Byla B2-322-232/2018
Dėl bankrutavusios UAB „Domus group“ veiklos pabaigos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Liuda Uckienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ prašymą dėl bankrutavusios UAB „Domus group“ veiklos pabaigos.

3Teismas

Nustatė

4Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 29 d. nutartimi UAB „Domus Group“ iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirta UAB „Bankroto administravimo paslaugos“. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 24 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių finansinių reikalavimų sąrašas, kuris patikslintas 2009 m. rugsėjo 10 d., 2009 m. lapkričio 17 d., 2010 m. gruodžio 10 d., 2011 m. rugpjūčio 18 d., 2011 m. spalio 28 d., 2012 m. gegužės 28 d., 2016 m. sausio 4 d. nutartimis. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 20 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

5Bankroto administratorius pateikė prašymą priimti sprendimą dėl BUAB „Domus group“ pabaigos. Nurodė, kad visi bankroto proceso veiksmai atlikti, turto įmonė neturi.

6Kreditoriams apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą yra pranešta tinkamai. Prašymų nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka negauta.

7Teismas

konstatuoja:

8Prašymas tenkinamas.

9Vadovaujantis bankroto procesą reglamentuojančiu Įmonių bankroto įstatymu, teismui pripažinus įmonę bankrutavusia ir pradėjus jos likvidavimo procedūras, yra sprendžiami su turto realizavimu Įmonių bankroto įstatyme nustatyta tvarka susiję klausimai, kuriuos išsprendus yra užbaigiamos įmonės bankroto procedūros ir kartu bankroto byla. Bankroto byla užbaigiama teismo sprendimu dėl įmonės pabaigos. Įsiteisėjus šiam sprendimui, atsiranda pagrindas išregistruoti juridinį asmenį iš Juridinių asmenų registro ir juridinis asmuo, kaip teisės subjektas, pasibaigia (CK 2.95 str. 3 d.). Įmonės likvidavimo procedūros gali būti užbaigiamos tik tuomet, kai nebelieka įmonės turto, iš kurio gali būti vykdomas kreditorių reikalavimų patenkinimas. Tuo pačiu pasibaigia ir likviduoto juridinio asmens prievolės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti bankroto proceso metu, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai prievolę turi įvykdyti kiti asmenys (CK 6.128 str. 3 d.).

10Bylos duomenimis nustatyta, kad BUAB „Domus group“ Įmonių bankroto įstatyme numatytos bankroto procedūros yra baigtos.

11Iš administratoriaus pateikto 2018 m. balandžio 20 d. likvidavimo balanso matyti, kad įmonė turto neturi. Iš pateiktos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2011 m. kovo 17 d. pažymos matyti, jog agentūra neturi duomenų, kad BUAB „Domus group“ būtų sukauptos atliekos, užterštas dirvožemis ar gruntas. Remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad įmonė jokios veiklos nebevykdo, jos mokumas neatstatytas. Prieštaravimų dėl įmonės pabaigos kreditoriai nepateikė.

12Pagal Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalį, po to, kai administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

13Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad BUAB „Domus group“ likvidavimo procedūros baigtos, todėl yra pagrindas pripažinti BUAB „Domus group“ pabaigą (LR ĮBĮ 32 str. 4 d.).

14Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270 straipsniais,

Nutarė

15prašymą dėl įmonės pabaigos tenkinti.

16Bankrutavusią BUAB „Domus group“ (įmonės kodas 300607035) pripažinti pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir išregistruoti ją iš juridinių asmenų registro.

17Pavesti bankrutavusios BUAB „Domus group“ bankroto administratoriui UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

18Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai