Byla e2S-1498-340/2017
Dėl skolininko turto dalies nustatymo, suinteresuoti asmenys skolininkas T. P., R. P., antstolis R. V

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana Žukauskienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo AB „Swedbank“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 13 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo AB „Swedbank“ pareiškimą dėl skolininko turto dalies nustatymo, suinteresuoti asmenys skolininkas T. P., R. P., antstolis R. V.,

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas nustatyti, kad T. P. turto dalis bendrojoje su R. P. nuosavybėje yra: ½ dalis buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), nustatant, kad T. P. naudojasi patalpa Nr. 14-5, o patalpomis Nr. 14-1, Nr. 14-2, Nr. 14-3, Nr. 14-6 ir Nr. 14-7 T. P. ir R. P. naudojasi bendrai; 30/10741 dalių žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ); 5 paprastosios vardinės UAB „Greiferis“, į. k. 302779795, akcijos; iš R. P. T. P. priteisti ½ dalį automobilio VW Passat, unikalus Nr. ( - ) rinkos vertės.
 2. Nurodo, kad antstolio R. V. kontoroje vykdomas Kauno apygardos teismo išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-956-510/2012 dėl 106 783,35 Eur išieškojimo iš T. P. išieškotojo „Swedbank“, AB naudai. Atlikdamas vykdymo veiksmus antstolis nustatė, kad T. P. turi turto, kuris jam priklauso bendrosios nuosavybės teise su sutuoktine R. P.. Antstolis 2016-02-17 Siūlymu dėl skolininko turto dalies nustatymo ir 2016-03-22 Patvarkymu dėl termino kreiptis į teismą dėl skolininko turto nustatymo pratęsimo pasiūlė „Swedbank“, AB kreiptis į teismą dėl skolininko T. P. turto dalies nustatymo. 2006-04-12 Kredito sutartis Nr. 06-023567-FA, patvirtina, kad aptariamas nekilnojamasis turtas buvo įgytas iš „Swedbank“, AB suteikto kredito lėšų. Kadangi butas, esantis ( - ), ir 60/10741 dalių žemės sklypo, esančio ( - ), buvo įgyti santuokos metu iš „Swedbank“, AB suteikto kredito lėšų, aptariamas nekilnojamasis turtas lygiomis dalimis priklauso T. P. ir R. P. (po ½ dalį).
 3. Suinteresuotas asmuo antstolis R. V. teismui pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame patvirtino pareiškėjo nurodytas aplinkybes ir prašė teismo pareiškimą tenkinti. Antstolis prašė teismo nustatyti, kad T. P. priklauso ½ dalis buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ); 30/10741 dalių žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ); 50 paprastųjų vardinių UAB „Greiferis“ akcijų.
 4. Suinteresuotas asmuo R. P. atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad su pareiškimu nesutinka. Pažymėjo, jog Vilniaus miesto apylinkės teisme yra nagrinėjama santuokos nutraukimo byla tarp jos ir T. P., kur bus išspręstas klausimas dėl turto padalijimo. Todėl šis pareiškimas yra perteklinis ir turėtų būti paliktas nenagrinėtu.
 5. Suinteresuotas asmuo T. P. atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad teismas privalo nustatyti skolininko turto dalį tokiu būdu, jog galima būtų iš jos išieškoti. Pagal pateiktą pareiškėjo prašymą tokios galimybės visiškai nėra, todėl pareiškėjas įpareigotinas tikslinti savo reikalavimą. Dėl pareiškėjo siūlymo visus nuosavybės teise valdomus daiktus po ½ paaiškino, jog sutuoktinės dalis įgyjant butą buvo ženkliai didesnė, todėl formalus pareiškėjo teiginys neatitinka faktinių aplinkybių.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017-04-13 nutartimi pareiškimą tenkino iš dalies: nustatė, kad T. P. priklauso ¼ dalis buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), nustatant, kad T. P. naudojasi patalpa Nr. 14-5, o patalpomis Nr. 14-1, Nr. 14-2, Nr. 14-3, Nr. 14-6 ir Nr. 14-7 T. P. ir R. P. naudojasi bendrai; nustatė, kad T. P. priklauso 15/10741 dalių žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), ir 3 paprastosios vardinės UAB „Greiferis“, į. k. 302779795, akcijos; nustatė, kad automobilis VW Passat, unikalus Nr. ( - ), asmeninės nuosavybės teisė priklauso R. P., tačiau ši įpareigotina išmokėti ¼ dalį automobilio vertės kaip kompensaciją T. P., t. y. 250,00 Eur.
 2. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad suinteresuoti asmenys turi tris vaikus, kurie yra nepilnamečiai (13, 10, 8 metų), ex officio svarstė nukrypimo nuo sutuoktinių turto lygių dalių klausimą (CPK 443 straipsnio 8 dalis).
 3. Teismas nustatė, kad byloje esantys duomenys patvirtina, kad R. P. mama pervedė 11 393 Eur ir 6 950,69 Eur (24 000 Lt). Tačiau duomenų apie R. P. už buto pardavimą gautus 11 600 Eur ir motinos duotus 17 000 Eur byloje nėra. Teismas sprendė, kad liko neįrodyta, kad R. P. sumokėjo iš asmeninių lėšų 80 proc. buto vertės. Teismas, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, sprendė, kad T. P. priklauso ¼ dalis buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), nustatant, kad T. P. naudojasi patalpa Nr. 14-5, o patalpomis Nr. 14-1, Nr. 14-2, Nr. 14-3, Nr. 14-6 ir Nr. 14-7 T. P. ir R. P. naudojasi bendrai. Taip pat nustatė, kad , kad T. P. priklauso ¼ dalis sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), t. y. 15/10741 dalys ir 3 vardinės UAB „Greiferis“, į. k. 302779795, akcijos (1/4 dalis nuo 10 akcijų).
 4. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad R. P. ir T. P. bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybės teise priklausantis automobilis VW Passat, unikalus Nr. ( - ), yra nedalomas natūra, nustatė, kad automobilis nuosavybės teise atitenka R. P., tačiau įpareigojo R. P. išmokėti ¼ dalį automobilio vertės T. P., kaip kompensaciją už gautą turtą. Teismas nustatė, kad panašaus automobilio kainos svyruoja nuo 500,00 Eur iki 1700,00 Eur, todėl laikė, kad vidutinė automobilio kaina yra 1000,00 Eur. Teismas įpareigojo R. P. sumokėti T. P. 250,00 Eur kompensaciją.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai
 1. Atskiruoju skundu pareiškėjas AB „Swedbank“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-04-13 nutartį ir pilnai tenkinti pareiškėjo AB „Swedbank“ pareiškimą dėl skolininko turto dalies nustatymo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Nors teismas ir nurodė, kad, remiantis CPK 443 straipsnio 8 dalimi, jis turi teisę ex officio spręsti nukrypimo nuo sutuoktinių turto lygių dalių klausimą, tačiau spręsdamas nenurodė nei vieno argumento, kodėl T. P. priskyrė ¼ bendro turto vertės, o R. P. priskyrė ¾ bendro turto vertės.
  2. Sutuoktiniai T. P. ir R. P. turi tris, šiuo metu nepilnamečius vaikus, kurie sulauks pilnametystės 2021-03-25, 2025-05-20 ir 2026-11-05, t. y. pirmasis jų vaikas pilnamečiu taps 2021-03-25 ir teismo nutartis, darant prielaidą, kad dalinant turtą buvo atsižvelgta į nepilnamečių vaikų skaičių, nebeatitiks faktinių aplinkybių. Teismo sprendimas, šiuo konkrečiu atveju teismo nutartis, negali būti sąlyginis, priklausyti nuo tam tikrų sąlygų buvimo ar nebuvimo.
 2. Suinteresuotas asmuo antstolis R. V. prašo pareiškėjo AB „Swedbank“ atskirąjį skundą tenkinti. Atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai:

311.1. Nagrinėjamu atveju pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, kurie leistų teismui nukrypti nuo lygių dalių principo tokiu būdu kaip nurodyta nutartyje, t. y. nepagrindė, kad ji viena išlaiko nepilnamečius vaikus, o T. P. prie vaikų išlaikymo neprisideda. Nukrypti nuo Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.117 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo teismas neturėjo pagrindo.

 1. Suinteresuotas asmuo T. P. atsiliepimu prašo pareiškėjo AB „Swedbank“ atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-04-13 nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai:

412.1. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad R. P. mama pervedė 11 393 Eur ir 6950,69 Eur (24 000 Lt). Byloje pateiktas kredito už butą apmokėjimo išrašas patvirtina būtent tokių sumų tiesioginį pavedimą iš R. P. sąskaitos į banko sąskaitą dengiant buto kreditą. Taigi, aplinkybė, jog kreditas už buto įsigijimą buvo dengtas bent jau nurodytoje dalyje asmeninėmis R. P. lėšomis, byloje yra įrodyta ir apelianto apeliaciniame skunde neginčijama. Aplinkybė, jog R. P. asmeninėmis lėšomis buvo padengta dalis paskolos buto įsigijimui, sudaro savarankišką pagrindą nukrypti nuo lygių dalių principo (CK 3.123 str. 1 d.).

512.2. Teismas esmine aplinkybe, leidžiančia nukrypti nuo lygių dalių principo laikė nepilnamečių vaikų interesus. Akivaizdu, jog nustatant skolininko turto dalį bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, atsižvelgiant į nepilnamečių vaikų interesus, bei tai, kad skolininko turto dalis bus realizuojama atimant tiek iš jo, tiek iš vaikų teisę tuo turtu naudotis, būtent skolininko dalis nepriklausomai nuo apelianto nurodomų aplinkybių, turėtų būti mažesnė, suteikiant galimybę tėvams užtikrinti nepilnamečių vaikų interesus.

 1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6Atskirasis skundas atmetamas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 2. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas nutarties, kuria, nukrypus nuo sutuoktinių turto lygių dalių principo, nustatyta skolininko T. P. turto dalis bendrojoje su sutuoktine R. P. nuosavybėje, pagrįstumo ir teisėtumo klausimas.
 3. Byloje nustatyta, kad antstolis R. V. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0179/15/00986 pagal Kauno apygardos teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-956-510/2012 dėl 106 783,35 Eur skolos išieškojimo kreditoriaus AB „Swedbank“ naudai iš T. P.. Išieškojimą vykdantis antstolis nustatė, jog skolininkas kartu su sutuoktine bendrąja nuosavybe turi turto, t. y. butą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), 60/10741 dalių žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ); 10 paprastųjų vardinių UAB „Greiferis“, į.k. 302779795, akcijų; automobilį VW Passat, unikalus Nr. ( - ). Antstolis, atsižvelgdamas į tai, kad skolininkas jam priklausančio turto neturi, o yra turto, kuris skolininkui priklauso bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe ir į jį galima nukreipti išieškojimą, pateikė išieškotojui pasiūlymą kreiptis į teismą dėl skolininkui priklausančio turto dalies nustatymo. Pareiškėjas AB „Swedbank“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl skolininko turto dalies nustatymo. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017-04-13 nutartimi pareiškėjo prašymą tenkino iš dalies: nustatė, kad T. P. priklauso ¼ dalis buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), nustatant, kad T. P. naudojasi patalpa Nr. 14-5, o patalpomis Nr. 14-1, Nr. 14-2, Nr. 14-3, Nr. 14-6 ir Nr. 14-7 T. P. ir R. P. naudojasi bendrai; nustatė, kad T. P. priklauso 15/10741 dalių žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), ir 3 paprastosios vardinės UAB „Greiferis“, į. k. 302779795, akcijos; nustatė, kad automobilis VW Passat, unikalus Nr. ( - ), asmeninės nuosavybės teisė priklauso R. P., tačiau ją įpareigojo išmokėti ¼ dalį automobilio vertės kaip kompensaciją T. P., t. y. 250,00 Eur.
 4. Atskirajame skunde pareiškėjas AB „Swedbank“ nurodo, kad nors teismas ir nurodė, kad, remiantis CPK 443 straipsnio 8 dalimi, jis turi teisę ex officio spręsti nukrypimo nuo sutuoktinių turto lygių dalių klausimą, tačiau spręsdamas nenurodė nei vieno argumento, kodėl T. P. priskyrė ¼ bendro turto vertės, o R. P. priskyrė ¾ bendro turto vertės.
 5. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas tik dėl dalių nustatymo bendrojoje nuosavybėje tarp sutuoktinių, siekiant nukreipti išieškojimą į skolininko turto dalį. Vykdymo procese CPK 667 straipsnyje nustatyta tvarka turtas nėra dalinamas tarp sutuoktinių, o tik individualizuojama sutuoktinio turto dalis bendrame turte, į kurią galėtų būti nukreiptas išieškojimas.
 6. CK 3.87 straipsnio 1 dalis įtvirtina nuostatą, kad turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė. Dalys bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nėra nustatytos. CK 3.117 straipsnyje įtvirtinta sutuoktinių nuosavybės teisės lygybės prezumpcija, kuri, nepaneigus bendra tvarka, reiškia, jog kiekvienam sutuoktiniui priklauso lygios bendro turto dalys.
 7. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl galimybės nukrypti nuo bendro turto lygių dalių principo, kai turtas nėra dalinamas tarp sutuoktinių, o tik individualizuojama sutuoktinio turto dalis bendrame turte, į kurią galėtų būti nukreiptas išieškojimas vykdymo procese, nurodo, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką dėl bendrosios jungtinės nuosavybės ypatumų, teismas, vykdymo procese nustatydamas skolininko dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, gali vadovautis Civilinio kodekso (toliau – CK) trečiosios knygos normomis (CK 3.117 straipsnio 1 dalis, CK 3.123 straipsnio 1 dalis, CK 4.92 straipsnio 1 dalis). <...> Teismas, spręsdamas dėl skolininko dalies nustatymo jungtinėje nuosavybėje, gali šias dalis nustatyti nelygias, atsižvelgdamas į nustatytas konkrečioje byloje teisiškai reikšmingas aplinkybes (CK 3.123 straipsnio 1 dalis). Kasacinis teismas yra nurodęs, kad, taikant CK 3.123 straipsnio 1 dalies nuostatą dėl nukrypimo nuo bendro turto lygių dalių principo, neužtenka tik konstatuoti esant tam tikras aplinkybes, dėl kurių toks nukrypimas yra galimas, bet reikia nustatyti, kiek toks nukrypimas yra tikslingas, apsaugantis tam tikrus įstatymo saugomus interesus. Nukrypimas nuo lygių dalių principo galimas tik esant įstatyme nustatytam kriterijui ir teismo pripažintoms svarbioms aplinkybėms bei nustačius realų tokio nukrypimo poreikį. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2010 m. gegužės 20 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-186/2010).
 8. CK 3.123 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad, atsižvelgdamas į nepilnamečių vaikų interesus, vieno sutuoktinio sveikatos būklę ar jo turtinę padėtį arba kitas svarbias aplinkybes, teismas gali nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo ir priteisti vienam sutuoktiniui didesnę turto dalį.
 9. Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, jog T. P. ir R. P. augina net tris nepilnamečius vaikus, taip pat nustatyta ir ginčo byloje nėra, kad dalis, t. y. 18 343,69 Eur, paskolos buto įsigijimui buvo padengta R. P. asmeninėmis lėšomis. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, sprendžia, jog siekiant apsaugoti skolininko T. P. ir R. P. nepilnamečių vaikų interesus, taip pat išlaikyti vaikų, skolininko sutuoktinės ir išieškotojo interesų pusiausvyrą, šiuo atveju buvo pagrindas nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo.
 10. Vertinant, kokia apimtimi gali būti teisėtu pagrindu nukrypta nuo lygių dalių principo, apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad tokiu atveju būtina atsižvelgti į vykdymo proceso tikslus ir suderinti visų priešingą suinteresuotumą vykdymo procese turinčių asmenų pozicijas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad teismas turi garantuoti ir sutuoktinių, ir kreditorių interesus, kurie ir vieni, ir kiti viešojo intereso požiūriu yra prioritetiškai saugotini (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2008). Kai šie interesai nesutampa, jų apsauga negali būti priešpastatoma, ji turi būti proporcinga. Proporcingumas pasiekiamas, kai taikomas toks teisinių santykių reguliavimas, kuris neužkirstų kelio apginti kitus teisėtus interesus, ir konkrečiu atveju būtų labiausiai socialiai pagrįstas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 2 d. SUTUOKTINIŲ TURTINES PRIEVOLES REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS NORMŲ TAIKYMO LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PRAKTIKOJE APŽVALGA Nr. AC-40-1. 40, p. 458-494). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas tinkamai suderino šalių interesus. Teismo nustatyta skolininko turto dalis yra adekvati skolininko nepilnamečių vaikų, skolininko sutuoktinės ir išieškotojo interesams užtikrinti.
 11. Teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (LAT CBS teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011). Teismas sprendžia, kad kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl atskirai dėl jų nepasisako.
 12. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo klausimą, tinkamai taikė CK ir CPK normas, sprendimo išvados dėl bendrosios jungtinės nuosavybės ypatumų nustatymo ir nukrypimo nuo bendro turto lygių dalių principo esant tikslingumui apsaugoti įstatymo saugomus interesus atitiko susiformavusią teismų praktiką nagrinėjamu klausimu. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-04-13 nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

8Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai