Byla 1A-89-245/2013

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Kęstučio Dargužio, teisėjų Svetlanos Jurgaitienės ir Valdo Vitunsko, sekretoriaujant Daivai Aliulienei, dalyvaujant prokurorei Jolantai Petraitytei, gynėjui advokatui Vytautui Gineikai, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. N. apeliacinį skundą dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 11 d. nuosprendžio, kuriuo A. N. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso (toliau-BK) 22 str. 1 d., 178 str. 2 d. ir nubaustas 1 (vienerių) metų laisvės atėmimo bausme; pagal BK 284 str. 1 d.- nubaustas 8 (aštuonių) mėnesių laisvės atėmimo bausme; vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., paskirtos bausmės subendrintos iš dalies sudedant, prie griežtesnės bausmės iš dalies pridedant švelnesnę, ir paskirta subendrinta bausmė - 1 (vieneri) metai 3 (trys) mėnesiai laisvės atėmimo;

2priteista iš A. N., a.k. ( - ) UAB ( - ) 687,69 Lt (šeši šimtai aštuoniasdešimt septyni litai 69 ct) turtinės žalos atlyginimo;

3teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4A. N. nuteistas pagal BK 22 str. 1 d., 178 str. 2 d. už tai, kad jis 2009 m. spalio 18 d. apie 13.10 val. Kauno rajone, ( - ) kaime, esančioje Kauno rajono centrinio vartotojų kooperatyvo parduotuvėje, turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, paėmė 2 litrų talpos butelį „Šnekorių“ alaus, 5 litų vertės ir bandė nesusimokėjęs už prekę išeiti iš parduotuvės, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi L. Š. ir B. P. buvo sulaikytas, tai yra pasikėsino atvirai pagrobti svetimą turtą.

5Be to, jis nuteistas pagal BK 284 str. 1 d. už tai, kad jis tuo pačiu metu ir vietoje, viešoje vietoje - Kauno rajone, ( - ) kaime esančioje Kauno rajono centrinio vartotojų kooperatyvo parduotuvėje, po pasikėsinimo pagrobti svetimą turtą keikė necenzūriniais žodžiais B. P. ir elgdamasis įžūliai, be jokios priežasties, tyčia sudavė kumščiu B. P. į veido sritį, tuo sukeldamas jam fizinį skausmą ir vandališkais veiksmais, demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams, metė stiklinį alaus butelį į B. P., pataikydamas į prekybos salėje stovėjusį UAB ( - ) priklausantį alaus šaldytuvą, taip jį sugadino ir padarė UAB ( - ) turtinę 687,69 litų žalą, tokiais savo veiksmais sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

6Nuteistasis A. N. skundžia apylinkės teismo nuosprendį ir prašo jį pakeisti – išteisinti jį pagal BK 22 str. 1 d. ir 178 str. 2 d., o pagal BK 284 str. 1 d. - paskirti jam švelnesnę bausmę. Skunde nurodoma, kad jis nesikėsino pavogti alaus butelio iš minėtos parduotuvės. Konfliktas tarp jo ir pardavėjos kilo ne dėl to, kad jis norėjo išsinešti butelį alaus, o dėl to, kad pardavėja nepardavė jam cigarečių. Pardavėja atsisakė parduoti cigaretes be eilės, dėl ko jis susistumdė su šalia buvusiu B. P.. Nei pardavėja, nei B. P. netvirtino, kad jis išeidamas išsinešė alaus butelį. Butelį alaus jis metė į lentyną, dėl to ant butelio liko jo pirštų pėdsakai. Nuteistasis turėjo pakankamai pinigų, kad susimokėti už alų, jam nebuvo jokio reikalo vogti. Todėl jis turi būti išteisintas iš šio kaltinimo. Dėl kitos nusikalstamos veikos pagal BK 284 str. 1 d. jis prisipažino pilnai, atsiprašė nukentėjusiojo, B. P. jam pretenzijų neturi, pilnai pripažino pareikštą civilinį ieškinį, todėl šias aplinkybes teismas turėjo pripažinti jo atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis. Nuo 2009 m. įvykdyto nusikaltimo praėjo 3 metai, daugiau jis jokių nusikalstamų veikų nepadarė, savo kaltę pripažino pilnai, dėl ko skundžiamas nuosprendis turi būti pakeistas, paskiriant jam švelnesnę bausmę.

7Teismo posėdyje gynėjas advokatas prašė tenkinti apeliacinį skundą, prokurorė prašė skundą atmesti.

8Nuteistojo A. N. apeliacinis skundas atmetamas.

9Šioje byloje apeliantas nesutinka su skundžiamu nuosprendžiu paskirta bausme pagal BK 284 str. 1 d. ir prašo jį išteisinti pagal BK 22 str. 1 d. ir 178 str. 2 d.

10Kolegijos nuomone, nėra pagrindo skundžiamą apylinkės teismo nuosprendį keisti.

11Dėl pasikėsinimo atvirai pagrobti 2 litrų talpos butelį „Šnekorių“ alaus iš ( - ) kaime, esančioje Kauno rajono centrinio vartotojų kooperatyvo parduotuvės pasakytina tai, kad apylinkės teismas pagrįstai A. N. pripažino kaltu dėl šio nusikaltimo. Nors jis pats teigia, kad neketino pagrobti butelio alaus iš parduotuvės, tačiau tokią jo poziciją paneigia byloje surinktų ir teisme ištirtų įrodymų visuma. O būtent tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme nukentėjusysis B. P. parodė, kad A. N. norėjo kažką išnešti iš parduotuvės, tačiau to jam padaryti neleido pardavėja. Liudytoja taip pat ir teisme ir ikiteisminio tyrimo metu L. Š. parodė, kad užėjęs į parduotuvę vaikinas paėmė butelį alaus ir norėjo išeiti nesumokėjęs, jai liepus susimokėti, vaikinas susistumdė su kitu pirkėju. Parduotuvėje buvęs B. P. taip pat pradėjo reikalauti jo susimokėti už prekę, po ko įvyko muštynės. Šiais liudytojų parodymais ir kitais byloje ištirtais įrodymais nustatyta, kad A. N. pasikėsino atvirai pagrobti iš parduotuvės butelį alaus, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi buvo sulaikytas. Nėra pagrindo abejoti liudytojų parodymais, jie yra nuoseklūs nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios. Nusikalstama veika kvalifikuota tinkamai. BK 178 straipsnio 2 dalyje numatyti vagystę kvalifikuojantys požymiai – svetimo turto pagrobimas atvirai arba įsibrovus į patalpą, saugyklą ar saugomą teritoriją, arba viešoje vietoje iš asmens drabužių, rankinės ar kitokio nešulio, arba automobilio pagrobimas – daro veiką pavojingesnę, todėl, esant bent vienam iš jų, net ir pagrobus mažesnės nei 1 MGL bei nedidelės vertės turtą, veika kvalifikuojama pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (kasacinė nutartis Nr. 2K-428/2011). Daroma išvada, kad dėl šios A. N. nusikalstamos veikos pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis BPK 20 str., 301 str., 395 str. visas aplinkybes išnagrinėjo nešališkai ir išsamiai, ištirtus įrodymus įvertino teisingai bei pagrįstai A. N. pripažino kaltu, padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką.

12Apeliantas prašo paskirti jam švelnesnę bausmę pagal BK 284 str. 1 d. Šiuo aspektu pasakytina tai, kad apylinkės teismas A. N. dėl šios nusikalstamos veikos nubaudė teisingai. Teismas įvertino ir tai, kad BK 284 str. 1 d. nusikalstama veika yra nesunkus nusikaltimas, A. N. kaltu prisipažino iš dalies, jo atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Teismas įvertino tai, kad A. N. anksčiau teistas 6 kartus, nusikaltimus padarė esant neišnykusiam teistumui. Nors minėto straipsnio sankcijoje numatyta alternatyvi bausmė, tačiau bausmės rūšies bei jos dydžio parinkimas yra teismo, nagrinėjančio baudžiamąją bylą, prerogatyva. Individualizuodamas bausmę teismas yra saistomas bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais (BK 54 str.), bausmės paskirtimi (BK 41 str. 2 d.), kitomis baudžiamajame įstatyme įtvirtintomis bausmių skyrimo nuostatomis. Apylinkės teismo paskirtoji bausmė – 8 mėnesiai laisvės atėmimo A. N. yra ne per griežta, įvertinus tai, kad jis nusikalto neišnykus teistumui. Tokiu atveju paprastai skiriama su laisvės atėmimu susijusi bausmė, o nesant atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių ji skaičiuojama nuo bausmės vidurkio. Taigi, šiuo atveju nuteistajam paskirtoji bausmė yra mažesnė nei maksimalios BK 284 str. 1 d. numatytos laisvės atėmimo bausmės dydis, todėl dar labiau ją švelninti kolegija pagrindo nemato. A. N. paskirta teisinga bausmė, ji yra adekvati kaltinamojo padarytam teisės pažeidimui, atitinka padarytos veikos ir kaltininko asmenybės pavojingumą.

13Nėra pagrindo pripažinti kaltinamojo atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis tai, kad dėl BK 284 str. 1 d. nusikalstamos veikos jis prisipažino pilnai, atsiprašė nukentėjusiojo, B. P. jam pretenzijų neturi, pilnai pripažino pareikštą civilinį ieškinį. Teismui pripažįstant šią atsakomybę lengvinančią aplinkybę būtina nustatyti, pirma, kaltininko prisipažinimą padarius baudžiamajame įstatyme numatytą veiką ir, antra, jo nuoširdų gailėjimąsi. Kaltininko prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką yra tada, kai jis savo noru, o ne dėl surinktų byloje įrodymų, patvirtinančių jo dalyvavimą padarant nusikalstamą veiką, pripažįsta esmines jam inkriminuotos veikos aplinkybes ikiteisminio tyrimo ar teisminio bylos nagrinėjimo metu. Lemiamą reikšmę turi kaltininko parodymai, duoti teisme, nes būtent teismas pripažįsta atsakomybę lengvinančias aplinkybes. Nuoširdus gailėjimasis dėl padaryto nusikaltimo yra tada, kai kaltininkas laisva valia pripažįsta padaręs nusikalstamą veiką, kritiškai vertina savo elgesį ir stengiasi sušvelninti nusikaltimo pasekmes (pavyzdžiui, atsiprašo nukentėjusiojo asmens, atlygina jam padarytą žalą ir pan.). Šioje byloje A. N. prisipažinimas ir atgaila deklaratyviai išsakyta tik apeliaciniame skunde. Nei ikiteisminio tyrimo metu, nei bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme jis pilnai neprisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir pateikė savas įvykio versijas, siekdamas išvengti baudžiamosios atsakomybės. Esant tokioms aplinkybėms, BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė šiuo konkrečiu atveju negali būti taikoma, kadangi vien nukentėjusiojo B. P. atsiprašymo ir susitarimo atlyginti žalą nepakanka.

14Apibendrinant tai, kas pasakyta, kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis dėl A. N. kaltės įrodytumo padarius jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas ir už tai paskirtomis bausmėmis. Daroma išvada, kad A. N. apeliacinio skundo argumentai yra nepagrįsti, o pirmosios instancijos teismo nuosprendis yra pagrįstas ir teisėtas, jį keisti ar naikinti įstatyminio pagrindo nėra. Jis paliekamas galioti.

15Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

16A. N. apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai