Byla e2-30-287/2015
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėja Rima Razumienė,

2sekretoriaujant Janinai Juozaitienei,

3dalyvaujant atsakovei R. D.,

4jos atstovui advokatui Anatolijui Šichovcovui,

5viešame parengiamajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Robusta“ ieškinį atsakovei R. D. dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

6Iki parengiamojo teismo posėdžio šalys sutarė ginčą išspręsti taikiai.

7Ieškovo atstovas advokatas G. Ž. atsiuntė teismui per EPP šalių sudarytą taikos sutartį, prašydamas taikos sutartį patvirtinti ir bylą nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant.

8Atsakovė R. D. parengiamojo teismo posėdžio metu pateikė šalių sudarytos ir pasirašytos taikos sutarties originalą bei prašė taikos sutartį patvirtinti tomis sąlygomis, kokios yra nurodytos taikos autartyje.

9Prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo tenkintinas visiškai, kadangi tai nepažeidžia šalių teisių ir neprieštarauja įstatymui (CPK 42 str.).

10Šalys, sudarydamos taikos sutartį, numatė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tvarką (Taikos sutarties 2 p. b p. p., 3 p. ir 4 p.), todėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tvarka tvirtintina pagal taikos sutarties sąlygas (CPK 94 str.). Kadangi šioje civilinėje byloje ieškovas UAB „Robusta“ sumokėjo 153,00 Lt žyminio mokesčio (14, 33 b. l.) ir prašo 75 procentus žyminio mokesčio grąžinti (Taikos sutarties 3 p.), todėl ieškovui grąžintina 75 procentai žyminio mokesčio – 33,23 Eur (114,75 Lt) CPK 87 str. 2 d.), ir iš atsakovės R. D. priteistinos 5,86 Eur (20,25 Lt) išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės pajamas (53 b. l., Taikos sutarties 4 p., CPK 96 str.).

11Civilinė byla išnagrinėta ieškovo atstovui nedalyvaujant, kadangi apie parengiamojo teismo posėdžio datą, laiką ir vietą jam buvo pranešta tinkamai (67 b. l.) ir iš jo gautas prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant (CPK 246 str.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 42 straipsniu, 94 straipsniu, 96 straipsniu, 140 straipsnio 3 dalimi, 290-292 straipsniais, 293 straipsnio 5 punktu, 294-295 straipsniais, teismas

Nutarė

13I. Patvirtinti taikos sutartį, sudarytą 2015 m. sausio 15 d. tarp ieškovo UAB „Robusta“ ir atsakovės R. D., žemiau nurodytomis sąlygomis: 1. Ieškovas UAB „Robusta“ pateikė ieškinį, kuriame išdėstė tokius materialinius ir procesinius teisinius reikalavimus:

 a.Priteisti iš atsakovės R. D. (asmens kodas ( - ) 6568,31 Lt skolos
  ieškovui UAB „Robusta“ (kodas 168028459).
 b.Priteisti iš atsakovės R. D. (asmens kodas ( - ) 236,46 Lt delspinigių
  ieškovui UAB „Robusta“ (kodas 168028459).
 c.Priteisti iš atsakovės R. D. (asmens kodas ( - ) 6 procentų dydžio
  metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo
  visiško įvykdymo ieškovui UAB „Robusta“ (kodas 168028459).
 d.Priteisti iš atsakovės ieškovui bylinėjimosi išlaidas, tame tarpe 153 Lt žyminio mokesčio ir
  1584,09 Lt už teisines paslaugas.  
   
2. Šia taikos sutartimi Šalys išsprendžia kilusį ginčą šiomis sąlygomis: a. Atsakovė R. D. įsipareigoja sumokėti ieškovui UAB „Robusta“ iš viso 2654 € (du tūkstančius šešis šimtus penkiasdešimt keturis eurus), kurie yra šalių pasiekto susitarimo dėl taikaus sutarties užbaigimo rezultatas, tokiais terminais ir sumomis:

14i. Iki 2015-04-15 – 222 €

15ii. Iki 2015-05-15 – 222 €

16iii. Iki 2015-06-15 – 222 €

17iv. Iki 2015-07-15 – 222 €

18v. Iki 2015-08-15 – 222 €

19vi. Iki 2015-09-15 – 222 €

20vii. Iki 2015-10-15 – 222 €

21viii. Iki 2015-11-15 – 222 €

22ix. Iki 2015-12-15 – 222 €

23x. Iki 2016-01-15 – 222 €

24xi. Iki 2016-02-15 – 222 €

25xii. Iki 2016-03-15 – 212 €.

26b. Atsakovas atsisako jo patirtų bylinėjimosi išlaidų.

273. Ieškovas prašo teismo grąžinti 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio. 4. Atsakovas įsipareigoja padengti valstybei teismo nurodytas procesinių dokumentų siuntimo išlaidas, jei tokias teismas priteisia. 5. Tuo atveju, jei atsakovė R. D. praleis šioje sutartyje nurodytą bet kurį mokėjimo terminą, atsakovas įsipareigoja ieškovui mokėti 0,2 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, skaičiuojant nuo faktiškai nesumokėtos pinigų sumos, o ieškovas UAB „Robusta“ galės nedelsdamas kreiptis į teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą dėl visų likusių nesumokėtų pinigų sumų išieškojimo, nelaukiant šioje sutartyje nurodytų mokėjimo terminų ir pateikti jį vykdyti antstoliui bei imtis visų kitų teisėtų priemonių savo interesams apginti. 6. Atsakovui tinkamai sumokėjus šioje taikos sutartyje nurodytą sumą, ieškovas atsakovui pretenzijų dėl ieškinyje nurodyto dalyko ir pagrindo nereikš. 7. Šalys patvirtina ir pareiškia, kad šia sutartimi yra išsprendžiamas tarp jų kilęs teisminis ginčas. Šalys taip pat pareiškia, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos CK 6.983 – 6.985 ir CPK 87, 94, 140, 294 bei 646 straipsniuose, sudaryta sutartis ir jos turinys neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, bei nepažeidžia kieno nors teisių ir/ar įstatymo saugomų interesų. 8. Šalys prašo Teismo šią taikos sutartį patvirtinti. 9. Ši Sutartis yra sudaroma trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai ir vienas egzempliorius – Pakruojo rajono apylinkės teismui.

28II. Civilinę bylą Nr. e2-30-287/2015 m. nutraukti.

29III. Priteisti iš R. D., a. k. ( - ) gyvenančios ( - ), 5,86 Eur (penkis eurus 86 centus) (20,25 Lt) bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą, sumokant jas į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ) (lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM), įmokos kodas 5660, iki nutarties įsiteisėjimo dienos.

30IV. Grąžinti ieškovui UAB „Robusta“, įmonės kodas 168028459, buveinė Pakruojo mieste, Pramonės g. 11, 33,23 Eur (trisdešimt tris eurus 23 centus) (114,75 Lt) žyminio mokesčio, sumokėto 2014-09-29 mokėjimo nurodymu Nr. 5344 AB SEB banke ir 2014-10-21 mokėjimo nurodymu Nr. 5391 AB SEB banke į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM), įmokos kodas 5660.

31V. Nutartis atskiruoju skundu per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Pakruojo rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėja Rima Razumienė,... 2. sekretoriaujant Janinai Juozaitienei,... 3. dalyvaujant atsakovei R. D.,... 4. jos atstovui advokatui Anatolijui Šichovcovui,... 5. viešame parengiamajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 6. Iki parengiamojo teismo posėdžio šalys sutarė ginčą išspręsti taikiai.... 7. Ieškovo atstovas advokatas G. Ž. atsiuntė teismui per EPP šalių sudarytą... 8. Atsakovė R. D. parengiamojo teismo posėdžio metu pateikė šalių sudarytos... 9. Prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo... 10. Šalys, sudarydamos taikos sutartį, numatė bylinėjimosi išlaidų... 11. Civilinė byla išnagrinėta ieškovo atstovui nedalyvaujant, kadangi apie... 12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 42 straipsniu, 94 straipsniu, 96... 13. I. Patvirtinti taikos sutartį, sudarytą 2015 m. sausio 15 d. tarp ieškovo... 14. i. Iki 2015-04-15 – 222 €... 15. ii. Iki 2015-05-15 – 222 €... 16. iii. Iki 2015-06-15 – 222 €... 17. iv. Iki 2015-07-15 – 222 €... 18. v. Iki 2015-08-15 – 222 €... 19. vi. Iki 2015-09-15 – 222 €... 20. vii. Iki 2015-10-15 – 222 €... 21. viii. Iki 2015-11-15 – 222 €... 22. ix. Iki 2015-12-15 – 222 €... 23. x. Iki 2016-01-15 – 222 €... 24. xi. Iki 2016-02-15 – 222 €... 25. xii. Iki 2016-03-15 – 212 €.... 26. b. Atsakovas atsisako jo patirtų bylinėjimosi išlaidų.... 27. 3. Ieškovas prašo teismo grąžinti 75 procentus sumokėto žyminio... 28. II. Civilinę bylą Nr. e2-30-287/2015 m. nutraukti.... 29. III. Priteisti iš R. D., a. k. ( - ) gyvenančios ( - ), 5,86 Eur (penkis... 30. IV. Grąžinti ieškovui UAB „Robusta“, įmonės kodas 168028459, buveinė... 31. V. Nutartis atskiruoju skundu per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali...