Byla L2-3950-553/2009
Dėl teismo isakymo išdavimo, išieškant skola ir palukanas iš skolininko uždarosios akcines bendroves „Vilniaus nekilnojamasis turtas“

1Vilniaus apygardos teismo teiseja Aldona Tilindiene, susipažinusi su kreditoriaus uždarosios akcines bendroves „Korsta“ pareiškimu del teismo isakymo išdavimo, išieškant skola ir palukanas iš skolininko uždarosios akcines bendroves „Vilniaus nekilnojamasis turtas“,

2n u s t a t e :

3Kreditorius UAB „Korsta“ kreipesi i teisma su pareiškimu del teismo isakymo išdavimo, kuriuo praše priteisti iš skolininko UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ kreditoriaus UAB „Korsta“ naudai 201 101,64 Lt skolos, 6 procentu dydžio metines palukanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo isakymo ivykdymo, bylinejimosi išlaidas – 1256 Lt žyminio mokescio. Reikalavimo ivykdymo užtikrinimui praše taikyti laikinasias apsaugos priemones – skolininko turto arešta.

4Pareiškima atsisakytina priimti.

5Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 435 straipsnio 2 dalies 1 punktu nustatyta, kad teismas atsisako priimti pareiškima, jeigu jis neatitinka bendruju reikalavimu, keliamu procesiniu dokumentu turiniui ir formai, ir CPK 433 str. numatytu reikalavimu. CPK 111 str. 2 d. 4 p. nustato, kad kiekviename dalyvaujancio byloje asmens procesiniame dokumente turi buti nurodytos aplinkybes, patvirtinancios procesinio dokumento dalyka, ir irodymai, patvirtinantys šias aplinkybes. Kreditorius pareiškimu prašo priteisti 201 101,64 Lt skolos už atliktus statybos rangos darbus. Taciau iš pateiktu prie pareiškimo priedu – 2007-12-13 Statybos rangos sutarties Nr. 07/38 (su velesniais pakeitimais ir papildomais susitarimais) matyti, kad kreditorius ir skolininkas (rangovas ir užsakovas) susitare, jog rangos darbu atlikimas ir priemimas bus fiksuojamas atliktu darbu aktais, o visu rangos sutartyje numatytu atliktu darbu rezultato perdavimo iforminimas - baigiamuoju darbu priemimo –perdavimo aktu; pagal šiuos aktus rangovas (kreditorius) išrašys ir pateiks užsakovui (skolininkui) apmoketi PVM saskaitos – fakturos, kuriu apmokejimo terminas - 30 dienu nuo ju patvirtinimo dienos. Taciau su pareiškimu nera pateikta nei atliktu darbu aktu (baigiamojo darbu priemimo –perdavimo akto), iš kuriu butu galima spresti apie kreditoriui (rangovui) priklausancios prievoles ivykdyma, nei PVM saskaitu – fakturu, kurios patvirtintu skolininko isiskolinima kreditoriui ir jo dydi. Be to, minetoje rangos sutartyje nurodyta visai kita sutarties kaina, nesutampanti su pareiškejo prašoma priteisti skola, o iš pateikto pareiškimo neaišku, ar skolininkas yra dalinai apmokejes už atliktus statybos rangos darbus. Esant tokioms aplinkybems, teismas konstatuoja, kad prie pareiškimo prideti irodymai neatitinka pareiškime del teismo isakymo išdavimo nurodytu aplinkybiu ir neirodo pareiškimo pagristumo (CPK 111 str. 2 d. 4 p., 435 str. 2 d. 4 p.).

6Bylu del teismo isakymo išdavimo nagrinejima reglamentuojantis CPK XXIII skyrius nenumato pareiškimo del teismo isakymo išdavimo trukumu šalinimo, o CPK 435 str. 2 d. 1 p. nurodyta, kad teismas atsisako priimti pareiškima, jeigu jis neatitinka bendruju reikalavimu, keliamu procesiniu dokumentu turiniui ir formai, ir CPK 433 straipsnio numatytu reikalavimu bei yra aiškiai nepagristas (CPK 435 str. 2 d. 4 p.).

7Teismas paaiškina, kad atsisakymas priimti pareiškima del teismo isakymo išdavimo neužkerta kelio pareiškejui ištaisius trukumus istatymu nustatyta tvarka pateikti nauja pareiškima arba pareikšti ieškini teisme pagal ginco teisenos taisykles (CPK 435 str. 4 d.).

8Teismas, vadovaudamasis CPK 435 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 290-291 straipsniais,

Nutarė

9Atsisakyti priimti kreditoriaus uždarosios akcines bendroves „Korsta“ pareiškima del teismo isakymo išdavimo, išieškant skola ir palukanas iš skolininko uždarosios akcines bendroves „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ ir gražinti ji padavusiam asmeniui.

10Išaiškinti kreditoriui, kad atsisakymas priimti pareiškima neužkerta kelio ištaisius trukumus istatymu nustatyta tvarka pateikti nauja pareiškima arba pareikšti ieškini teisme pagal bendrasias ginco taisykles.

11Ši nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai