Byla T-XX-13-11

1Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Romano Klišausko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Česlovo Jokūbausko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Klaipėdos apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjo V. T. skundą atsakovui Klaipėdos universitetui dėl rinkimų rezultatų panaikinimo rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Pareiškėjas skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti rinkimų į Klaipėdos universiteto tarybą rezultatus, įformintus Klaipėdos universiteto tarybos narių, renkamų Klaipėdos universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų, rinkimų konferencijos balsų skaičiavimo komisijos 2010 m. gruodžio 20 d. protokolu.

4Pareiškėjas nurodė, kad jis buvo kandidatas į Klaipėdos universiteto tarybos narius Klaipėdos universiteto tarybos narių, renkamų Klaipėdos universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų, rinkimų konferencijoje, vykusioje 2010 m. gruodžio 20 d. Jis nesutinka su šią dieną vykusių rinkimų į Klaipėdos universiteto tarybą rezultatais, nes rinkimai buvo vykdomi pažeidžiant Klaipėdos universiteto senato nustatytą rinkimų tvarką.

5Klaipėdos apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Klaipėdos apygardos administracinis teismas nurodo, kad Klaipėdos universitetas yra aukštoji mokykla ir jis negali būti priskirtas viešojo administravimo subjektų kategorijai. Pareiškėjo keliamas ginčas dėl rinkimų į vieną iš universiteto valdymo organų nepatenka į administracinio teismo nagrinėjamų ginčų kategoriją, todėl turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme.

6Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

7Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

8Pareiškėjas šioje byloje ginčija rinkimų į vieną iš universiteto valdymo organų rezultatus. Universitetas neturi viešojo administravimo įgaliojimų ir nėra viešojo administravimo subjektas. Pagal Mokslo ir studijų įstatymo 6 ir 8 straipsnius, universitetas yra mokslo ir studijų įstaiga. Todėl pareiškėjo keliamas ginčas nepatenka į ginčų dėl viešojo administravimo subjekto vidaus administravimo ar kitų ginčų viešojo administravimo srityje kategoriją, apibrėžtą Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 1 dalies, 3 straipsnio 1 dalies, 15 straipsnio nuostatomis, ir administraciniame teisme negali būti nagrinėjamas. Šis ginčas yra teismingas bendrosios kompetencijos teismui.

9Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio 2-4 dalimis, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

10Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

11Bylą pagal pareiškėjo V. T. skundą atsakovui Klaipėdos universitetui dėl rinkimų rezultatų panaikinimo perduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui įstatymų nustatyta tvarka spręsti ieškinio priėmimo klausimą.

12Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai