Byla 2A-706-577/2017
Dėl skolos už nuomą, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Alvydo Barkausko, Jadvygos Mardosevič (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Astos Pikelienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „MS“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 18 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Argenta“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „MS“ dėl skolos už nuomą, delspinigių ir palūkanų priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
    1. Ieškovė UAB „Argenta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės UAB „MS“ 2 921,63 Eur skolą už nuomą ir suteiktas kitas paslaugas, 971,26 Eur delspinigių, 125,24 Eur už faktinių aplinkybių konstatavimą, taip pat 6 procentų metines procesines palūkanas. Ieškinyje nurodė, kad pagal 2011 m. gruodžio 31 d. šalių sudarytą negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį atsakovė išsinuomojo sandėlio patalpas, aikštelę automobiliams ir biuro patalpas. 2012 m. gruodžio 31 d. bei 2013 m. gruodžio 31 d. pakeitimais nuomos terminas buvo pratęstas metams. Pasak ieškovės, pasibaigus 2014 metams nuoma faktiškai tęsėsi. Atsakovė 2015 m. vasario pabaigoje atsisakė biuro patalpų nuomos, o 2015 m. liepos 2 d. žodžiu įspėjo, kad nebenuomos ir sandėlio patalpų bei aikštelės; tuomet pradėjo kraustyti savo daiktus iš nuomojamų sandėlio patalpų. Ieškovės teigimu, atsakovės skola už nuomą ir kitas suteiktas paslaugas už laikotarpį nuo 2014 m. gruodžio 1 d. iki 2015 m. liepos 13 d. yra 2 921,63 Eur. Be to, ieškovė pagal sutarties 7 punktą paskaičiavo 971,26 Eur delspinigių. Dublike ieškovė teigė negavusi atsakovės į bylą pateikto 2014 m. spalio 10 d. pranešimo. Mano, kad šis raštas yra kitokio turinio, nei siųstas ieškovei. Be to, siūlymo pratęsti nuomos sutartį ieškovė nuomininkams niekada neteikė spalio mėnesį, tai ieškovas darydavo gruodžio-sausio mėnesiais. Tai, kad pasibaigus nuomos sutarties terminui, atsakovė nuomojamose patalpose tęsė veiklą, grindė ir elektros energijos, vandens parodymais, tuo, kad atsakovė nereiškė prieštaravimų dėl siunčiamų PVM sąskaitų faktūrų.
    2. Atsakovė UAB „MS“ su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad 2014 m. spalio 10 d. pateikė ieškovei pranešimą, kuriuo informavo, jog atsisako nuomotojo siūlymo pratęsti nuomos sutarties terminą. Atsakovė kreipėsi į ieškovę dėl priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, tačiau ieškovė šį aktą vengė pasirašyti; faktiškai atsakovė patalpas atlaisvino 2014 m. gruodžio 31 d., ieškovei perdavė patalpų raktus. Pasak atsakovės, faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas nepatvirtina naudojimosi patalpomis fakto, nes atsakovė buvo iškviesta dėl šiukšlių surinkimo ir išvežimo. Atsakovė nesutiko ir su reikalavimu priteisti delspinigius, nes nuo 2014 m. gruodžio 2 d. jau nebuvo rašytinio susitarimo dėl netesybų. Be to, delspinigių ieškovė gali reikalauti tik už šešis mėnesius. Paaiškino, kad 2015 m. sausio, vasario mėnesiais ji atliko mokėjimus už 2014 metus, o po 2014 m. gruodžio 31 d. patalpomis nesinaudojo, jas atlaisvino, todėl laiko, kad pareigą perduoti patalpas įvykdė tinkamai.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

43.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 gegužės 18 d. sprendimu ieškinį patenkino, priteisė iš atsakovės UAB „MS“ ieškovei UAB „Argenta“ 2 921,63 Eur skolos, 971,26 Eur delspinigių, 125,24 Eur faktinių aplinkybių konstatavimo išlaidų, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos 4018,13 Eur sumos nuo 2015 m. spalio 5 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 121 Eur žyminio mokesčio. Taip pat priteisė valstybei iš atsakovės 4,56 Eur pašto išlaidų.

63.1. Teismo nuomone, 2014 m. spalio 10 d. atsakovės pranešimo dėl atsisakymo pratęsti nuomos sutartį surašymo data kelia pagrįstų abejonių, nes byloje nėra duomenų, kad ieškovė siūlymą pratęsti 2011 m. gruodžio 31 d. sutartį, koreguoti nuomos kainą atsakovui pateikė iki 2014 m. spalio 10 d. Vertindamas byloje surinktų įrodymų visumą sprendė, kad vien siuntimo kvito, nepakanka konstatuoti, kad 2014 m. spalio 10 d. ieškovei išsiųstas būtent pranešimas dėl atsisakymo pratęsti nuomos sutartį.

73.2. Iš byloje surinktų įrodymų visumos (ieškovės paaiškinimų, 2015-07-14 antstolio A. N. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo, kitų rašytinių įrodymų, liudytojų parodymų) teismas padarė išvadą, kad aikštelę ir sandėlio patalpas atsakovė atlaisvino tik 2015 m. liepos mėn. Pripažino neįrodytu atsakovės teiginį, kad antstoliui fiksuojant faktines aplinkybes, atsakovė teikė ieškovei paslaugas pagal atskirą šalių susitarimą. Taip pat teismas konstatavo, jog nei kitos aikštelės nuomos faktas, nei tam tikrų vilkikų pardavimo faktas neliudija faktinio patalpų, aikštelės atlaisvinimo ir/ar grąžinimo ieškovui sutartyje nustatyta tvarka. Pažymėjo, kad įrodyti aplinkybę dėl nuomos objekto atlaisvinimo 2014 m. gruodžio 31 d. šioje byloje teko atsakovei, nes pagal 2011 m .gruodžio 31 d. sutarties sąlygas (4.6 p.), CK 6.499 straipsnio 1 dalį, pasibaigus sutarties terminui, pareiga perduoti pagal aktą tvarkingas patalpas ir aikštelę buvo nustatyta būtent atsakovei.

83.3. Iš ieškovės paaiškinimų, liudytojos V. V. parodymų teismas nustatė, kad už patalpų bei aikštelės nuomą ir suteiktas kitas paslaugas laikotarpiu nuo 2014 m. gruodžio 2 d. iki 2015 m. liepos 13 d. išrašytos PVM sąskaitos-faktūros atsakovei buvo siunčiamos buveinės adresu Metalo g. 19, Vilniuje. Pripažino, kad ieškovė pagrįstai reikalauja iš atsakovės sumokėti nuomos mokestį bei išlaidas už atsakovei suteiktas kitas paslaugas už visą laiką, kurį atsakovė, nepratęsusi 2011 m. gruodžio 31 d. nuomos sutarties su ieškove, pavėlavo grąžinti ieškovui biuro, sandėlio patalpas ir aikštelę adresu ( - ) (CK 6.487 str. 1 d., 6.499 str. 1, 2 d., 6.213 str. 1 d., 6.493 str. 1 d., 6.499 str. 2 d.).

93.4. Sprendė, kad ieškovė pagrįstai paskaičiavo atsakovei netesybas. Teismas nepripažino, jog ieškovas yra praleidęs CK 1.125 str. 5 d. 1 p. nustatytą terminą nes delspinigiai paskaičiuoti pagal kiekvieną sąskaitą už laikotarpį ne ilgesnį nei 180 dienų. Taip pat teismas nesutiko, su atsakovės teiginiu, kad nėra galiojančio rašytinio susitarimo, ir todėl ieškovas neturi teisės reikalauti netesybų.

 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

104.

11Atsakovė UAB „MS“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 18 d. sprendimą ir priimti nauią sprendimą - ieškinį atmesti; priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

124.1. Teismas pažeidė procesines įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisykles, netinkamai paskirstė įrodinėjimo pareigą. Mano, jog ieškovė teigdama, jog atsakovės 2014 m. spalio 10 d. išsiųstoje siuntoje nebuvo pranešimo apie nuomos sutarties nepratęsimą ir prašymo nurodyti priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datą ir laiką, turėjo įrodyti, kokio turinio raštas buvo nurodytoje siuntoje, tačiau ieškovė tik žodžiu neigė aukščiau nurodyto rašto turinį.

134.2. 2014 m. spalio 10 d. rašte buvo prašoma, kad ieškovė nurodytų patalpų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datą ir laiką, tačiau ieškovė nesiekė bendradarbiavimo, vengė pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą. Pasak apeliantės, sistemiškai aiškinant CK 6.535 straipsnio nuostatas, tais atvejais, kai pasibaigus negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčiai nuomininkas faktiškai atlaisvina negyvenamąsias patalpas turėdamas tikslą jas perduoti nuomotojui, o nuomotojas vengia pasirašyti patalpų perdavimo-priėmimo aktą pripažįstama, jog nuomotojas atsisako priimti patalpas, o nuomininkas savo ruožtu yra tinkamai įvykdęs CK 6.499 straipsnio 1dalyje nustatytą pareigą grąžinti nuomotojui daiktą.

144.3. Aplinkybes dėl atsakovės išsikeldinimo patvirtina 2014 m. spalio 10 d. panešimo turinys, kuriame nurodomos nepratęsimo aplinkybės (t. y. neįmanoma pagal paskirtį naudotis nuomojamu objektu), o ieškovė nepateikė įrodymų, jog po sutarties pasibaigimo siuntė atsakovei pretenzijas, raštus, įspėjimus ar sąskaitas už patalpų nuomą. Be to, ieškovės teiginiai dėl naudojimosi nuomojamais objektais prieštarauja nuomos sutarties sąlygoms, numatančioms, kad sutartis nutraukiama prieš terminą ir nuomininkas iškeldinamas, jeigu nuomininkas nesumokėjo nuomos, eksploatacinių, arba komunalinių mokesčių už vieną mėnesį.

154.4. Pirmos instancijos teismas atsižvelgė tik į ieškovo ir jo darbuotojų žodinius paaiškinimus, kurie negalėjo paaiškinti, pagal kokius požymius galėjo atskirti, jog transporto priemonės priklauso atsakovei. Be to, ieškovo darbuotojai yra lojalūs darbdaviui, todėl jų parodymai negali būti nešališki ir objektyvūs.

164.5. Atsakovė atsiliepime į ieškinį buvo nurodžiusi, kad ieškovė kreipėsi su prašymu dėl šiukšlių surinkimo ir išvežimo, ir teigia, jog atsakovės transporto priemonės atvykimo 2015 m. liepos 10 d. į ieškovės teritorijoje esančią aikštelę negalima traktuoti kaip naudojimąsi patalpomis ir teritorija septynis mėnesius po sutarties pasibaigimo. Atsakovė pateikė įrodymą, patvirtinantį, jog pasibaigus negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčiai, atsakovė sudarė aikštelės nuomos sutartį su trečiuoju asmeniu (2015 m. sausio 1 d.) palankesnėmis sąlygomis ir kainomis.

174.6. Apeliantės įsitikinimu, nėra teisinio pagrindo ir delspinigių skaičiavimui. Atsakovė nepratęsė nuomos santykių 2015-iems metams, nuomojamu objektu nesinaudojo, todėl neturi pareigos mokėti nuomos mokesčio ir su tuo susijusių delspinigių.

185.

19Ieškovė UAB „Argenta“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo UAB „MS“ apeliacinį skundą atmesti, pirmosios instancijos 2016 m. gegužės 18 d. teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodė, kad:

205.1. Apeliantės 2014 m. spalio 10 d. pranešimas negali patvirtinti, jog ji išsikraustė iš patalpų pasibaigus nuomos sutarties terminui ir grąžino jas sutartyje sulygtos būklės. Pranešimo turinys neatitinka ir prieštarauja susiklosčiusiai patalpų nuomos tvarkai ir praktikai. Būtent apeliantė turi pagrįsti įrodymais savo įstatyminės (LR CK 6.499 straipsnis 1 dalis) prievolės grąžinti nuomotojui daiktą įvykdymą.

215.2. Apeliantės argumentai dėl negyvenamųjų patalpų atlaisvinimo nepagrįsti įrodymais. Ieškovės nereagavimas į 2014 m. spalio 10 d. pranešimą nepatvirtina ieškovės nebendradarbiavimo ir vengimo pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą. Nuomotojo vadovas, visada būnantis nuomojamoje teritorijoje, nuolat geranoriškai aptarinėjo patalpų ir aikšteles atlaisvinimo ir perdavimo pagal priėmimo-perdavimo aktą klausimus su nuomininko vadovu. Ieškovės manymu, apeliantė piktnaudžiavo susidariusia situacija.

225.3. Apeliantės teiginys dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, aiškinant CK 6.535 straipsnio teisės normą, paremtas byla Nr. 3K-3-493/2007, kuri negali būti lyginama su nagrinėjama, nes nagrinėjami dalykai, aplinkybės ir ginčo ribos iš esmės skiriasi. Minėtoje byloje ieškovo atsisakymas priimti atsakovo perduodamas patalpas, neatstačius patalpų pradinės būklės, pasirašant patalpų priėmimo-perdavimo aktą buvo įformintas antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu. Šiuo atveju, ieškovės pateikti įrodymai, kad apeliantė negrąžino nuomoto turto ir naudojosi juo po nuomos sutarties termino pabaigos, liko nepaneigti. Kad nuomininkas už visą vėlavimo laikotarpį mokėtų nuomos mokestį ieškovė turi teisę reikalauti vadovaujantis CK 6.499 straipsnio 2 dalimi.

23IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

246.

25Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

267.

27Byloje nustatyta, kad 2011 m. gruodžio 31 d. šalys sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 25-2012 (toliau ir Sutartis) (b.l. 5-6), kuria ieškovė laikotarpiui nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. išnuomojo atsakovei aikštelę automobiliams laikyti, sandėlio ir biuro patalpas adresu ( - ). 2012 m. gruodžio 31 d. bei 2013 m. gruodžio 31 d. sutarties pakeitimais Nr. 1 bei Nr. 2 sutarties terminas pratęstas po vienerius metus, t.y. iki 2014 m. gruodžio 31 d. (b.l. 8, 9). Ieškovė parengė sutarties pakeitimą Nr. 3, kuriame buvo siūloma nustatyti, kad ši sutartis galioja nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d., taip pat nustatyti 487,58 Eur nuomos kainą (b.l. 10); šis pakeitimas 2015 m. sausio 14 d. buvo išsiųstas atsakovei (b.l. 11), tačiau pastaroji šio sutarties pakeitimo nepasirašė. Laikotarpiu nuo 2014 m. gruodžio 2 d. iki 2015 m. liepos 13 d. ieškovė atsakovei už patalpų nuomą bei suteiktas ryšio paslaugas, elektros energiją, vandenį ir kt., išrašė PVM sąskaitas-faktūras (b.l. 23-30). Kadangi atsakovė šių sąskaitų faktūrų neapmokėjo, ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti 2 921,63 Eur skolą už nuomą bei paslaugas bei paskaičiuotus delspinigius. Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino visiškai. Atsakovė pateikė apeliacinį skundą.

288.

29Kadangi absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, apeliacinės instancijos teismas pasisako tik dėl apeliacinio skundo argumentų.

30Dėl 2014 m. spalio 10 d. pranešimo

319.

32Apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas, abejodamas dėl 2014 m. spalio 10 d. ieškovei išsiųsto pranešimo turinio, pažeidė įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisykles. Atsakovės manymu, ieškovė neneigdama siuntos gavimo, turėjo įrodyti, kokio turinio raštas buvo minėtoje siuntoje. Apeliacinės instancijos teismas iš dalies sutinka su šiais apelianto argumentais.

3310.

34Pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką dėl įrodymų vertinimo civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo pareiga tenka tam, kas teigia, – ieškovui reikia įrodyti ieškinio, atsakovui – priešieškinio, atsikirtimų faktinį pagrindą (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-628-684/2015). Šiuo atveju, atsakovė, teigdama, kad dar 2014 m. spalio 10 d. išsiuntė ieškovei pranešimą, kad atsisako nuomos sutarties pratęsimo, ir 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigus nuomos sutarties terminui, išsikrausto, pateikė šio pranešimo kopiją bei AB „Lietuvos paštas“ kvitą, patvirtinantį siuntos išsiuntimą ieškovei (b.l. 50-51). Tokiu atveju, sutiktina su apeliantės pozicija, kad ieškovė, siekdama įrodyti teiginį kad šioje siuntoje buvo kitokio turinio pranešimas, turėjo pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

3511.

36Tačiau teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismo sprendime nepagrįstai išreikšta abejonė dėl pranešime nurodytos datos, siuntos turinio, nepaneigia kitų byloje nustatytų aplinkybių bei teismo išvadų teisingumo. Dėl negyvenamųjų patalpų atlaisvinimo fakto nustatymo

3712.

38Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad biuro patalpas atsakovas atlaisvino ir grąžino ieškovei 2015 m. kovo mėnesio pabaigoje, o sandėlio patalpas bei aikštelę - 2015 metų liepos mėnesį. Apeliantas su tokia teismo išvada nesutinka. Teigia, kad atsakovė 2014 m. spalio 10 d. pranešimu informavo ieškovę apie sutarties nepratęsimą, prašė nurodyti patalpų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datą ir laiką, tačiau ieškovė vengė pasirašyti minėtą aktą, su atsakove nebendradarbiavo, todėl laikytina, kad nuomotoja atsisakė priimti patalpas. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su šiais apeliantės argumentais.

3913.

40Pagal CK septintojo skirsnio, reglamentuojančio pastatų, statinių ar įrenginių nuomos santykius, CK 6.535 straipsnio 1 dalį pastatas, statinys ar įrenginys perduodamas ir priimamas pagal perdavimo-priėmimo aktą. Jį pasirašo abi šalys. Antrojoje šio straipsnio dalyje įtvirtinta, kad jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita, nuomotojo pareiga perduoti pastatą, statinį ar įrenginį nuomininkui laikoma įvykdyta, kai pastatas, statinys ar įrenginys faktiškai perduodamas nuomininkui arba pasirašomas perdavimo-priėmimo aktas. Jeigu viena sutarties šalis vengia pasirašyti pastato, statinio ar įrenginio perdavimo-priėmimo aktą nuomos sutartyje aptartomis sąlygomis, tai laikoma, kad atitinkamai nuomotojas atsisako vykdyti savo prievolę perduoti pastatą, statinį ar įrenginį, o nuomininkas atsisako juos priimti (6.535 straipsnio 3 dalis). Pasibaigus pastato, statinio ar įrenginio nuomos sutarčiai, jis turi būti grąžintas nuomotojui pagal šio straipsnio nustatytas taisykles.

4114. 6.499 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog nuomos sutarčiai pasibaigus, nuomininkas privalo grąžinti nuomotojui daiktą tokios būklės, kokios gavo, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą, arba sutartyje sulygtos būklės. Pasibaigus sutarties terminui, pareiga pagal aktą perduoti tvarkingas patalpas ir aikštelę, nustatyta būtent nuomininkui ir šalių sudarytos Sutarties 4.6 punkte. 2014 m. spalio 10 d., t.y. beveik prieš tris mėnesius iki nuomos sutarties termino pasibaigimo, surašytame pranešime suformuluotas prašymas nurodyti priėmimo-perdavimo akto pasirašymo laiką ir vietą negali būti laikomas tinkamu Sutarties 4.6. p. pareigos įvykdymu, ir juolab patvirtinti faktinį atsakovės išsikraustymą 2014 m. gruodžio 31 d. Kitų įrodymų, patvirtinančių faktinį išsikraustymą iš nuomojamų objektų, bylos nagrinėjimo metu apeliantė nenurodė ir nepateikė.

4215.

43Apeliaciniame skunde akcentuota, kad vertindamas įrodymus, teismas atsižvelgė tik į ieškovės ir jos darbuotojų žodinius paaiškinimus, kurie buvo bendro pobūdžio, ir dėl lojalumo darbdaviui neobjektyvūs. Tačiau ir šis apeliantės argumentas atmestinas, kaip nepagrįstas. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, ieškovės darbuotojų parodymus vertino visų byloje surinktų įrodymų kontekste, t.y. kartu su ieškovės paaiškinimais, 2015 m. liepos 14 d. antstolio A. N. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu, liudytojo I. R., kuris nėra ieškovės darbuotojas, parodymais, kitais rašytiniais įrodymais. Taigi, teismas vertino įrodymų visetą, todėl proceso teisės normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, nepažeidė (CPK 176, 178, 179, 185 straipsniai).

4416. Pažymėtina, kad minėtame 2015 m. liepos 14 d. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole antstolis užfiksavo teritorijoje stovinčias puspriekabes, kurios ieškovės teigimu priklauso atsakovei. Atsakovė šiuos teiginius paneigiančių įrodymų nepateikė. Be to, atsakovės įmonės darbuotoju prisistatęs asmuo S. S. antstoliui nurodė, jog artimiausiu metu bus išsikraustyta ir patalpos sutvarkytos. Antstolis užfiksavo ir kitus prie garažo bei patalpose esančius daiktus (b.l. 13-19). Apeliantė teigia, kad antstolio buvimo metu atsakovės transporto priemonė atvyko surinkti šiukšlių, ir tai neįrodo naudojimosi patalpomis po sutarties pasibaigimo. Tačiau, kaip minėta, atsakovė sutartimi įsipareigojo ieškovei grąžinti tvarkingas patalpas ir aikštelę, todėl minėti apeliacinio skundo argumentai neturi įtakos teismo išvadų teisingumui. Apeliantei neišvežus savo daiktų, nėra pagrindo teigti, kad iš nuomota teritorija buvo atlaisvinta ir nenaudojama. Apeliacinės instancijos teismas neįžvelgia pagrindo nesutikti su skundžiamo teismo sprendimo išvada, kad kitos aikštelės nuomos faktas neliudija faktinio patalpų, aikštelės adresu ( - ), atlaisvinimo ir/ar grąžinimo ieškovui sutartyje nustatyta tvarka.

4517. Teisėjų kolegija pritaria ieškovės atsiliepime į apeliacinį skundą argumentui, jog apeliantės nurodytoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 16 d. nutartyje, priimtoje Nr. 3K-3-493/2007, išaiškinimai netaikytini šioje byloje, nes nagrinėjamos aplinkybės iš esmės skiriasi. Minėtoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo byloje ieškovo atsisakymas priimti atsakovo perduodamas patalpas, buvo įformintas antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu. Šiuo atveju, atsakovė neįrodė, kad ji nuomojamas patalpas 2014 m. gruodžio 31 d. (t.y. pasibaigus nuomos sutarties terminui) faktiškai perdavė ieškovei.

4618. CK 6.499 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jeigu nuomininkas daiktą grąžina pavėluotai, tai nuomotojas turi teisę reikalauti, kad nuomininkas sumokėtų nuomos mokestį už visą laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti daiktą bei atlyginti nuostolius. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė teisės normas, reglamentuojančias negyvenamųjų patalpų nuomos santykius, visapusiškai ištyrė byloje esančius įrodymus ir pagrįstai priteisė ieškovei iš atsakovės skolą už nuomą bei kitas paslaugas. Dėl delspinigių priteisimo

4719. Apeliantė argumentus, susijusius su delspinigių skaičiavimu, sieja išimtinai su aplinkybėmis, kad atsakovė nepratęsė nuomos santykių 2015 metams, ieškovės nuomojamu objektu nesinaudojo. Apeliantei neįrodžius faktinio patalpų perdavimo ieškovei, minėti argumentai teismo sprendimo dėl delspinigių priteisimo teisėtumui įtakos nedaro.

4820.

49Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų teisėjų kolegija nepasisako. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.). Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

5021. Apibendrinus išdėstytą, konstatuotina, jog naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo, todėl atsakovės UAB „MS“ apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 18 d. sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

51Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

52Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
 1. Ginčo esmė
   4. 3.... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 gegužės 18 d. sprendimu ieškinį... 6. 3.1. Teismo nuomone, 2014 m. spalio 10 d. atsakovės pranešimo dėl atsisakymo... 7. 3.2. Iš byloje surinktų įrodymų visumos (ieškovės paaiškinimų,... 8. 3.3. Iš ieškovės paaiškinimų, liudytojos V. V. parodymų teismas nustatė,... 9. 3.4. Sprendė, kad ieškovė pagrįstai paskaičiavo atsakovei netesybas.... 10. 4.... 11. Atsakovė UAB „MS“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 12. 4.1. Teismas pažeidė procesines įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo... 13. 4.2. 2014 m. spalio 10 d. rašte buvo prašoma, kad ieškovė nurodytų... 14. 4.3. Aplinkybes dėl atsakovės išsikeldinimo patvirtina 2014 m. spalio 10 d.... 15. 4.4. Pirmos instancijos teismas atsižvelgė tik į ieškovo ir jo darbuotojų... 16. 4.5. Atsakovė atsiliepime į ieškinį buvo nurodžiusi, kad ieškovė... 17. 4.6. Apeliantės įsitikinimu, nėra teisinio pagrindo ir delspinigių... 18. 5.... 19. Ieškovė UAB „Argenta“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo UAB... 20. 5.1. Apeliantės 2014 m. spalio 10 d. pranešimas negali patvirtinti, jog ji... 21. 5.2. Apeliantės argumentai dėl negyvenamųjų patalpų atlaisvinimo... 22. 5.3. Apeliantės teiginys dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos,... 23. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 24. 6.... 25. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų... 26. 7.... 27. Byloje nustatyta, kad 2011 m. gruodžio 31 d. šalys sudarė negyvenamųjų... 28. 8.... 29. Kadangi absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, apeliacinės... 30. Dėl 2014 m. spalio 10 d. pranešimo ... 31. 9.... 32. Apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas, abejodamas dėl 2014 m.... 33. 10.... 34. Pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką dėl įrodymų... 35. 11.... 36. Tačiau teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismo sprendime... 37. 12.... 38. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad biuro patalpas atsakovas atlaisvino... 39. 13.... 40. Pagal CK septintojo skirsnio, reglamentuojančio pastatų, statinių ar... 41. 14. 6.499 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog nuomos sutarčiai pasibaigus,... 42. 15.... 43. Apeliaciniame skunde akcentuota, kad vertindamas įrodymus, teismas... 44. 16. Pažymėtina, kad minėtame 2015 m. liepos 14 d. Faktinių aplinkybių... 45. 17. Teisėjų kolegija pritaria ieškovės atsiliepime į apeliacinį skundą... 46. 18. CK 6.499 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jeigu nuomininkas daiktą... 47. 19. Apeliantė argumentus, susijusius su delspinigių skaičiavimu, sieja... 48. 20.... 49. Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų... 50. 21. Apibendrinus išdėstytą, konstatuotina, jog naikinti ar keisti pirmosios... 51. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1... 52. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 18 d. sprendimą palikti...