Byla 2A-457-173/2009
Dėl žalos atlyginimo, tretysis asmuo R. P

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Leono Jachimavičiaus(kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Galinos Blaževič ir Albino Čeplinsko, sekretoriaujant Vaidai Stankevičiūtei, dalyvaujant ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“atstovui Justui Jankauskui, atsakovui R. P., jo atstovei advokatei Gintarei Girdzijauskienei, trečiajam asmeniui R. P., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo R. P. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 3 d.sprendimocivilinėje byloje pagal ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“ ieškinį atsakovams R. P., M. D., dėl žalos atlyginimo, tretysis asmuo R. P.,

Nustatė

3ieškovas UAB DK „PZU Lietuva" pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė priteisti solidariai iš atsakovų R. P. ir M. D. 13644,09 Lt žalai atlyginti bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo. Ieškovas nurodė, kad 2006 m. liepos 1 d. su E. K. sudarė įmonių turto draudimo sutartį, patvirtintą polisu ITU Nr. 107081, kuria apdraudė jai priklausančias komercines patalpas, esančias Vasario 16-osios g. 4-1, Kaune. 2006 m. lapkričio 12 d. pastarosios buvo aplietos iš viršuje esančio buto Nr. 4, priklausančio R. P.. Dėl atsiradusios žalos nukentėjusiajai E. K. išmokėti 13644,09 Lt. Draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens (CK 6.280, 6.1015 str.). Žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas, valdytojas (CK 6.266 str.). Butas, esantis Vasario 16-osios g. 4-4, Kaune, buvo išnuomotas atsakovui M. D.. Žalą prašoma priteisti solidariai, nes dėl skirtingų paaiškinimų apie draudiminį įvykį, žodine sutartimi išnuomoto nežinoma buto santechnikos įrangos būkle, nėra galima nustatyti civilinės atsakomybės ribų tarp patalpų valdytojo ir savininko (CK 6.6, 6.266 str.).

4Kauno miesto apylinkės teismas 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimu ieškinį patenkino: priteisė iš atsakovų solidariai 13644,09 Lt žalai atlyginti bei 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas. Teismas nustatė, kad 2006 m. lapkričio 12 d. buvo aplietos E. K. priklausančios patalpos, esančios Vasario 16-osios g. 4-1, Kaune, apdraustos UAB DK „JPZU Lietuva". Draudėjai dėl atsiradusios žalos buvo išmokėta 13644,09 Lt draudimo išmoka. Žalos atsiradimo metu žodine nuomos sutartimi butas buvo išnuomotas atsakovui M. D.. Solidarinę atsakomybę buto savininkui ir valdytojui teismas pritaikė dėl to, kad tarp atsakovų nebuvo sudarytos rašytinės nuomos sutarties, buto perdavimo-priėmimo akto, o dėl to nebuvo galima nustatyti išnuomoto buto santechnikos techninės būklės ir taip atriboti valdytojo ir savininko atsakomybės ribų (CK 6.66 str. 3 d., 6.266 str.).

5Apeliaciniu skundu atsakovas R. P. prašo spendimo dalį, kuria iš jo priteista žala, procesinės palūkanos ir bylinėjimosi išlaidos, panaikinti ir priimti naują sprendimo dalį, kuria šia ieškinio dalį atmesti. Skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino faktines aplinkybes, šalių paaiškinimus, rašytinius įrodymus bei liudytojų parodymus. Žalos atsiradimo metu, apeliantui priklausantis butas, esantis Vasario 16-osios g. 4-4, Kaune, buvo išnuomotas M. D.. Statinio, pastato ar kitokios konstrukcijos valdymas pagal CK 6.266 straipsnį suprantamas kaip objekto turėjimas savo žinioje ir teisė daryti jam ūkinį bei fizinį poveikį. Valdytoju turi būti laikomas asmuo, kuriam daiktinės ar prievolinės teisės pagrindu pavesta eksploatuoti, prižiūrėti ar tvarkyti objektą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinė byla Nr.3K-7-365/2005). Byloje yra įrodyta, jog įvykio metu butu naudojosi ir jį valdė nuomininkas, todėl jis yra atsakingas už atsiradusią žalą, juolab, kad pastaroji kilo dėl jo nerūpestingumo. Neteisingai spręsta, kad rašytinės nuomos sutarties formos nesilaikymas yra netiesioginiu pagrindu priteisti atsiradusią žalą, nes iš žodinės sutarties (be buto perdavimo-priėmimo akto) negalima nustatyti buto santechnikos būklės. CK 6.579 str. 2 d. numatyta, kad gyvenamosios patalpos nuomos sutartis gali būti sudaroma žodžiu. Apeliantui priklausančio buto nuomos fakto neginčijo pats atsakovas M. D.. Aplinkybę, kad buto santechnikos būklė buvo gera ir neseniai pakeista, patvirtino atsakovo R. P. parodymai, trečiojo asmens paaiškinimai bei liudytojo R. K., kuris minimame bute atliko santechnikos darbus, parodymai.

6Neįvertinta, kad patalpos buvo aplietos ne dėl santechnikos vamzdyno gedimo, o dėl nerūpestingų nuomotojo veiksmų-neužsukto dušo čiaupo. Atsakovo M. D. neteisėtus veiksmus ir nesąžiningumą patvirtina tai, kad 2006 m. lapkričio 12 d., iš karto po įvykio, jis pats surašė aktą, kuriame nurodė, jog „grįžęs namo rado nukritusi dušą, iš kurio bėgo vanduo". M. D., išeidamas į naktinį klubą, užmiršo užsukti dušą, tą jis pats po įvykio tvirtino ir pripažino atsakovui R. P., trečiajam asmeniui R. P.. Šias aplinkybės įrodo ir liudytojų parodymai bei prieštaringi paties atsakovo paaiškinimai. Liudytojas V. S. patvirtino, kad tuoj po įvykio atsakovas M. D. jam pasakė, jog paliko atsuktą dušą (b.1.138). Liudytoja E. K. byloje patvirtino, kad M. D. jai pripažino, kad išėjęs iš namų paliko atsuktą dušą. Po įvykio savo kaltę pripažino, patvirtino raštu bei sumokėjo už neapdraustus baldus ir pats M. D.. Pažymėtina, kad M. D., duodamas paaiškinimus teismui, jog norėdamas sustabdyti vandenį bute užsuko sklendes, nurodė ne tą vietą vonioje, kur jos realiai buvo. Sklendės, kuriomis visame bute atjungiamas vanduo, buvo prie vonios galo, kairiajame vonios krašte, apkaltos lentelėmis, o M. D. nurodė kitą vietą, t.y., prie kriauklės. Liudytojas L. D. sklendžių vietą taip pat nurodė neteisingai.

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo sprendimo nekeisti. Ieškovas nurodė, kad pagal CK 6.270 straipsnio 1 dalį, objekto savininkas (valdytojas) privalo atlyginti žalą net ir nesant jo kaltės, jeigu neįrodo, jog žala atsirado dėl nenugalimos jėgos, nukentėjusiojo asmens tyčios ar didelio atsargumo. CK 6.266 str. 2 d. taip pat numato, kad pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų savininkas (valdytojas) yra asmuo, viešame registre nurodytas kaip jų savininkas (valdytojas). CK 6.587 straipsnis numato nuomotojo pareigą užtikrinti tinkamą gyvenamojo namo, kuriame išnuomota gyvenamoji patalpa, naudojimą, teikti nuomininkui už mokestį sutartyje būtinas komunalines paslaugas arba užtikrinti jų teikimą, užtikrinti daugiabučio namo bendro turto ir komunalinių paslaugų teikimo įrangos, esančios name, remontą. Neprižiūrėtas vamzdynas yra nuomotojo atsakomybė ir šiuo atveju nuomotojas yra atsakingas dėl žalos kilusios dėl neprižiūrėto vamzdyno. Nors apeliantas paneigė prezumpciją, kad žalos atsiradimo metu jis buvo statinio valdytoju, tačiau neįrodžius kas privalėjo tinkamai rūpintis statinio priežiūra, atlikti remontą, nuomotojo kaltė nebuvo paneigta. Kadangi nustatyti ribų tarp atsakovų atsakomybės nebuvo galima, pirmosios instancijos teismas pagrįsta sprendė, jog žala turi būti atlyginam solidariai.

8Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo su apeliaciniu skundu sutinka. Nurodė, kad E. K. priklausančios patalpos buvo aplietos dėl M. D. kaltės ir aplaidumo. Iš karto po įvykio nuomininkas pripažino, kad kaimynės patalpos buvo aplietos pamiršus užsukti dušo čiaupą. Buto santechnikos būklė buvo gera, todėl nuomininko teiginiai apie įvykusį gedimą yra išgalvoti siekiant išvengti atsakomybės. M. D. nesąžiningumą patvirtina aplinkybė, jos teismo posėdžio metu jis neteisingai nurodė vandentiekio sklendžių buvimo vietą. Norėdamas užsukti vandenį bute, visų pirma turėjo būti išardytos plastikinės lentelės, o tai pagrindžia, kad minėtas aplinkybes atsakovas išsigalvojo.

9Apeliacinis skundas tenkintinas. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str.1 d.). Nagrinėjant darbo bylas galimas ir apeliaciniame skunde nustatytų ribų peržengimas (CPK 320 str. 2d.).

10Žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumo, pagal CK 6.266 straipsnio 1 dalį privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas). Byloje įrodyta, kad žala padaryta dėl buto nuomininko M. D. neatidaus ir nerūpestingo elgesio(CK 6.246 straipsnis). Jis vonioje paliko atsuktą dušo čiaupą, dušas nukrito ant grindų ir iš jo tekančiu vandeniu buvo aplietos E. K. priklausančias patalpas. 2006 m. lapkričio 12d. M. D., dalyvaujant E. K., kuri yra užlietų patalpų savininkė, surašė aktą. Jame nurodė, kad jis yra gyvenamosios patalpos(buto), esančios Vasario 16g. 4-4, Kaune, nuomininkas. 2006m. lapkričio 12 d., apie 6 val. ryto jis rado nukritusį dušą, iš kurio bėgo vanduo, ko pasakoje buvo apipiltos patalpos, esančios Vasario 16-ios g. 4-1.

11Prievolė atlyginti žalą tenka objekto savininkui ar valdytojui. Pagal CK 6.266 straipsnio 2 dalį pastato, statinio, įrenginio ar kitokios konstrukcijos savininku (valdytoju) preziumuojamas asmuo, kuris yra nurodytas viešame registre. Prezumpcija nustatyta tam asmeniui, kuris nuosavybės teisę ar valdymą yra paviešinęs. Tai nuginčijama prezumpcija. Ši nuostata reiškia, kad esant registracijos duomenims viešame registre nurodytas asmuo gali įrodyti, kad atsakingas už žalą asmuo iš tikrųjų yra kitas. Juo gali būti objekto savininkas ar valdytojas, nors jo teisės ir nebūtų įregistruotos viešame registre. Įrodinėjimo pareiga tenka viešame registre nurodytam savininkui ar valdytojui. Šios nuostatos neužkerta kelio kreditoriui ar skolininkui, kuriam numatyta prezumpcija, įrodinėti, kad konkretus asmuo yra faktinis objekto savininkas ar valdytojas. Skolininku pagal CK 6.266 straipsnį gali būti ne tik objekto savininkas, bet ir jo valdytojas. Statinio, pastato ar kitokios konstrukcijos valdymas pagal CK 6. 266 straipsnį suprantamas kaip objekto turėjimas savo žinioje ir teisė daryti jam ūkinį bei fizinį poveikį. Valdytoju turi būti laikomas asmuo, kuriam daiktinės ar prievolinės teisės pagrindu pavesta eksploatuoti, prižiūrėti ar tvarkyti objektą.

12Byloje nustatyta, kad atsakovas R. P. yra gyvenamųjų patalpų(buto), esančio Vasario 16-sios g. 4-4, Kaune, savininkas. Jis atsakovui M. D. šias gyvenamąsias patalpas išnuomojo. Tarp jų buvo sudaryta žodinė nuomos sutartis, žodžiu buvo sutarta dėl nuomos mokesčio (CK 6. 477 straipsnio 1dalis). Tai reiškia, kad žalos kilimo dieną butu naudojosi, valdė ir už jo eksploataciją buvo atsakingas M. D.. Nuomininkas privalo laikyti išsinuomotą daiktą tvarkingą ir atlyginti daikto išlaikymo išlaidas, savo lėšomis daryti jo einamąjį remontą, jeigu ko kita nenustato įstatymai arba sutartis(CK 6. 493 straipsnio 1 dalis). Kaip ir buvo paminėta, atsakovas M. D. naudodamasis išsinuomotu butu nebuvo atidus ir rūpestingas, dėl ko ir įvyko E. K. priklausančių patalpų užliejimas vandeniu.

13Vadovaudamasi išdėstytais argumentais, kolegija sprendžia, kad atgręžtinio reikalavimo teisė galima tik M. D. atžvilgiu, kuris šiuo nagrinėjamu atveju yra atsakingas už padarytą žalą.

14Iš ieškovo R. P. priteistina 1000 Lt išlaidų, turėtų advokato pagalbai apmokėti(CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnis), valstybei 31, 85Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

16apeliacinį skundą patenkinti. Pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimą. Panaikinti sprendimo dalį, kuria priteista iš atsakovų R. P. ir M. D. solidariai ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“ naudai 13 644, 09 Lt žalai atlyginti. 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos iš R. P. nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2007 m. rugpjūčio 24 d., iš M. D. nuo 2008 m. balandžio 28 d. iki visiško sprendimo įvykdymo, lygiomis dalimis po 204, 50 Lt žyminio mokesčio, po 1385 Lt advokato teisinei pagalbai apmokėti, valstybei po 23, 75 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

17Priteisti iš M. D., asmens kodas ( - ) ieškovui UAB DK „PZU Lietuva“, įmonės kodas 110057869, 13 644, 09 Lt(trylika tūkstančių šeši šimtai keturiasdešimt keturi litai ir devyni centai), penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2008 m. balandžio 28 d. iki visiško sprendimo įvykdymo, 409 Lt žyminio mokesčio išlaidų, turėtų 2 770 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti, valstybei 47, 50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

18Priteisti iš ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“, įmonės kodas 110057869, R. P., asmens kodas ( - ) 1000 Lt(vienas tūkstantis litų), turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti, valstybei 31, 85 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

Proceso dalyviai