( - ), pardavimo.

28Pripažinti negaliojančia 1997 m. sausio 9 d. valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartį Nr. ( - ), kuria pardavėjas Kauno apskrities valdytojo administracijos Kauno rajono žemėtvarkos ir geodezijos tarnyba pardavė, o pirkėjas K. K., a.k. ( - ), nupirko 0,5927 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), dalyje dėl 0,1581 ha žemės sklypo pirkimo pardavimo, paliekant galioti sutarties dalį dėl 0,4346 ha valstybinės žemės pirkimo - pardavimo.

29Pripažinti negaliojančiu 2007-10-17 Nuosavybės teisės liudijimo Nr. 4268, patvirtinančio sutuoktinį K. K., a.k. ( - ), pergyvenusios sutuoktinės O. K., a.k. ( - ) nuosavybės teise į ½ bendro turto įgytą santuokoje, 2 punktą, kuriame nurodytas 0,5927 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - ), esančio ( - )) bendras plotas, dalyje dėl 0,1581 ha žemės sklypo ploto, paliekant galioti 2 punkto dalį dėl nuosavybės teisės į 0,4346 ha bendro ploto žemės sklypą, esantį ( - )

30Pripažinti negaliojančiu 2007-10-17 Paveldėjimo teisės liudijimo Nr. 4271, patvirtinančio, kad mirusio K. K., a.k. ( - ), ¼ turto paveldi sutuoktinė O. K., a.k. ( - ) ir ¾ lygiomis dalimis paveldi vaikai V. K., a.k. ( - ) D. K., a.k. ( - ) ir E. M. (K.), a.k. ( - ) 3 punktą, kuriame nurodytas 0,5927 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), bendras plotas, dalyje dėl 0,1581 ha ploto žemės sklypo, paliekant galioti 3 punkto dalį dėl paveldimo turto į 0,4346 ha bendro ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - );

31Taikyti restituciją, įpareigojant O. K., a.k. ( - ) V. K., a.k. ( - ) D. K., a.k. ( - ) ir E. M. (K.), a.k. ( - ) grąžinti valstybei 0,1581 ha žemės sklypo plotą, esantį ( - ). (žemės sklypo unikalus Nr. ( - )).

32Palikti galioti 2012-08-07 Kauno rajono apylinkės teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, iki šio teismo sprendimo įvykdymo dienos.

33Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjus civilinę bylą pagal ieškovo Kauno... 3. ieškovas ieškiniu prašo panaikinti Kauno apskrities valdytojo 1996-11-28... 4. Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu palaikė ieškinio reikalavimus, bei... 5. Atsakovė O. K. teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime išdėstytas... 6. Atsakovė E. M. teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime išdėstytas... 7. Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 8. Trečiojo asmens VĮ Valstybės turto fondo atstovas palaikė atsiliepime... 9. Tretieji asmenys VĮ Registrų centras teismo posėdyje nedalyvavo, atsiliepime... 10. Ieškinys tenkintinas... 11. Iš bylos duomenų matyti, kad K. K. 1996-10-24 pateikė prašymą Kauno rajono... 12. Nustatyta, kad K. K. 2007-06-21 mirė. 2007-10-17 buvo išduotas paveldėjimo... 13. Ieškovė Kauno apygardos prokurorė, gindama viešąjį interesą, kreipėsi... 14. Teismas, išnagrinėjęs byloje esančius įrodymus, daro išvadą, kad... 15. Įvertinus faktines aplinkybes, bylojančias apie tai, kad visuose pirkimo... 16. Ieškovo reikalavimai pripažinti negaliojančiu 2007-10-17 nuosavybės teisės... 17. Teismas, daro išvadą, kad nėra reikšmingas palikimą priėmusių... 18. Nustačius, kad nuosavybės teisė buvo įgyta neteisėtai, asmens teisės į... 19. Pagal CK 4.95 str., savininkas turi teisę išreikalauti savo daiktą iš... 20. Taigi, iš dalies panaikinus administracinį aktą – 2008 m. gegužės 26 d.... 21. Nagrinėjamu atveju nėra nei vienos iš CK 6.241 str. 1 d. nurodytų... 22. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, ieškovo ieškinys yra pagrįstas ir yra... 23. Ieškovas - prokuroras, gindamas viešąjį interesą yra atleistas nuo... 24. 2012-08-07 Kauno rajono apylinkės teismo nutartimi taikytos laikinosios... 25. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 263-270 str.,... 26. Kauno apygardos prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį tenkinti... 27. Panaikinti Kauno apskrities valdytojo 1996-11-28 įsakymo Nr.05-5895, 73... 28. Pripažinti negaliojančia 1997 m. sausio 9 d. valstybinės žemės pirkimo -... 29. Pripažinti negaliojančiu 2007-10-17 Nuosavybės teisės liudijimo Nr. 4268,... 30. Pripažinti negaliojančiu 2007-10-17 Paveldėjimo teisės liudijimo Nr. 4271,... 31. Taikyti restituciją, įpareigojant O. K., a.k. ( - ) V. K., a.k. ( - ) D. K.,... 32. Palikti galioti 2012-08-07 Kauno rajono apylinkės teismo nutartimi taikytas... 33. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu...