Byla L2-2133-510/2009
Dėl 81774,11 Lt nesumokėtos vertybinių popierių atpirkimo kainos, 36431,01 Lt delspinigių, penkių procentų metinių procesinių palūkanų ir 841,03 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko T.S

1Kauno apygardos teismo teisėjas Ramūnas Mitkus, susipažinęs su kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės Medicinos banko pareiškimu dėl 81774,11 Lt nesumokėtos vertybinių popierių atpirkimo kainos, 36431,01 Lt delspinigių, penkių procentų metinių procesinių palūkanų ir 841,03 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko T.S.,

Nustatė

2Kreditorius UAB Medicinos bankas kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo, kuriame prašė priteisti iš skolininko T.S. 81774,11 Lt nesumokėtos vertybinių popierių atpirkimo kainos, 36431,01 Lt delspinigių, penkis procentus metinių procesinių palūkanų ir 841,03 Lt bylinėjimosi išlaidų.

3CPK 435 straipsnio 2 dalies 4 punktas įpareigoja teismą patikrinti, ar paduotas pareiškimas nėra aiškiai nepagrįstas.

4Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismai negali priteisti nepagrįstai didelių netesybų, t.y. tokių, kurių dydis prieštarauja CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams.

5Iš kreditoriaus pateikto skolos pagal atvirkštinio atpirkimo sutartis apskaičiavimo matyti, kad pagal 2008 m. kovo 4 d. atvirkštinio atpirkimo sutartį Nr. 20080403/4 kreditorius prašo priteisti 15044,04 Lt delspinigių, kurie priskaičiuoti nuo 34584 Lt sumos; pagal atvirkštinio atpirkimo sutartį Nr. 20080403/3 kreditorius prašo priteisti 7827,82 Lt delspinigių, kurie priskaičiuoti nuo 26180 Lt sumos; pagal atvirkštinio atpirkimo sutartį Nr. 20080403/2 kreditorius prašo priteisti 11409,44 Lt delspinigių, kurie priskaičiuoti nuo 26720 Lt sumos; pagal atvirkštinio atpirkimo sutartį Nr. 20080403/1 kreditorius prašo priteisti 1722,72 Lt delspinigių, kurie priskaičiuoti nuo 5920 Lt sumos (tai atitinkamai sudaro 44 proc., 30 proc., 43 proc. ir 29 proc.). Bendra priskaičiuotų delspinigių suma (36341,01 Lt), ją palyginus su prašoma priteisti skola (81774,11), sudaro 45 procentus.

6Teismo vertinimu, kreditoriaus prašomi priteisti delspinigiai, juos lyginant ir su sumomis, nuo kurių jie priskaičiuoti, ir su prašoma priteisti skolos suma, yra neprotingai dideli, todėl kreditoriaus pareiškimo dalis dėl tokio delspinigių dydžio pritesimo CPK 435 straipsnio 2 dalies 4 punkto prasme laikytina aiškiai nepagrįsta.

7Remiantis išdėstytais motyvais, yra CPK 435 straipsnio 2 dalies 4 punkte numatytas pagrindas pareiškimą atsisakyti priimti.

8Reikalavimo dėl delspinigių dydžio pripažinimas aiškiai nepagrįstu CPK XXIII skirsnio tvarka neužkerta kelio kreditoriui pareikšti tapatų reikalavimą dėl delspinigių priteisimo ir įrodinėti jo pagrįstumą pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles.

9Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 435 straipsnio 2 dalies 4 punktu,

Nutarė

10Kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės Medicinos banko pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo atsisakyti priimti.

11Ši nutartis atskiruoju skundu neskundžiama.

Proceso dalyviai