Byla 2A-1246/2014
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo akcinė bendrovė „Lietuvos draudimas“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Dalios Kačinskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Movidus transportas“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 7 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-432-154/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės draudimo kompanijos „PZU Lietuva“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Movidus transportas“ dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo akcinė bendrovė „Lietuvos draudimas“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB DK „PZU Lietuva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (t. 1, b. l. 2-5), prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Movidus transportas“ (vežėjo) 225 687,47 Lt žalos atlyginimą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad 2008-10-23 tarp RAB „VEST-Servis“ ir UAB „Cargo Via“ buvo sudaryta vienkartinė krovinių ekspedicijos sutartis, o UAB „Cargo Via“ vienkartinę krovinio vežimo sutartį - užsakymą 2008-10-24 sudarė su atsakovu UAB „Movidus transportas“ (ankstesnis pavadinimas Ž. Š. IĮ). Pastarasis įsipareigojo nugabenti užsakovo UAB „Cargo Via“ krovinį (dujinius katilus) maršrutu Italija-Lietuva-Rusija. Šį krovinį nuo visų rizikų apdraudė ieškovas UAB DK „PZU Lietuva“ pagal su UAB „Cargo Via“ 2008-11-14 sudarytą draudimo sutartį. 2008-11-19 Rusijos Federacijoje, kelyje Baltija M-9, atsakovui priklausantis vilkikas „Mercedes-Benz 1843“ su puspriekabe, vairuojamas atsakovo vairuotojo S. P., dėl nesaugaus greičio apvirto. Eismo įvykio metu buvo apgadintas ieškovo apdraustas krovinys. Eismo įvykio metu šiam kroviniui pagal siurvejerio RAB „Lars Krogius“ ataskaitą Nr. 18139 buvo padaryta 64 856, 85 EUR (223 937,73 Lt) žala. Ieškovas UAB DK „PZU Lietuva“, atlikęs žalos bylos administravimą bei išskaitęs 2 000 Lt frančizę, 2009-02-11 mokėjimo nurodymu sumokėjo draudėjui UAB „Cargo Via“ 221 937,73 Lt draudimo išmoką. Taip pat ieškovas patyrė ir kitų išlaidų, t. y. sumokėjo siurvejeriui RAB „Lars Krogius“ už suteiktas paslaugas 3 749,74 Lt (1 086 EUR). Iš viso ieškovas UAB DK „PZU Lietuva“ patyrė 225 687,47 Lt nuostolių, kurių ir reikalauja iš atsakovo. Pagal CMR konvencijos 3 straipsnį vežėjas atsako už savo vairuotojo klaidas. CMR konvencijos 17 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad vežėjas atsako tiek už viso, tiek už dalies krovinio praradimą ar jo sugadinimą nuo to momento, kai krovinį priėmė vežti ir iki jo perdavimo momento, o 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vežėjas negali vadovautis šios Konvencijos nuostatomis, kurios jį atleistų nuo atsakomybės ar ją ribotų arba kurios įrodinėjimo naštą perkeltų kitai pusei, jeigu žala buvo padaryta sąmoningai arba dėl vežėjo kaltės, kuri pagal įstatymus, taikomus šią bylą nagrinėjančio teismo, prilyginama tyčiniams veiksmams. Atsakovo darbuotojas, vairuotojas S. P., yra kaltas dėl eismo įvykio ir jo pasekmių, veždamas krovinį jis nebuvo pakankamai atsargus, nepasirinko saugaus greičio, todėl įvyko avarija, kurios metu ir buvo apgadintas vežamas krovinys.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Šiaulių apygardos teismas 2012-03-07 sprendimu (t. 2, b. l. 211-220) UAB DK „PZU Lietuva“ ieškinį patenkino iš dalies: priteisė ieškovui UAB DK „PZU Lietuva“ iš atsakovo UAB „Movidus transportas“ 53 333,57 Lt nuostolių atlyginimo ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 53 333,57 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2011-09-19 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; likusią ieškinio dalį atmetė; iš ieškovo atsakovui priteisė 1 705,80 Lt bylinėjimosi išlaidų; iš ieškovo valstybei priteisė 50,55 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, o iš atsakovo – 16,85 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei.

8Teismas, ginčui spręsti taikydamas CMR konvencijos nuostatas bei pasisakydamas dėl atsakovo reikalavimo taikyti ieškinio senatį, nesutiko su atsakovo pozicija dėl vienerių metų senaties termino, nustatyto CMR konvencijos 32 straipsnio 1 dalyje, taikymo. Nurodė, kad nors pagal CMR konvencijos 32 straipsnio 1 dalį teisė pateikti ieškinį dėl vežimų, taikant CMR konvenciją, dėl senaties prarandama po vienerių metų, tačiau tyčinių veiksmų atveju arba kaltinimo, kuris pagal teismo, nagrinėjančio šį atvejį, taikomus įstatymus prilygsta tyčiniams veiksmas, atveju senaties terminas yra treji metai. Atsakovo (vežėjo) UAB „Movidus transportas“ vairuotojo S. P. vairuojam transporto priemonė apvirto, nes šis nepasirinko saugus greičio ir buvo neatidus, neatsižvelgė į eismo sąlygas (snigo), į transporto priemonių - tiek tos, kuria buvo vežamas krovinys, tiek ir į pravažiuojančių transporto priemonių - gabaritus, dėl ko prasilenkiant susidaręs oro srautas lėmė transporto priemonė išvažiavimą į kelkraštį ir jos slydimą, taigi būtent vairuotojo S. P. veiksmai tiesiogiai sąlygojo avarijos kilimą. Pareiga įrodyti kaltės nebuvimą teko atsakovui, tačiau šis nepateikė įrodymų, jog eismo įvykį sąlygojo konkrečių trečiųjų asmenų tyčiniai veiksmai ar nenugalima jėga. Aplinkybę, kad, kad atsakovo vairuotojas už eismo įvykį nebuvo nubaustas administracine tvarka, teismas vertino kaip nepanaikinančią atsakovo kaltės bei atsakomybės už sugadintą krovinį. Atsakovo vairuotojas galėjo ir turėjo numatyti, kad, prasilenkiant transporto priemonėms, oro gūsiai yra ne tik galimi, bet ir neišvengiami, todėl turėjo imtis atitinkamų priemonių, juolab, kad ir 2008-10-24 vienkartinėje krovinio vežimo sutartyje–užsakyme buvo nurodyta sąlyga „Rusijos keliais važiuoti atsargiai, kad nenuvirstų paletės“. Todėl teismas pripažino, kad būtiniausių atidumo ir dėmesingumo reikalavimų nepaisymas, lėmęs eismo įvykį, reiškia vežėjo didelį neatsargumą, prilyginamą tyčiniams veiksmams, ir kartu trejų metų ieškinio senaties termino, pradedamo skaičiuoti nuo krovinio pristatymo dienos, taikymą. Į paskirties vietą krovinys pristatytas 2008-11-27, ieškinys dėl nuostolių už prarastą krovinio dalį atlyginimo teismui pateiktas 2011-09-16, todėl ieškovas nepraleido trejų metų senaties termino tokio pobūdžio reikalavimui teisme pareikšti.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atsakovas UAB ,,Movidus transportas“ apeliaciniame skunde (t. 3, b. l. 1-6) prašo Šiaulių apygardos teismo 2012-03-07 sprendimo dalį, kuria ieškinys patenkintas, panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

111. CMR konvencija nustato bendrąją taisyklę, kad kompensacijos iš vežėjo gali būti pareikalaujama per vienerių metų terminą nuo krovinio pristatymo dienos. Siekiant panaikinti CMR konvencijoje numatytų bendrųjų vežėjo civilinės atsakomybės ribojimų taikymą, privalo būti įrodytos CMR konvencijos 29 straipsnyje numatytos aplinkybės, t. y. kad žala buvo padaryta sąmoningai arba dėl jo kaltės, kuri pagal įstatymus, taikomus šią bylą nagrinėjančio teismo, prilyginama tyčiniams veiksmams. Šias aplinkybes privalo įrodyti būtent ta šalis, kuri siekia, kad vežėjui nebūtų taikomi bendrieji CMR konvencijoje numatyti vežėjo civilinės atsakomybės ribojimai. Taigi teismas neteisingai paskirstė tarp šalių įrodinėjimo naštą. Šioje byloje būtent ieškovas turėjo įrodinėti, kad krovinys buvo sugadintas dėl atsakovo didelio neatsargumo, prilyginamo tyčiai, tačiau tokių įrodymų nepateikė.

122. Teismas nepagrįstai atsakovo veiksmus įvertino kaip didelį neatsargumą prilyginamą tyčiai. Teismas išvadą, kad krovinys buvo prarastas dėl atsakovo didelio neatsargumo, prilyginamo tyčiniams veiksmams, padarė remdamasis vieninteliu motyvu – tariamai atsakovo vairuotojas, veždamas krovinį, nepasirinko saugaus greičio ir dėl to įvyko eismo įvykis. Teismas sprendime tik abstrakčiai nurodė, kad atsakovo vairuotojas, perveždamas krovinį, nepasirinko saugaus greičio, nesiėmė priemonių žalai išvengti, dėl to įvyko eismo įvykis, bei tariamą saugaus greičio nepasirinkimą laikė dideliu neatsargumu, prilyginamu tyčiniams veiksmams. Tačiau byloje nėra jokių įrodymų, kurių pagrindu galima būtų spręsti, kad vairuotojo pasirinktas važiavimo greitis konkrečiomis krovinio pervežimo sąlygomis buvo nesaugus, keliantis grėsmę krovinio saugumui. Atsižvelgiant į tai, kad oro sąlygos nebuvo niekuo ypatingos, tiesiog snigo, vairuotojas, važiuodamas asfaltuotu keliu, ne gyvenvietėje, pasirinko jo manymu saugų 60 km/h važiavimo greitį (maksimalus leistinas greitis tame kelio ruože 90 km/h). Taigi, krovinį vežant šiuo konkrečiu atveju, šiomis konkrečiomis aplinkybėmis, atsakovo vairuotojas vadovavosi krovinio išsaugojimo prioritetu, vairuotojo veiksmai buvo kiek įmanoma nukreipti krovinio saugumui užtikrinti, vairuotojas ėmėsi visų reikiamų saugumo priemonių ir padarė viską, ką šioje konkrečioje situacijoje būtų padaręs kitas apdairus ir rūpestingas vairuotojas, siekiantis sumažinti eismo įvykio tikimybę bei išvengti žalos kroviniui.

13Ieškovas UAB DK ,,PZU Lietuva“ atsiliepime į apeliacinį skundą (t. 3, b. l. 13-15) prašo Šiaulių apygardos teismo 2012-03-07 sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia tokiais šiais argumentais:

141. Teismas, priimdamas sprendimą išsamiai pasisakė dėl pateiktų įrodymų, juos tinkamai įvertino, spręsdamas vežėjo atsakomybės klausimą bei motyvuodamas trejų metų senaties taikymą (CMR konvencijos 32 str. 1 p.).

152. Teismų praktikoje išaiškinta, kad tyčiai prilygintu neatsargumu laikomi tokie asmens veiksmai, kurių šis, laikydamasis bent minimalių atsargumo ir rūpestingumo reikalavimų, nebūtų padaręs, arba neveikimas – neatlikimas visų įmanomų veiksmų, galėjusių sumažinti žalos atsiradimo riziką arba padėti jos išvengti. Eismo įvykį sąlygojo grubus vairuotojo aplaidumas – saugaus greičio nesilaikymas.

163. Nesutinka su skundo argumentais dėl atsakovui nepagrįstai perkeltos įrodinėjimo naštos. Už krovinį atsako vežėjas (CMR konvencijos 17 str. 1 p.), todėl ir pareiga įrodyti aplinkybes, atleidžiančias vežėją nuo atsakomybės atlyginti padarytą žalą dėl krovinio praradimo ar sugadinimo tenka vežėjui.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Apeliacinis skundas tenkintinas.

19Byloje kilo ginčas dėl ieškinio senaties instituto ir senaties termino praleidimo padarinių taikymo.

20Apeliacinės instancijos teismas paprastai patikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą analizuodamas apeliaciniame skunde bei atsiliepime į jį nurodytus argumentus (CPK 320 str.). Tačiau šiuo konkrečiu atveju dėl didžiosios dalies apeliacinio skundo argumentų jau yra pasisakęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs analogišką atsakovo UAB „Movidus transportas“ kasacinį skundą dėl šioje byloje priimtos Lietuvos apeliacinio teismo 2013-10-01 nutarties peržiūrėjimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014-04-16 nutartyje (t. 3, b. l. 73-82) konstatavo, kad vairuotojo S. P. veiksmai teismų nepagrįstai buvo įvertinti pagal CMR 29 straipsnio 1 dalies nuostatą kaip sąmoningai netinkamas elgesys ar didelis neatsargumas, prilygintinas tyčiai, todėl nepagrįstai buvo sprendžiama dėl trejų metų ieškinio senaties pagal CMR 32 straipsnio 1 dalį taikymo. Nagrinėjamoje byloje taikytinas vienerių metų ieškinio senaties terminas. Kadangi teismai pasisakė tik dėl ieškinio senaties termino eigos pradžios, bet netyrė faktinių aplinkybių, susijusių su šio termino pabaigos momentu, ir nevertino šalių argumentų, susijusių su jo sustabdymu, tokias aplinkybes kasacinis teismas pavedė išnagrinėti apeliacinės instancijos teismui iš naujo. Tokiu atveju apeliacinės instancijos teismas, pakartotinai nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, atsižvelgia į minėtus kasacinio teismo išaiškinimus ir nepasisako dėl tų apeliacinio skundo argumentų, dėl kurių ginčo jau nekyla – dėl taikytino ieškinio senaties termino tokiam reikalavimui pareikšti (CPK 362 str.).

21Dėl ieškinio senaties termino skaičiavimo

22Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį. Ieškinio senaties terminus, jų skaičiavimo ir taikymo tvarką reglamentuojančios teisės normos yra imperatyvaus pobūdžio. Tikslus ieškinio senatį reglamentuojančių teisės normų aiškinimas ir taikymas yra itin reikšmingas, nes ieškinio senaties termino pasibaigimas reiškia ne ieškovo materialinės subjektinės teisės išnykimą, o asmens galimybių apginti savo teises per teismą ribojimą, kitaip tariant, teisės į priverstinį savo teisių įgyvendinimą praradimą, kuomet ginčo šalis reikalauja taikyti ieškinio senaties terminą (CK 1.126 str. 2 d., 1.131 str. 1 d.). Šio teisės instituto tikslas yra dvejopas: pirma, sudaryti realią galimybę asmeniui apginti savo pažeistą teisę, antra, užtikrinti civilinių santykių stabilumą ir skatinti asmenį kuo greičiau imtis aktyvių procesinių veiksmų.

23Byloje nustatyta, kad vykdant pervežimo sutartį ginčo krovinys gavėjui pristatytas 2008-11-27 su pastabomis apie jo apgadinimą (t. 1, b.l. 112). Draudikui (ieškovui UAB „PZU Lietuva“ ) apie draudiminį įvykį jo draudėjas UAB „Cargo Via“ pranešė net anksčiau, t. y. tą pačią dieną, kai įvyko eismo įvykis (t. 1, b. l. 28). UAB „Cargo Via“ 2008-12-02 bei 2009-01-14 pateikė vežėjui (apeliantui) pretenzijas dėl nuostolių atlyginimo (t. 1. b. l. 29, 113), kurias vežėjas 2009-03-09 raštu atmetė ir grąžino dokumentus (t. 1, b. l. 114,115-118), pasiūlęs dėl ginčo sureguliavimo kreiptis ir į savo civilinės atsakomybės draudiką, trečiąjį asmenį AB „Lietuvos draudimas“. Ieškovas, vykdydamas draudimo sutartį, savo draudėjui UAB „Cargo Via“ 2009-02-11 sumokėjo 221 937,73 Lt draudimo išmoką (t. 1, b.l. 32). Atlyginusiam draudėjo nuostolius draudikui įstatymo (CK 6.1015 str. 1 d.) pagrindu pereina draudėjo (naudos gavėjo) reikalavimo teisė asmeniui, atsakingam už atsiradusią žalą (subrogacija), tokio reglamentavimo pagrindu ieškovas 2009-04-20 pateikė vežėjo (apelianto) draudikui AB „Lietuvos draudimas“ pretenziją dėl nuostolių atlyginimo (t. 2, b. l. 36-37), o 2009-06-15 pateikė tokią pretenziją ir apeliantui (t. 1, b. l. 34). Pastarojoje pretenzijoje įvardijama, kad pretenzija vežėjui reiškiama dėl to, kad jo civilinės atsakomybės draudikas AB „Lietuvos draudimas“ pripažino minėtą įvykį nedraudžiamuoju (t. 1, b. l. 37). Ieškinio reikalavimas apeliantui šioje byloje buvo pareikštas 2011-09-13.

24Vertinant apeliacinio skundo argumentų, kad šiuo konkrečiu atveju vienerių metų ieškinio senatis yra pasibaigusi, pagrįstumą, pirmiausiai nustatytina jos eigos pradžia. CK 1.127 str. 1 d. yra įtvirtinta bendroji taisyklė, kad teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kai asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (subjektyvusis kriterijus), išskyrus įstatymo nustatytas išimtis. Viena tokių išimčių yra numatyta ir CMR konvencijoje (CK 1.13 str. 1 d.), kurioje ieškinio senaties eiga siejama su objektyviuoju kriterijumi ir krovinio dalinio praradimo, sugadinimo ar pristatymo termino viršijimo atvejais ji prasideda nuo krovinio pristatymo dienos (Konvencijos 32 str. 1 d. „a“ p.). Taigi ieškinio senaties eiga dėl krovinio sugadinimo prasidėjo nuo 2008-11-28, o ją pagal CMR konvencijos 32 straipsnio 2 dalį kuriam laikui sustabdė pretenzijos vežėjui pareiškimas ir jos atmetimas raštu (laikotarpis nuo 2008-12-03 iki 2009-03-10). Konvencijoje yra numatyta, kad bylą nagrinėjantis teismas turi teisę pristabdyti senaties terminą ar jį nutraukti, nepažeisdamas šios Konvencijos 32 straipsnio 2 dalies (CMR konvencijos 32 str. 3 d.). Šioje vietoje pasisakytina ir dėl ieškovo pozicijos, kad jam asmeniškai senaties termino eiga prasidėjo nuo 2009-02-11, t. y. nuo faktinio draudimo išmokos sumokėjimo momento (t. 2, b. l. 197). Tokie ieškovo teiginiai teisiškai nepagrįsti. Pagal CK 1.127 straipsnio 4 dalį pagrindinės prievolės įvykdymo momentas yra aktualus įgyvendinant naujai atsiradusią (regresinę) prievolę, kai regreso teisę įgyja trečiasis asmuo, už skolininką įvykdęs prievolę. Subrogacijos (lot. subrogare – pakeisti, išrinkti vietoje kito) esmė – asmenų pasikeitimas deliktinėje arba sutartinėje prievolėje, t. y. kai vietoje nukentėjusio kreditoriaus tam tikroje prievolėje šio vietą užima draudikas, išmokėjęs draudimo atlyginimą. Kadangi subrogacija yra įstatymo pagrindu įvykstantis asmenų pasikeitimas sutartinėje ar deliktinėje žalos atlyginimo prievolėje, subrogacijos atveju žalos atlyginimo prievolė nepasibaigia, tik pasikeičia šios prievolės šalis. Taigi ieškinio senaties terminui ir jo skaičiavimo tvarkai taikoma CK 1.128 straipsnyje įtvirtinta taisyklė – prievolės asmenų pasikeitimas nepakeičia ieškinio senaties termino ir jo skaičiavimo tvarkos. Vadinasi, draudikas, įgijęs subrogacinio reikalavimo teisę, yra saistomas tų ieškinio senaties terminų, kurie būtų taikomi draudėjo reikalavimui atlyginti žalą, atsiradusią iš sutarties ar delikto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-02-10 nutartis c.b. Nr. 3K-3-46/2009). Ieškovui pareiškus subrogacinį reikalavimą, taikytina ir CK 6.1015 straipsnio 2 dalies nuostata, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius, o tai reiškia, kad turi būti taikomos ir specialiosios CMR konvencijos normos. Toks teisinis reglamentavimas suponuoja išvadą, kad nagrinėjamos bylos atveju draudikui (ieškovui), įgijusiam subrogacinio reikalavimo teisę, privalomi tie ieškinio senaties terminai bei jų skaičiavimo tvarka, kurie būtų taikomi ir jo draudėjo (UAB „Cargo Via“) reikalavimui atlyginti žalą.

25Pirmiau nustačius, kad ieškinio senaties eiga dėl krovinio sugadinimo prasidėjo 2008-11-28, o ieškinys buvo pareikštas tik 2011-09-16, vienerių metų ieškinio senaties terminas akivaizdžiai praleistas, net ir priimant domėn jo skaičiavimą kuriam laikui sustabdžiusį įvykį – pirmosios pretenzijos vežėjui pareiškimą ir jos atmetimą (3 mėnesius ir 7 dienas), kaip tą numato specialioji teisės norma (CMR konvencijos 32 str. 2 d.). Kadangi taikytinas vienerių metų ieškinio senaties terminas praleistas, atsiranda būtinybė išspręsti šio termino atnaujinimo galimybę, juo labiau, kad Konvencijoje nesureguliuotiems santykiams, į kurių kategoriją patenka ir ieškinio senaties nutraukimo bei jo atnaujinimo klausimai, taikytinos nacionalinės teisės normos. Pažymėtina, kad teismas klausimus dėl ieškinio senaties termino pradžios nustatymo, sustabdymo, pratęsimo, nutraukimo ir atnaujinimo privalo spręsti ex officio, nepriklausomai nuo tokio ginčo šalies prašymo byloje (ne)buvimo ir dėl to jau yra susiformavusi nuosekli teismų praktika. Todėl teisėjų kolegija pasisako ir dėl tokių aplinkybių.

26Ieškinio senaties terminų eigos nutraukimo pagrindai įvardinti CK 1.130 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Kitais pagrindais ieškinio senaties termino eiga negali būti nutraukta, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba įstatymai nenumato ko kita (CK 1.13 str. 1 d.). Konvencijoje senaties termino eigos nutraukimo konkretūs pagrindai neįvardinti, o Konvencijos 32 straipsnio 2 dalyje nurodytą specialųjį atvejį senaties termino eigai pristabdyti (sustabdyti) kolegija jau aptarė. Jokių kitų aplinkybių, liudijančių ieškinio senaties termino galimą nutraukimą ar sustabdymą, byloje nėra nustatyta. Apeliantas nėra atlikęs ir jokių veiksmų, kurie patvirtintų, kad jis pripažino UAB „Cargo Via“ arba jo draudiko (ieškovo) reikalavimą, ir dėl šios priežasties ieškinys nebuvo pareikštas laiku, ieškovui tikintis prievolės savanoriško įvykdymo (CK 1.130 str. 2 d.). Priešingai, apeliantas neigė savo atsakomybę dėl atsiradusių pasekmių (krovinio sugadinimo), o ieškovo bei UAB „Cargo Via“ pretenzijas nukreipė savo draudikui (t. 1, b. l. 36, 114).

27Teisėjų kolegija aptaria ir praleisto ieškinio senaties termino atnaujinimo galimybę. CK neįtvirtinta konkrečių ieškinio senaties termino atnaujinimo pagrindų (ieškinio senaties termino praleidimo svarbių priežasčių) sąrašo. Jame taip pat neįvardyta kriterijų, pagal kuriuos galima būtų spręsti, kokios termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis. Pagrindas atnaujinti ieškinio senaties terminą sietinas tik su tokiomis svarbiomis aplinkybėmis, kurios rūpestingam, protingam, atidžiam kreditoriui objektyviai sutrukdė ginti savo pažeistą teisę. Tik teisėti, sąžiningi ir protingi asmens veiksmai gali būti pagrindu priešingai teisinio santykio šaliai ir kitiems civilinių teisinių santykių dalyviams protingai tikėtis, kad toks asmuo mano, jog jo teisė yra pažeista ir jos neatsisako. Klausimą, ar konkrečios ieškinio senaties termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis priežastimis, sudarančiomis pagrindą jį atnaujinti, teismas kiekvienoje byloje turi spręsti atsižvelgdamas į ieškinio senaties teisinio instituto esmę ir paskirtį, ginčo esmę, ieškovo elgesį bei kitas reikšmingas aplinkybes, taip pat į protingumo, sąžiningumo bei teisingumo kriterijus (CK 1.5 str.).

28Šioje byloje pats ieškovas reikšmingų aplinkybių, dėl kurių per vienerius metus nuo krovinio pristatymo nepateikė ar negalėjo pateikti teisme ieškinio, nenurodė, apsiribodamas teiginiais, kad visą laiką iki inicijavo bylą vykdė žalos administravimą, siuntė paklausimus ir pan. (t. 2, b.l. 197). Pažymėtina, kad ieškovas yra įmonė, kuri užsiima draudimo veikla, jos tikslas – pelno siekimas, todėl veikia savo rizika ir jam taikomi griežtesni reikalavimai dėl savo teisių ir pareigų žinojimo, taip pat griežtesni atsakomybės už savo veiklą standartai. Todėl jis turi žinoti terminus, per kuriuos gali reikšti subrogacinius reikalavimus dėl nuostolių atlyginimo kaltiems asmenims ir tokio veiksmo neatlikimo laiku teisinius padarinius. Kita vertus, minėti ieškovo teiginiai nepagrįsti dar ir tuo aspektu, kad draudimo išmoka buvo apskaičiuota ir sumokėta 2009-02-11 (t. 1, b. l. 32), pretenzijos vežėjui (apeliantui) ir jo draudikui pareikštos atitinkamai 2009-06-15 ir 2009-04-20 (t. 1, b. l. 34-35, t. 2, b. l. 36-37), vadinasi, iki suėjo senatis (2010-03-05), įskaičius į jos terminą pirmosios pretenzijos pareiškimo bei jos atmetimo laikotarpį pagal CMR konvencijos 32 straipsnio 2 dalį, jokių objektyvių kliūčių pareikšti teisme reikalavimus dėl nuostolių atlyginimo neegzistavo.

29Įvertinusi šias aplinkybes, teisėjų kolegija pripažįsta, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas atsižvelgti į apelianto prašymą ir ieškinį atmesti dėl praleistos senaties (CK 1.131 str. 1 d.). Skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas dalyje, kurioje ieškinys buvo iš dalies patenkintas, pakeistinas, visiškai atmetant ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“ reikalavimus (CPK 330 str. 1 d.).

30Dėl bylinėjimosi išlaidų

31Jeigu apeliacinės instancijos teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą, jis atitinkamai pakeičia ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymą (CPK 93 str. 5 d.). Šis ginčas visa apimtimi išspręstas apelianto naudai, todėl jis turi teisę į turėtų bylinėjimosi išlaidų visų instancijų teismuose kompensavimą, atsižvelgiant į tokių išlaidų maksimalų dydį ribojančius teisės aktus (į Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas „Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ o ieškovas tokios teisės neturi (CPK 93 str. 1 d., 98 str.), taip pat ieškovui tenka pareiga atlyginti bylinėjimosi išlaidas valstybei (CPK 92 str., 96 str.).

32Apeliantas sumokėjo 8 000 Lt už teisines paslaugas pirmosios instancijos teisme (t. 1, b. l. 119-120), 5 000 Lt apeliacinės instancijos teisme (t. 3, b. l. 9-10) ir 5 000 Lt kasacinės instancijos teisme (t. 3, b. l. 52-53). Jam kompensuotina 4 400 Lt (5 500 Lt x 80 proc.) atstovavimo pirmosios instancijos teisme išlaidų dalis: 3 000 Lt už atsiliepimo parengimą Rekomendacijų 7 p., 8.2.p.), 1750 Lt už tripliko parengimą (Rekomendacijų 8.3. p.), 750 Lt už atstovavimą teismo posėdyje iš viso 5 valandas (Rekomendacijų 8.18. p., 9 p.), priimant domėn aplinkybę, kad paslaugas teikė ir sąskaitą apmokėjimui išrašė advokato padėjėjas (t. 1, b. l. 119) (Rekomendacijų 5p.). Už apeliacinio skundo parengimą jam priteistina 3 000 Lt (Rekomendacijų 8.9. p.), o už kasacinio skundo – 2 500 Lt pagal Rekomendacijų 8.13. punktą, nes kasacinį skundą rengė tas pats advokatas, kuris rengė ir apeliacinį skundą. Iš viso iš ieškovo priteistina apeliantui 9 900 Lt už advokato (advokato padėjėjo) teisines paslaugas.

33Apeliantas sumokėjo 1 600 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą (t. 3, b. l. 8), 1 600 Lt - už kasacinį skundą (t. 3, b. l. 54), taip pat sumokėjo 283,14 Lt už dokumentų vertimą (t. 2, b. l. 193-194). Šios išlaidos jam kompensuotinos pilnai, iš viso – 3483,14 Lt.

34Taigi bendra priteistina iš ieškovo bylinėjimosi išlaidų apeliantui suma yra 13 383,14 Lt

35Kaip pirmiau nurodyta, iš ieškovo priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos valstybės naudai - už procesinių dokumentų siuntimą visų instancijų teismuose, t. y. 67,40 Lt (t. 1, b. l. 92), 13,67 Lt (t. 3, b. l. 19) ir 22,08 Lt (t. 3, b. l. 83), bendra tokių išlaidų suma yra 103,15 Lt.

36Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

37Šioje byloje pirmosios instancijos teismas taikė apeliantui laikinąsias apsaugos priemones- 2011-09-21 nutartimi (t. 1, b. l. 88-89) areštavo jo turto, piniginių lėšų ar turinių teisių už 225 687,47 Lt sumą. Šiaulių apygardos teismo 2011-11-17 nutartimi apelianto prašymas pakeisti taikytus laikinus apribojimus nebuvo patenkintas (t.2 , b.l. 58, 98-99), o teismo sprendimu, nors ieškinys tenkintas tik iš dalies, šis klausimas taip pat nebuvo sprendžiamas ir turto arešto mastas nepakeistas. Kadangi teismui atmetus ieškinį, laikinosios apsaugos priemonės, kurios buvo taikytos, galioja tik iki tokio sprendimo įsiteisėjimo (CPK 150 str. 2 d., 331 str. 6 d.), bet kokie apeliantui šioje byloje ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“ reikalavimams užtikrinti taikyti disponavimo turtu ar piniginėmis lėšomis apribojimai panaikintini šia apeliacinės instancijos teismo nutartimi.

38Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 3punktu,

Nutarė

39Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 7 d. sprendimą pakeisti.

40Sprendimą toje dalyje, kuria ieškinys buvo iš dalies patenkintas ir šalims paskirstytos, o valstybei priteistos bylinėjimosi išlaidos, panaikinti, ir UAB DK „PZU Lietuva“ ieškinio reikalavimus atmesti.

41Priteisti iš UAB DK „PZU Lietuva“ 13 383 (trylika tūkstančių tris šimtus aštuoniasdešimt tris) litus 14 centų bylinėjimosi išlaidų UAB „Movidus transportas“ naudai.

42Priteisti iš UAB DK „PZU Lietuva“ 103 (vieną šimtą tris) litus 15 centų bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai.

43Atmestų ieškinio reikalavimų dalyje sprendimą palikti nepakeistą.

44Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 21 d. nutartimi UAB „Movidus transportas“ (įmonės kodas 171423911, buveinės adresas ( - ) atžvilgiu taikytą kilnojamojo ir nekilnojamojo, piniginių lėšų, turtinių teisių areštą.

45Nutarties kopiją išsiųsti Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB DK „PZU Lietuva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (t. 1, b.... 5. Nurodė, kad 2008-10-23 tarp RAB „VEST-Servis“ ir UAB „Cargo Via“ buvo... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Šiaulių apygardos teismas 2012-03-07 sprendimu (t. 2, b. l. 211-220) UAB DK... 8. Teismas, ginčui spręsti taikydamas CMR konvencijos nuostatas bei... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atsakovas UAB ,,Movidus transportas“ apeliaciniame skunde (t. 3, b. l. 1-6)... 11. 1. CMR konvencija nustato bendrąją taisyklę, kad kompensacijos iš vežėjo... 12. 2. Teismas nepagrįstai atsakovo veiksmus įvertino kaip didelį neatsargumą... 13. Ieškovas UAB DK ,,PZU Lietuva“ atsiliepime į apeliacinį skundą (t. 3, b.... 14. 1. Teismas, priimdamas sprendimą išsamiai pasisakė dėl pateiktų įrodymų,... 15. 2. Teismų praktikoje išaiškinta, kad tyčiai prilygintu neatsargumu laikomi... 16. 3. Nesutinka su skundo argumentais dėl atsakovui nepagrįstai perkeltos... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 19. Byloje kilo ginčas dėl ieškinio senaties instituto ir senaties termino... 20. Apeliacinės instancijos teismas paprastai patikrina teismo sprendimo... 21. Dėl ieškinio senaties termino skaičiavimo... 22. Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per... 23. Byloje nustatyta, kad vykdant pervežimo sutartį ginčo krovinys gavėjui... 24. Vertinant apeliacinio skundo argumentų, kad šiuo konkrečiu atveju vienerių... 25. Pirmiau nustačius, kad ieškinio senaties eiga dėl krovinio sugadinimo... 26. Ieškinio senaties terminų eigos nutraukimo pagrindai įvardinti CK 1.130... 27. Teisėjų kolegija aptaria ir praleisto ieškinio senaties termino atnaujinimo... 28. Šioje byloje pats ieškovas reikšmingų aplinkybių, dėl kurių per... 29. Įvertinusi šias aplinkybes, teisėjų kolegija pripažįsta, kad nagrinėjamu... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 31. Jeigu apeliacinės instancijos teismas, neperduodamas bylos iš naujo... 32. Apeliantas sumokėjo 8 000 Lt už teisines paslaugas pirmosios instancijos... 33. Apeliantas sumokėjo 1 600 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą (t. 3,... 34. Taigi bendra priteistina iš ieškovo bylinėjimosi išlaidų apeliantui suma... 35. Kaip pirmiau nurodyta, iš ieškovo priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos... 36. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių ... 37. Šioje byloje pirmosios instancijos teismas taikė apeliantui laikinąsias... 38. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 39. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 7 d. sprendimą pakeisti.... 40. Sprendimą toje dalyje, kuria ieškinys buvo iš dalies patenkintas ir šalims... 41. Priteisti iš UAB DK „PZU Lietuva“ 13 383 (trylika tūkstančių tris... 42. Priteisti iš UAB DK „PZU Lietuva“ 103 (vieną šimtą tris) litus 15... 43. Atmestų ieškinio reikalavimų dalyje sprendimą palikti nepakeistą.... 44. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 21 d. nutartimi UAB... 45. Nutarties kopiją išsiųsti Centrinei hipotekos įstaigai....