Byla N2-270-266/2010

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Zita Gavėnienė , sekretoriaujant Jūratei Kaušylienei , dalyvaujant pareiškėjos R. P. atstovui advokatui Dariui Karveliui, suinteresuoto asmens Aulelių vaikų globos namų atstovei Aleksandrai Daukšienei , institucijos, duodančios išvadą- Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovei Astai Palaimienei , viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos R. P. pareiškimą dėl laikino motinos valdžios apribojimo panaikinimo , vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir,-

Nustatė

2Pareiškėjos atstovas paaiškino, kad 2006m. balandžio 27d., teismo sprendimu pareiškėjai buvo neterminuotai apribota motinos valdžia jos vaikams, o 2007m. birželio 22d. teismo sprendimu pareiškėjai laikinai apribota motinos valdžia vaikams- sūnui M. K. ir L. P., nes pareiškėja pakeitė gyvenimo būdą, įsidarbino, vaikais rūpinasi. . Tuo metu vaikams buvo nustatyta laikinoji globa , jie buvo apgyvendinti Aulelių vaikų namuose ir namai tapo vaikų globėju. Netekusi vaikų, pareiškėja suprato, jog gyveno ir elgėsi netinkami, todėl pakeitė savo gyvenimo būdą. Šiuo metu ji gyvena Anglijoje, nevartoja alkoholinių gėrimų, dirba, vaikais rūpinasi, siunčia jiems pinigų, dovanų, kalba su jais telefonu. Tarp jos ir vaikų ryšys niekada nebuvo nutrūkęs, vaikai labai nori grįžti pas motiną ir kartu gyventi. Jos draugas dirba , vaikus myli. Su juo pareiškėja yra susilaukusi vaiko , turi normalias gyvenimo sąlygas. Prašė panaikinti motinos valdžios laikiną apribojimą vaikų atžvilgiu, bei nustatyti vaikų gyvenamąją vietą su ja, panaikinti nustatytą globą ir išlaikymo priteisimą.

3Suinteresuoto asmens Aulelių vaikų globos namų atstovė pareiškėjos pareiškimą palaikė, prašė jį tenkinti. Paaiškino , jog pareiškėja labai rūpinasi vaikai, siunčia jiems pinigų, įvairių dovanų, bendrauja su vaikais ir vaikų globos namų darbuotojais telefonu . Vaikai pasiilgę mamos ir nebenori gyventi globos namus. Mano , jog ji yra pasirengusi vaikus auginti pati.

4Institucijos, duodančios išvadą Anykščių rajono savivaldybės administracijos VTAS atstovė paaiškino , kad palaiko R. P. pareiškimą dėl laikino motinos valdžios apribojimo panaikinimo. Pareiškėja po teismo sprendimo labai pasikeitė, nebevartoja alkoholio, gyvena ir dirba užsienyje . Vaikais rūpinasi, ir tarp jų ryšys nebuvo nutrūkęs, vaikai labai nori gyventi su motina . Pareiškėja gyvena su draugu, turi normalias gyvenimo sąlygas. Motinos valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarautų nepilnamečių vaikų M. K. ir L. P. interesams.

5Suinteresuotas asmuo Ž. P. į teismo posėdį neatvyko. Atsisakė priimti teismo siųstus procesinius dokumentus bei teismo šaukimą, todėl byla išnagrinėta jam nedalyvaujant.

6Pareiškimas tenkintinas.

7

8Bylos medžiaga, pareiškėjos atstovo, suinteresuoto asmens paaiškinimais ir liudytojų parodymais nustatyta, kad 2006m. balandžio 27 d. Anykščių rajono apylinkės teismas sprendimu pareiškėjai R. P. buvo neterminuotai apribota motinos valdžia jos vaikams M. K. ir L. P.. Po metų, 2007m. birželio 22d., teismo sprendimu neterminuotas motinos valdžios apribojimas buvo pakeistas į laikiną motinos valdžios apribojimą, nustačius, jog R. P. pakeitė gyvenimo būdą, dirba, turi nuolatines gyvenimo sąlygas, lanko vaikus.(b.l.9-13) Tuo pačiu teismo sprendimu vaikams buvo nustatyta laikinoji globą ir jų globėju paskirti Aulelių vaikų globos namus bei priteistas iš motinos vaikams išlaikymą. Vaikai buvo apgyvendinti Aulelių vaikų globos namuose. Nustatyta, kad po motinos valdžios apribojimo iš esmės pasikeitė pareiškėjos R. P. gyvenimo būdas, ji nebevartoja alkoholio, gyvena užsienyje, dirba, rūpinasi vaikais, siunčia jiems dovanas, pinigus, su jais bendrauja telefonu. Pareiškėja gyvena su draugu, turi nuolatinę gyvenamąją vietą , ir yra pasirengusi pati auginti vaikus. Jos draugas sutinka, jog pareiškėjos vaikai gyventų kartu su jais, todėl pareiškėja kreipėsi į teismą ir prašo jos pareiškimą tenkinti. Vaiko teisų apsaugos skyrius, išvadoje dėl šio pareiškimo neprieštaravo tokiam prašymui, patikrinę visus faktus, mano, jog pareiškėja gali pati vaikus auginti, jais rūpintis ir tam turi visas sąlygas.

9LR CK 3.181 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tėvų valdžios laikinas ar neterminuotas apribojimas gali būti panaikinamas, jei įrodoma, kad tėvai (tėvas ar motina) pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaikus, ir jei tėvų valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarauja vaikų interesams.

10Teismas , išklausęs proceso dalyvius, bei išklausęs liudytojus , daro išvadą, kad byloje nėra duomenų, kad laikino motinos valdžios apribojimo panaikinimas prieštarautų vaikų interesams. Todėl , naikintinas 2007 m. birželio 22 d. Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimu paskirtas laikinas R. P. motinos valdžios apribojimas nepilnamečiams vaikams - sūnui M. K. ir sūnui L. P.. Naikintina jiems nustatyta laikinoji globa , naikintinas priteistas iš pareiškėjos išlaikymas vaikams. Nepilnamečių vaikų gyvenamoji vieta nustatytina su motina.

11Teismas , vadovaudamasis LR CPK 259str., 270 str., 497-504 str.,

Nutarė

12pareiškėjos pareiškimą patenkinti.

13Panaikinti 2007m. birželio 22d., Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimu laikinai apribotą R. P. motinos valdžią nepilnamečiams vaikams- M. K., gim. ( - ) ir L. P., gim. ( - ).

14Panaikinti M. K., gim. ( - ) ir L. P. , gim. ( - ), 2007-06-22 teismo sprendimu nustatytą laikinąją globą ir nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą nustatyti su jų motina R. P..

15Panaikinti 2006m. balandžio 27d., teismo sprendimu iš R. P. priteistą išlaikymą vaikams sūnui M. K. , gim. ( - ) ir L. P. , gim. ( - ).

16Priteisti iš R. P. į valstybės biudžetą teismo turėtas pašto išlaidas 15 Lt . (sąskaita LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660)

17Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai