Byla e2YT-4897-344/2019
Dėl antstolės Elenos Miliauskienės veiksmų suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Akmenės energija“, uždarajai akcinei bendrovei „Akmenės vandenys“, uždarajai akcinei bendrovei „Akmenės būstas“, uždarajai akcinei bendrovei „Naujosios Akmenės komunalininkas“ ir antstolei Elenai Miliauskienei

1Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų teisėja Edita Gailienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo E. K. skundą dėl antstolės Elenos Miliauskienės veiksmų suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Akmenės energija“, uždarajai akcinei bendrovei „Akmenės vandenys“, uždarajai akcinei bendrovei „Akmenės būstas“, uždarajai akcinei bendrovei „Naujosios Akmenės komunalininkas“ ir antstolei Elenai Miliauskienei.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas E. K. 2019 m. rugpjūčio 7 d. kreipėsi į antstolės Elenos Miliauskienės kontorą skundu dėl antstolės Elenos Miliauskienės veiksmų, kuriuo prašo skubiai atlyginti jam antstolės padarytą moralinę žalą. Nurodė, kad jam antstolės veiksmais buvo padaryta 10 000 Eur moralinė žala, kuri pasireiškė bemiegėmis naktimis, galvos skausmais, pergyvenimais. Pažymėjo, kad antstolė J. G. ketina prieš jo valią parduoti iš varžytinių jam priklausantį butą, esantį ( - ), nors jis už butą susidariusias skolas moka. Be to, antstolės Elena Miliauskienė užblokavo jo sąskaitą banke ir neleidžia jam disponuoti savo lėšomis, dėl ko jis negali iš savo sąskaitos pervesti lėšų gyvybės, turto, pensijų fondo draudimams.

5Antstolė Elena Miliauskienė 2019 m. rugpjūčio 13 d. patvarkymu Nr. S3i-47119 atsisakė patenkinti skolininko E. K. skundą dėl antstolės procesinių veiksmų. Nurodė, kad skolininkui E. K. priklausantis vieno kambario butas su rūsiu, esantis ( - ), areštuotas 2008 m. lapkričio 27 d., bet 2008 m. buto realizavimo klausimas nebuvo sprendžiamas, nes skola nesiekė 7 000 Lt. 2019 m. liepos 19 d. nurodymu priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. S-19- 9-10474 areštuota skolininko sąskaita banke, nurodant, jog skolininkas gali laisvai disponuoti sąskaitoje 965,20 Eur suma. Antstolė, leisdama skolininkui disponuoti pinigų suma, į kurią įstatymas draudžia nukreipti išieškojimą, bet palikdama areštą kitoms būsimoms skolininko pajamoms, į kurias įstatymas leis nukreipti išieškojimą, nepažeidžia nei įstatymo nuostatų, nei skolininko teisių ar teisėtų interesų. Skolininko E. K. skolų mastas, atsižvelgiant į antstolės Elenos Miliauskienės kontoroje ir prie išieškojimo prisijungusios antstolės Vaivos Šimkienės bylas, yra 9 626,77 Eur (duomenys nurodyti 2019 metų rugpjūčio 13 dienai), taigi, minėtą butą, jeigu ir būtų skolininkui priklausantis paskutinis būstas, nebūtų kliūčių realizuoti, atsižvelgiant į skolų mastą. Tiek byloje esantys duomenys, tiek pats skolininkas nurodo, jog butas, esantis ( - ), nėra skolininkui priklausantis paskutinis būstas, kuriame jis gyvena. Darant išskaitas iš skolininko gaunamo darbo užmokesčio, išieškotina suma ir vykdymo išlaidos per Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (toliau – ir CPK) 636 straipsnyje numatytus terminus nebus išieškotos. Skolininkas nepasinaudojo CPK 636 straipsnio 4 dalyje numatyta galimybe kreiptis į teismą dėl to, kad skolininkui priklausantis paskutinis būstas, kuriame jis gyvena, išieškant sumas, nesumokėtas už sunaudotus energijos išteklius, komunalines ir kitokias paslaugas, yra areštuotas, ir teismas nustatytų, kad iš šio būsto nebūtų išieškoma. Skolininkui neįgyvendinus šios savo teisės antstolei nėra kliūčių realizuoti skolininkui E. K. priklausantį butą, esantį ( - ). Skolininko prašymas atlyginti patirtą moralinę žalą visiškai netenkintas, kadangi šiuo konkrečiu atveju, antstolė, leisdama skolininkui disponuoti pinigų suma, į kurią įstatymas draudžia nukreipti išieškojimą, bet palikdama areštą kitoms būsimoms skolininko pajamoms, į kurias įstatymas leis nukreipti išieškojimą, nepažeidžia nei įstatymo nuostatų, nei skolininko teisių ar teisėtų interesų.

6Skundas netenkinamas.

7Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje akcentuojama, kad vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais teisėtumo, interesų derinimo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Įstatyme įtvirtintos teismų sprendimų vykdymo taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgaliojimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires (už suteiktų teisių ribų) veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2013).

8Antstolės Elenos Miliauskienės kontoroje skolininko E. K. atžvilgiu vykdomos vykdomosios bylos:

9Nr. 0009/08/03745, užvesta pagal Akmenės rajono apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 6 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-1273-61-08, dėl 476,44 Eur skolos ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo išieškotojo UAB „Akmenės energija“, naudai;

10Nr. 0009/09/03868, užvesta pagal Akmenės rajono apylinkės teismo 2009 m. liepos 16 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-756-440-09, dėl 629,48 Eur skolos ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo išieškotojo UAB „Akmenės energija“, naudai;

11Nr. 0009/11/01425, užvesta pagal Akmenės rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 25 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-294-440-2011, dėl 872,39 Eur skolos ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo išieškotojo UAB „Akmenės energija“, naudai;

12Nr. 0009/12/01611, užvesta pagal Akmenės rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 20 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-274-672-2012, dėl 67,28 Eur skolos išieškojimo išieškotojo UAB „Akmenės vandenys“, naudai,

13Nr. 0009/13/00776, užvesta pagal Akmenės rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 29 d. išduotą Vykdomąjį raštą Nr. 2-1471-440/2012, dėl 953,11 Eur skolos ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo išieškotojo UAB „Akmenės energija“ naudai;

14Nr. 0009/14/00927, užvesta pagal Akmenės rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 7 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-77-672/2014, dėl 724,14 Eur skolos ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo išieškotojo UAB „Akmenės energija“, naudai;

15Nr. 0009/17/00357, užvesta pagal Akmenės rajono apylinkės teismo 2017 m. sausio 18 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. e2-242-1008/2016, dėl 393,25 Eur skolos ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo išieškotojo VšĮ „Akmenės būstas“, naudai;

16Nr. 0009/17/00406, užvesta pagal Akmenės rajono apylinkės teismo 2017 m. sausio 31 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-85-1007/2016, dėl 240,23 Eur skolos ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo išieškotojo UAB „Akmenės energija“, naudai;

17Nr. 0009/18/00808, užvesta pagal Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. kovo 7 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. e2-11138-772/2017, dėl 180,55 Eur skolos ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo išieškotojo UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“, naudai,

18Nr. 0009/18/02429, užvesta pagal Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų 2018 m. rugpjūčio 9 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. e2-3722-1007/2018, dėl 131,26 Eur skolos ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo išieškotojo VšĮ „Akmenės būstas“, naudai.

19CPK numato, kad skolininkui, nevykdančiam savo įsipareigojimų, vienu metu gali būti taikomos kelios priverstinio turtinio pobūdžio priemonės ir skola išieškoma priverstinai, nukreipiant skolos išieškojimą tiek į skolininko pinigų sumas ir kitokį turtą, esantį pas kitus asmenis, ar priklausančius skolininkui iš kitų asmenų, tiek į lėšas, esančias kredito įstaigose ir pas kitus asmenis, tiek į skolininko darbo užmokestį ir kitas pajamas, prilygintas darbo užmokesčiui.

20Vykdymo procese antstolė, nustačiusi, kad skolininkui nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), 2008 m. lapkričio 28 d. areštavo minėtą butą. Pažymėtina, kad šia skolininko turtui areštą buvo taikę ir kiti antstoliai: 2005 m. sausio 11 d. – antstolis Tomas Ubartas, 2005 m. sausio 21 d. – antstolė E. R., 2005 m. birželio 9 d. antstolė Vaiva Šimkienė (vykd. byla Nr. 0009/08/03745, b. l. 9–10).

21Pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 11 punktą, jeigu turtą areštavo keli antstoliai, areštuotą skolininko turtą realizuoja tas antstolis, kuris šį turtą areštavo vykdydamas pirmesnės eilės išieškotojų reikalavimus, o tais atvejais, kai turtą areštavo keli antstoliai pagal tos pačios eilės išieškotojų reikalavimus, – tas antstolis, kuris šį turtą areštavo pirmas. Sprendimų vykdymo instrukcijos 9 punkte numatyta, jog antstolis gali turtą realizuoti, jeigu pats jį areštavo, išskyrus atvejį, kai, areštavus skolininko turtą, vykdomasis dokumentas persiunčiamas vykdyti kitam antstoliui (CPK 362 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

22Antstolė Elena Miliauskienė, nustačiusi, jog areštą skolininkui priklausančiam butui, esančiam ( - ), pirmoji įregistravo antstolė Vaiva Šimkienė, kuri vykdo 3 eilės išieškojimą, 2019 m. sausio 30 d. raštu Dėl areštuoto turto realizavimo, kreipėsi į antstolę Vaivą Šimkienę, prašydama informuoti, ar ketina realizuoti skolininkui E. K. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamą turtą, o jeigu neketina realizuoti, prašė suteikti leidimą jį realizuoti antstolei Elenai Miliauskienei (vykd. byla Nr. 0009/13/00776, b. l. 69). Antstolė Vaiva Šimkienė 2019 m. kovo 5 d. informavo antstolę Eleną Miliauskienę, jog neprieštarauja, kad antstolė Elena Miliauskienė realizuotų skolininkui E. K. nuosavybės teise priklausantį turtą (vykd. byla Nr. 0009/13/00776, b. l. 78). Taip pat antstolė Vaiva Šimkienė 2019 m. kovo 7 d. patvarkymu Nr. S- 19-71-15697, vadovaudamasi CPK 759 straipsniu, prisijungė prie antstolės Elenos Miliauskienės vykdomo išieškojimo iš skolininkui E. K. priklausančio turto ir lėšų, gautų realizavus šį turtą (vykd. byla Nr. 0009/13/00776, b. l. 80).

23Kasacinis teismas, spręsdamas dėl apribojimų nukreipti išieškojimą į skolininko būstą, kuriame jis gyvena, taikymo momento, atsižvelgdamas į CPK 636 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos normos konstrukciją („išieškoti iš skolininkui priklausančio būsto, kuriame jis gyvena, galima tik tuo atveju, jeigu išieškoma suma viršija <…>“) konstatavo, kad išieškoma suma turi viršyti toje normoje nustatytą ribą skelbimo apie varžytynes metu (CPK 706 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-436-915/2015).

24CPK 636 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad pinigų išieškojimas negali būti nukreipiamas į skolininko turtą, jeigu skolininkas pateikia antstoliui įrodymus, kad išieškotiną sumą ir vykdymo išlaidas galima išieškoti per šešis mėnesius, o išieškant iš skolininkui priklausančio paskutinio būsto, kuriame jis gyvena, – per aštuoniolika mėnesių, darant šio Kodekso 736 straipsnyje nurodyto dydžio išskaitas iš skolininko darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ar kitų pajamų. Šiuo atveju antstolis gali realizuoti skolininko turtą, jei paaiškėja, kad darant išskaitas iš skolininko darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ar kitų pajamų išieškotina suma ir vykdymo išlaidos per šioje dalyje nustatytą terminą nebus išieškotos.

25CPK 636 straipsnio 3 dalyje numatyta, jeigu skolininkas nepateikia antstoliui šio straipsnio 1 dalyje nurodytų įrodymų arba paaiškėja, kad išieškotina suma ir vykdymo išlaidos nebus išieškotos per šio straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą, išieškoti iš skolininkui priklausančio paskutinio būsto, kuriame jis gyvena, galima tik tuo atveju, kai išieškotina suma ir vykdymo išlaidos viršija keturis tūkstančius eurų. Šioje dalyje nustatytas apribojimas netaikomas, jeigu skolininkui priklausančio paskutinio būsto, kuriame jis gyvena, vertė yra mažesnė negu išieškotina suma ir vykdymo išlaidos.

26Skolininkui pradėjus dirbti, antstolė Elena Miliauskienė 2014 m. gegužės 27 d. priėmė patvarkymą Dėl skolos išieškojimo Nr. 0009/12/01611/S2Ad-3025 ir išsiuntė į skolininko darbovietę UAB „HAMPIDJAN BALTIC“ (vykd. byla Nr. 0009/12/01611, b. l. 15). Skolininko darbovietė UAB „HAMPIDJAN BALTIC“ 2014 m. birželio 5 d. pervedė 149,75 Lt sumą, išskaičiuotą iš skolininko darbo užmokesčio (vykd. byla Nr. 0009/12/01611, b. l. 18). Skolininko darbovietė UAB „HAMPIDJAN BALTIC“ pranešimu, 2014 m. liepos 9 d. informavo antstolę, jog yra vykdomi kitų antstolių patvarkymai pirmos eilės išieškotojams, kad išskaitos pagal antstolės Elenos Miliauskienės patvarkymus bus atliekamos, kai bus padarytos išskaitos pirmos eilės išieškotojams (vykd. byla Nr. 0009/12/01611, b. l. 24). Antstolė patvarkyme atsisakyti tenkinti skundą patvirtino, kad lėšas iš UAB „HAMPIDJAN BALTIC“ reguliariai pradėjo gauti nuo 2017 m. liepos 18 d. ir lėšos gaunamos iki šiol, taip pat nurodė, kad skolininkas reguliariai nuo 2015 m. kovo 2 d. kiekvieną mėnesį iki 2017 m. rugpjūčio 21 d. mokėjo po 15,00 Eur, taip pat 2017 m. spalio 23 d., 2018 m. spalio 22 d., 2019 m. vasario 21 d., 2019 m. kovo 21 d., 2019 m. gegužės 21 d., 2019 m. birželio 21 d. iš skolininko buvo gautos sumos po 15 Eur. Pažymėtina, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 9 dienos į antstolės Elenos Miliauskienės sąskaitą skolininko darbovietė UAB „HAMPIDJAN BALTIC“ pervedė 655,01 Eur, pats skolininkas papildomai įmokėjo 60,00 Eur. Antstolė Elena Miliauskienė 2019 m. liepos 19 d. nurodymu priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. S-19- 9-10474 areštavo skolininko sąskaita banke, nurodant, jog skolininkas gali laisvai disponuoti sąskaitoje 965,20 Eur suma (vykd. byla Nr. 0009/13/00776, b. l. 111–113).

27Iš vykdomųjų bylų, kurias antstolė Elena Miliauskienė vykdo skolininko E. K. atžvilgiu, nustatyta, kad skolininko skolų mastas, atsižvelgiant į antstolės Elenos Miliauskienės kontoroje ir prie išieškojimo prisijungusios antstolės Vaivos Šimkienės bylas, 2019 m. rugpjūčio 13 d. duomenimis buvo 9 626,77 Eur. Pažymėtina, kad skolininko skolų mastas vien antstolės Elenos Miliauskienės kontoroje vykdomose bylose 2019 m. rugpjūčio 13 d. duomenimis buvo 4 483,49 Eur.

28Vykdomosiose bylose nėra duomenų, jų taip pat skunde nenurodė ir pats skolininkas, kad išieškomą pinigų sumą galima išieškoti per šešis mėnesius ar per aštuoniolika mėnesių, darant CPK 736 straipsnyje nurodyto dydžio išskaitymus (CPK 636 straipsnio 1 dalis).

29Antstolė 2019 m. liepos 25 d. rašte Dėl informacijos pateikimo išaiškino skolininkui, jo teisę įtvirtintą CPK 636 straipsnio 4 dalyje, jog teismas skolininko ar jo šeimos narių prašymu po to, kai skolininkui priklausantis paskutinis būstas, kuriame jis gyvena, išieškant sumas, nesumokėtas už sunaudotus energijos išteklius, komunalines ir kitokias paslaugas, yra areštuotas, gali nustatyti, kad iš šio būsto nebūtų išieškoma. Tai teismas gali nustatyti atsižvelgdamas į vaikų, neįgaliųjų ir socialiai remtinų asmenų materialinę padėtį, interesus ir būtinumą gyventi šiame būste (vykd. byla Nr. 0009/13/00776, b. l. 140–141). Vykdomosiose bylose nėra duomenų, jog skolininkas būtų pasinaudojęs CPK 636 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta teise ir kreipęsi į teismą su prašymu, taip pat tokių duomenų skunde nenurodė ir pats skolininkas.

30CPK 636 straipsnio 3 dalyje numatytos sąlygos, kada galima išieškoti iš skolininko paskutinio būsto, kuriame jis gyvena. Kaip jau minėta, vykdomųjų bylų duomenimis skolininkui E. K. nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ). Skolininkas skunde nurodė, kad šiame bute yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą, taip pat nurodė ir savo faktinę gyvenamąją vietą – ( - ). Šį gyvenamosios vietos adresą, skolininkas nurodė ir anksčiau antstolei teiktuose prašymuose, t. y. 2016 m. balandžio 6 d., 2019 m. vasario 11 d. (vykd. byla Nr. 0009/08/03745, b. l. 45, 84).

31Lietuvos Aukščiausio Teismo praktikoje nurodyta, kad pagal CK 2.16 straipsnio 1 dalį, fizinio asmens gyvenamąja vieta laikoma vieta, kurioje jis faktiškai dažniausiai gyvena. Jeigu asmuo faktiškai gyvena keliose vietose, tai vieta, su kuria asmuo yra labiausiai susijęs (kur yra asmens turtas ar didžioji turto dalis, kur yra jo darbo vieta arba kur jis gyvena ilgiausiai), laikoma jo pagrindine gyvenamąja vieta. Taigi, teisės normomis pripažįstama, kad asmuo faktiškai gali gyventi keliose vietose. CK 2.17 straipsnyje išvardyti asmens gyvenamosios vietos nustatymo kriterijai, t. y., nustatant asmens gyvenamąją vietą, atsižvelgiama į asmens faktinio gyvenimo toje vietoje trukmę, duomenis apie asmens gyvenamąją vietą viešuosiuose registruose, taip pat į paties asmens viešus pareiškimus apie savo gyvenamąją vietą (CK 2.17 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-167-248/2019).

32Toks aiškinimas atitinka ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, kurioje yra konstatuota, kad vien ta aplinkybė, jog pareiškėjo deklaruota gyvenamoji vieta buvo bute, kuriame jis anksčiau gyveno (t. y. ne tame, dėl kurio jis prašė taikyti Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 8 straipsnyje nustatytą apsaugą), nėra pakankama padaryti išvadai, kad jo gyvenamoji vieta ir yra šiuo adresu. Teismas vertino, kad faktinis gyvenimas kitame būste suformavo pakankamus ir tęstinius ryšius su šia patalpa tam, kad ji būtų laikoma būstu Konvencijos 8 straipsnio prasme (žr. 2017 m. kovo 14 d. sprendimo byloje Yevgeniy Zakharov prieš Rusiją, peticijos Nr. 66610/10, par. 32).

33Kaip jau minėta skolininkas E. K. nors yra deklaravęs gyvenamąją vietą ( - ), tačiau antstolei teiktose dokumentuose skolininkas nurodo, kitą, ne deklaruotos gyvenamosios vietos adresą, taip pat, kad negyvena jam nuosavybės teise priklausančiame bute, patvirtino ir skunde dėl antstolio veiksmų, nurodydamas faktinės gyvenamosios vietos adresą – ( - ), bei skunde pažymėdamas, kad butas, esantis ( - ), yra vienintelė vieta, kur reikalui esant galėtų gyventi, jei jo nepriimtų gyventi giminaičiai, draugai. Skolininko darbo vieta taip pat yra Šiaulių m. (vykd. byla Nr. 0009/08/03745, b. l. 126). Įvertinus nurodytas aplinkybes ir vadovaujantis CK 2.16 straipsnio 2 dalimi bei CK 2.17 straipsnio 1 dalimi, teismas daro išvadą, kad skolininko E. K. gyvenamoji vieta nesutampa su deklaruotos gyvenamosios vietos adresu – ( - ), ir laikytina, kad E. K. gyvenamoji vieta yra ( - ).

34Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus bei nustatytas faktines aplinkybes, konstatuoja, kad antstolė Elena Miliauskienė nepažeisdama teisės aktų reikalavimų taikė teisės normas, atlikdama procesinius veiksmus dėl išieškojimo iš skolininkui priklausančio turto – buto, esančio Naujojoje ( - ). Antstolė išnaudojo visas galimybes išieškoti iš kito skolininko turto, t. y, areštuotos skolininko sąskaitos, išsiųsti patvarkymai į skolininko darbovietę, kad būtų daromos išskaitos iš skolininko darbo užmokesčio, nustatė, jog gaunamų lėšų nepakanka išieškoti susidariusias skolas per CPK 663 straipsnyje numatytus terminus, taip pat teisingai nustatė, kad butas, esantis ( - ), nėra skolininko paskutinis būstas, kuriame jis gyvena, be to skolų mastas yra didelis, viršijantis CPK 663 straipsnyje nustatytas sumas, todėl teisingai įvertinusi išieškojimo galimybes antstolė pradėjo rengti skolininko turto realizavimo procesą. Teismas pritaria antstolei, kad vien skolininko skunde nurodyta aplinkybė, kad skolos yra mokamos ir bus sumokėtos iki visiško atsiskaitymo, yra nepakankama, kad būtų užtikrintos išieškotojų teisės ir teisėti lūkesčiai kuo greičiau atgauti savo skolas.

35Skolininkas skunde nurodė, kad antstolė nepagrįstai apribojo disponavimą piniginėmis lėšomis, esančiomis banke, užblokuodama jo sąskaitą.

36CPK 689 straipsnis reglamentuoja disponavimo piniginėmis lėšomis apribojimo bankuose ir išieškojimo iš piniginių lėšų, esančių bankuose, klausimą. Pagal šio straipsnio 2 dalies nuostatas, nukreipdamas išieškojimą į pinigines lėšas arba apribodamas disponavimą piniginėmis lėšomis, antstolis priima nustatytos formos patvarkymą, antstolis elektroninių ryšių priemonėmis per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikia nurodymą apriboti disponavimą piniginėmis lėšomis arba priverstinai nurašyti pinigines lėšas įsiskolinimui ir vykdymo išlaidoms padengti, nurodyme turi būti informacija apie piniginių lėšų arešto pagrindą, areštuotų piniginių lėšų sumą ir reikalavimų patenkinimo eilę, piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema apie elektroninių ryšių priemonėmis gautą antstolio nurodymą siunčia pranešimą bankams. Pagal to paties straipsnio 5 dalį, bankai, iš Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos gavę nurodymus dėl piniginių lėšų nurašymo, privalo nurodytas sumas tą pačią dieną pervesti atitinkamai į antstolio depozitinę sąskaitą.

37Sprendimų vykdymo instrukcijos 89 punkte įtvirtinta, jeigu areštuojamos skolininko piniginės lėšos bankuose, kitose kredito įstaigose, skolininkas turi teisę per 14 dienų nuo antstolio nurodymo priverstinai nurašyti pinigines lėšas išsiuntimo skolininkui dienos pateikti antstoliui dokumentus, įrodančius, kad areštuotos lėšos, į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas, arba areštuotos lėšos, iš kurių turi būti daromos išskaitos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Tokios lėšos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas grąžinamos skolininkui. Jeigu skolininkas šiame punkte nurodytų dokumentų per nustatytą terminą nepateikia, antstolis areštuotas lėšas išmoka išieškotojams šios Instrukcijos 85, 86 punktuose ir 87 punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta tvarka.

38Antstolė nustačiusi, kad skolininko E. K. vardu banke yra atidaryta sąskaita, 2019 m. liepos 19 d. surašė nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. S-19-9-104-74. Taip pat antstolė nustačiusi, kad į banko sąskaitą skolininkui yra pervedamos piniginės lėšos, t. y. darbo užmokestis, liekantis atlikus CPK 736 straipsnyje numatytas išskaitas, minėtu patvarkymu nustatė 965,20 Eur sumą, kuria skolininkas gali disponuoti per vieną mėnesį (vykd. byla Nr. 0009/13/00776, b. l. 111–113). Skolininkas nepateikė jokių rašytinių įrodymų, kad jam būtų antstolė nustačiusi kitokius apribojimus disponuoti jo sąskaitoje esančiomis lėšomis ir jis negalėtų nevaržomai disponuoti per vieną mėnesį 965,20 Eur sumą, t. y. iš tos sumos sumokėti mokesčius draudimui, pensijų kaupimo fondui ir pan.

39Akivaizdu, kad skundu skolininkas siekia, jog būtų apskritai panaikintas apribojimas jo sąskaitai, tačiau teismas atkreipia dėmesį, kad visiškai panaikinus apribojimą skolininko sąskaitai, jam būtų sudarytos sąlygos išvengti skolos išieškojimo iš jam priklausančių pajamų, esančių banko sąskaitoje, ir taip būtų pažeisti išieškotojų interesai. Nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad antstolė pagrįstai ėmėsi efektyvesnių priemonių, nepažeisdama skolininko ir išieškotojų teisių pusiausvyros. Skolininkas turi būti suinteresuotas kuo greičiau sumokėti skolas išieškotojams, nes tokiu atveju sąskaitos areštas būtų panaikintas. Pažymėtina, kad dėl apribojimo panaikinimo skolininko sąskaitai prieštarauja ir išieškotojai (vykd. byla Nr. 0009/13/00776, b. l. 128, 138, 144).

40Teismas konstatuoja, kad antstolė, nustačiusi skolininkui disponuojamą sumą, į kurią įstatymas draudžia nukreipti išieškojimą, bet palikdama areštą kitoms būsimoms skolininko pajamoms, į kurias įstatymas leidžia nukreipti išieškojimą, nepažeidė įstatymo nuostatų ir atsižvelgė į kreditorių ir skolininko teises ir interesus.

41Teismas atkreipia pareiškėjo dėmesį, kad jo skundas dėl antstolio veiksmų yra nagrinėjamas CPK VI dalyje (Vykdymo procesas) nustatytas taisykles. Šioje dalyje nėra numatyta galimybė nagrinėti klausimo dėl žalos atlyginimo. Pareiškėjas, manydamas, kad dėl antstolės veiksmų jam buvo padaryta žala, gali kreiptis į teismą ieškinio pareiškimu, atitinkančiu CPK 111 straipsnyje nustatytus reikalavimus dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų formai ir turiniui bei CPK 135 straipsnyje numatytus specialius reikalavimus ieškinio turiniui.

42Įvertinus tai, kad skundas dėl antstolio procesinių veiksmų nagrinėjamas pagal CPK VI dalyje (Vykdymo procesas) nustatytas taisykles, kur nėra numatyta galimybė teismui spręsti klausimo dėl žalos atlyginimo, skolininko skunde išdėstytas reikalavimas priteisti iš antstolės jam padarytą neturinę žalą, paliktinas nenagrinėtas (CPK 296 straipsnio 1 dalies 11 punktas).

43Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus bei nustatytas faktines aplinkybes, konstatuoja, kad antstolė tinkamai taikė teisės aktus atlikdama procesinius veiksmus dėl išieškojimo iš skolininkui priklausančio turto ir dėl išieškojimo iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių jo banko sąskaitoje, todėl tenkinti pareiškėjo skundą nėra pagrindo.

44Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292, 510, 513, 593 straipsniais,

Nutarė

45pareiškėjo E. K. skundo dėl antstolės Elenos Miliauskienės veiksmų netenkinti.

46Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąsias bylas Nr. 0009/08/03745, Nr. 0009/09/03868, Nr. 0009/11/01425, Nr. 0009/12/01611, Nr. 0009/13/00776, Nr. 0009/14/00927, Nr. 0009/17/00357, Nr. 0009/17/00406, Nr. 0009/18/00808, Nr. 0009/18/02429 grąžinti antstolei.

47Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Telšių apylinkės teismo Mažeikių, Telšių ir Akmenės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų teisėja Edita Gailienė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo E. K. skundą dėl... 3. Teismas... 4. pareiškėjas E. K. 2019 m. rugpjūčio 7 d. kreipėsi į antstolės Elenos... 5. Antstolė Elena Miliauskienė 2019 m. rugpjūčio 13 d. patvarkymu Nr.... 6. Skundas netenkinamas.... 7. Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 8. Antstolės Elenos Miliauskienės kontoroje skolininko E. K. atžvilgiu vykdomos... 9. Nr. 0009/08/03745, užvesta pagal Akmenės rajono apylinkės teismo 2008 m.... 10. Nr. 0009/09/03868, užvesta pagal Akmenės rajono apylinkės teismo 2009 m.... 11. Nr. 0009/11/01425, užvesta pagal Akmenės rajono apylinkės teismo 2011 m.... 12. Nr. 0009/12/01611, užvesta pagal Akmenės rajono apylinkės teismo 2012 m.... 13. Nr. 0009/13/00776, užvesta pagal Akmenės rajono apylinkės teismo 2013 m.... 14. Nr. 0009/14/00927, užvesta pagal Akmenės rajono apylinkės teismo 2014 m.... 15. Nr. 0009/17/00357, užvesta pagal Akmenės rajono apylinkės teismo 2017 m.... 16. Nr. 0009/17/00406, užvesta pagal Akmenės rajono apylinkės teismo 2017 m.... 17. Nr. 0009/18/00808, užvesta pagal Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų... 18. Nr. 0009/18/02429, užvesta pagal Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų... 19. CPK numato, kad skolininkui, nevykdančiam savo įsipareigojimų, vienu metu... 20. Vykdymo procese antstolė, nustačiusi, kad skolininkui nuosavybės teise... 21. Pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 11 punktą, jeigu turtą areštavo keli... 22. Antstolė Elena Miliauskienė, nustačiusi, jog areštą skolininkui... 23. Kasacinis teismas, spręsdamas dėl apribojimų nukreipti išieškojimą į... 24. CPK 636 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad pinigų išieškojimas negali... 25. CPK 636 straipsnio 3 dalyje numatyta, jeigu skolininkas nepateikia antstoliui... 26. Skolininkui pradėjus dirbti, antstolė Elena Miliauskienė 2014 m. gegužės... 27. Iš vykdomųjų bylų, kurias antstolė Elena Miliauskienė vykdo skolininko E.... 28. Vykdomosiose bylose nėra duomenų, jų taip pat skunde nenurodė ir pats... 29. Antstolė 2019 m. liepos 25 d. rašte Dėl informacijos pateikimo išaiškino... 30. CPK 636 straipsnio 3 dalyje numatytos sąlygos, kada galima išieškoti iš... 31. Lietuvos Aukščiausio Teismo praktikoje nurodyta, kad pagal CK 2.16 straipsnio... 32. Toks aiškinimas atitinka ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, kurioje... 33. Kaip jau minėta skolininkas E. K. nors yra deklaravęs gyvenamąją vietą ( -... 34. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus bei nustatytas faktines... 35. Skolininkas skunde nurodė, kad antstolė nepagrįstai apribojo disponavimą... 36. CPK 689 straipsnis reglamentuoja disponavimo piniginėmis lėšomis apribojimo... 37. Sprendimų vykdymo instrukcijos 89 punkte įtvirtinta, jeigu areštuojamos... 38. Antstolė nustačiusi, kad skolininko E. K. vardu banke yra atidaryta... 39. Akivaizdu, kad skundu skolininkas siekia, jog būtų apskritai panaikintas... 40. Teismas konstatuoja, kad antstolė, nustačiusi skolininkui disponuojamą... 41. Teismas atkreipia pareiškėjo dėmesį, kad jo skundas dėl antstolio veiksmų... 42. Įvertinus tai, kad skundas dėl antstolio procesinių veiksmų nagrinėjamas... 43. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus bei nustatytas faktines... 44. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 45. pareiškėjo E. K. skundo dėl antstolės Elenos Miliauskienės veiksmų... 46. Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąsias bylas Nr. 0009/08/03745, Nr.... 47. Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos...