Byla e2-2640-340/2019
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „SLO Lithuania“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Korgas“ ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „SLO Lithuania“,

Nustatė

21.

3Ieškovė UAB „Korgas“ kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės AB „Lietuvos geležinkeliai“ sprendimą, išdėstytą AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2019-01 rašte Nr. SD(PC)-, kuriuo buvo netekinti ieškovės UAB „Korgas“ reikalavimai i) panaikinti esamus pirkimo Nr. 2018/PCT-9-39 „LED prožektorinių šviestuvų pirkimas“ rezultatus; ii) priimti sprendimą pripažįstant pirmąjį eilėje ieškovės UAB „Korgas“ pasiūlymą; iii) sudaryti galimybę ir leisti susipažinti su trečiojo asmens UAB „SLO Lithuania“ pasiūlymo dalimis, dokumentais: 8. KENOS ST. 10 lx; 9. VAIDOTŲ ST. 10 lx ir 27; TS-Priedai 2; pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės AB „Lietuvos geležinkeliai“ viešojo pirkimo komisijos sprendimus, išdėstytus 2018-12-04 rašte „Dėl pirkimo Nr.2018/PCT-9-39“, viešojo pirkimo komisijos sprendimus dėl patvirtintos pasiūlymų eilės nustatymo ir pripažinimo laimėjusiu pirmą eilėje esantį trečiojo asmens UAB „SLO Lithuania“ pasiūlymą; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

42.

5Nurodo, kad atsakovė skelbiamų derybų būdu vykdo supaprastintą pirkimą „LED prožektorinių šviestuvų pirkimas“, pirkimo Nr. 2018/PCT-9-39. Atsakovė po derybų su Pirkime dalyvaujančiais tiekėjais galutinai įvertino Pirkimo dalyvių pasiūlymus bei sudarė pasiūlymų eilę, pagal kurią konkurso laimėtoju buvo pripažintas trečiojo asmens pasiūlymas. Ieškovė UAB „Korgas“ kreipėsi į atsakovę, prašydama susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu. Tenkinant ieškovės prašymą, ieškovei buvo pateiktos kai kurios trečiojo asmens pasiūlymo dalys, kurios, atsakovės nuomone, nėra kvalifikuotinos kaip trečiojo asmens komercinė (gamybinė) paslaptis, todėl galėjo būti atskleistos. Ieškovė, susipažinusi su jai pateiktomis trečiojo asmens pasiūlymo dalimis, nustatė, kad trečiojo asmens pasiūlyme nurodytos siūlomos prekės galimai neatitinka Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos, todėl atsakovei pateikė 2018-12-11 Pretenziją dėl pirkimo Nr. 2018/PCT-9-39 „LED prožektorinių šviestuvų pirkimas“, kuria prašė sustabdyti Pirkimo procedūrą; išnagrinėti pretenziją ir priimti sprendimą pripažįstant pirmąjį eilėje ieškovės pasiūlymą; panaikinti esamus Pirkimo rezultatus; sudaryti galimybę ir leisti susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymo dalimis, dokumentais: 8. KENOS ST. 10 lx; 9. VAIDOTŲ ST. 10 lx ir 27; TS-Priedai 2 ir 3; priimti ir prijungti prie 2018-12-11 dieną Bendrovės pateiktos pretenzijos papildomus paaiškinimus su papildomai nurodomais konkursą laimėjusio tiekėjo paraiškos trūkumais ir neatitikimais pirkimo Nr. 2018/PCT-9-39 „LED prožektorinių šviestuvų pirkimas“ sąlygomis. Atsakovė, gavusi pretenziją, sustabdė pirkimo procedūras. Atsakovės Pirkimo komisija, išnagrinėjusi pretenzijoje pateiktus ieškovės argumentus, priėmė sprendimą likusių ieškovės reikalavimų netekinti. Nepraleisdama Pirkimų įstatyme nustatyto termino, bei nesutikdama su atsakovės argumentais, išdėstytais atsakyme į ieškovės pretenziją, ieškovė pateikė ieškinį.

63.

7Ieškovė pažymi, jog trečiojo asmens pasiūlyme aiškiai nurodoma, kad siūloma šviestuvą gamina Mecree Photoelectric Technology Co. Ltd, tačiau trečiasis asmuo, pagrįsdamas savo siūlomų prekių atitikimą Pirkimo sąlygų Techninei specifikacijai, pridėjo visai kito šviestuvų gamintojo Shenzen Green Light New Energy Co., Ltd gaminio sertifikatus ir kitus dokumentus. Tai reiškia, kad trečiasis asmuo nepateikė jokių savo siūlomų prekių, kurios yra gaminamos gamintojo Mecree Photoelectric Technology Co. Ltd, sertifikatų, deklaracijų, bandymų protokolų, įskaitant ir ENEC arba lygiaverčių sertifikatų bei CE deklaracijų (kaip tai numatyta Pirkimo sąlygose), patvirtinančių, kad jo siūlomos prekės atitinka deklaruojamus techninius parametrus. Atsižvelgiant i tai, teigtina, kad trečiojo asmens siūlomi gaminiai neatitinka Techninėje specifikacijoje (LED prožektorinių šviestuvų techniniai reikalavimai), 8-oje pozicijoje nurodyto techninio šviestuvų reikalavimo: „Siūlomas šviestuvas turi turėti ENEC sertifikatą arba lygiavertį, CE deklaraciją. Pateikti ENEC arba lygiaverčio sertifikato kopiją ir CE gaminio atitikimo deklaraciją“, o atsakovė, pripažinusi, kad trečiojo asmens pasiūlymas atitinka Pirkimo sąlygas bei netenkinusi ieškovės pretenzijos priėmė neteisėtą sprendimą.

84.

9Nurodo, kad trečiojo asmens siūlomos prekės išvis neturi galiojančių atitikties sertifikatų. Trečiojo asmens siūlomas GL-SFL-1000W-A šviestuvo modelis nėra sertifikuotas, kadangi nėra išduotas tai patvirtinantis ENEC ar lygiavertis sertifikatas. Tiekėjo siūloma prekė, šviestuvas GL-SFL-1000W-A, neturi galiojančio gaminio ENEC (ar lygiaverčio) sertifikato, kaip tai numato Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos lentelės 8 punktas, todėl trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų.

105.

11Įvertinus duomenų neatitikimus tarp trečiojo asmens pateiktų duomenų Pirkime bei ieškovės turimos informacijos, ieškovė negali sutikti, kad būtent trečiojo asmens pateikta informacija apie šviestuvų tarnavimo laiką yra teisinga. Atsižvelgiant į tai, kad trečiojo asmens siūlomos prekės yra gaminamos Kinijoje, o šios šalies gamintojai neretai piktnaudžiauja technine informacija apie jų siūlomus gaminius, ieškovė abejoja trečiojo asmens pateiktos informacijos apie šviestuvų tarnavimo laiką tikrumu. Atsakovei tinkamai neįsitikinus, kad trečiojo asmens pateikta informacija yra tikra ir teisinga, atsakovė priėmė neteisėtą sprendimą pripažindama trečiojo asmens pasiūlymą atitinkančiu Pirkimo sąlygas bei atmesdama ieškovės pretenziją.

126.

13Pažymi, jog trečiasis asmuo savo pasiūlyme nurodė, jog jo siūlomų šviestuvų apsaugos laipsnis atitinka IP67. Tačiau šviestuvas su apsaugos laipsniu IP67 nėra sertifikuotas ar nėra pateikta jokių tai pagrindžiančių įrodymų, dėl ko toks tiekėjo pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų. Visgi, po to, kai atsakovė kreipėsi į trečiąjį asmenį prašydama paaiškinti šį aspektą, iš esmės, paaiškėjo, kad tiekėjas siūlo šviestuvą, kurio apsaugos laipsnis yra IP66 ar IP65 (priklausomai nuo to, kurį trečiojo asmens pateiktą dokumentą vertinsime) ir tokiu būdu trečiojo asmens pasiūlymas tapo atitinkančiu Pirkimo sąlygas. Ieškovės vertinimu, toks trečiojo asmens elgesys yra akivaizdus jo pasiūlymo keitimas, kas yra tiesiogiai uždrausta Pirkimų įstatymo 28 straipsnio 4 dalyje.

147.

15Atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ atsiliepimu prašo ieškovės ieškinį atmesti.

168.

17Nurodo, kad ieškovei pateiktame atsakyme į pretenziją buvo padaryta techninė klaida bei vietoje trečiojo asmens nurodyto paaiškinimo, kad siūlomos prekės gamintojas yra Shenzen Green Light New Energy Co. Ltd, atsakyme buvo nurodyta, kad trečiasis asmuo kaip gamintoją nurodė Shenzhen Mecree Photoelectric Technology Co., Ltd. Perkančiojo subjekto Pirkimų komisija, vertindama pateiktus įrodymus, vadovavosi trečiojo asmens pateiktais paaiškinimais, todėl atsižvelgiant į tai, kad kituose savo pasiūlymo dokumentuose, kurie pagrindžia prekės technines charakteristikas, trečiasis asmuo buvo nurodęs gamintoją Shenzen Green Light New Energy Co. Ltd, Pirkimų komisija įvertino, kad toks paaiškinimas negali būti laikomas esminiu pasiūlymo keitimu, kadangi nedaro įtakos tiekėjo siūlomam pirkimo objektui bei nepakeičia siūlomų prekių parametrų, taigi pasiūlymo esmė nesikeičia. Pažymi, jog trečiasis asmuo patvirtino, kad siūlo gamintojo Shenzen Green Light New Energy Co. Ltd., kurio dokumentus, pagrindžiančius prekės atitikimą Pirkimo dokumentų reikalavimams, pateikė su pasiūlymu. Ieškovė pareikštame ieškinyje pati nurodė, kad trečiasis asmuo pateikė TUV GS, CE sertifikatus būtent Shenzen Green Light New Energy Co. Ltd., todėl abejonių, kad prekė atitinka Pirkimo dokumentu reikalavimus šioje dalyje atsakovei nėra.

189.

19Ieškovės pozicija, kad trečiojo asmens pateiktame testavimo protokole, kuris skirtas ir siūlomiems įsigyti GL-SFL-1000W (su raidėmis „A“ ir „B“ ) šviestuvo modeliams, ir trečiojo asmens nesiūlomiems įsigyti šviestuvų modeliams GL-SFL-200W-A ir GL-SFL-200W-B, šviestuvų modelių tipų žymėjimas papildomomis „A“ ir „B“ raidėmis negali turėti kitos reikšmės, visais atvejais žymėjimas „A“ ir „B“ turi būti suprantamas, kaip atitinkamo šviestuvo modelio parametrų kitimas, yra netinkama ir klaidinanti. Kadangi trečiojo asmens paaiškinimai liudija, kad šviestuvų modelių papildomas žymėjimas „A“ ir „B“ turi visai skirtingas ir tarpusavyje nesusijusias reikšmes, vienu atveju tai susiję su šviestuvo tvirtinimo vietų žymėjimu, kitu atveju – su šviestuvo išmatavimais/dydžiais. Remiantis nurodyta ieškovės dokumentų vertinimo interpretacija, perkantysis subjektas būtų priverstas savaip aiškinti kompetentingų institucijų išduodamų dokumentų apimtį ir turinį. Teismui priėmus sprendimą tenkinti ieškinį, būtų iškreiptas lygios galimybės visiems tiekėjams paaiškinti savo pateiktus pasiūlymus įgyvendinimas, o perkančiajam subjektui tuos paaiškinimus laikyti pagrįstais ir tinkamais.

2010.

21Ieškovė ieškinyje remiasi naujais įrodymais, kurių nebuvo pateikusi pretenzijos teikimo metu (gautu atsakymu iš MECREE), todėl atsakovė neturėjo galimybės patikrinti šios informacijos tikrumo. Be to, akivaizdu, kad tiekėjas, deklaruodamas, kad siūlomų prekių garantinis laikotarpis yra 10 metų, neabejotinai žino, kad garantinio laikotarpio metu atsiradus prekių defektams, prekes bus reikalaujama pakeisti naujomis, analogiškomis prekėmis. Taip pat pažymėtina, kad teisės aktai nedraudžia gamintojui suteikti prekei ilgesnį (prailgintą) garantinį terminą. Pirkimų komisija nėra įpareigota, gavusi pasiūlymą vertinti ne jo turinį, o kitus šaltinius (internetinius ar kitus), nebent būtų gauta kita, negu nurodyta pasiūlyme, informacija. Pažymėtina, jog gavusi pretenziją, Pirkimų komisija siekė patikrinti informaciją bei teikė užklausas, tačiau trečiasis asmuo aktyviai gynė savo pasiūlyme pateiktos informacijos tikrumą, bei pasiūlyme deklaruotą siūlomų prekių atitikimą Pirkimo dokumentų techninėms charakteristikos, todėl Pirkimų komisijai pagrindo abejoti teikiamais dokumentais, jų originalumu nebuvo.

2211.

23Nurodo, kad pasiūlymas yra vertinamas iš visų pateiktų dokumentų visumos. Nepaisant to, kad tiekėjas pateikė skirtinguose dokumentuose skirtingą informaciją, taip pat vėliau paaiškino šios pateiktos informacijos galimus skirtumus, darytina išvada, kad tiekėjas nekeičia savo siūlomos prekės, o tik papildomai paaiškina jos skirtumus. Taip pat iš pridėtų dokumentų visumos yra akivaizdu, jog siūloma prekė atitinka techninių sąlygų keliamus reikalavimus, t. y. turi IP65 ir tai patvirtina pateikti dokumentai (TUV GS sertifikatas). Todėl ieškovės argumentai yra nepagrįsti ir turėtų būti atmesti, o ieškinys šioje dalyje netenkinamas.

2412.

25Trečiasis asmuo UAB „SLO Lithuania“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

2613.

27Ieškovė pateikė teismui dubliką, o atsakovė – tripliką, kuriuose palaiko savo procesiniuose dokumentuose išsakytus argumentus

2814.

292019-03-21 ieškovė susipažinusi su nekonfidencialiomis pripažintomis Trečiojo asmens pasiūlymo dalimis, pateikė rašytinius paaiškinimus.

3015.

31Dėl bandymų datos. Ieškovė nurodė, kad Trečiojo asmens pasiūlymas neatitiko Pirkimo sąlygų pasiūlymo pateikimo termino dieną, kadangi Trečiojo asmens siūlomų LED šviestuvų bandymai buvo atlikti ir atitinkamai bandymų protokolai buvo išduoti po pasiūlymų pateikimo termino. Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas buvo pratęstas iki 2018-10-04; atsakovė nutarė pratęsti Pirkimui pateikto pasiūlymo patikslinimo/papildymo ar paaiškinimo terminą iki 2018-11-12, 10:00 vai. Atsakovė išnagrinėjo dalyvių pateikus pasiūlymus (kartu su patikslinimais, papildymais ir paaiškinimais) ir 2018-11-20 priėmė sprendimą pripažinti Ieškovės pasiūlymą atitinkančiu Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir nurodė tiekėjams pagerinti pasiūlymą, t. y. sumažinti pirminio pasiūlymo kainą ir pateikti galutinį pasiūlymą iki 2018-11-22. Ieškovės manymu bet kokie nauji dokumentai, susiję su tiekėjo siūlomais įsigyti LED šviestuvais turėjo ir galėjo būti pateikti ne vėliau nei iki 2018-11-12. 10:00 val.

3216.

33Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 1 priedo „LED prožektorinių šviestuvų techniniai reikalavimai“ lentelės 7 punkte yra numatyta „Šviesos sklaida (optikos). Pateikti gaminio testavimo protokolą pagal IES LM-79 arba lygiavertį.“ Taigi, Pirkimo dalyviai privalo kartu su savo pasiūlymais pateikti atitinkamą gaminio testavimo protokolą, įrodantį siūlomos prekės technines savybes.

3417.

35Ieškovė dar pretenzijoje buvo nurodžiusi, kad trečiais asmuo su pasiūlymu nepateikė šviestuvo su 30° šviesos sklaidos optika bandymo protokolo; susipažinusi su iki tol konfidencialiais laikytomis trečiojo asmens pasiūlymo dalimis, paaiškėjo, kad šviestuvu bandymu ataskaitos buvo išduotos vėliau nei pasiūlymo pateikimo terminas ar pateiktu pasiūlymu patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo terminas: Šviestuvo GL-SFL-1000W bandymų ataskaita Nr. BL181119023-7 yra išduota 2018-11-19, o šviestuvo bandymai atlikti iki 2018-11-02 iki 2018-11-16; Šviestuvo GL*SFL-600W bandymų ataskaita Nr. BL181119009-7 yra išduota 2018-11-19, o šviestuvo bandymai atlikti iki 2018-11-02 iki 2018-11-16.

3618.

37Nagrinėjamu atveju, tikėtina, kad šie bandymų protokolai buvo pateikti jau po pasiūlymų vertinimo pabaigos, tačiau bet kuriuo atveju po galutinio pasiūlymų patikslinimo, paaiškinimo termino. Tai reiškia, kad Trečiojo asmens siūlomi šviestuvai nebuvo išbandyti ir nebuvo išduoti jų bandymų protokolai, patvirtinantys šviestuvų atitiktį techninei specifikacijai pasiūlymų pateikimo termino dieną, todėl Trečiojo asmens pasiūlymas neatitiko Pirkimo sąlygų ir turėjo būti atmestas.

3819.

39Dėl apšvietos skaičiavimų. Ieškovė nurodė, kad pagal Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 4.1 punkto „Dokumentai, reikalaujami pristatyti su pasiūlymu“ 4.1.4. papunktį su pasiūlymu turi būti pateikta „Objektų apšviečiamų vietų apšvietos skaičiavimai. LED prožektoriniai šviestuvai parenkami tokie, kad tenkintų apšvietos skaičiavimus visą 10 metų garantinį laikotarpį. Techninės šviesos sklaidos charakteristikos 10 metų laikotarpyje turi užtikrinti kiekviename objekte apšvietimo lygį ne mažesnį kaip nurodyta 20 priede;“ pagal Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 1 priedo „LED prožektorinių šviestuvų techniniai reikalavimai" lentelės 19 punkto reikalavimą LED prožektorinių šviestuvų apšvieta Kenos ir Vaidotų geležinkelio stotyse turi „užtikrinti apšvietimo lygį ne mažiau 10 lx. Apšvietimo bokšto aukštis - 28 m. Tiekėjas turi užtikrinti siūlomų šviestuvų fotometrinių duomenų pateikimą IESNA (\ies) arbaEULUMDAT (Mtd) formatu. Pateikti šviestuvo fotometrinius duomenis IESNA (\ies) arba EULUMDAT (Mtd) formatu”.

4020.

41Ieškovė susipažinusi su pripažintomis nekonfidencialiomis Trečiojo asmens pasiūlymo dalimis - Trečiojo asmens apšvietos skaičiavimais padarė išvadą, kad atsakovė vertindama pateiktus Trečiojo asmens apšvietos skaičiavimus negalėjo įsitikinti, ar Trečiojo asmens siūlomų LED prožektorinių šviestuvų apšvieta Kenos ir Vaidotų geležinkelio stotyse tenkina Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 1 priedo lentelės 19 punkto reikalavimą „užtikrinti apšvietimo lygį ne mažiau 10 lx.“, nes skaičiavimo rezultatai skirtingose dokumentuose nėra išsamūs, iš pateiktų dokumentų nėra aišku, kokiame plote buvo skaičiuojama apšvieta Kenos ir Vaidotų stotyse.

4221.

43Atsakovė nepateikė atsikirtimų ieškovės rašytiniam paaiškinimui.

4422.

45Ieškinys iš dalies tenkintina. Atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ CVP IS priemonėmis vykdo viešąjį pirkimą supaprastintų skelbiamų derybų būdu „LED prožektorinių šviestuvų pirkimas“ (pirkimo Nr. 2018/PCT-9-39); pirkimas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nuostatas( 2017-05-02 įst. red. XIII-328) (toliau –VPĮ)

4623.

47Ieškovė pateikė pasiūlymą. Atsakovė 2018-12-04 raštu „Dėl pirkimo Nr. 2018/PCT-9-39“ pranešė, kad nustatė pasiūlymų eilę ir pripažino laimėjusius trečiojo asmens UAB „SLO Lietuva“ pasiūlymą.

4824.

49Ieškovė pateikė atsakovei prašymą dėl susipažinimo su kito dalyvio (trečiojo asmens) pasiūlymu; ieškovei buvo pateiktos kai kurios trečiojo asmens pasiūlymo dalys, kurios, atsakovės įsitikinimu, galėjo būti atskleistos. Ieškovė susipažinusi su trečiojo asmens pasiūlymo nekonfidencialia informacija, nustatė, kad trečiojo asmens pasiūlytos prekės galimai neatitinka Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos ir kreipėsi su 2018-12-11 pretenzija dėl pirkimo rezultatų; 2018-12-13 pateikė papildomus paaiškinimus prie 2018-12-11 pretenzijos; ieškovė prašė sustabdyti pirkimo procedūras, išnagrinėti pretenziją ir priimti sprendimą pripažįstant pirmąjį eilėje ieškovės pasiūlymą, panaikinti esamus pirkimo rezultatus, sudaryti galimybę susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymo, priimti ir išnagrinėti papildomus paaiškinimus su papildomais nurodomais trečiojo asmens paraiškos trukumais ir neatitikimais pirkimo sąlygoms.

5025.

51Atsakovė 2019-01-23 raštu atsakė į pretenziją bei nurodė, kad reikalavimas sustabdyti pirkimą buvo patenkintas iš karto gavus pretenziją, papildomi paaiškinimai buvo priimti; atsakovės prikimo komisija, išnagrinėjusi likusius ieškovės argumentus priėmė sprendimą jų netenkinti.

5226.

532019-01-30 ieškovė kreipėsi su ieškiniu į teismą.

5427.

55Tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos ( CPK 4232 straipsnio 1 dalis); ginčo ribas apibrėžia ieškovės pretenzijos ir atsakovo atsakymo į pretenziją turinys (CPK 4232 straipsnio 1 dalis). Dėl išdėstyto teismas nevertina ir nepasisako dėl papildomų ieškovės argumentų, pateiktų po susipažinimo su konfidencialia trečiojo asmens pasiūlymo medžiaga. Teismas pažymi, kad byloje nėra ginčo, kad ieškovė tinkamai pasinaudojo privaloma išankstine ginčų sprendimo ne teisme tvarka.

5628.

57Ginčas kilo dėl trečiojo asmens UAB „SLO Lietuva“ pasiūlymo atitikimo pirkimo dokumentų reikalavimams; ieškovės manymu, trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti atmestas ir negalėjo būti pripažintas laimėjusiu; dėl to ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimai naikintini.

5829.

59Dėl trečiojo asmens siūlomų prekių atitikties sertifikatų, prekių gamintojo. Ieškovė nurodė, kad pirkimo sąlygų Techninėje specifikacijoje (LED prožektorinių šviestuvų techniniai reikalavimai), 8- oje pozicijoje yra įvardintas techninis šviestuvų reikalavimas: „Siūlomas šviestuvas turi turėti ENEC sertifikatą arba lygiavertį, CE deklaraciją. Pateikti ENEC arba lygiaverčio sertifikato kopiją ir CE gaminio atitikimo deklaraciją.“

6030.

61Ieškovės nuomone, Trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų, kadangi jo siūlomi šviestuvai neatitinka šio techninio reikalavimo. Trečiojo asmens pasiūlymo dalyje, siūlomo šviestuvo techniniame aprašyme yra nurodytas šviestuvo gamintojas - Mecree Photoelectric Technology Co., Ltd.

6231.

63Trečiasis asmuo pagrįsdamas savo siūlomų prekių atitikimą Pirkimo sąlygų Techninei specifikacijai, pridėjo visai kito šviestuvų gamintojo Shenzen Green Light New Energy Co., Ltd gaminio sertifikatus testavimo ataskaitas ir kitus dokumentus. Visi trečiojo asmens kartu su pasiūlymu pateikti dokumentai, TUV GS sertifikatai, CE deklaracijos yra išduoti gamintojui Shenzen Green Light New Energy Co., Ltd, o ne Mecree Photoelectric Technology Co., Ltd., kurio gaminius Pirkime siūlo Tretysis asmuo.Tai reiškia, kad Trečiasis asmuo nepateikė jokiu savo siūlomu prekių, kurios yra gaminamos gamintojo Mecree Photoelectric Technology Co., Ltd., sertifikatu, deklaracijų, bandymu protokolu, iškaitant ir ENEC arba lygiaverčiu sertifikatu bei CE deklaracijų (kaip tai numatyta Pirkimo sąlygose), patvirtinančių, kad jo siūlomos prekės atitinka deklaruojamus techninius parametrus. Atsižvelgiant i tai, teigtina, kad Trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų.

6432.

65Atsakovė su ieškovės pretenzijos ir ieškinio argumentu nesutiko, nurodė, kad trečiasis asmuo į perkančiosios organizacijos pasiūlymą paaiškinti šiuos neatitikimus, nurodė, kad siūlomos prekės gamintojas yra Shenzen Green Light New Energy Co. Ltd (atsiliepimo priedas Nr. 10). Atsakovė paaiškina, kad Ieškovei pateiktame atsakyme į Pretenziją buvo padaryta techninė klaida, bei vietoje Trečiojo asmens nurodyto paaiškinimo, kad siūlomos prekės gamintojas yra Shenzen Green Light New Energy Co. Ltd, atsakyme buvo nurodyta, kad Trečiasis asmuo kaip gamintoją nurodė Shenzhen Mecree Photoelectric Technology Co., Ltd.

6633.

67Perkančiojo subjekto Pirkimų Komisija, vertindama pateiktus įrodymus, vadovavosi Trečiojo asmens pateiktais paaiškinimais, atsižvelgė į tai, kad kituose savo pasiūlymo dokumentuose, kurie pagrindžia prekės technines charakteristikas, Trečiasis asmuo buvo nurodęs gamintoją Shenzen Green Light New Energy Co. Ltd. Pirkimų komisija įvertino, kad toks paaiškinimas negali būti laikomas esminiu pasiūlymo keitimu, kadangi nedaro įtakos Tiekėjo siūlomam pirkimo objektui bei nepakeičia siūlomų Prekių parametrų, taigi pasiūlymo esmė nesikeičia. Tik prekės duomenų lape nebuvo aiškiai nurodyta, kas yra prekės gamintojas., t.y. šis ieškovės pretenzijos ir ieškinio argumentas atmestinas.

6834.

69Tačiau nagrinėjamos bylos duomenimis informacija apie trečiojo asmens siūlomų prekių gamintoją nėra nuosekli. Atsakovė nurodė, kad trečiais asmuo buvo nurodęs gamintoją Shenzen Green Light New Energy Co. Ltd, remesi trečiojo asmens paaiškinimais, patiektas atsakovės atsiliepimo priede Nr. 10. Tačiau atsakovės atsiliepimo priede Nr. 10 pateiktas trečiojo asmens paaiškinimas, kad gamintojas Shenzen Green Light New Energy Co. Ltd ir kampanija Mecree Photoelectric Technology Co., Ltd per kurią vykdo ekpsorto priekybą, yra susijusios įmonės, priklausančios vienam savininkui, bei kampanijos Shenzhen Mecree Photoelectric Technology Co., Ltd deklaracija, kad visos trys kampanijos Mecree Photoelectric Technology Co, Ltd , Shenzhen Mecree Photoelectric Technology Co., Ltd ir Shenzen Green Light New Energy Co. Ltd yra susijusios firmos, priklausančios vienam savininkui, veikiančios tuo pačiu prekės ženklu Mecree.

7035.

71Pažymėtina, kad kitas atsiliepimo priedas Nr. 12 yra dekaracija, pateikta firmos Shenzhen Mecree Photoelectric Technology Co., Ltd , kuria firma, kaip prekių gamintoja, patikslina LED prožektorių tarnavimo laiką, pagrįstą IESM LM80 bandymų ataskaita.

7236.

73Taigi ieškovės nurodyta problema nebuvo pašalinta ir pasiūlymo paaiškinimo metu; atsakovės viešųjų pirkimų komisija, atsižvelgdama į tai kituose savo pasiūlymo dokumentuose, kurie pagrindžia prekės technines charakteristikas, buvo nurodytas gamintojas Shenzen Green Light New Energy Co. Ltd, iš esmės pripažino, kad Trečiojo asmens pasiūlytų prekių gamintojas yra sertifikatuose ir bandymų protokoluose nurodyta bendrovė, o gamintojo pavadinimo neatitikimas kitose trečiojo asmens pasiūlymo dokumentuose neturi reikšmės.

7437.

75Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pirkimo dokumentuose nebuvo nustatytas griežtas reikalavimas tiksliai nurodyti siūlomų prekių gamintoją, sutinka su atsakovės vertinimu, kad pasiūlymo dokumentuose, kurie pagrindžia prekių technines charakteristikas, nurodytus gamintojas ir yra prekių gamintojas, o neatitikimai kitose pasiūlymo dalyse ir trečiojo asmens paaiškinamuose yra redakcinio pobūdžio trūkumai, nekeičiantys pasiūlymo turinio. Ieškovės argumentas, kad Trečiasis asmuo pasiūlė firmos Mecree Photoelectric Technology Co, Ltd gaminius, neturinčius ENEC sertifikatų arba lygiavertę CE deklaracijų, atmestinas kaip nepagrįstas.

7638.

77Dėl trečiojo asmens siūlomų prekių atitikties sertifikatų negaliojimo. Ieškovė nurodė, kad trečiojo asmens siūlomos prekės išvis neturi galiojančių atitikties sertifikatų. Trečiojo asmens siūlomas GL-SFL-1000W-A šviestuvo modelis nėra sertifikuotas, kadangi nėra išduotas tai patvirtinantis ENEC ar lygiavertis sertifikatas. Trečiojo asmens TUV GS sertifikatas yra išduotas kitiems prekių modeliams, tokio priekių modelio (su žymėjimu raide „A“) šviestuvas nenurodytas sertifikate, t.y. tiekėjo siūloma prekė, šviestuvas GL-SFL-1000W-A, neturi galiojančio gaminio ENEC (ar lygiaverčio) sertifikato, kaip tai numato Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos lentelės 8 punktas, todėl trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų.

7839.

79Atsakovė nesutiko su ieškvoės pozicija, nurodė, kad gavusi pretenziją atsakovės pirkimų komisija paprašė Trečiojo asmens paaiškinti, kodėl siūlomas vieno modelio šviestuvas, tačiau pridėtuose sertifikatuose yra nurodyti kiti modeliai GL-SFL-1000W ir GL-SFL- 600W, t.y. šviestuvo modelio pavadinime nėra raidės „A" ir paprašė pateikti tai įrodančius dokumentus. Trečiasis asmuo pateikė tokį paaiškinimą: „GL-SFL serijos šviestuvai turi dvi montavimo kronšteinų tvirtinimo prie šviestuvo korpuso vietas. Šviestuvų gamintojas raide „-A" žymi montavimo kronšteino tvirtinimo prie šviestuvo korpuso vietą šviestuvo korpuso apačioje, raide „-B" žymi montavimo kronšteino tvirtinimo prie šviestuvo korpuso vietą šviestuvo korpuso viduryje. Montavimo kronšteino tvirtinimo prie šviestuvo vieta neįtakoja šviestuvo parametrų, GL-SFL-1000W-A, GL-SFL-1000W-B ir GL-SFL- 1000W yra tas pats šviestuvas, todėl TUV GS sertifikate naudojamas kodas GL-SFL-1000W kaip bendrinis“. Taigi atsakovė, remdamasi trečiojo asmens paaiškinimais teigė, kad pasiūlytos prekės modelis GL-SFL-1000W-A ir GL-SFL-1000W yra tapatūs, todėl pateiktas gaminio sertifikatas galioja pasiūlytos prekės modeliui GL-SFL-1000W-A ir jis neturėjo būti sertifikuotas kaip atskiras produktas. Atsakovė taip pat atkreipė dėmesį, kad trečiojo asmens pateiktame TVU GS sertifikato bandymo protokolo 6 lape yra nurodyta, kad modelis GL-SFL-1000W turi papildomą tvirtinimo elementą, t.y. tai ir yra trečiojo asmens pasiūlyta prekė GL-SFL-1000W-A, nes šis gaminio tvirtinimo elementas egzistavo visą laiką

8040.

81Tačiau ieškovė pastebėjo, kad Trečiojo asmens pateiktame TUV sertifikate nurodyti šviestuvo modelis GL-SFL-200W-A ir GL-SFL-200W-B, taigi, yra sertifikuotos abi šio modelio modifikacijos, bei nustatė, kad šviestuvų testavimo protokole yra nurodyta, kad šviestuvų modeliai GL- SFL-200W-A ir GL-SFL-200-B skiriasi savo charakteristikomis, o būtent skiriasi jų išmatavimai. Iš šių pastebėjimų Ieškovė daro prielaidą, kad žymėjimas „A" ir „B" turi kitą, negu paaiškino Trečiais asmuo, reikšmę., t.y. Trečiojo asmens siūlomų prekių modeliai nėra sertifikuoti.

8241.

83Ieškovė savo pozicija papildomai pagrindžia TUV Rheinland atstovo 2019-02-14 elektroniniu laišku, kuriame nurodyta, kad sertifikatas Nr. 5 50403244 neapima modelio GL- SFL-200W-A ir nėra rastas šio modelio bandymo protokolas (dubliko priedas Nr. 1).

8442.

85Teismo vertinimu savo pozicija nagrinėjamu klausimu grindžia išimtinai trečiojo asmens paaiškinimais, ieškovė patiekė įrodymus - elektroninį laišką apie bendrovės, atliekančios nurodytų prekių sertifikavimą, poziciją. Teismas sprendžia, kad ieškovė įrodė savo teiginį, jog prekių modeliai GL-SFL-1000W-A ir GL-SFL-1000W yra tapatūs ir pateiktas sertifikatas apima GL-SFL-1000W-A. Atsakovės tripliko argumentai, kad TUV Rheinland pozicija nepaneigia trečiojo asmens teiginių, nes TUV Rheinland nebuvo užklausta ar sertifikuojant minėtą modelį buvo įvertinta, kad jis turi papildomus tvirtinimo elementus ir ar tvirtinimo elementų buvimas įpareigoja atlikti minėto gaminio sertifikavimą, atmetami kaip subjektyvūs. Teismo vertinimu, TUV Rheiland atsakymo turinys yra nedviprasmiškas: sertifikatas Nr. 5 50403244 (išduotas modeliui GL- SFL-200W) neapima modelio GL- SFL-200W-A, t.y. modeliai yra skirtingi, t.y. gaminio modelis GL- SFL-200W-A pateiktas be sertifikato, t.y. neatitinka Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos lentelės 8 punkto sąlygų.

8643.

87Dėl šviestuvų veikimo valandų laiko. Techninės specifikacijos 1 priedo „LED prožektorinių šviestuvų techniniai reikalavimai“ lentelės 4 punkte yra nurodytas šviestuvų ilgaamžiškumo reikalavimas „Ilgaamžiškumas: L80B10 (Ta=25°C), 100 000 eksploatavimo valandų pagal IEC 62717:2014 standartą arba lygiavertį“.

8844.

89Trečiojo asmens su pasiūlymu pateiktoje gaminio techninėje specifikacijoje yra nurodyta, kad šviestuvo tarnavimo laikas yra 100 000 val. Gamintojo Mecree Photoelectric Technology Co., Ltd atstovas, atsakydamas į Ieškovės užklausą nurodė, kad visų jų šviestuvų garantinis terminas yra 5 metai, o tarnavimo laikas 80 000 valandų. Kartu su savo atsakymu, gamintojo atstovas pridėjo ir šviestuvo techninę specifikaciją, kurioje nurodyta, kad šviestuvo tarnavimo laikas yra tik 50 000 vai. ( ieškinio priedai Nr. 13-14).

9045.

91Atsakovė, nesutikdama su ieškovės pretenzija ir ieškiniu, nurodė, kad trečiasis asmuo šį neatitikimą paaiškino taip: „Gamintojo internetiniame puslapyje gamintojas pateikia neformalią, neišsamią, reklaminio ir kitokio pobūdžio informaciją. UAB „SLO Lithuania" (Trečiasis asmuo) dalyvaujant skelbiamose derybose gamintojas pateikia dokumentus, kuriais vėliau remiasi sudaromos pirkimo sutartys, garantinės sąlygos ir kiti formalūs aspektai. Gamintojo šviestuvų techniniuose aprašymuose nurodoma, kad šviestuvų tarnavimo laikas yra daugiau nei 100000 valandų („Average lifetime (L80B10): >100000 h (temperature at Ts = 85°C)); taip pat pateikiami L80 ekstrapoliacijos duomenys pagal IESNA TM-21-11, kurie viršija reikalaujamus 100000 valandų net prie visų pateiktų temperatūrų diapozono ir elektros srovės diapozono." (Priedas Nr. 12).

9246.

93Atsakovė pareiškė, kad neturi pagrindo abejoti oficialiu Trečiojo asmens paaiškinimu, be to, Ieškovė remiasi naujais įrodymais, kurių nebuvo pateikęs Pretenzijos teikimo metu (gautu atsakymu iš MECREE), todėl atsakovas neturėjo galimybės patikrinti šios informacijos tikrumo. Dublike atsakovė nurodė, kad ieškovės argumentai nepaneigia trečiojo asmens pateiktų paaiškinimų bei dokumentų; be to gaminio duomenų lape, pateiktų su pasiūlymu, buvo nurodyta ne tai, kad gaminio tarnavimo laikas yra 50 000 val., bet tai, kad gaminys veikimas tam tikrų temperatūrų gali veikti daugiau kaip 50 000 val. Atsižvelgiant į tai, negali būti vertinama, kad trečiasis asmuo pateikęs su paaiškinimu papildomus dokumentus, pakeitė savo pirminį pasiūlymą.

9447.

95Teismas atsakovės argumentus atmeta. Teismo vertinimu, pasiūlytos prekės atitikimas konkretiems Techninės specifikacijos reikalavimams negali būti patvirtintas tik suinteresuoto tiekėjo paaiškinimais. Pateikimą papildomų dokumentų – siūlomo gaminio techninių aprašymų, kuriuose nurodoma kad siūlomų šveistuvų tarnavimo laikas yra daugiau nei 100000 val., teismas vertina kaip neleistiną pasiūlymo pakeitimą

9648.

97VPĮ 58 straipsnio 5 dalis nustato, jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie savo atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams ar šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkantysis subjektas privalo nepažeisdamas lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jo nustatytą protingą terminą. Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, tiekėjo įgaliojimas asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina. Kiti tiekėjo pasiūlymo dokumentai ar duomenys gali būti tikslinami, pildomi arba aiškinami vadovaujantis šio įstatymo 64 straipsnio 9 dalimi. Taigi trečiojo asmens pasiūlymo atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams negalėjo būti tikslinamas, pildomas arba aiškinamas.

9849.

99Teismas atmeta atsakovės argumentą, kad ieškovė ieškinyje rėmėsi naujais įrodymais, kurių nebuvo pateikęs Pretenzijos teikimo metu (gautu atsakymu iš MECREE), todėl atsakovas neturėjo galimybės patikrinti šios informacijos tikrumo. Nagrinėjamos bylos duomenimis atsakovės viešųjų pirkimų komisija 2019-02-07 (po civilinės bylos iškėlimo) nutarė grąžinti prikimo procedūras į pasiūlymų vertinimo stadiją ir įvertinti ieškinyje nurodytus argumentus bei aplinkybes (kodėl buvo teikiama skirtinga informacija dėl prekių gamintojo, kodėl skiriasi ieškovės pateiktas DAASHET dokumente ir jame pateikta informacija, kokias iš tikrųjų charakteristikas IP65, IP66 ar IP67 atitinka siūlomos prekes, pagrįsti TUV sertifikato analogiškumą ENEC ir CE deklaracija bei kita). Į teismo užklausimą, ar viešųjų pirkimų komisija, 2019-02-07 sprendimu nusprendusi grąžinti pirkimo procedūras į pasiūlymų vertinimo stadiją, panaikino skundžiama 2018-12-04 sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojo nustatymo ir ar buvo priimtas galutinis sprendimas, atsakovė pranešė, kad viešųjų pirkimų komisija skundžiamo 2018-12-04 sprendimo nepanaikino. Teismas sprendžia, kad atsakovė turėjo galimybę ir net deklaravo ketinimus įvertinti trečiojo asmens pasiūlymą ieškinio argumentų kontekste, tačiau dėl neatskleistų priežasčių savo ketinimų nerealizavo.

10050.

101Apibendrindamas, teismas sprendžia, kad atsakovė, trečiasis asmuo neįrodė trečiojo asmens pasiūlytos prekės atitikimą Techninės specifikacijos 1 priedo „LED prožektorinių šviestuvų techniniai reikalavimai“ lentelės 4 punkto reikalavimams.

10251.

103Dėl šviestuvų apsaugos klasės.Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 1 priedo „LED prožektorinių šviestuvų techniniai reikalavimai“ lentelės 12 punkte yra nurodyta, kad „Apsauga nuo aplinkos poveikio: ne mažiau IP65 pagal LST EN 60529:1999/A2:2014 arba lygiaverčio standarto reikalavimus (pateikti gaminio atitikties sertifikatą (deklaraciją) arba akredituotos laboratorijos bandymų protokolą)".

10452.

105Ieškovė nurodė, kad trečiasis asmuo savo pasiūlyme, užpildytoje pasiūlymo Priedo Nr. 1 Prekių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimus palyginamojoje lentelėje prie 12 punkto nurodė, kad siūlomo LED prožektorinio šviestuvo apsaugos laipsnis yra IP67, Tačiau Trečiojo asmens pridėtame šviestuvų techniniame aprašyme yra nurodyta, kad šviestuvų apsaugos laipsnis yra IP66, o TUV GS sertifikate yra nurodyta, kad šviestuvų apsaugos laipsnis IP65. Atsakovė su pretenzija ir ieškiniu nesutiko, rėmėsi trečiojo asmens atsakymu, kuriuo trečiasis asmuo paaiškino, kad pasiūlyme buvo pateikta skirtinga informacija dėl skirtingų informacijos šaltinių, dviejų laboratorijų atliktų skirtingų bandymų. Nurodė, kad siūlomų šviestuvų apsaugos laipsnis yra IP65 bei pakartotinai pateikė TUV GS sertifikatą ir papildomai pateikė jo bandymo protokolą, kuriame aiškiai nurodyta, kad šie šviestuvai yra išbandyti ir atitinka IP65 apsaugos laipsnį. Taip pat trečiasis asmuo paaiškino, kad gamintojas lygiagrečiai atliko tų pačių siūlomų šviestuvų IP apsaugos laipsnio bandymus kitoje laboratorijoje ir šie bandymai parodė, kad jų siūlomi šviestuvai atitinka ne tik IP65, bet ir aukštesnį apsaugos laipsnį IP66 ir pridėjo tai įrodantį bandymų protokolą. Taip pat nurodė, kad šis dokumentas ne anuliuoja TUV GS sertifikato, o priešingai papildo produkto charakteristikas ir pateikė TUV GS sertifikatą (lygiavertį ENEC sertifikatui). Iš šio paaiškinimo bei pridėtų tai pagrindžiančių dokumentų Atsakovo pirkimų komisija sprendė, kad Trečiojo asmens pasiūlymas atitinka Pirkimo sąlygų, techninės specifikacijos 1 priedo 8 punkto reikalavimus, t. y. kad siūlomas šviestuvas turi turėti ENEC sertifikatą arba lygiavertį.

10653.

107Ieškovė nesutiko su tokia atsakovo Pirkimo sąlygų bei Trečiojo asmens pasiūlymo interpretacija. Nurodė, kad Pirkimo sąlygų techninė specifikacija numato minimalius techninius gaminių parametrus, kuriuos turi atitikti tiekėjo siūlomos prekės. Nedraudžiama tiekėjui siūlyti geresnės, aukštesnės kokybės, geresnių techninių parametrų, nei numatyta pirkimo sąlygose, prekes. Nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo nurodė, jog jo siūlomų šviestuvų apsaugos laipsnis atitinka IP67. Tačiau tiekėjo pridėti techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nurodo, kad siūlomas šviestuvas atitinka tik IP66 ar IP65, bet ne IP67 apsaugos laipsni, kuri nurodė tiekėjas. Atsakovui paprašius paaiškinti šį pasiūlymo aspektą, trečiais asmuo nepagrindė, kad jo siūlomas šviestuvas atitinka deklaruojamą IP67 apsaugos lygį. Vien tai, kad Trečiojo asmens siūlomi šviestuvai atitinka minimalu Pirkimo sąlygose nurodyta technini reikalavimą, neeliminuoia Trečiojo asmens pareigos tiekti šviestuvus, kuriu apsaugos lygis atitinka IP67. kaip nurodyta Trečiojo asmens pasiūlyme. Tačiau nagrinėjamu atveju, Tiekėjo siūlomi šviestuvai atitinkantys IP67 apsaugos lygį nėra sertifikuoti, o tai savo ruožtu neatitinka Pirkimo sąlygų dalyje - Techninėje specifikacijoje (LED prožektorinių šviestuvų techniniai reikalavimai), 8-oje pozicijoje įvardinto reikalavimo: „Siūlomas šviestuvas turi turėti ENEC sertifikatą arba lygiavertį, CE deklaraciją.

10854.

109Dublike atsakove paaiškino, kad trečiojo asmens pateiktas paaiškinimas negali būti laikomas esminiu pasiūlymo keitimu, kadangi nedaro įtakos tiekėjo siūlomam pirkimo objektui bei nepakeičia siūlomų prekių parametrų. Atsakovė pareiškė, kad tiekėjas nepakeitė savo siūlomos prekes, o tik papildomai paaiškino pasiūlyme pateiktos informacijos prieštaravimus; siūloma prekė atitinka techninių sąlygų reikalavimus, ieškovės argumentai yra nepagrįsti.

11055.

111Teismas sutinka su ieškovės pateiktu trečiojo asmens pasiūlymo vertinimu- pasiūlymu trečiasis asmuo įsipareigojo teikti būtent IP67 apsaugos klasės šviestuvus, tačiau tokie šviestuvai nėra sertifikuoti. Teikdamas paaiškinimus, trečiasis asmuo nurodė, kad jo siūlomų šviestuvų klasė yra IP65 šviestuvams su tokia apsaugos klasė yra išduoti atitikties sertifikatai). Teismas sutinka, kad , teikdamas paaiškinimus, trečiais asmuo iš esmės pakeitė pasiūlymą taip, kad jis taptų atitinančiu Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, kas prieštarauja VPĮ 58 straipsnio 5 dalies nuostatams.

11256.

113Apibendrindamas, teismas sprendžia, kad atsakovė, trečiasis asmuo neįrodė trečiojo asmens pasiūlymo atitikimo Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimams, pasiūlymas turėjo būti atmestas.

11457.

115Dėl išdėstyto teismas sprendžia, kad ieškinio reikalavimas dėl pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ viešojo pirkimo komisijos sprendimus, išdėstytus 2018-12-04 rašte „Dėl pirkimo Nr.2018/PCT-9-39“, viešojo pirkimo komisijos sprendimus dėl patvirtintos pasiūlymų eilės nustatymo ir pripažinimo laimėjusiu pirmą eilėje esantį trečiojo asmens UAB „SLO Lithuania“ pasiūlymą tenkinamas iš dalies, pripažįstant pirkimo komisijos sprendimą dėl pripažinimo laimėjusiu pirmą eilėje esantį trečiojo asmens UAB „SLO Lithuania“ pasiūlymą; kito pirkime dalyvavusio tiekėjo pasiūlymas nebuvo ginčo dalyku ir naikinti sprendimo dalį dėl 2 vietos paskirstymo nėra pagrindo; perkantysis subjektas teismo sprendimo įsiteisėjimo atveju gali tęsti viešojo pirkimo procedūras ir apsispręsti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo su antros vietos laimėtoju.

11658.

117Dėl ieškovės pirmojo ieškinio reikalavimo. Ieškovė prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ sprendimą, išdėstytą AB „Lietuvos geležinkeliai 2019-01 rašte Nr. SD(PC)-, kuriuo buvo netekinti ieškovo UAB „Korgas“ reikalavimai i) panaikinti esamus pirkimo Nr. 2018/PCT-9-39 „LED prožektorinių šviestuvų pirkimas“ rezultatus; ii) priimti sprendimą pripažįstant pirmąjį eilėje ieškovo UAB „Korgas“ pasiūlymą; iii) sudaryti galimybę ir leisti susipažinti su trečiojo asmens UAB „SLO Lithuania“ pasiūlymo dalimis, dokumentais: 8. KENOS ST. 10 lx; 9. VAIDOTŲ ST. 10 lx ir 27; TS-Priedai 2.

11859.

119Teismo vertinimu šio ieškinio reikalavimo dalis dėl leidimo ieškovei susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymo konfidencialiais dokumentais nagrinėjamos bylos kontekste vertintinas kaip procesinio pobūdžio buvo prašymas; jis buvo išspręstas bylą nagrinėjančio teismo 2019-03-06 nutartimi.

12060.

121Ieškinio reikalavimas panaikinti atsakovės sprendimą išdėstytą AB „Lietuvos geležinkeliai 2019-01 rašte Nr. SD(PC)-, kuriuo buvo netekinti ieškovo UAB „Korgas“ reikalavimai i) panaikinti esamus pirkimo Nr. 2018/PCT-9-39 „LED prožektorinių šviestuvų pirkimas“ rezultatus yra tapatus antram ieškovės reikalavimui dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų, išdėstytų 2018-12-04 rašte dėl pasiūlymų eilės nustatymo ir pripažinimo laimėjusiu pirmą eilėje esančio trečiojo asmens UAB „SLO Lithaunia“ pasiūlymą. Ieškinio reikalavimas įpareigoti priimti sprendimą pripažįstant laimėjusius ieškovo UAB „Korgas“ pasiūlymą nenagrinėtinas, nes tiekėjų pasiūlymų vertinimas nepriskiriamas teismo kompetencijai. Dėl išdėstyto pirmas ieškinio reikalavimas paliekamas nenagrinėtas (CPK 296 str.).

12261.

123Dėl bylinėjimosi išlaidų. Ieškovė sumokėjo 1538 Eur žyminio mokesčio, 4083,75 Eur už ieškinio ir dubliko parengimą, 354,84 Eur ieškinio ir dubliko priedų vertimą, papildomai patyrė 654 Eur išlaidų, susijusių su susipažinimu su papildoma bylos medžiaga. Prašymas dėl ieškovės išlaidų priteisimo iš atsakovės tenkinamas iš dalies, atžvelgiant į tai, kad pirmas iš dviejų ieškinio reikalavimų paliktas nenagrinėtas, antras- – patenkintas iš dalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis, Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.), 8.2, 8.3 punktai). Dėl išdėstyto teismas nustato atlygintinų išlaidų suma -4000 Eur.

12462.

125Byloje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pagal bylą nagrinėjančio Vilniaus apygardos teismo 2019-02-08 nutartį (viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas) galioja iki teismo sprendimo įsiteisėjimo (CPK 150 str.). Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259–270 straipsniais, 4231–42310 straipsniais,

Nutarė

126Ieškinį tenkinti iš dalies: panaikinti atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ viešojo pirkimo komisijos sprendimą, išdėstytą 2018-12-04 rašte „Dėl pirkimo Nr.2018/PCT-9-39“ pripažinimo laimėjusiu pirmą eilėje esantį trečiojo asmens UAB „SLO Lithuania“ pasiūlymą tenkinamas iš dalies; reikalavimą dėl kitų tiekėjų pasiūlymų eilės panaikinimo atmesti.

127Palikti nenagrinėtą ieškinio reikalavimą pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ sprendimą, išdėstytą AB „Lietuvos geležinkeliai 2019-01 rašte Nr. SD(PC)-, kuriuo buvo netekinti ieškovo UAB „Korgas“ reikalavimai i) panaikinti esamus pirkimo Nr. 2018/PCT-9-39 „LED prožektorinių šviestuvų pirkimas“ rezultatus; ii) priimti sprendimą pripažįstant pirmąjį eilėje ieškovo UAB „Korgas“ pasiūlymą; iii) sudaryti galimybę ir leisti susipažinti su trečiojo asmens UAB „SLO Lithuania“ pasiūlymo dalimis, dokumentais: 8. KENOS ST. 10 lx; 9. VAIDOTŲ ST. 10 lx ir 27; TS-Priedai 2.

128Priteisti iš atsakovės AB „Lietuvos geležinkeliai“ (j. a. k.110053842) ieškovei UAB „Mano „Korgas“ (j. a. k. 111748081) 4000 Eur ( keturis tūkstančius eurų) bylinėjimosi išlaidų.

129Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, rašytinio proceso... 2. 1.... 3. Ieškovė UAB „Korgas“ kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti... 4. 2.... 5. Nurodo, kad atsakovė skelbiamų derybų būdu vykdo supaprastintą pirkimą... 6. 3.... 7. Ieškovė pažymi, jog trečiojo asmens pasiūlyme aiškiai nurodoma, kad... 8. 4.... 9. Nurodo, kad trečiojo asmens siūlomos prekės išvis neturi galiojančių... 10. 5.... 11. Įvertinus duomenų neatitikimus tarp trečiojo asmens pateiktų duomenų... 12. 6.... 13. Pažymi, jog trečiasis asmuo savo pasiūlyme nurodė, jog jo siūlomų... 14. 7.... 15. Atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ atsiliepimu prašo ieškovės... 16. 8.... 17. Nurodo, kad ieškovei pateiktame atsakyme į pretenziją buvo padaryta... 18. 9.... 19. Ieškovės pozicija, kad trečiojo asmens pateiktame testavimo protokole, kuris... 20. 10.... 21. Ieškovė ieškinyje remiasi naujais įrodymais, kurių nebuvo pateikusi... 22. 11.... 23. Nurodo, kad pasiūlymas yra vertinamas iš visų pateiktų dokumentų visumos.... 24. 12.... 25. Trečiasis asmuo UAB „SLO Lithuania“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 26. 13.... 27. Ieškovė pateikė teismui dubliką, o atsakovė – tripliką, kuriuose... 28. 14.... 29. 2019-03-21 ieškovė susipažinusi su nekonfidencialiomis pripažintomis... 30. 15.... 31. Dėl bandymų datos. Ieškovė nurodė, kad Trečiojo asmens pasiūlymas... 32. 16.... 33. Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 1 priedo „LED prožektorinių... 34. 17.... 35. Ieškovė dar pretenzijoje buvo nurodžiusi, kad trečiais asmuo su pasiūlymu... 36. 18.... 37. Nagrinėjamu atveju, tikėtina, kad šie bandymų protokolai buvo pateikti jau... 38. 19.... 39. Dėl apšvietos skaičiavimų. Ieškovė nurodė, kad pagal Pirkimo sąlygų... 40. 20.... 41. Ieškovė susipažinusi su pripažintomis nekonfidencialiomis Trečiojo asmens... 42. 21.... 43. Atsakovė nepateikė atsikirtimų ieškovės rašytiniam paaiškinimui.... 44. 22.... 45. Ieškinys iš dalies tenkintina. Atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ CVP... 46. 23.... 47. Ieškovė pateikė pasiūlymą. Atsakovė 2018-12-04 raštu „Dėl pirkimo Nr.... 48. 24.... 49. Ieškovė pateikė atsakovei prašymą dėl susipažinimo su kito dalyvio... 50. 25.... 51. Atsakovė 2019-01-23 raštu atsakė į pretenziją bei nurodė, kad... 52. 26.... 53. 2019-01-30 ieškovė kreipėsi su ieškiniu į teismą.... 54. 27.... 55. Tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimų... 56. 28.... 57. Ginčas kilo dėl trečiojo asmens UAB „SLO Lietuva“ pasiūlymo atitikimo... 58. 29.... 59. Dėl trečiojo asmens siūlomų prekių atitikties sertifikatų, prekių... 60. 30.... 61. Ieškovės nuomone, Trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų,... 62. 31.... 63. Trečiasis asmuo pagrįsdamas savo siūlomų prekių atitikimą Pirkimo... 64. 32.... 65. Atsakovė su ieškovės pretenzijos ir ieškinio argumentu nesutiko, nurodė,... 66. 33.... 67. Perkančiojo subjekto Pirkimų Komisija, vertindama pateiktus įrodymus,... 68. 34.... 69. Tačiau nagrinėjamos bylos duomenimis informacija apie trečiojo asmens... 70. 35.... 71. Pažymėtina, kad kitas atsiliepimo priedas Nr. 12 yra dekaracija, pateikta... 72. 36.... 73. Taigi ieškovės nurodyta problema nebuvo pašalinta ir pasiūlymo paaiškinimo... 74. 37.... 75. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pirkimo dokumentuose nebuvo nustatytas... 76. 38.... 77. Dėl trečiojo asmens siūlomų prekių atitikties sertifikatų negaliojimo.... 78. 39.... 79. Atsakovė nesutiko su ieškvoės pozicija, nurodė, kad gavusi pretenziją... 80. 40.... 81. Tačiau ieškovė pastebėjo, kad Trečiojo asmens pateiktame TUV sertifikate... 82. 41.... 83. Ieškovė savo pozicija papildomai pagrindžia TUV Rheinland atstovo 2019-02-14... 84. 42.... 85. Teismo vertinimu savo pozicija nagrinėjamu klausimu grindžia išimtinai... 86. 43.... 87. Dėl šviestuvų veikimo valandų laiko. Techninės specifikacijos 1 priedo... 88. 44.... 89. Trečiojo asmens su pasiūlymu pateiktoje gaminio techninėje specifikacijoje... 90. 45.... 91. Atsakovė, nesutikdama su ieškovės pretenzija ir ieškiniu, nurodė, kad... 92. 46.... 93. Atsakovė pareiškė, kad neturi pagrindo abejoti oficialiu Trečiojo asmens... 94. 47.... 95. Teismas atsakovės argumentus atmeta. Teismo vertinimu, pasiūlytos prekės... 96. 48.... 97. VPĮ 58 straipsnio 5 dalis nustato, jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė... 98. 49.... 99. Teismas atmeta atsakovės argumentą, kad ieškovė ieškinyje rėmėsi naujais... 100. 50.... 101. Apibendrindamas, teismas sprendžia, kad atsakovė, trečiasis asmuo neįrodė... 102. 51.... 103. Dėl šviestuvų apsaugos klasės.Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 1... 104. 52.... 105. Ieškovė nurodė, kad trečiasis asmuo savo pasiūlyme, užpildytoje... 106. 53.... 107. Ieškovė nesutiko su tokia atsakovo Pirkimo sąlygų bei Trečiojo asmens... 108. 54.... 109. Dublike atsakove paaiškino, kad trečiojo asmens pateiktas paaiškinimas... 110. 55.... 111. Teismas sutinka su ieškovės pateiktu trečiojo asmens pasiūlymo vertinimu-... 112. 56.... 113. Apibendrindamas, teismas sprendžia, kad atsakovė, trečiasis asmuo neįrodė... 114. 57.... 115. Dėl išdėstyto teismas sprendžia, kad ieškinio reikalavimas dėl... 116. 58.... 117. Dėl ieškovės pirmojo ieškinio reikalavimo. Ieškovė prašė pripažinti... 118. 59.... 119. Teismo vertinimu šio ieškinio reikalavimo dalis dėl leidimo ieškovei... 120. 60.... 121. Ieškinio reikalavimas panaikinti atsakovės sprendimą išdėstytą AB... 122. 61.... 123. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Ieškovė sumokėjo 1538 Eur žyminio mokesčio,... 124. 62.... 125. Byloje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pagal bylą nagrinėjančio... 126. Ieškinį tenkinti iš dalies: panaikinti atsakovo AB „Lietuvos... 127. Palikti nenagrinėtą ieškinio reikalavimą pripažinti neteisėtu ir... 128. Priteisti iš atsakovės AB „Lietuvos geležinkeliai“ (j. a. k.110053842)... 129. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...