Byla 2A-1545/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Konstantino Gurino ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo akcinės bendrovės „Anykščių kvarcas“ ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Titano ranga“ apeliacinius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. birželio 17 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-70-357/2011 pagal ieškovo akcinės bendrovės „Anykščių kvarcas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Titano ranga“ dėl nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė DK „PZU Lietuva“, uždaroji akcinė bendrovė „Vildama“ ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Titano ranga“ priešieškinį dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas AB „Anykščių kvarcas“ patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB „Titano ranga“ 310 510,04 Lt nuostolių atlyginimo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad dėl atsakovo vykdytų gamybinių pajėgumų modernizavimo darbų pagal statybos rangos sutartį Nr. 11/07, ieškovas patyrė 345 439,31 Lt nuostolių (5 033,31 Lt – grunto išvežimo išlaidos, 340 406 Lt – defektų taisymo išlaidos). Pažymėjo, kad dalį šios sumos kompensuoja ieškovo sulaikyta ir atsakovui neapmokėta 34 929,27 Lt suma, kurią prašė įskaityti defektų taisymui.

4Atsakovas UAB „Titano ranga“ pateikė teismui priešieškinį ir prašė priteisti iš ieškovo AB „Anykščių kvarcas“ atsakovo UAB „Titano ranga“ naudai 34 929,27 Lt skolos ir 15,21 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad ieškovas ir atsakovas pasirašė pažymas Nr. 14 ir 15 apie 2008 m. balandžio mėnesį atliktus statybos remonto darbus ir darbų atlikimo aktus, kuriais atsakovas perdavė, o ieškovas priėmė per 2008 m. balandžio mėnesį atliktus statybos darbus už bendrą 243 756,74 Lt sumą, įskaitant PVM. Atsakovas 2008 m. balandžio 29 d. pateikė ieškovui apmokėjimui PVM sąskaitas – faktūras ŠTF Nr.0800083 ir Nr.0800084, už atliktus darbus, tačiau už šiuos darbus rangovas apmokėjo tik iš dalies.

5Šiaulių apygardos teismas 2011 m. birželio 17 d. sprendimu ieškovo AB „Anykščių kvarcas“ ieškinį bei atsakovo UAB „Titano ranga“ priešieškinį tenkino iš dalies – priteisė ieškovui AB „Anykščių kvarcas“ iš atsakovo UAB „Titano ranga“ 146 063,04 Lt nuostolių atlyginimo ir 1 343 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas, įvertinęs byloje esančias ekspertizių išvadas, konstatavo, kad atsakovas dalyje darbų neįrodė aplinkybių, šalinančių jo atsakomybę. Pasisakydamas dėl atsakovo priešieškinio, teismas konstatavo, kad ieškovas objektu naudojosi pagal paskirtį, atsakovo atliktų darbų rezultatus priėmė. Todėl teismas nurodė, kad ieškovui AB „Anykščių kvarcas“ egzistuoja prievolė apmokėti atsakovui sutartą kainą po to, kai priimtas darbų rezultatas. Teismas pažymėjo, kad atsakovas defektų, nėra pilnai pašalinęs, todėl ieškovas AB „Anykščių kvarcas“, nors ir turėdamas prievolę apmokėti už atliktus darbus, turėjo teisę sulaikyti mokėjimus. Todėl ieškovui teisėtai sulaikius atsiskaitymą pagal sutartį, teismas konstatavo, kad atsakovas neturi teisinio pagrindo reikalauti palūkanų priteisimo iš ieškovo.

6Ieškovas AB „Anykščių kvarcas“ pateikė apeliacinį skundą ir prašė pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. birželio 17 d. sprendimą – priteisti ieškovui 310 510,04 Lt už defektų pašalinimą bei bylinėjimosi išlaidas.

7Atsakovas UAB „Titano ranga“ pateikė apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. birželio 17 d. sprendimo ir prašė panaikinti minėtą sprendimą bei klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovo ieškinį, o atsakovo priešieškinį tenkinti visiškai. Be to, prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas AB „Anykščių kvarcas“ prašė atmesti atsakovo apeliacinį skundą.

9Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Titano ranga“ prašė atmesti ieškovo apeliacinį skundą.

10Apeliacinės instancijos teismui ieškovas AB „Anykščių kvarcas“ ir atsakovas UAB „Titano ranga“ pateikė šalių pasirašytą taikos sutartį, įtvirtinančią susitarimą dėl teisminio ginčo taikaus išsprendimo. Šalys prašo patvirtinti taikos sutartį ir jos sąlygų pagrindu civilinę bylą nutraukti.

11Šalių pateikta taikos sutartis tvirtintina.

12Pagal CPK 140 straipsnio 3 dalį, dalyvaujantys byloje asmenys turi teisę užbaigti bylą taikos sutartimi bet kurioje civilinio proceso stadijoje. Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo ginčo šalys, darydamos viena kitai nuolaidas, iš naujo nustato civilines teises ir pareigas bei likviduoja kilusį teisinį ginčą. Sudarydamos taikos sutartį, ginčo šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas ginčo subjektų dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialiosiomis ir procesinėmis teisėmis.

13Pateiktoje rašytinėje taikos sutartyje nurodyta, kad ją sudariusiems asmenims yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo teisinės pasekmės.

14Teisėjų kolegijos įsitikinimu, taikos sutarties sąlygos išreiškia bylos šalių valią taikiai išspręsti šioje byloje iškilusį ginčą. Taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, todėl yra pagrindas šią sutartį patvirtinti pagal joje išdėstytas sąlygas (CK 6.983 str., CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d.).

15Ginčo šalims susitarus taikiai baigti ginčą ir teismui patvirtinus taikos sutartį, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas, o civilinė byla nutraukiama (CPK 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., 326 str. 1 d. 5 p.).

16Įstatymas numato, kad sudarius taikos sutartį, šalims grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio sumos. Jeigu byla sudarius taikos sutartį užbaigiama ją nagrinėjant apeliacine ar kasacine tvarka, grąžinama 100 procentų žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį ar kasacinį skundą, kai byla užbaigiama iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios (CPK 87 str. 2 d.). Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad ieškovas AB „Anykščių kvarcas“ sumokėjo 7 454 Lt dydžio žyminį mokestį už paduotą ieškinį bei 4 289 Lt už paduotą apeliacinį skundą, todėl jam grąžintina 9 879,50 Lt sumokėto žyminio mokesčio. Atsakovas UAB „Titano ranga“ sumokėjo 1 047,88 Lt dydžio žyminį mokestį už paduotą priešieškinį bei 3 921 Lt dydžio žyminį mokestį už paduotą apeliacinį skundą, todėl jam grąžintina 4 706,91 Lt sumokėto žyminio mokesčio.

17CPK 149 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad laikinosios apsaugos priemonės dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu gali būti panaikinamos teismo, nagrinėjančio bylą iš esmės, nutartimi. Šalys kartu su taikos sutartimi pateikė teismui prašymą panaikinti byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad Šiaulių apygardos teismas 2009 m. sausio 29 d. nutartimi tenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir areštavo atsakovui UAB „Titano ranga“ priklausančius kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus 378 268,33 Lt sumai. Nesant pakankamai kilnojamųjų ir nekilnojamųjų daiktų, teismas nurodė areštuoti trūkstamai sumai atsakovo lėšas, uždraudžiant šiomis lėšomis disponuoti, tačiau leidžiant atsiskaityti su ieškovu, išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokėti socialinio draudimo įmokas bei privalomas įmokas mokesčių administratoriui. Šiaulių apygardos teismas 2009 m. liepos 13 d. nutartimi sumažino atsakovui laikinųjų apsaugos priemonių, taikytų Šiaulių apygardos teismo 2009 m. sausio 29 d. nutartimi, mastą iki 151 736,19 Lt. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. gegužės 24 d. nutartimi pakeitė Šiaulių apygardos teismo 2009 m. liepos 13 d. nutartį – areštuoto turto mastą padidino iki 310 510,04 Lt. Šiaulių apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi tenkino atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir areštavo ieškovui AB ,,Anykščių kvarcas” priklausančius kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus 34 929,27 Lt sumai. Nesant pakankamai kilnojamųjų ir nekilnojamųjų daiktų, teismas nurodė areštuoti trūkstamai sumai AB ieškovui priklausančias lėšas, uždraudžiant šiomis lėšomis disponuoti, tačiau leidžiant atsiskaityti su atsakovu, atlikti mokėjimus, susijusius su darbo santykiais, mokėti socialinio draudimo įmokas bei privalomas įmokas mokesčių administratoriui. Šalys sutinka, kad minėtomis nutartimis pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės būtų panaikintos, todėl yra pagrindas tenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo (CPK 149 str. 1 d.).

18Apie nutarties priėmimą informuojami asmenys, prašę panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, taip pat ir viešo registro tvarkytojas (CPK 152 str. 5 d.).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalimi, 140 straipsnio 3 dalimi, 152 straipsnio 5 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu

Nutarė

20Panaikinti Šiaulių apygardos teismo birželio 17 d. sprendimą.

21Patvirtinti byloje dalyvaujančių asmenų – AB „Anykščių kvarcas (į.k. 154111464) ir UAB „Titano ranga“ (į.k. 144558926) taikos sutartį šiomis sąlygomis:

221. Šalys susitaria, kad atsakovas sumoka ieškovui 140 000 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt tūkstančių litų) kompensaciją už esamus ar būsimus grindų, esančių smėlio perdirbimo ceche, įrengimo darbų defektus bei visus esamus darbų, atliktų pagal rangos sutartį, defektus (dėl kurių reikalavimai buvo pareikšti ir nagrinėjami civilinėje byloje Nr. 2-70-357/2011 ir civilinėje byloje Nr. 2A- 1545/2011), nustatytus 2010 m. vasario 17 d. teismo ekspertizės, atliktos eksperto Sigito Mitkaus, akte, ir 2011 m. vasario 4 d. papildomos teismo ekspertizės, atliktos eksperto Leono Ustinovičiaus, akte. Visi ir bet kokie mokesčiai yra įskaičiuoti į kompensaciją pagal šią sutartį.

232. Atsakovas įsipareigoja šios taikos sutarties 1 straipsnyje nurodytą sumą sumokėti banko pavedimu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo teismo sprendimo, kuriuo ši taikos sutartis bus patvirtinta, įsiteisėjimo dienos.

243. Šalys pareiškia, kad 1 straipsnyje nurodyta kompensacija apima atlyginimą už defektus, nurodytus 1 straipsnyje, ir reiškia, kad atsakovas nebus laikomas atsakingu už tokius defektus ir negalės būti reiškiami atitinkami reikalavimai ateityje dėl to nei pagal rangos sutartį, nei pagal įstatymus.

254. Šalys užtikrina viena kitai, kad jos neturi ir ateityje neturės jokių pretenzijų ir / ar reikalavimų viena kitai dėl reikalavimų, pareikštų civilinėje byloje Nr. 2-70-357/2011 ir civilinėje byloje Nr. 2A-1545/2011.

265. Šalys susitaria, kad visos ir bet kokios išlaidos, įskaitant teisinių paslaugų išlaidas kitas išlaidas, patirtas šalių civilinėje byloje Nr. 2A-1545/2011, šalims nebus atlygintos.

276. Šalys susitaria, kad ieškovas ir atsakovai atlygins teismo išlaidas lygiomis dalimis tuo atveju, jeigu teismas įpareigos kompensuoti teismo išlaidas Lietuvos Respublikai, patirtas dėl siunčiamos korespondencijos ir / ar kitas išlaidas.

287. Šalys neturi teisės perduoti teisių ir / ar pareigų pagal šią sutartį tretiesiems asmenims be kitų šalių rašytinio sutikimo.

29Civilinę bylą pagal ieškovo AB „Anykščių kvarcas“ (į.k. 154111464) ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Titano ranga“ (į.k. 144558926), dėl nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys – UAB DK „PZU Lietuva“ (į.k. 110057869), UAB „Vildama“ (į.k. 300001991) ir atsakovo UAB „Titano ranga“ (į.k. 144558926) priešieškinį dėl skolos priteisimo, nutraukti.

30Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi 34 929,27 Lt sumai pritaikytą ieškovo AB „Anykščių kvarcas“ (į.k. 154111464) turto ir lėšų areštą.

31Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gegužės 24 d. nutartimi 310 510,04 Lt sumai pritaikytą atsakovo UAB „Titano ranga“ (į.k. 144558926) turto ir lėšų areštą.

32Grąžinti AB „Anykščių kvarcas“ (į.k. 154111464) 9 879,50 Lt (devynis tūkstančius aštuonis šimtus septyniasdešimt devynis Lt 50 ct) žyminio mokesčio už paduotą ieškinį ir apeliacinį skundą.

33Grąžinti UAB „Titano ranga“ (į.k. 144558926) 4 706,91 Lt (keturis tūkstančius septynis šimtus šešis Lt 91 ct) žyminio mokesčio už paduotą priešieškinį ir apeliacinį skundą.

34Priteisti į valstybės biudžetą iš AB „Anykščių kvarcas“ (į.k. 154111464) 112 Lt (šimtą dvylika Lt) dokumentų įteikimo išlaidų.

35Priteisti į valstybės biudžetą iš UAB „Titano ranga“ (į.k. 144558926) 112 Lt (šimtą dvylika Lt) dokumentų įteikimo išlaidų.

36Nutarties nuorašus išsiųsti šalims bei Turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas AB „Anykščių kvarcas“ patikslintu ieškiniu prašė priteisti... 4. Atsakovas UAB „Titano ranga“ pateikė teismui priešieškinį ir prašė... 5. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. birželio 17 d. sprendimu ieškovo AB... 6. Ieškovas AB „Anykščių kvarcas“ pateikė apeliacinį skundą ir prašė... 7. Atsakovas UAB „Titano ranga“ pateikė apeliacinį skundą dėl Šiaulių... 8. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas AB „Anykščių kvarcas“... 9. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Titano ranga“ prašė... 10. Apeliacinės instancijos teismui ieškovas AB „Anykščių kvarcas“ ir... 11. Šalių pateikta taikos sutartis tvirtintina.... 12. Pagal CPK 140 straipsnio 3 dalį, dalyvaujantys byloje asmenys turi teisę... 13. Pateiktoje rašytinėje taikos sutartyje nurodyta, kad ją sudariusiems... 14. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, taikos sutarties sąlygos išreiškia bylos... 15. Ginčo šalims susitarus taikiai baigti ginčą ir teismui patvirtinus taikos... 16. Įstatymas numato, kad sudarius taikos sutartį, šalims grąžinama 75... 17. CPK 149 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad laikinosios apsaugos... 18. Apie nutarties priėmimą informuojami asmenys, prašę panaikinti pritaikytas... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo birželio 17 d. sprendimą.... 21. Patvirtinti byloje dalyvaujančių asmenų – AB „Anykščių kvarcas (į.k.... 22. 1. Šalys susitaria, kad atsakovas sumoka ieškovui 140 000 Lt (vieną šimtą... 23. 2. Atsakovas įsipareigoja šios taikos sutarties 1 straipsnyje nurodytą sumą... 24. 3. Šalys pareiškia, kad 1 straipsnyje nurodyta kompensacija apima atlyginimą... 25. 4. Šalys užtikrina viena kitai, kad jos neturi ir ateityje neturės jokių... 26. 5. Šalys susitaria, kad visos ir bet kokios išlaidos, įskaitant teisinių... 27. 6. Šalys susitaria, kad ieškovas ir atsakovai atlygins teismo išlaidas... 28. 7. Šalys neturi teisės perduoti teisių ir / ar pareigų pagal šią sutartį... 29. Civilinę bylą pagal ieškovo AB „Anykščių kvarcas“ (į.k. 154111464)... 30. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi 34... 31. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gegužės 24 d. nutartimi 310... 32. Grąžinti AB „Anykščių kvarcas“ (į.k. 154111464) 9 879,50 Lt (devynis... 33. Grąžinti UAB „Titano ranga“ (į.k. 144558926) 4 706,91 Lt (keturis... 34. Priteisti į valstybės biudžetą iš AB „Anykščių kvarcas“ (į.k.... 35. Priteisti į valstybės biudžetą iš UAB „Titano ranga“ (į.k. 144558926)... 36. Nutarties nuorašus išsiųsti šalims bei Turto arešto aktų registro...