Byla 2-1548-328/2011
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Dalė Žukauskienė, sekretoriaujant L. R., dalyvaujant ieškovui E. R., atsakovės Lietuvos Respublika atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovui D. V., trečiajam asmeniui J. B. (J. B.), viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo E. R. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, trečiajam asmeniui J. B. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 6294,00 Lt žalos atlyginimą, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (b.l. 3-4).

3Ieškovas nurodė, jog 2010-05-21 d. 3.05 val. kelyje Vilnius-Kaunas-Klaipėda A-1K 218 kilometre Eželiškės kaimo ribose, Šilalės raj., J. B. vairuojant, ieškovui nuosavybės teise priklausantį automobilį, staiga į kelio važiuojamąją dalį išbėgo šernas ir susidūrė su automobilio priekine dalimi. Automobilis buvo nepataisomai sugadintas. Į eismo įvykį buvo iškviesti pareigūnai, apžiūrėta įvykio vieta, išduota įvykį bei transporto sugadinimus patvirtinanti pažyma, bei nurodytas susidūrimas su laukiniu gyvūnu - šernu. Kelio atkarpoje, kur įvyko susidūrimas, kelio ženklo „laukiniai žvėrys" (Nr. 131) nebuvo, taip pat šis kelio ruožas nėra aptvertas apsaugine tvora. Vertintojas UAB „Pajūrio Autorika” nustatė, kad dėl automobilio sugadinimo padaryta 5544 Lt žala, o automobilio remontas ekonominiu požiūriu nenaudingas. Už automobilio nutempimą įmonei UAB „Statau“ sumokėjo 450 Lt, o už žalos įvertinimą „UAB „Pajūrio autorika“ sumokėjo 300 Lt. Viso ieškovui padaryta žala 6294,00 Lt sumai. Ieškovas ieškinį palaiko, prašo jį tenkinti.

4Atsakovas su ieškiniu nesutinka, nurodo, kad Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo ir LR CK nuostatas, valstybė, kaip laukinių gyvūnų savininkas (valdytojas), šių gyvūnų padarytą žalą privalo atlyginti tik įstatymų nustatytais atvejais ir nustatyta tvarka (LR CK 6.263 str. 3 d., 6.267 str. 2 d.). Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo 22 str. 4 d., Lietuvos Respublikos medžioklės 18 str. ir 3 d. nustato atvejus ir tvarką, kada ir kas turi atlyginti laukinių gyvūnų padarytą žalą. Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo 22 str. 6 d. yra numatyta, kad „ Valstybei nuosavybės teise priklausančių laukinių gyvūnų eismo įvykių metu padaryta žala atlyginama, jeigu įrodomi neteisėti valstybės veiksmai (neveikimas), kaltė ir priežastinis ryšys ir jeigu žala atsirado ne dėl nenugalimos ligos, nukentėjusio asmens veiksmų arba kitų Civilinio kodekso 6.253 straipsnyje nurodytų veiksmų, ir išieškoma Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka“. Ieškovas jokių deliktinės atsakomybės sąlygų neįrodinėja. Vadovaujantis LR CPK 178 str. nuostatomis, šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus. Ieškovas nenurodo ir neįrodinėja konkrečios kelio atkarpos realios avaringumo situacijos, galimų laukinių žvėrių (šiuo atveju šernų) migracijos takų, šių gyvūnų populiacijos dydžio autoįvykio vietovėje, kitų aplinkybių, pagrindžiančių atitinkamų kelio techninių saugumo priemonių ar ženklinimo įrengimo būtinumą. Atsakovas mano, kad ieškovas ieškinio neįrodė, todėl prašo jį atmesti.

5Tretysis asmuo su ieškiniu sutinka, nurodo, kad 2010-05-21 jis vairavo automobilį kelyje Klaipėda-Kaunas pirmąją eismo juosta. Važiavo apie 90 km/h greičiu, kai staiga iš kairės pusės į kelią išbėgo šernas. Nepavyko išvengti susidūrimo. Jeigu būtų aptvertas kelias, susidūrimo nebūtų įvykę. Už laukinių gyvūnų padarytą žalą turi atlyginti valstybė.

6Ieškinys tenkintinas .

7Iš byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimų, byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2010-05-21 apie 3 valandą nakties šernui staiga išbėgus į kelią įvyko eismo įvykis, ko pasekoje buvo apgadintas automobilis Opel Astra , valst. Nr. ( - ). Automobilis nuosavybės teise priklauso ieškovui, įvykio metu jį vairavo tretysis asmuo J. B. /b.l. 23,78-84/. Pagal UAB „Pajūrio Autorika” vertinimo ataskaitą Nr. 20100524-3 dėl automobilio sugadinimo padaryta 5544 Lt žala, automobilio remontas ekonominiu požiūriu nenaudingas (b.l. 7-27).

8Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas imperatyvas, kad asmuo turi teisę į padarytos žalos atlyginimą įstatymo nustatyta tvarka. Pagal Laukinių gyvūnų įstatymą laukinių žvėrių savininke yra valstybė, reiškia jai taikomi atsakomybės atsiradimo principai kaip bet kuriam savininkui pagal įstatymuose nustatytą tvarką. CK 6.267 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laukinių žvėrių padaryta žala atlyginama įstatymų nustatyta tvarka. Laukiniais žvėrimis laikomi laukiniai gyvūnai, gyvenantys laisvėje ir niekieno neprižiūrimi. Valstybės atsakomybė dėl žalos atlyginimo atsiranda esant specialiai normai. Laukinės gyvūnijos įstatymo 22 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad Valstybei nuosavybės teise priklausančių laukinių gyvūnų eismo įvykių metu padaryta žala atlyginama, jeigu įrodomi neteisėti valstybės veiksmai (neveikimas), kaltė ir priežastinis ryšys ir jeigu žala atsirado ne dėl nenugalimos jėgos, nukentėjusio asmens veiksmų arba kitų Civilinio kodekso 6.253 straipsnyje nurodytų veiksmų, ir išieškoma Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Įstatymas numato bendras civilinės deliktinės atsakomybės valstybei atsiradimo sąlygas-neteisėtus veiksmus, priežastinį ryšį ir kaltę.

9Byloje pateikti įrodymai, kad kelio ruože Vilnius-Kaunas-Klaipėda ties Šilalės rajonu įvyko 4 eismo įvykiai per šešis mėnesius , kurių metu transporto priemonės susidūrė su laukiniais gyvūnais /b.l. 74/. Tai leidžia daryti prielaidą, kad šiame kelio ruože egzistuoja galimybė atsirasti pavojui dėl susidūrimo su laukiniais gyvūnais, tačiau valstybė nesiėmė jokių priemonių, kad išvengti rizikos. Šiame ruože nėra nei atitvarų nei ženklų ar kitokių priemonių, kurios leistų traktuoti, kad savininkas elgėsi apdairiai ir ėmėsi visų priemonių rizikos laipsniui sumažinti. Todėl darytina išvada, kad savo neveikimu valstybė atliko neteisėtus veiksmus. Šio neveikimo pasekmė- sugadintas ieškovo turtas konkrečiai sumai, tai yra, turto netekimas sietinas su atsakovo neveikimu. Ieškovas prašo priteisti turto netekimo sumą, kuri tiesiogiai susijusi su atsakovo neveikimu, nulėmusiu civilinės atsakomybės atsiradimą. Šį dydį byloje įrodo rašytinai įrodymai /b.l. 9-23/. Pagal įstatymą valstybė, kaip laukinių gyvūnų savininkė, atsako už jų padarytą žalą. Rūpestingas ir apdairus savininkas turėjo reaguoti į kelyje vykusius eismo įvykius ir jų skaičių bei imtis priemonių, kad jiems būtų užkirstas kelias, galėjo ir privalėjo numatyti laukinių gyvūnų išbėgimą į kelią ir turėjo pakankamų priemonių tai kontroliuoti, statyti specialius kelio ženklus ir užtvarus, taip užkirsti kelią neigiamoms pasekmėms atsirasti. Šiuo atveju atsakovo kaltė pasireiškė neatsargumu. Laukinio žvėries išbėgimas į kelią prieš valstybiniu keliu važiuojantį automobilį kelia grėsmę žmogaus gyvybei, sveikatai, turtui. Nagrinėjamoje byloje nenustatyta transporto priemonės valdytojo kaltės dėl eismo įvykio. Atsakovo argumentai, kad valstybė neturi galimybių numatyti, jog laukinis gyvūnas kirs kelią, taip pat negali gyvūnų kontroliuoti, nelaikytina, kad laukinio gyvūno staigus išbėgimas į kelią yra nenugalimos jėgos ( force majeure) aplinkybė, nes tokį atvejį galima numatyti ir kontroliuoti.

10Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ieškinys tenkintinas, priteistina ieškovui iš atsakovo 6294,00 Lt nuostolių atlyginimo.

11Ieškovas prašo priteisti 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal LR CK 6.210 straipsnio 2 dalį 6 procentų metinės palūkanos už termino praleidimą įvykdyti piniginę prievolę yra mokamos kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys. Kitu atveju terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas (LR CK 6.210 str. 1 d.).

12Bylinėjimosi išlaidos – 189,00 Lt žyminis mokestis, 1500,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti ieškovui priteistinas iš atsakovo (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 2 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6punktas).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270, str., teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti .

15Priteisti ieškovui E. R. iš atsakovo Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 6294,00 Lt nuostolių atlyginimo ir 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2010-07-23 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas 189,00 Lt žyminio mokesčio ir 1500,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

16Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas paduodant apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai