Byla 2-402-297/2012
Dėl 86595 Lt skolos priteisimo

1Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja Danguolė Urbanavičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „URBAN.LT“ ieškinį atsakovui UAB „LT VALDA“ dėl 86595 Lt skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį prašo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka ir priteisti iš atsakovo 83175,00 Lt dydžio skolą, 3420,00 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškinyje nurodė, kad 2008-09-25 ieškovas sudarė su atsakovu projektavimo sutartį Nr. 2008-0925, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti sutartyje numatytus projektavimo darbus, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais sumokėti 95000,00 Lt už atliktus projektavimo darbus per 10 dienų nuo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. 2009-12-30 tarp šalių buvo pasirašytas atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas, tačiau atsakovas su ieškovu pilnai neatsiskaitė ir liko skolingas 83175,00 Lt, todėl ieškovas teisminės gynybos kreipėsi į teismą.

3Ieškovo piniginiai reikalavimai yra pagrindžiami leistinais rašytiniais įrodymais, todėl esant ieškovo prašymui nagrinėti ieškinį dokumentinio proceso tvarka, ieškinys nagrinėjamas Lietuvos Respublikos CPK XXII skyriuje nustatyta tvarka.

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškovo reikalavimą pagrindžia teismui pateikti rašytiniai įrodymai: 2008-09-25 Sutartis Nr. 2008-0925 (b. l. 8-11), 2008-12-19 darbų-perdavimo lydraštis (b.l. 12), 2009-12-30 atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktas (b. l. 13), UAB „URBAN.LT“ 2009-12-30 PVM sąskaita faktūra serija UR Nr. ( - ) (b.l. 14), 2010-10-08 kasos pajamų orderis serija ( - ) (b.l. 15), UAB „URBAN.LT“ sąskaitos išrašas nuo 2007-01-01 iki 2011-07-31 (b.l. 16), iš kurių matyti, kad šalys 2008-09-25 sudarė Sutartį Nr. ( - ) (toliau-Sutartis), pagal kurią ieškovas įsipareigojo per 4 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos savo rizika iš savo medžiagos ir savo priemonėmis parengti: internetinio puslapio koncepciją; turinio valdymo sistemos sukūrimą, realizaciją; duombazės kūrimą, realizaciją; pastatytų namų bei suprojektuoto objekto Kalvarijų g., Vilniuje, vizualizaciją; objekto 3D modelį; objekto interjero koncepcijos panaudojimą WEB svetainėje; objekto 1, 2, 3, 4, 5 aukštų pjūvių –„Flash“ pritaikymą; projektuojamo objekto modelių sukūrimą, pristatymą; teksto sudarymą ir vertimą (Sutarties 1. p., 2.1. p., 4.1.1. p.), o atsakovas įsipareigojo, priėmęs tinkamai atliktus darbus ir pasirašius atliktų darbų priėmimo perdavimo aktą, sumokėti ieškovui 95000,00 Lt, įskaitant PVM, per 10 dienų nuo darbų tinkamo atlikimo, priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos (Sutarties 3.1 p., 3.2 p., 4.2.2 p.). Ieškovas 2008-12-19 perdavė atsakovui atliktus projektavimo darbus (b.l. 12), šalys 2009-12-30 pasirašė atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą, kuriame atsakovas patvirtino, kad dėl ieškovo atliktų darbų pretenzijų neturi (b. l. 13). Už atliktus projektavimo darbus atsakovui 2009-12-30 buvo išrašyta ir pateikta PVM sąskaita faktūra serija ( - ) 95000,00 Lt sumai (b.l. 14). Atsakovas ieškovo pateiktą sąskaitą per Sutartyje numatytą 10 dienų terminą apmokėjo iš dalies ir ieškovui yra skolingas 83175,00 Lt (b. l. 15-16). Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d. numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Kadangi atsakovas sutartinės prievolės nevykdo, pateiktos sąskaitos už projektavimo darbus visiškai neapmoka, todėl iš jo ieškovo naudai priteistina 83175,00 Lt skola (CK 1.71 str., 6.1 str., 6.2 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str.). Pagal CK 6.71 str. 1 d. nuostatas skolininkas, praleidęs prievolės įvykdymo terminą, privalo sumokėti sutartyje numatytą pinigų sumą (baudą, delspinigius). Atsakovas, pažeidęs Sutartyje nustatytus prievolės vykdymo terminus, pagal Sutarties 5.7 p. privalo mokėti ieškovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo bendros sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną, tuo pagrindu iš atsakovo ieškovo naudai priteistini delspinigiai, kurie, atsižvelgiant į CK 1.125 str. 5 d. 1 p. nustatytą sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą, 2012-03-19 d. sudaro 3420,00 Lt. Be to, atsakovas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d. nuostatomis iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2012-03-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

6Ieškovas pagal CPK 83 str. 1 d. 8 p. yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl visiškai patenkinus ieškinį, žyminis mokestis-1299,00 Lt valstybės naudai priteistinas iš atsakovo, taip pat iš atsakovo valstybei priteistinos 6,90 Lt dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 7 p., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., 96 str. 1 d.).

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 262 str., 263 str., 424 str., 428 str.,

Nutarė

8ieškinį tenkinti visiškai.

9Priteisti iš atsakovo UAB „LT VALDA“, įmonės kodas 300147213, buveinė Šilo g. 29-8, Vilnius, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), AB bankas „Snoras“, banko kodas 00758, ieškovo BUAB „URBAN.LT“, įmonės kodas 300637199, buveinė Baravykų g. 5, Druskininkai, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000, naudai 83175,00 Lt (aštuoniasdešimt tris tūkstančius vieną šimtą septyniasdešimt penkis litus) skolos, 3420,00 (tris tūkstančius keturis šimtus dvidešimt litų) delspinigių, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 86595,00 Lt sumą už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2012-03-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Priteisti iš atsakovo UAB „LT VALDA“ 1299,00 Lt žyminį mokestį bei 6,90 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, t. y. iš viso 1305,90 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus penkis litus 90 centų) valstybei, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. ( - ), įmonės kodas 188659752, bankas „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660 (įmoką patvirtinantį dokumentą pateikti teismo raštinei kab. Nr. 1).

11Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

12Nurodyti atsakovui, kad jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

13Informuoti atsakovą apie tai, kad

14-nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkai pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai;

15-jeigu atsakovai per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

16Preliminarus teismo sprendimas yra neskundžiamas nei apeliacine, nei kasacine tvarka, jis įsiteisėja, jeigu per CPK 430 str. 1 d. nustatytą terminą atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

Proceso dalyviai