Byla 2S-181-56/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Petro Jaržemskio,

2kolegijos teisėjų Virginijos Volskienės, Tatjanos Žukauskienės

3rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atskirąjį skundą dėl Molėtų rajono apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 19 d. nutarties, kuria ieškovų I. L., V. G., J. R. ieškinys atsakovams Vilniaus apskrities viršininko administracijai, U. M., Švenčionių rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims VĮ registrų centro Vilniaus filialui, Utenos apskrities viršininko administracijai dėl pažeistų teisių gynimo buvo perduoti nagrinėti Švenčionių rajono apylinkės teismui.

4Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5I.Ginčo esmė

6Ieškovai I. L., V. G., J. R. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė panaikinti Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2001-12-14 sprendimo Nr. 397 priedo įrašą dalyje dėl šiltnamio ( - ) teisinės registracijos; panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos 2001-12-17 pažymos dėl naudojamo statinio registravimo Nekilnojamojo turto registre įrašą dalyje dėl šiltnamio ( - ) ir šio statinio teisinę registraciją; įpareigoti atsakovą U. M. per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti šiltnamio ( - ) pamatus.

7Nurodė, kad ieškovams suprojektuotame žemės sklype ( - ) yra atsakovui U. M. priklausantys šiltnamio pamatai, kurių teisinė registracija atlikta atsakovų, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos ir Vilniaus apskrities viršininko administracijos išduotų, ginčijamų dokumentų pagrindu. Šiltnamio pamatai ieškovams suprojektuotame gražinimui sklype pažeidžia jų teises.

8Atsakovas U. M. atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti.

9Nurodė, kad žemės sklypai yra suprojektuoti tik J. R., V. G. ir M. G., o ieškinyje nurodyti I. L. bei V. G. kartu su ieškiniu pateiktuose dokumentuose neminimi, todėl neaišku ar pastarieji turi reikalavimo teisę ir yra tinkami ieškovai. Atsakovas 1988-10-06 su S. G. sudarė pirkimo-pardavimo sutartį, kuria atsakovas nusipirko sodybą su sodu, daržu, šiltnamiu, garažu, šuliniu, kiemu, pagal administracinį suskirstymą viena sklypo dalis yra ( - ), o kita dalis ( - ). Sudarant pirkimo-pardavimo sutartį buvo inventorizuotas tik gyvenamasis namas, nors jį perkant visi priklausiniai buvo įrengti ir pastatyti. 2001-12-17 Vilniaus apskrities viršininko administracijos, Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos išduotoje pažymoje Nr. 102-4-239, taip pat kalbama apie ginčo šiltnamį ir nurodoma, kad draudimų jį statyti bei juo naudotis nėra, savavališkos statybos aktas taip pat nebuvo surašytas, todėl šiltnamis ieškovams trukdyti negali.

10Nurodė, kad nepagrįsti ieškovų argumentai, dėl ginčijamo Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 397, nes Pastatų, statinių ir butų teisinio registravimo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos respublikos Vyriausybės 1991-07-25 nutarimu Nr. 297 ,,dėl pastatų, statinių ir butų teisinio registravimo“ 8.3 punktas nustato, jog pagrindiniai dokumentai, patvirtinantys nuosavybės teises į pastatus, statinius ir butus yra vietos savivaldybių sprendimai, potvarkiai ir pažymėjimai.

11Atsakovas Vilniaus apskrities Viršininko administracija atsiliepime į ieškinį dėl ieškovų reikalavimų patenkinimo prašė spręsti teismą.

12Nurodė, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos, Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnyba atsakovui pažymą išdavė po to kai Švenčionių rajono savivaldybės administracija sprendimu Nr. 397 pripažino atsakovo teisę registruoti statinius ( - ), tačiau nustačius, kad ginčo statinys yra Molėtų ar kitoje apskrityje Utenos statybos inspekcija negali išduoti pažymų dėl statinių įteisinimo.

13Atsakovas Švenčionių rajono savivaldybės administracija atsiliepime į ieškinį su ieškiniu nesutiko.

14Nurodė, kad skundžiamas Švenčionių rajono savivaldybės administracijos valdybos sprendimas Nr. 397 yra teisėtas ir pagrįstas. Jis priimtas vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro nuostatais bei remiantis Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Pabradės seniūnijoje esančiais ūkinių knygų duomenimis.

15II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

16Molėtų rajono apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 19 d. nutartimi ieškovų I. L., V. G., J. R. ieškinys atsakovams Vilniaus apskrities viršininko administracijai, U. M., Švenčionių rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims VĮ registrų centro Vilniaus filialui, Utenos apskrities viršininko administracijai dėl pažeistų teisių gynimo buvo perduotas nagrinėti Švenčionių rajono apylinkės teismui.

17Teismas pažymėjo, kad šiltnamis yra atsakovui priklausančio gyvenamojo namo, esančio ( - ), priklausinys, todėl ginčas yra teismingas Švenčionių rajono apylinkės teismui.

18Teismas taip pat pažymėjo, kad vienas iš ieškinio reikalavimų yra Švenčionių rajono savivaldybės valdybos sprendimo dalies, kuri buvo pirminis pagrindas atlikti ginčijamą registraciją, panaikinimas, todėl sprendė, kad Švenčionių rajono apylinkės teismas operatyviau ir ekonomiškiau išnagrinės kilusį ginčą, nes reikia ieškoti ginčijamo sprendimo priėmimo teisėtumą patvirtinančių dokumentų, todėl perdavė bylą nagrinėti kitam teismui pagal teismingumą.

19III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

20Ieškovai I. L., V. G., J. R. atskiruoju skundu prašė nutartį panaikinti.

21Nurodė, kad teismas neteisingai taikė CPK 31 staripsnio 1 dalį, o toks procesinės teisės normos pažeidimas lemia absoliutų teismo sprendimo (nutarties) negaliojimą. Ginčo šiltnamis yra ( - ), ieškovams suformuotame žemės sklype be to šiltnamio pamatų, kaip atskiro nekilnojamojo turto, registracija atlikta ( - ).

22Nurodė, kad pagal 2000-06-08 įstatymo ,,Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo“ 6,7 straipsnių pakeitimo įstatymo 2 straipsnį apylinkių teismų teritorijos apima savivaldybių teritorijas. Kadangi ieškovams suformuotas žemės sklypas yra ( - ), todėl vadovaujantis išimtinio teismingumo taisykle, ieškinys teismingas Molėtų rajono apylinkės teismui.

23Nurodė, kad išimtinio teismingumo atveju negalima remtis operatyvumo ir ekonomiškumo principais, pažeidžiant išimtinio teismingumo taisykles.

24Atsakovas U. M. atsiliepime į atskirąjį skundą prašė jį atmesti

25Nurodė, kad su ginčo šiltnamiu susijusius dokumentus priėmė ir išdavė Švenčionių rajono savivaldybės administracija bei Vilniaus apskrities Viršininko administracijos ir statybos inspekcija, todėl, kad iki kadastrinių žemėlapių patikslinimo ginčo šiltnamis buvo Švenčionių rajone, o patikslinus kadastrinius žemėlapius paaiškėjo, kad šiltnamis yra Molėtų rajone, tačiau bylai reikšmingi dokumentai yra Švenčionių rajono savivaldybėje, todėl teismas pagrįstai vadovavosi ekonomiškumo ir koncentruotumo principais bei priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį.

26Atsakovas Utenos apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Molėtų rajono žemėtvarkos skyrius atsiliepime į atskirąjį skundą prašė sprendimą priimti teismo nuožiūra.

27Atsakovas Švenčionių rajono savivaldybės administracija atsiliepime į atskirąjį skundą su juo nesutiko.

28Nurodė, kad teismo nutartis teisėta ir pagrįsta, bylą turi nagrinėti Švenčionių rajono apylinkės teismas.

29Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

30Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad teismas neteisingai taikė LR CPK 31 straipsnio 1 dalį ir nepagrįstai perdavė bylą nagrinėti Švenčionių rajono apylinkės teismui.

31Kaip nustatyta LR CK 4.12 straipsnyje pagrindiniais daiktais laikomi daiktai, galintys būti savarankiškais teisinių santykių objektais, o priklausiniais laikomi savarankiški pagrindiniam daiktui skirti tarnauti antraeiliai daiktai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu (CK 4.19 str.). Kaip nustato LR CK 4.253 staipsnio 1 dalis registruojami daiktai –nekilnojamieji daiktai ir pagal prigimtį kilnojamieji daiktai, kurie yra suformuoti įstatymo nustatyta tvarka ir kurių įgijimo ir perleidimo pagrindų registravimą numato teisės aktai.

32Kaip matyti iš byloje esančio 1988-10-06 sutarties U. M. iš S. G. įsigijo medinį namą kuriame yra 54 kv.m. bendro naudingo ploto iš kurio 38 kv.m. gyvenamojo ploto, esantį ( - ) (b.l. 28). Kaip nurodyta Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo 2007-10-19 rašte Nr. S(5.1.1.14.)-398933 šiltnamio adresas ( - ) pakeistas i( - ). (b.l. 12). Kaip matyti iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2007-05-15 išrašo pastatai-gyvenamasis namas, garažas bei šiltnamis registruoti ( - )., o šiltnamis patenka į žemės sklypo dalį esančią Molėtų rajono savivaldybės,( - ) (b.l. 13-14). Kaip matyti iš Švenčionių rajono savivaldybės valdybos 2001-12-14 sprendimo Nr. 397 ,,Dėl pastatų teisinės registracijos“, juo buvo nuspręsta U. M. pripažinti nuosavybės teises į statinius esančius ( - ), tame tarpe ir į šiltnamį ( - ) (likutis 29,29) ( b.l. 20). Kaip matyti iš Vilniaus apskrities viršininko administracijos Valstybės teritorijų planavimo inspekcijos tarnybos, Švenčionių rajono 2001-12-17 pažymos Nr. 102-4-239, inspekcija neprieštaravo dėl U. M. naudojamų pastatų, statinio Mansarda ,,M“, rūsys –po IaI/m, terasos IaI/ž, garžo 2jI/ž, šiltnamio 3jI/g, esančių ( - ), Švenčionių rajone įregistravimo nekilnojamojo turto registre.

33Teisėjų kolegija įvertinusi civilinės bylos medžiagą, atskirojo skundo bei atsiliepimo į jį teisinius motyvus konstatuoja, kad ginčo šiltnamis ( - ), yra pagrindinio daikto, 1988 metų pirkimo-pardavimo sutartimi įsigyto namo, priklausinys. Pagrindinis daiktas yra registruotas ( - ). Kaip nustatyta LR CPK 31 straipsnio 1 dalyje, ieškiniai dėl daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą, dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu, išskyrus pareiškimus dėl sutuoktinių turto padalijimo santuokos nutraukimo bylose, dėl arešto nekilnojamajam daiktui panaikinimo teismingi nekilnojamojo daikto ar pagrindinės jo dalies buvimo vietos teismui, todėl teisėjų kolegija atmetą atskirojo skundo motyvą, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai taikė LR CK 31 straipsnio 1 dalį, kaip nepagrįstą.

34Kaip nustatyta LR CPK 35 straipsniu teismas pripažinęs, kad byla būtų išnagrinėta operatyviau ir ekonomiškiau, išimtiniais atvejais bylą gali perduoti kitam tos pačios pakopos teismui, todėl atsižvelgiant, į tai, kad dauguma įrodymų yra Švenčionių rajono savivaldybėje, teisėjų kolegija sprendžia, kad teismas pagrįstai perdavė bylą nagrinėti Švenčionių rajono apylinkės teismui.

35Esant nurodytiems argumentams atskirasis skundas atmestinas.

36Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str.1 p., kolegija

Nutarė

37Palikti nepakeistą Molėtų rajono apylinkės teismo 2008-11-19 nutartį civilinėje byloje Nr.2-578-335/2008, o ieškovų I. L., V. G., J. R. atskirąjį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų Virginijos Volskienės, Tatjanos Žukauskienės... 3. rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 4. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. I.Ginčo esmė... 6. Ieškovai I. L., V. G., J. R. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė... 7. Nurodė, kad ieškovams suprojektuotame žemės sklype ( - ) yra atsakovui U.... 8. Atsakovas U. M. atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti.... 9. Nurodė, kad žemės sklypai yra suprojektuoti tik J. R., V. G. ir M. G., o... 10. Nurodė, kad nepagrįsti ieškovų argumentai, dėl ginčijamo Švenčionių... 11. Atsakovas Vilniaus apskrities Viršininko administracija atsiliepime į... 12. Nurodė, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos, Valstybės... 13. Atsakovas Švenčionių rajono savivaldybės administracija atsiliepime į... 14. Nurodė, kad skundžiamas Švenčionių rajono savivaldybės administracijos... 15. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 16. Molėtų rajono apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 19 d. nutartimi ieškovų... 17. Teismas pažymėjo, kad šiltnamis yra atsakovui priklausančio gyvenamojo... 18. Teismas taip pat pažymėjo, kad vienas iš ieškinio reikalavimų yra... 19. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 20. Ieškovai I. L., V. G., J. R. atskiruoju skundu prašė nutartį panaikinti.... 21. Nurodė, kad teismas neteisingai taikė CPK 31 staripsnio 1 dalį, o toks... 22. Nurodė, kad pagal 2000-06-08 įstatymo ,,Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo,... 23. Nurodė, kad išimtinio teismingumo atveju negalima remtis operatyvumo ir... 24. Atsakovas U. M. atsiliepime į atskirąjį skundą prašė jį atmesti... 25. Nurodė, kad su ginčo šiltnamiu susijusius dokumentus priėmė ir išdavė... 26. Atsakovas Utenos apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo... 27. Atsakovas Švenčionių rajono savivaldybės administracija atsiliepime į... 28. Nurodė, kad teismo nutartis teisėta ir pagrįsta, bylą turi nagrinėti... 29. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios... 30. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad teismas neteisingai taikė LR CPK 31... 31. Kaip nustatyta LR CK 4.12 straipsnyje pagrindiniais daiktais laikomi daiktai,... 32. Kaip matyti iš byloje esančio 1988-10-06 sutarties U. M. iš S. G. įsigijo... 33. Teisėjų kolegija įvertinusi civilinės bylos medžiagą, atskirojo skundo... 34. Kaip nustatyta LR CPK 35 straipsniu teismas pripažinęs, kad byla būtų... 35. Esant nurodytiems argumentams atskirasis skundas atmestinas.... 36. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str.1 p., kolegija... 37. Palikti nepakeistą Molėtų rajono apylinkės teismo 2008-11-19 nutartį...