Byla 2-14818-794/2012
Dėl kuratoriaus paskyrimo vykdymo procese, suinteresuotiems asmenims D. P., A. P., L. P., AB SEB bankui

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Paulikas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo antstolio Aleksandro Selezniovo, prašymą dėl kuratoriaus paskyrimo vykdymo procese, suinteresuotiems asmenims D. P., A. P., L. P., AB SEB bankui,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą su prašymu vykdomojoje byloje Nr. 0010/09/08499, paskirti skolininkų A. P. ir L. P. kuratoriumi Jų sūnų D. P..

3Byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, dalyvaujantiems byloje asmenims apie posėdį nepranešta (CPK 593 straipsnio 3 dalis, 601 straipsnio 3 dalis).

4Prašymas tenkintinas..

5Tais atvejais, kai skolininko buvimo vieta nežinoma, tačiau yra skolininko turto, išieškotojas turi teisę prašyti antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismą paskirti skolininkės kuratorių. Prašymas paskirti skolininko kuratorių paduodamas antstoliui, o šis ne vėliau kaip per tris darbo dienas šį prašymą su vykdomąja byla perduoda apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Prašymą teismas išsprendžia šio Kodekso 593 straipsnyje nustatyta tvarka per tris darbo dienas paprastai rašytinio proceso tvarka. Asmuo kuratoriumi gali būti skiriamas tik jo paties sutikimu (Lietuvos Respublikos LR CPK 601 straipsnio 1-3 dalys).

6Iš teismui pateiktoje vykdomojoje byloje Nr. 0010/09/08499 esančių duomenų nustatyta, kad vykdomoji byla pradėta pagal Hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 5 d. nutartį Nr. 167/200 dėl įkeisto turto pardavimo iš varžytinių išieškotojo AB SEB banko naudai. Skolininkams procesiniai dokumentai buvo siunčiami nurodytu jo gyvenamosios vietos adresu Naujakiemio g. 14-4, Klaipėda, tačiau buvo nustatyta, kad skolininkai nurodytu adresu negyvena. Gyventojų registro duomenimis A. P. ir L. P. gyvenamąją vietą yra deklaravęs adresu Naujakiemio g. 14-4, Klaipėda. Iš LR apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro matyti, kad duomenų apie A. P. ir L. P. įdarbinimus nėra. Skolininkų sūnus D. P. nurodė, kad tėvai yra išvykę į užsienį. Įvertinus nustatytas aplinkybes, teismas pripažįsta, kad skolininko gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, o antstolis ėmėsi visų priemonių tam, kad procesiniai dokumentai būtų įteikti tinkamai. Skolininkai A. P. ir L. P. visiškai nesidomi vykdymo eiga, nepranešė apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą (LR CPK 121 str. 2 d., 601, 634 str. 2 d., 644 str. 2 p.). Todėl esant nustatytoms faktinėms aplinkybėms, tai yra, jog skolininko buvimo vieta yra nežinoma, skolininkas turi turto, ir nurodytam teisiniam reglamentavimui, yra pagrindas antstolio prašymą tenkinti ir išieškotojo prašymu šioje vykdomojoje byloje skirti skolininkų kuratorių. Skolininkų kuratoriumi skirtinas jų sūnus D. P., kuris sutinka būti paskirtas skolininkų kuratoriumi. Duomenų apie asmens, skiriamo kuratoriumi, teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, kuris būtų priešingas skolininko interesams, teismas neturi.

7Išaiškintina, kad skolininko kuratorius vykdymo procese turi tokias pačias procesines teises kaip ir skolininkas, išskyrus teisę turėti atstovą (LR CPK 601 straipsnio 4 dalis).

8Remiantis Lietuvos Respublikos LR CPK 601 straipsnio 5 dalimi, skolininko kuratorius už atstovavimą turi teisę gauti Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyto dydžio atlyginimą. Atlyginimas mokamas iš lėšų, gautų vykdant išieškojimą iš skolininko turto.

9Apie kuratoriaus paskyrimą viešai paskelbiama teisme specialiame interneto tinklalapyje (LR CPK 39 straipsnio 2 dalis).

10Sutinkamai su LR CPK 334 straipsnio 1 dalimi, pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui kodekso numatytais atvejais arba kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Vadovaujantis LR CPK 593 straipsnio 5 dalimi skundžiamos teismo nutartys, kuriomis išspręsti klausimai dėl vykdomosios bylos nutraukimo, sprendimo vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko, dėl atsakomybės už perduoto saugoti turto praradimą, dėl baudų skyrimo, dėl skolininko dalies bendrojoje nuosavybėje nustatymo, dėl skolininko turto administravimo tvarkos nustatymo, ir kitais LR CPK numatytais atvejais. Kuratoriaus paskyrimas prie šių atvejų nenumatytas. LR CPK 39 straipsnis reglamentuoja kuratoriaus paskyrimą, o LR CPK 601 straipsnis - skolininko kuratoriaus paskyrimą vykdymo procese, tačiau šios nuostatos taip pat nenumato atvejus skųsti tokį procesinį sprendimą atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui. Be to, kuratoriaus paskyrimas neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai. Esant nurodytam teisiniam reglamentavimui, teismas konstatuoja, kad nutartys dėl kuratoriaus paskyrimo atskiraisiais skundais neskundžiamos (LR CPK 39, 593, 601 straipsniai).

11Vadovaudamasis LR CPK 39 str. 2 d., 290, 291, 593, 601, 644 straipsniais, teismas

Nutarė

12prašymą patenkinti.

13Išieškotojo AB SEB banko prašymu paskirti skolininkų A. P., asmens kodas ( - ) ir L. P., asmens kodas ( - ) kuratorių vykdomojoje byloje Nr. 0010/09/08499, skolininkų sūnų D. P., asmens kodas ( - ) gyv. Naujakiemio g. 14-4, Klaipėda.

14Nustatyti, kad kuratoriui už suteiktas paslaugas apmoka išieškotojas Sprendimų vykdymo instrukcijos nustatyta tvarka, vėliau išieškotojui atlyginant išmokėtas kuratoriui pinigines lėšas iš realizuoto turto vertės.

15Informuoti apie kuratoriaus paskyrimą 2012-10-26 paskelbiant specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt, skiltyje „Teismo pranešimai“ sekančio turinio pranešimą:

16„Informuojame, kad vykdomojoje byloje Nr. 0010/09/08499 pagal išieškotojo AB SEB bankas prašymą skolininkų A. P. ir L. P. kuratoriumi paskirtas sūnus D. P.. Kuratorius vykdomojoje byloje veikia kaip skolininko atstovas pagal įstatymą. Kuratoriaus įgaliojimai pasibaigia išnykus aplinkybėms, kurių pagrindu buvo paskirtas kuratorius, ar paskyrus šalies atstovą pagal įstatymą. Kuratorius turi jo atstovaujamos šalies procesines teises ir pareigas, išskyrus teisę turėti atstovą. Susipažinti su civiline byla galima Klaipėdos miesto apylinkės teisme, S. D. g. 8, Klaipėdoje.“

17Grąžinti vykdomąją bylą Nr. 0010/09/08499 antstoliui Aleksandrui Selezniovui.

18Nutarties kopijas išsiųsti antstoliui, išieškotojui ir paskirtam kuratoriui.

19Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai