Byla 2-666/2014
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Promneta“ bankroto bylos iškėlimo; tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Fiksta“ ir bankrutuojanti akcinė bendrovė Ūkio bankas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantų uždarosios akcinės bendrovės „Promneta“ vadovo G. B. (G. B.) ir uždarosios akcinės bendrovės „Fiksta“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 4 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Promneta“ vadovo G. B. ieškinį dėl uždarosios akcinės bendrovės „Promneta“ bankroto bylos iškėlimo; tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Fiksta“ ir bankrutuojanti akcinė bendrovė Ūkio bankas.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje buvo prašoma iškelti atsakovo UAB „Promneta“ bankroto bylą. Ieškovas UAB „Promneta“ vadovas G. B. bankroto administratoriumi siūlė skirti R. S., trečiasis asmuo UAB „Fiksta“ – UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“, o trečiasis asmuo BAB Ūkio bankas – UAB „Insolvensa“ arba UAB „SBS Legale“.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2014 m. vasario 4 d. nutartimi iškėlė atsakovo bankroto bylą, paskyrė bankroto administratoriumi UAB „SBS Legale“.

8Teismas, parinkdamas administratorių, visų pirma atmetė ieškovo argumentus, kad BAB Ūkio bankas nėra atsakovo kreditorius, todėl negali būti įtrauktas į bankroto bylą trečiuoju asmeniu. Teismas nurodė, kad yra nagrinėjama kita civilinė byla pagal banko ieškinį atsakovui dėl darbų aktų pripažinimo negaliojančiais ir 733 733,57 Lt lėšų priteisimo, t. y. tarp šalių yra kilęs ginčas dėl reikalavimo dydžio. Tačiau šios bylos nagrinėjimo dalykas yra ne kreditoriaus finansinio reikalavimo patvirtinimas, o sąlygų, kurioms esant keliama bankroto byla, nustatymas. Iš ieškovo pateikto 2014 m. sausio 6 d. atsakovo kreditorių sąrašo matyti, kad į jį įtrauktas ir BAB Ūkio bankas, todėl, teismo nuomone, nėra pagrindo konstatuoti, jog bankas negali būti laikomas atsakovo kreditoriumi. Teismas pažymėjo, kad pagal formuojamą teismų praktiką kaip viena iš aplinkybių, pagrįstai verčiančių abejoti bankroto administratoriaus sugebėjimu tinkamai atstovauti visus įmonės kreditorius bei ginti teisėtus pačios įmonės interesus, yra galimas bankroto administratoriaus teisinis suinteresuotumas (šališkumas) tos įmonės bankroto procese. Atsižvelgiant į tai, kad įmonės, kuriai iškeliama bankroto byla, vadovas bei savininkas (savininkai) turi didžiausią teisinį suinteresuotumą tos įmonės bankroto bylos baigtimi, teismų praktikoje susiformavo taisyklė, kad atsakovo bankroto administratoriumi paprastai turėtų būtų paskirtas ne atsakovo vadovo ar savininko pasiūlytas asmuo. Ši taisyklė taikytina ir tais atvejais, kai yra pagrįstų prielaidų spręsti, jog bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė su įmonės vadovu ar savininku galbūt susiję asmenys. Vadovaudamasis tokia praktika, teismas nurodė neskiriantis bankroto administratoriumi ieškovo siūlomo R. S.. Teismas nurodė, kad 2012 m. spalio 22 d. tarp atsakovo ir trečiojo asmens UAB „Fiksta“ sudaryta rangos sutartimi grindžiami atsakovo atsikirtimai į minėtą BAB Ūkio banko ieškinį kitoje byloje. Teismo nuomone, šios aplinkybės leidžia spręsti, kad trečiasis asmuo UAB „Fiksta“ yra susijęs su atsakovu. Be to, iš viešai prieinamos informacijos matyti, kad R. S. yra vienas iš pas UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“ dirbančių bankroto administratorių. Todėl trečiojo asmens UAB „Fiksta“ siūlomas UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“ administratoriumi neskirtinas, siekiant išvengti jo galimo suinteresuotumo atsakovo bankroto procesu. Teismas, įvertinęs duomenis apie UAB „Insolvensa“ ir UAB „SBS Legale“, nusprendė bankroto administratoriumi paskirti UAB „SBS Legale“.

9III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į atskiruosius skundus argumentai

10Ieškovas UAB „Promneta“ vadovas G. B. prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir išspręsti klausimą iš esmės – skirti administratoriumi R. S. arba UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“.

11Ieškovo teigimu, teismas, skirdamas bankroto administratorių, neįvertino visų reikšmingų aplinkybių, jas vertino paviršutiniškai, argumentus dėl administratorių šališkumo grindė klaidingomis prielaidomis. Pirma, vien tai, kad bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūlo įmonės, kuriai inicijuotas bankroto procesas, vadovas, savaime nesudaro pagrindo abejoti pasiūlyto asmens patikimumu. Nagrinėjamu atveju jokių įrodymų apie ieškovo siūlyto administratoriaus šališkumą nėra. Ieškovas neturi jokio suinteresuotumo bankroto bylos baigtimi, kadangi atsakovo nemokumą nulėmė ankstesnio vadovo netinkamas valdymas. Ieškovas kaip tik nori išsiaiškinti realias atsakovo nemokumo atsiradimo priežastis, nustatyti fiktyvius sandorius, kaltus asmenis. Antra, teismo argumentai apie atsakovo ir trečiojo asmens UAB „Fiksta“ sąsajas, atsisakymas skirti šio trečiojo asmens pasiūlytą bankroto administratorių parodo išankstinį teismo nusistatymą. Teismas ignoravo UAB „Fiksta“, nors, priešingai nei BAB Ūkio banko atveju, šio trečiojo asmens kreditorinis reikalavimas atsakovui nėra ginčijamas. Teismas taip pat ignoravo daugumos atsakovo kreditorių (turinčių 75,83 proc. visų reikalavimų), pageidaujančių, kad administratoriumi būtų paskirtas R. S. arba UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“, nuomonę. Akivaizdu, kad paskirtasis administratorius UAB „SBS Legale“ neturi tokio palaikymo kaip kiti kandidatai. Kadangi BAB Ūkio bankas reikalavimai yra ginčijami, bankroto administratoriaus UAB „SBS Legale“ sprendimai, susiję su šiuo trečiuoju asmeniu, gali sukelti kitų kreditorių ir administratoriaus ginčus, nepasitikėjimą; tai galėtų vilkinti bankroto procesą. Trečia, būtent BAB Ūkio bankas prašymą paskirti administratorių lemia subjektyvūs interesai, todėl jo siūloma kandidatūra kelia pagrįstų abejonių kitiems kreditoriams. Ketvirta, teismas neatsižvelgė į tai, kad paskirtojo administratoriaus buveinės vieta yra kitame mieste nei atsakovo ir daugumo kreditorių, todėl buvo pažeistas ekonomiškumo principas.

12Trečiasis asmuo UAB „Fiksta“ taip pat prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir išspręsti klausimą iš esmės – skirti administratoriumi R. S. arba UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“.

13Trečiasis asmuo papildomai nurodo, kad BAB Ūkio bankas negalėjo būti laikomas kreditoriumi ir todėl siūlyti bankroto administratoriaus kandidatūros, kadangi jo reikalavimas yra ginčijamas kitoje byloje. Teismas neįvertino ieškovo argumento, kad BAB Ūkio bankas atsakovo kreditorių sąraše nurodytas dėl apskaitos klaidos. Trečiasis asmuo pažymi, kad nuo 2014 m. sausio 27 d. R. S. nedirba UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“. Skunde taip pat atkreipiamas dėmesys, kad pirmosios instancijos teisme nurodyti BAB Ūkio bankas teiginiai apie UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“ sąsajas su BAB Ūkio banku ir su banku susijusiomis įmonės per administratoriaus darbuotoją I. J. nepagrįsti jokiais įrodymais. Tuo tarpu faktas, kad bankrutavusi įmonė turėjo finansinių įsipareigojimų BAB Ūkio bankui, nereiškia, jog jos bankroto procesą vykdęs bankroto administratorius būtų šališkas atsakovo bankroto byloje.

14Trečiasis asmuo BAB Ūkio bankas prašo atmesti atskiruosius skundus.

15Trečiojo asmens teigimu, teismas pagrįstai laikė jį kreditoriumi, nes tokius duomenis pateikė pats ieškovas. Tarp trečiojo asmens ir atsakovo vykstanti civilinė byla dėl darbų aktų pripažinimo negaliojančiais parodo, kad atsakovo bankroto byloje kreditoriai – ieškovas ir su juo susiję asmenys – yra suinteresuoti neturėti jiems nepalankių ir nešališkų kitų kreditorių. Kilus tokiam pasipriešinimui iš ieškovo ir trečiojo asmens UAB „Fiksta“ pusės tiek dėl BAB Ūkio banko įtraukimo į bylą, tiek dėl jo pasiūlyto bankroto administratoriaus kandidatūros, bankui kyla dar daugiau abejonių šių asmenų nešališkumu ir nesuinteresuotumu atsakovo bankroto byloje. Trečiojo asmens teigimu, apeliantai iš esmės nepateikia argumentų, kodėl paskirtasis administratorius yra netinkamas, taip pat nepaneigia teismo išvadų, kodėl jų kandidatai negali būti skiriami administratoriais. Administratorius R. S. dirba pas kitą administravimo paslaugas siūlantį asmenį – UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“. Pastarasis per savo darbuotoją I. J. yra (buvo) susijęs su BAB Ūkio banku ir su banku susijusiomis įmonėmis, o ir pats R. S. šiuo metu administruoja (baigė administruoti) įmones, kurios yra (buvo) susijusios su BAB Ūkio banku ir su banku susijusiomis įmonėmis, todėl yra didelė tikimybė, jog jis gali būti šališkas ir turėti suinteresuotumą bankroto bylos baigtimi. Trečiasis asmuo taip pat atkreipia dėmesį, kad, nors teismas atsisakė priimti UAB „Klemka“ ir UAB „Norventa“ atskirąjį skundą, tačiau šių asmenų įtraukimas į procesinius dokumentus tik parodo, kad ieškovas ir kiti suinteresuoti asmenys galbūt modeliuoja jiems palankų atsakovo bankroto procesą. Tokia išvada galima daryti dėl to, kad nurodyti asmenys vienaip ar kitaip yra susiję su ieškovu, atsakovu ar tarpusavyje; tokios sąsajos negali būti atsitiktinės. Ieškovo, UAB „Fiksta“, kitų ieškovo atskirajame skunde nurodytų asmenų kreditoriniai reikalavimai kildinami būtent iš sandorių, sudarytų tarp susijusių asmenų, todėl yra didelė tikimybė, kad šie asmenys per jiems šališkus ir teismui siūlomus bankroto administratorius gali planuoti jiems palankų bankroto procesą.

16Teismas

konstatuoja:

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto procese turintis asmuo, nuo kurio veiksmų daug priklauso visų kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas ir skaidrumas (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 str. 1, 3 d.). Dėl šios priežasties bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 str. 1, 4 d.).

19Tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus (ĮBĮ 11 str. 1 d.), ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios įmonės administravimo paslaugų (ĮBĮ 11 str. 4 d.), teismui tenka pareiga iš konkuruojančių administratorių parinkti vieną, kuris administruos įmonę. Kriterijų, kuriais remdamasis teismas tai turėtų padaryti, įstatymas nenustato, tačiau jie yra suformuluoti teismų praktikoje ir teisės doktrinoje.

20Teisės doktrinoje (Kavalnė S., Norkus R. Bankroto teisė. Antroji knyga. 104-105 p.) aptariami kriterijai skirstomi į kelias grupes. Pirma, tai kriterijai, susiję su įmone, kurią reikia administruoti: įmonės dydis ir veiklos mastas, valdomas turtas ir kreditorių skaičius. Antra, kriterijai, susiję su nuolatiniais siūlomo bankroto administratoriaus požymiais: administratorius yra fizinis ar juridinis asmuo, administratoriaus (juridinio asmens) dydis, darbuotojų skaičius, administratoriaus patirtis ir administruojamų įmonių skaičius. Trečia, kriterijai, apibūdinantys bankroto administratoriaus santykį su siūloma administruoti įmone: administratoriaus teritorinė buveinė ir jos atstumas iki įmonės, administratorių pasiūlęs asmuo bei didžiausių įmonės kreditorių nuomonė dėl administratoriaus kandidatūros. Žinoma, šis kriterijų sąrašas nėra baigtinis, todėl konkrečiu atveju gali būti vertinamos ir kitos aplinkybės. Be to, tarp nurodytų kriterijų nėra hierarchijos, todėl kuriam iš jų konkrečiu atveju bus suteiktas prioritetas, priklauso nuo bylos aplinkybių sąlygoto teismo požiūrio.

21Teismas, spręsdamas vieno iš kelių administratorių paskyrimo administruoti įmonę klausimą, remdamasis nurodytais ir kitais konkrečiu atveju reikšmingais kriterijais, privalo objektyviai įvertinti visas pasiūlytas kandidatūras ir motyvuoti, kodėl yra pasirenkamas būtent tas asmuo, o kitų asmenų kandidatūros atmetamos. Tuo atveju, kai keli administratoriai iš esmės vienodai atitinka visus konkrečiu atveju reikšmingus kriterijus, teismas turi diskrecijos teisę administratoriumi parinkti vieną iš šių asmenų.

22Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas suabejojo ieškovo ir trečiojo asmens UAB „Fiksta“ pasiūlytų bankroto administratorių nešališkumu, todėl administratoriumi paskyrė vieną iš trečiojo asmens BAB Ūkio bankas pasiūlytų asmenų. Atskiruose skunduose toks sprendimas ginčijamas, teigiama, kad BAB Ūkio bankas apskritai buvo nepagrįstai įtrauktas į bylą, siūlyti administratoriai nėra šališki ir kt. Teismo nuomone, keisti paskirtąjį administratorių nėra pagrindo.

23Atmestinas argumentas, kad BAB Ūkio bankas nepagrįstai pripažintas atsakovo kreditoriumi, kartu nepagrįstai vertintos jo siūlomos bankroto administratoriaus kandidatūros. BAB Ūkio banką atsakovo kreditoriumi įvardino pats ieškovas su ieškiniu pateiktame kreditorių sąraše. Tai buvo padaryta dar iki BAB Ūkio banko prašymo įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu pateikimo. Po pastarojo ieškovas ėmė teigti, kad kreditorių sąraše padaryta klaida ir iš tiesų bankas nėra atsakovo kreditorius. Nepaisant šių teiginių, nei dėl kokių priežasčių atsirado aptariama klaida, nei jas galinčių pagrįsti įrodymų nebuvo pateikta (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 str.). To nepadaryta ir atskirajame skunde. Taigi nėra pagrindo nelaikyti BAB Ūkio banko atsakovo kreditoriumi ir spręsti, kad šis asmuo neturėjo teisės siūlyti bankroto administratoriaus (ĮBĮ 3 str., 5 str. 1 d., 11 str. 2 d.).

24Be atskiruose skunduose dėstomų argumentų, turinčių patvirtinti, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neskyrė bankroto administratoriumi vieno iš apeliantų pasiūlytų asmenų, iš esmės nenurodoma jokių svarbių motyvų, kodėl yra netinkamas paskirtasis bankroto administratorius. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas nėra didelė įmonė, neturi nekilnojamojo turto, o materialusis turtas yra labai mažos vertės. Taigi bankroto procedūros, preliminariai vertinant, neturėtų būti labai sudėtingos, todėl nėra pagrindo suabsoliutinti paskirtojo administratoriaus ir administruojamos įmonės buveinės vietų kriterijaus. Teiginiai, kad trečiojo asmens BAB Ūkio bankas pasiūlytas bankroto administratorius bus palankus būtent šiam asmeniui, nepagrįsti jokiais objektyviais įrodymais (CPK 178 str.). Teismo nuomone, negalima preziumuoti, kad siūlomas bankroto administratorius neišvengiamai bus šališkas jį pasiūliusio asmens atžvilgiu. Abejonės dėl administratoriaus šališkumo, priklausomumo nuo tam tikro bankroto procesu suinteresuoto asmens turi pagrįsti ir kitos aplinkybės. Pastarųjų nagrinėjamu atveju nenustatyta. Apeliantų prielaidomis apie paskirtojo bankroto administratoriaus šališkumą grįstas nurodomas didžiųjų kreditorių nepasitikėjimas aptariamu administratoriumi dėl nurodyto taip pat nesudaro pagrindo keisti skundžiamos nutarties dalies.

25Tai, kad atskiruose skunduose nebuvo pagrįstas paskirto bankroto administratoriaus netinkamumas, apeliantų siūlytų administratorių pranašumas, yra pagrindė priežastis nekeisti pirmosios instancijos teismo nutarties. Todėl teismas atskirai nepasisako dėl kitų apeliantų argumentų, nes jie neįtakotų bylos baigties.

26Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Palikti Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 4 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantų uždarosios... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje buvo prašoma iškelti atsakovo UAB „Promneta“ bankroto bylą.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2014 m. vasario 4 d. nutartimi iškėlė atsakovo... 8. Teismas, parinkdamas administratorių, visų pirma atmetė ieškovo argumentus,... 9. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į atskiruosius skundus argumentai... 10. Ieškovas UAB „Promneta“ vadovas G. B. prašo panaikinti pirmosios... 11. Ieškovo teigimu, teismas, skirdamas bankroto administratorių, neįvertino... 12. Trečiasis asmuo UAB „Fiksta“ taip pat prašo panaikinti pirmosios... 13. Trečiasis asmuo papildomai nurodo, kad BAB Ūkio bankas negalėjo būti... 14. Trečiasis asmuo BAB Ūkio bankas prašo atmesti atskiruosius skundus.... 15. Trečiojo asmens teigimu, teismas pagrįstai laikė jį kreditoriumi, nes... 16. Teismas... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto... 19. Tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys... 20. Teisės doktrinoje (Kavalnė S., Norkus R. Bankroto teisė. Antroji knyga.... 21. Teismas, spręsdamas vieno iš kelių administratorių paskyrimo administruoti... 22. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas suabejojo ieškovo ir... 23. Atmestinas argumentas, kad BAB Ūkio bankas nepagrįstai pripažintas atsakovo... 24. Be atskiruose skunduose dėstomų argumentų, turinčių patvirtinti, kad... 25. Tai, kad atskiruose skunduose nebuvo pagrįstas paskirto bankroto... 26. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 27. Palikti Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 4 d. nutartį nepakeistą....