Byla 2S-917-565/2016
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 21 d. nutarties

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Baltų burlaivis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 21 d. nutarties,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas UAB „Baltų burlaivis“ (išieškotojas vykdymo procese) kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolės N. Š. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0033/15/02044, prašydamas panaikinti antstolės 2015-11-10 patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo išieškotojui, taip pat panaikinti 2015-11-09 aktą dėl sprendimo neįvykdymo. Nurodė, kad pareiškėjas neatliko jokių veiksmų, kurie padarytų teismo sprendimą neįmanomu įvykdyti.

4Antstolė 2015-12-02 patvarkymu netenkino pareiškėjos skundo. Nurodė, kad pareiškėjas yra nepatenkintas antstolės N. B. surašyta dokumentų įteikimo pažyma, asmens tapatybės nustatymo aplinkybėmis. Dokumentų įteikimas yra antstolio užsakoma paslauga. Antstolei nebuvo pagrindo abejoti antstolės N. B. išduota pažyma ir jos tinkamai atliktu dokumentų įteikimu, be to, ši pažyma yra galiojanti ir nepanaikinta. Antstolė neatleido suinteresuoto asmens S. L. (skolininko vykdymo procese) nuo prievolės, o vykdymo proceso eigoje, vadovaudamasi skolininko pateiktais rašytiniais įrodymais, konstatavo, kad pareiškėjas savo veiksmais sprendimo įvykdymą padarė neįmanomu, nes jam įteikiamų dokumentų nepriėmė. Vykdomajame rašte buvo nurodytas l0 dienų įvykdymo terminas, kuris jau buvo pasibaigęs, antstolė N. Š. iš karto pradėjo imtis priverstinių vykdymo veiksmų, t.y. ėmėsi išieškoti vykdomajame rašte teismo nurodytą baudą. Antstolė nurodė, kad siuntė S. L. raginimą susimokėti baudą geruoju ir 2015-10-16 patvarkymą dėl vykdomojo dokumento Nr. 2-212-713/2014 priėmimo vykdymui. Antstolė padarė išvadą, kad nenukrypo nuo CPK 661 str. ir CPK 771 str. normų.

5Suinteresuotasis asmuo skolininkas S. L. nesutiko su skundu ir prašė skirti pareiškėjui 5 792 Eur baudą, 50 procentų įpareigojant sumokėti skolininkui, ir priteisti 115 Eur bylinėjimosi išlaidų. Skolininkas, nepraleisdamas 10 d. termino, 2014-10-27 kreipėsi į antstolę N. B., kad būtų perduoti dokumentai pareiškėjui, antstolei 2014-10-28 informavus pareiškėjo direktorių apie jam perduodamus dokumentus, jis atsisakė juos priimti. Pareiškėjas nesikreipė į jį su prašymu pateikti jam dokumentus, bet kreipėsi į antstolę dėl priverstinio vykdymo, nuslėpdamas tą aplinkybę, kad skolininkas jau bandė pareiškėjo direktoriui įteiki dokumentus per antstolę. Priverstinis sprendimo vykdymo procesas skolininko atžvilgiu negalėjo būti įvykdytas, kadangi skolininkas tinkamai ir laiku įvykdė savo prievolę perduoti pareiškėjui visus dokumentus, tačiau pats pareiškėjas atsisakė priimti jam skirtus dokumentus.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-01-21 nutartimi pareiškėjo UAB „Baltų burlaivis“ skundo netenkino ir priteisė iš pareiškėjo UAB „Baltų burlaivis“ suinteresuoto asmens S. L. naudai 115 Eur bylinėjimosi išlaidų.

8Teismas konstatavo, kad išieškotojas kreipėsi į antstolę su prašymu priverstinai įvykdyti vykdomojo rašto dalį dėl įpareigojimo įsiteisėjus teismo sprendimui per 10 dienų laikotarpį perduoti pareiškėjui techninę dokumentaciją ir įvykdyti vykdomojo rašto dalį dėl 50 Lt baudos už kiekvieną uždelstą dieną paskyrimo, jeigu instrukcija neperduodama. Skolininkui 2015-10-16 buvo išsiųstas raginimas sumokėti į antstolės N. Š. depozitinę sąskaitą 5 401,04 Eur baudą, paskaičiuotą iki 2015-10-31, ir 129,83 Eur vykdymo išlaidas. 2015-10-27 antstolių kontoroje gautas skolininko elektroninis laiškas, kuriame jis nurodė, kad yra įvykdęs prievolę grąžinti dokumentaciją pareiškėjui, todėl jam atsiųstas raginimas nėra suprantamas. Prie šio laiško, adresuoto antstolei N. Š., jis pateikė 2014 -10-28 antstolės N. B. dokumento gavimo pažymą ir 2014-10-30 „Pažymą dėl dokumentų įteikimo“, kurioje nurodyta, kad skolininkas kreipėsi į Kauno m. apylinkės teismo teritorijoje veikiančią antstolę N. B. dėl dokumentų įteikimo pareiškėjo direktoriui A. K. pagal pateiktą sąrašą, kurį sudarė 2 lapai, 17 perduotinų (įteiktinų) dokumentų grupių, ir kurio pavadinimas „Alaus gaminimo įrangos pagal Įrangos Tiekimo sutartį Nr. 07-01-03/1 technologinė dokumentacija“. Antstolės N. B. pažymoje nurodyta, kad minėti dokumentai direktoriui A. K. neįteikti dėl to, kad 2014-10-28, apsilankius adresu (duomenys neskelbtini), UAB „Baltų burlaivis“ direktorius A. K. informuotas apie jam perduotinus (įteiktinus) dokumentus, nurodant dokumentų siuntėją, tačiau A. K. atsisakė dokumentus priimti. Todėl antstolė N. Š. padarė išvadą, kad skolininkas tinkamai per teismo sprendime nustatytą terminą įvykdė teismo sprendimą, t.y. per antstolę N. B. perdavė pareiškėjo direktoriui A. K. techninę instrukciją, tačiau išieškotojas, nepriimdamas šių dokumentų, savo tokiais veiksmais padarė teismo sprendimo įvykdymą neįmanomu (CPK 631 str. 1 d. 5 p.). Kadangi techninė instrukcija buvo perduodama per teismo nustatytą 10 dienų terminą, antstolė padarė išvadą, kad nebuvo pagrindo skaičiuoti teismo paskirtos baudos bei jos išieškoti iš skolininko, ir, vadovaudamasi CPK 631 str. l d. 5 p. ir 632 str. l d. 2 p., nusprendė, jog atsirado pagrindas grąžinti vykdomą dokumentą išieškotojui bei užbaigti vykdomąją bylą. Nesutikdamas su skundžiamu patvarkymu, pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, prašydamas panaikinti antstolės N. Š. 2015-11-10 patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo išieškotojui ir panaikinti 2015-11-09 aktą dėl sprendimo neįvykdymo.

9Teismas nurodė, kad vykdymo veiksmai prasideda nuo raginimo įvykdyti sprendimą išsiuntimo skolininkui. Skolininkas yra informuojamas apie pradėtą vykdymo procesą, kartu suteikiant jam galimybę per nustatytą terminą įvykdyti sprendimą ir taip išvengti priverstinio vykdymo priemonių ir jų lemiamų papildomų bylinėjimosi išlaidų. Teismas, atsižvelgdamas į kasacinio teismo praktiką, padarė išvadą, kad antstolė šiuo atveju antstolė neturėjo pareigos siųsti skolininkui raginimo įvykdyti sprendimą geruoju.

10Teismas nustatė, kad pareiškėjas iš esmės skundė antstolės N. B. surašytą dokumentų įteikimo pažymą, asmens tapatybės nustatymo aplinkybes, pažymoje atliktas atžymas, tačiau, kaip antstolė N. Š. nurodė, antstolei nebuvo pagrindo abejoti antstolės N. B. dokumentų įteikimo forma, kadangi ji buvo parengta pagal Teisingumo ministro 2002-07-08 įsakymu Nr. 202 patvirtintą formą. Šioje pažymoje nėra numatyta pareiga antstoliui atlikti tam tikras atžymas dėl asmens tapatybės nustatymo, be to, ši pažyma yra galiojanti ir nepanaikintina.

11Teismas nustatė, kad antstolė N. B., vykdydama skolininko prašymą dėl dokumentų įteikimo, 2014-10-28 nuvyko adresu (duomenys neskelbtini, kuris yra UAB „Baltų burlaivis“ buveinės adresas, tačiau direktorius A. K. atsisakė priimti dokumentus. Todėl teismas sutiko su skolininko ir antstolės argumentais, kad pareiškėjo direktorius, nepriimdamas dokumentų ir gindamasis tuo, kad jam nebuvo išaiškintos dokumentų nepriėmimo pasekmės, sprendimo įvykdymą padarė neįmanomu. Pareiškėjo direktorius aiškiai žinojo, kokie dokumentai jam yra adresuojami nuo skolininko, taip pat pareiškėjas skunde nenurodė, dėl kokių priežasčių pareiškėjo direktorius atsisakė priimti jam perduodamus dokumentus, neneigė to fakto, kad dokumentai jam buvo siunčiami, todėl teismas padarė išvadą, jog pareiškėjo argumentai dėl netinkamos dokumentų įteikimo formos ir tvarkos yra nepagrįsti, ir tai yra susiję su antstolės N. B. veiksmais, kurie nebuvo apskųsti. Be to, antstolė nurodė, kad ji neatleido skolininko nuo prievolės įvykdymo, tik vadovaudamasi vykdomosios bylos medžiaga konstatavo, kad išieškotojas savo veiksmais sprendimo įvykdymą padarė neįmanomu. Teismas sprendė, kad antstolė tinkamai įvertino aplinkybes ir pagrįstai pagal CPK 631 str. 1 d. 5 p. grąžino vykdomąjį dokumentą pareiškėjui.

12Teismas taip pat atmetė skolininko prašymą paskirti pareiškėjui 5 792 Eur baudą, nurodydamas, kad piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytinas šalies naudojimasis procesinėmis teisėmis ne pagal jų paskirtį ir įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

14Pareiškėjas UAB „Baltų burlaivis“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-01-21 nutartį, pareiškėjo skundą patenkinti ir priteisti 211,75 Eur bylinėjimosi išlaidų. Skundą grindžia šiais argumentais.

 1. Nebuvo esminės vykdomojo dokumento grąžinimo išieškotojui sąlygos – teismo sprendimas nėra įmanomas įvykdyti. Teismo sprendime nurodyti dokumentai nėra sunaikinti ar prarasti dėl išieškotojo veiksmų. Taip pat nėra kliūčių juos perduoti išieškotojui – skolininkas šiuo dokumentus turi, o išieškotojas yra pasirengęs juos priimti.
 2. Teismų praktikoje taikant CPK 631 str. 1 d. 5 p. normą, vertinamos ne praeityje buvusios aplinkybės, bet vykdymo metu egzistuojančios aplinkybės. Šioje byloje nėra pagrindo pripažinti, kad antstolės N. Š. veiksmų atlikimo metu teismo sprendimo vykdymas buvo negalimas dėl išieškotojo veiksmų. Išieškotojas pats kreipėsi į antstolę, prašydamas perimti dokumentus iš skolininko. Todėl akivaizdu, kad kliūtys 2015-11-10 antstolės N. Š. veiksmų atlikimo metu neegzistavo.
 3. Antstolė savo patvarkyme nurodė, kad 2015-10-27 gautas skolininko el. laiškas, kuriuo jis sureagavo į antstolės vykdymo veiksmus, t.y. skolininkui nuo minėtos dienos buvo žinoma, kad nebėra jokių kliūčių perduoti dokumentus pareiškėjui. Be to, skolininkui buvo siunčiamas raštas dėl dokumento perdavimo dar iki kreipimosi į antstolę, tačiau laiškas grįžo neįteiktas.
 4. Nepanaikinus skundžiamo patvarkymo užbaigti vykdomąją bylą CPK 631 str. 1 d. 5 p. pagrindu, susidaro neteisinga situacija, kai kreditorius negali pasinaudoti priverstinio vykdymo priemonėmis, nors prievolė perduoti dokumentus yra nepasibaigusi ir galiojanti. Teisės aktai nenumato prievolės pasibaigimo, išieškotojui tariamai atsisakius priimti perduodamus dokumentus. Palikus galioti skundžiamą nutartį, bus pažeistos pareiškėjo teisės gauti realų teismo sprendime nurodytos prievolės įvykdymą. Pažymi, kad pareiškėjui techninė instrukcija yra reikalinga, kad galėtų naudotis iš skolininko įsigyta įranga, priešingu atveju, dokumentų neperdavimas lemia nuolatinį nuostolių didėjimą.
 5. Skundžiama nutartis gali suformuoti ydingą teismų praktiką. CK 6.54 str. 4 d. aiškiai nurodo, kaip turi elgtis skolininkas, jeigu, skolininko manymu, kreditorius atsisako priimti prievolės įvykdymą, tačiau jis taip nesielgė.
 6. Pareiškėjas neskundžia antstolės N. B. veiksmų, o skundžia N. Š. veiksmus, kuriuos ji atliko vadovaudamasi antstolės N. B. surašyta dokumentų įteikimo pažyma. Pažymos formalaus atitikimo teisės aktams nesukelia savaime teisinių pasekmių pareiškėjui. Be to, jokių atsisakymo pasekmių minėtoje pažymoje nenurodyta. Pažymi, kad pareiškėjas negalėjo skųsti antstolės N. B. veiksmų, nes jam ši pažyma nebuvo įteikta, be to, pareiškėjas neturi teisės skųsti tokios pažymos (CPK 510 str. 1 d.), nes tai yra antstolio teikta paslauga, o gali būti skundžiami tik antstolių procesiniai veiksmai. Taip pat šioje pažymoje nėra atžymų, kaip buvo nustatinėjama asmens, kuriam tariamai buvo bandoma įteikti dokumentus, tapatybė. Jeigu antstolė netikrino asmens, kuriam tariamai bandė įteikti dokumentus, tapatybės, tai negalima teigti, kad ji bandė įteikti juos tinkamam asmeniui (pareiškėjo direktorius niekur nėra pasirašęs, kad atsisako priimti dokumentus).
 7. Priverstinio vykdymo veiksmai teismo sprendimo dalyje dėl dokumentų neperdavimo neįmanomi įvykdyti be skolininko veiksmų, todėl, pareiškėjo nuomone, skolininkas turėjo būti informuotas, kad antstolė N. Š. pradėjo vykdomąją bylą pagal teismo sprendimą, t.y. raginimo ar kitokio pranešimo forma.

15Suinteresuotas asmuo S. L. nesutinka su skundu, prašo skundžiamą nutartį palikti galioti, skirti pareiškėjui iki 5 792 Eur baudą, 50 procentų iš šios baudos įpareigojant sumokėti suinteresuotam asmeniui, ir priteisti 60 Eur bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais.

 1. Antstolė pagrįstai 2015-11-10 patvarkymu nutraukė pradėtą vykdymo procesą. Skolininkas savanoriškai, nepraleisdamas nustatyto termino, vykdė įsiteisėjusį teismo sprendimą, tačiau dokumentai nebuvo perduoti tik dėl paties pareiškėjo direktoriaus kaltų veiksmų, kuris specialiai atsisakė priimti dokumentus, žinodamas, kokiu tikslu apsilankė pas jį antstolė N. B.. Todėl antstolė N. Š. pagrįstai nusprendė, kad negali būti tęsiamas priverstinio vykdymo procesas prieš skolininką. Skolininkas neturėjo jokios pareigos dar kartą savo sąskaita bandyti įteikti pareiškėjui dokumentus.
 2. Pareiškėjas visus dokumentus turi, be to, neįrodo, kad negali naudotis įranga ir patiria nuostolių.
 3. Pareiškėjas nepagrįstai kvestionuoja antstolės N. B. veiksmus, nes ji tinkamai vykdė jai pavestas funkcijas, informavo pareiškėjo direktorių apie jam perduotinus dokumentus, o, šiam atsisakius juos priimti, tai užfiksavo pažymoje.
 4. CPK 631 str. 1 d. 5 p. skirtas priverstinio vykdymo proceso reguliavimui. Antstolė, padariusi išvadą, kad pats pareiškėjas savo veiksmais padarė sprendimo įvykdymą neįmanomu, konstatavo, kad būtent priverstinis sprendimo įvykdymo procesas tapo negalimas.
 5. Šiuo atveju yra patvirtinta, kad suinteresuotas asmuo inicijavo dokumentų perdavimą pareiškėjui, tačiau jis pats atsisakė juos priimti, todėl nėra jokio pagrindo priverstinai vykdyti sprendimą. Būtent dėl pareiškėjo nebendradarbiavimo dokumentai nebuvo perduoti, todėl suinteresuotas asmuo S. L. negali būti laikomas pažeidusiu prievolę.
 6. Pareiškėjas, teikdamas 2015-11-25 skundą, piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, todėl suinteresuotas asmuo prašo skirti pareiškėjui iki 5 792 Eur, 50 procentų iš šios baudos įpareigojant sumokėti suinteresuotam asmeniui.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas atmestinas.

18Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu, taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į skundo argumentus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas absoliučių pirmos instancijos teismo 2016-01-21 nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatė.

19Bylos duomenimis, antstolė N. Š. 2015-10-16 patvarkymu priėmė vykdyti Kauno miesto apylinkės teismo 2015-09-28 išduotą vykdomąjį raštą dėl įpareigojimo S. L., įsiteisėjus Kauno miesto apylinkės teismo 2014-02-24 sprendimui, per 10 d. laikotarpį perduoti pareiškėjui UAB „Baltų burlaivis“ techninę instrukciją; neperdavus techninės instrukcijos, paskirti jam po 14,48 Eur baudą už kiekvieną teismo sprendimo neįvykdymo dieną. Pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolės N. Š. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0033/15/02044, prašydamas panaikinti antstolės 2015-11-10 patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo išieškotojui, taip pat panaikinti 2015-11-09 aktą dėl sprendimo neįvykdymo.

20Apeliacinės instancijos teismo manymu, antstolis, surašydamas tiek skundžiamą sprendimo neįvykdymo aktą, tiek ir patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo, tinkamai taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias vykdymo procesą. Vykdomosios bylos užbaigimo klausimai reglamentuojami CPK 632 str. Vykdomojo dokumento išieškotojui grąžinimas – vykdomosios bylos pabaigos pagrindas (CPK 632 str. 1 d. 2 p.). Savanoriškas teismo sprendimo įvykdymas geriausiai atitinka byloje dalyvaujančių asmenų interesus, tačiau tuo atveju, kai įpareigota šalis savanoriškai teismo sprendimo nevykdo, šis vykdomas priverstinai. Priverstinio teismo sprendimo vykdymo tvarka reglamentuojama CPK VI dalyje. Pagal šios CPK dalies normas teismo procesinius sprendimus pagal pateiktus vykdomuosius dokumentus vykdo antstolis, kuris siekia apsaugoti išieškotojo interesus, tačiau kartu vadovaujasi interesų derinimo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, kad antstolis, gindamas išieškotojo interesus, neturi pažeisti kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). Jeigu skolininkas teismo sprendimu yra įpareigotas atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, tačiau savo iniciatyva jų neatlieka, taikomos CPK 771 str. nustatytos priverstinio vykdymo priemonės. Pažymėtina, kad priverstinio vykdymo priemonės gali būti taikomos tada, kai antstolis yra įsitikinęs, kad teismo sprendimas yra neįvykdytas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. balandžio mėn. 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2011). Šiuo atveju antstolė skundžiamu patvarkymu užbaigė vykdomąją bylą Nr. 0033/15/02044, 2015-11-09 sprendimo neįvykdymo aktu konstatavusi, kad išieškotojas (pareiškėjas) savo veiksmais sprendimo įvykdymą padarė neįmanomu, nes jam įteikiamų dokumentų nepriėmė. Kaip jau buvo nurodyta, nagrinėjamu atveju buvo vykdomas nepiniginio pobūdžio vykdomasis dokumentas, kuriuo suinteresuotas asmuo buvo įpareigotas per 10 dienų nuo Kauno miesto apylinkės teismo 2014-02-24 sprendimo įsiteisėjimo, t.y. nuo 2014-10-23, perduoti pareiškėjui UAB „Baltų burlaivis“ techninę instrukciją. Suinteresuotas asmuo S. L., nepraleidęs nurodyto termino, kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismo teritorijoje veikiančią antstolę N. B. dėl dokumentų įteikimo pareiškėjo direktoriui A. K. pagal pateiktą sąrašą, kurį sudarė 2 lapai, 17 perduotinų (įteiktinų) dokumentų grupių, tačiau antstolės N. B. 2014-10-28 dokumento gavimo pažymoje ir 2014-10-30 pažymoje „Dėl dokumentų įteikimo“ nurodyta, kad minėti dokumentai pareiškėjo direktoriui A. K. neįteikti dėl to, kad 2014-10-28, antstolei apsilankius adresu (duomenys neskelbtini, A. K. atsisakė dokumentus priimti. Antstolės N. B. 2014-10-28 surašyta pažyma yra galiojanti ir nenuginčyta, todėl antstolė N. Š. visiškai pagrįstai ja rėmėsi, spręsdama, kad priverstinio vykdymo procesas prieš suinteresuotą asmenį negali būti pradėtas, nes teismo įpareigota šalis savanoriškai ir nustatytu terminu vykdė teismo sprendimą, o pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pagrįstai sprendė, kad vykdomoji byla Nr. 0033/15/02044 yra užbaigta teisėtai. Pažymėtina, kad atsižvelgiant į Kauno miesto apylinkės teismo 2014-02-24 sprendimo dalį, kurioje nurodytas trumpas 10 d. laikotarpis, per kurį suinteresuotas asmuo turėjo perduoti techninę instrukciją pareiškėjui, taip pat į tai, kad suinteresuotas asmuo šiuo atveju neprivalėjo dar kartą bandyti įteikti dokumentus pareiškėjui, taip didindamas savo asmenines išlaidas, be to, galimai praleidus Kauno miesto apylinkės teismo 2014-02-24 sprendime nurodytą 10 d. terminą, suinteresuotam asmeniui grėsė didelė bauda, t.y. neperdavus techninės instrukcijos pareiškėjui, remiantis nurodytu sprendimu, suinteresuotam asmeniui galėjo būti paskirta 14,48 Eur bauda už kiekvieną teismo sprendimo neįvykdymo dieną.

21Pažymėtina, kad antstolio patvarkymu grąžinus vykdomąjį dokumentą išieškotojui ir taip pasibaigus vykdomajai bylai, išieškotojui nėra draudžiama inicijuoti priverstinio išieškojimo pagal grąžintąjį vykdomąjį dokumentą proceso. Priešingai, CPK 631 str. 3 d. nustatyta, kad vykdomojo dokumento grąžinimas išieškotojui per įstatymų nustatytą terminą netrukdo iš naujo pateikti šį dokumentą vykdyti. Tokiam (naujam) procesui pradėti, kaip ir bendraisiais atvejais, pirmiausia yra būtinas išieškotojo aktyvus valinis veiksmas – vykdomojo dokumento pateikimas antstoliui vykdyti (CPK 650 str. 1 d.). Taigi atmesti pareiškėjo argumentai, kad bus pažeistos pareiškėjo teisės gauti realų teismo sprendime nurodytos prievolės įvykdymą.

22Pareiškėjo argumentai, kad skolininkas nesielgė pagal CK 6.56 str. 4 d., kuris aiškiai nurodo, kaip turi elgtis skolininkas, jeigu, skolininko manymu, kreditorius atsisako priimti prievolės įvykdymą, yra atmestini. Šioje byloje jau konstatuota, kad suinteresuotas asmuo tinkamai vykdė teismo sprendimą per teismo nustatytą 10 terminą, tačiau pačiam pareiškėjui sutrukdžius jį įvykdyti, suinteresuotas asmuo šiuo atveju neprivalėjo dar kartą bandyti įteikti dokumentus pareiškėjui. Taip pat pažymėtina, kad byloje nėra įrodymų, jog pareiškėjas siekė bendradarbiauti su suinteresuotu asmeniu S. L., tariamai vėliau sužinojęs apie bandymą jam įteikti dokumentus, todėl pareiškėjo argumentai, kad antstolė N. B. bandė įteikti juos galimai netinkamam asmeniui (nes pareiškėjo direktorius niekur nėra pasirašęs, kad atsisako priimti dokumentus), yra vertintini kaip deklaratyvūs ir paneigti bylos medžiaga.

23Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes ir motyvus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė vykdymo procesą reglamentuojančias normas, todėl pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas ir skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

24Apeliacinės instancijos teismas nenustatė CPK 95 str. 1 d. numatytų pareiškėjo piktnaudžiavimo atvejų, konstatuodamas, kad pareiškėjas naudojasi savo procesine teise skųsti antstolio veiksmus, todėl suinteresuoto asmens prašymas skirti pareiškėjui iki 5 792 Eur, 50 procentų iš šios baudos įpareigojant sumokėti suinteresuotam asmeniui, negali būti tenkinamas (CPK 95 str. 2 d.).

25Kadangi pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas, suinteresuoto asmens S. L. prašomos priteisti patirtos 60 Eur bylinėjimosi išlaidos už atsiliepimo į skundą rengimą (b.l. 59-60) yra priteistinos iš pareiškėjo (CPK 98 str. 1, 3 d.).

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

28Priteisti iš pareiškėjo UAB „Baltų burlaivis“ suinteresuoto asmens S. L. naudai 60 Eur bylinėjimosi išlaidas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas UAB „Baltų burlaivis“ (išieškotojas vykdymo procese)... 4. Antstolė 2015-12-02 patvarkymu netenkino pareiškėjos skundo. Nurodė, kad... 5. Suinteresuotasis asmuo skolininkas S. L. nesutiko su skundu ir prašė skirti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-01-21 nutartimi pareiškėjo UAB... 8. Teismas konstatavo, kad išieškotojas kreipėsi į antstolę su prašymu... 9. Teismas nurodė, kad vykdymo veiksmai prasideda nuo raginimo įvykdyti... 10. Teismas nustatė, kad pareiškėjas iš esmės skundė antstolės N. B.... 11. Teismas nustatė, kad antstolė N. B., vykdydama skolininko prašymą dėl... 12. Teismas taip pat atmetė skolininko prašymą paskirti pareiškėjui 5 792 Eur... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 14. Pareiškėjas UAB „Baltų burlaivis“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 15. Suinteresuotas asmuo S. L. nesutinka su skundu, prašo skundžiamą nutartį... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 17. Atskirasis skundas atmestinas.... 18. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 19. Bylos duomenimis, antstolė N. Š. 2015-10-16 patvarkymu priėmė vykdyti Kauno... 20. Apeliacinės instancijos teismo manymu, antstolis, surašydamas tiek... 21. Pažymėtina, kad antstolio patvarkymu grąžinus vykdomąjį dokumentą... 22. Pareiškėjo argumentai, kad skolininkas nesielgė pagal CK 6.56 str. 4 d.,... 23. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes ir motyvus, apeliacinės instancijos... 24. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė CPK 95 str. 1 d. numatytų... 25. Kadangi pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas, suinteresuoto asmens S. L.... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 27. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 21 d. nutartį palikti... 28. Priteisti iš pareiškėjo UAB „Baltų burlaivis“ suinteresuoto asmens S....