Byla 2S-1244-479/2013
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žydrūnas Bertašius, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos UAB „Plienas“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-005-06 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos UAB „Plienas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,

Nustatė

2pareiškėja UAB „Plienas“ kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0172/13/00531. Pareiškėja nurodė, kad antstolis aprašė ženkliai daugiau turto, nei pati skola, dėl to sutriko pareiškėjos veikla, ji nebegali vykdyti savo įsipareigojimų pagal sudarytas sutartis. Prašė panaikinti antstolio J. Petriko 2013-04-15 turto aprašą, paliekant galioti areštą vienam iš aprašytų butų, taip pat panaikinti 2013-04-11 antstolio J. Petriko patvarkymą pateikti duomenis apie įmonės turtinę padėtį. Pareiškėja iki skundo išnagrinėjimo prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir panaikinti antstolio J. Petriko 2013-04-15 turto aprašo dalį dėl šio nekilnojamojo turto aprašo: komercinėms patalpoms, adresu ( - ), su 8/106 dalimis požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, adresu ( - ); butui, adresu ( - ), su 1/178 požeminės automobilių stovėjimo aikštelės; butui, adresu ( - ), su 1/178 požeminės automobilių stovėjimo aikštelės; butui, adresu ( - ).

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-05-06 nutartimi atmetė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas nustatė, kad pareiškėja prašo panaikinti iš esmės visą antstolio

42013-04-15 turto aprašą, išskyrus vieną butą iš pareiškėjos nurodytų 17-os butų sąrašo. Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iš esmės atitinka dalį pareiškėjos skunde dėl antstolio veiksmų išdėstyto reikalavimo. Patenkinus prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, būtų iš dalies išspręstas skundo dėl antstolio veiksmų pagrįstumo klausimas, kas pažeistų civilinį procesą reglamentuojančias teisės normas.

5Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „Plienas“ prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-05-06 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą tenkinti. Nurodė, kad aplinkybė, jog prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones sutampa su pačiu skundo reikalavimu, nėra pagrindas prašymą atmesti. Be to, areštuota turto yra už žymiai didesnę sumą, o netaikius laikinųjų apsaugos priemonių būtų pažeistas šalių interesų pusiausvyros principas, pareiškėjos veikla yra paralyžiuota. Nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismas leido parduoti turtą, kuriam prašė panaikinti areštą.

6Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str.

91 d., 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

10Pareiškėja teigia, kad teismas nepagrįstai atmetė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iš esmės vien dėl to, kad toks prašymas sutampa su reikalavimo dalyku. Ši nuostata nepagrįsta. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad prašymo patenkinimas reikštų ir pasisakymą dėl ginčo esmės, t. y. dėl skundo dėl antstolio veiksmų esmės, dėl to pagrįstai tokį prašymą atmetė. Tokiu atveju būtų pasisakyta dėl bylos esmės prieš tai neištyrus ir neįvertinus visų reikšmingų aplinkybių (LR CPK 185 str.).

11Pareiškėja teigia, kad turto yra areštuota žymiai daugiau, nei būtina reikalavimui užtikinti. Atkreiptinas dėmesys, kad laikinąsias apsaugos priemones taikė Palangos miesto apylinkės teismas, o antstolis vykdė Palangos miesto apylinkės teismo 2013-04-02 nutartį (b. l. 20, 23). Taigi pareiškėja prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ar pakeitimo, dėl arešto mąsto sumažinimo ar konkretaus turto arešto turi pateikti bylą nagrinėjančiam teismui, t.y. Palangos miesto apylinkės teismui (LR CPK 147, 148 str.). Aplinkybė, kad Klaipėdos apygardos teismas leido parduoti turtą, kuriam uždėtas areštas, nėra reikšminga sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo šioje byloje, nes Klaipėdos apygardos teismas leidimus parduoti išdavė UAB „Plienas“ restruktūrizavimo byloje, o šioje byloje yra užtikrinti reikalavimai kilę iš skolos santykių. Taip pat išaiškintina, kad pareiškėja gali įnešti į teismo sąskaitą sumą, būtiną ieškovo UAB „Flamanda“ reikalavimui užtikrinti, ir tuomet kreiptis į Palangos miesto apylinkės teismą dėl dalies turto arešto panaikinimo.

12Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos tinkamai taikė procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d.

131 p.)

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 335-339 str., teismas

Nutarė

15Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-05-06 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai