Byla B2-1184-527/2014
Dėl kurių pagrįstumo ar jų dydžio ginčo nebuvo, 2013-11-20 nutartimi buvo patvirtinti (b. l. 25–26)

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolita Cirulienė, sekretoriaujant Ievai Gegieckaitei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administratoriaus ginčijamo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Omnitel“ kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimą atsakovės BUAB „Medinė linija“ (buvusi UAB „Raviteka“) bankroto byloje Nr. B2-736-527/2014 ir

Nustatė

2Kauno apygardos teismo 2013-06-12 nutartimi atsakovei buvo iškelta bankroto byla bei nustatytas 45 dienų terminas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriams finansiniams reikalavimams pareikšti (b. l. 4–8). Bankrutuojančios atsakovės administratorius nustatytu terminu pagal kreditorių pareikštus reikalavimus sudarė ir pateikė teismui tvirtinti sąrašą įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų. Pateikti kreditorių reikalavimai, dėl kurių pagrįstumo ar jų dydžio ginčo nebuvo, 2013-11-20 nutartimi buvo patvirtinti (b. l. 25–26).

3Pareiškėja 2013-10-04 prašymu, pateiktu atsakovės administratoriui, prašė įtraukti ją į atsakovės kreditorių sąrašą su 19 027,97 Lt finansiniu reikalavimu, kurį sudaro 3 989,97 Lt už mobiliojo ryšio paslaugas ir 15 040 Lt netesybų (b. l. 13).

4Atsakovė 2013-11-13 pateikė prieštaravimus dėl UAB „Omnitel“ pareikšto finansinio reikalavimo dalies, prašydama 15 040 Lt netesybų dalyje finansinio reikalavimo netvirtinti (b. l. 23–24). Atsakovės nuomone, kreditoriaus paskaičiuotos netesybos yra aiškiai per didelės, reikalavimas nepagrįstas, neįrodytas, todėl netvirtintinas. UAB „Omnitel“ priskaičiuotos netesybos viršija pagrindinę skolą kelis kartus, todėl yra aiškiai per didelės. Kreditorė netesybas grindžia tik pateikta suvestine, kurioje nurodytos sutartys, tačiau jos atsakovei nepateiktos. UAB „Omnitel“ nenurodo, kokius nuostolius ji patyrė dėl to, kad šalių pasirašyti susitarimai buvo nutraukti anksčiau numatyto termino. Visos neigiamos pasekmės, nutraukus susitarimus anksčiau numatyto termino, UAB „Omnitel“ pasireiškė tuo, kad atsakovei nebeteikiamos paslaugos, o atsakovė už neteikiamas paslaugas nemoka mokesčio. Pagal nustatytą teisinį reglamentavimą paslaugų teikėjas gali reikalauti tik tiesioginių nuostolių atlyginimo. Tiesioginių nuostolių dėl sutarties nutraukimo kreditorius nepatyrė. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, sutartinė atsakomybė yra kompensuojamojo pobūdžio ir neturi virsti bausme. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pasisakęs, kad neprotingai didelės netesybos prieštarauja viešajai tvarkai bei gerai moralei, suteikia kreditoriui galimybę nesąžiningai praturtėti skolininko atžvilgiu, todėl turi būti mažinami iki protingo dydžio CK 6.73 straipsnio 2 dalies, CK 6.258 straipsnio 3 dalies pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001-10-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-908). CK 1.5 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus. Tai yra bendroji CK norma, joje įtvirtinti civilinės teisės principai, taikytini visuose civilinės teisės institutuose. Laikytina, kad finansinio reikalavimo nepagristos dalies patvirtinimas iš esmės pažeistų bendruosius teisės principus, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus kitų kreditorių ir bankrutuojančios bendrovės atžvilgiu.

5Pareiškėja 2013-12-16 pateikė atsiliepimą į prieštaravimus, kuris pašalinus trūkumus teismo priimtas 2014-01-15 (b. l. 30–31, 55-56). Pareiškėja prašo įtraukti UAB „Omnitel“ į kreditorių sąrašą su 15 040 Lt finansiniu reikalavimu. Pareiškėja nurodo, kad ji su atsakove 2010-12-29 sudarė papildomą susitarimą dėl įrangos/paslaugų teikimo Nr. SP029795 (Susitarimas). Šio Susitarimo 5 punkto A dalyje nurodyta, kad, klientui sumažinus abonentų skaičių ar nutraukus šį Susitarimą/sutartį dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo anksčiau nei iki šio Susitarimo galiojimo pabaigos ar UAB „Omnitel“ atjungus kliento abonentus dėl įsiskolinimo, klientas įsipareigoja sumokėti 50 Lt baudą už kiekvieną atjungtą abonentą už kiekvieną mėnesį nuo abonento atjungimo dienos iki šio susitarimo galiojimo pabaigos. Atsakovė taip pat pasinaudojo akcija P0512N24C, pagal kurią mobilusis įrenginys buvo parduotas su nuolaida. Prašyme įjungti abonentą (-us) (Prašymas) nurodoma, kad klientas naudosis UAB „Omnitel“ teikiamomis ryšio paslaugomis ne mažiau kaip 24 mėnesius nuo nuolaidos suteikimo dienos. Prašymo nuostatose išdėstyta, kad, neišbuvus minimaliam naudojimosi ryšio paslaugomis terminui, abonentas bus išjungtas ir klientas turės sumokėti baudą, kurios dydis skaičiuojamas po 20 Lt su PVM už kiekvieną mėnesį nuo abonento išjungimo dienos iki minimalaus naudojimosi ryšio paslaugomis termino pabaigos. Atsakovės naudojami abonentai dėl susidariusių įsiskolinimų buvo išjungti. UAB „Omnitel“ siuntė pranešimus dėl netesybų sumokėjimo, tačiau atsakovė į siųstus raginimus nereagavo ir įsiskolinimo nepadengė. CK 6.156 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas sutarties laisvės principas, kuris reiškia, kad šalys gali laisvai sudaryti sutartis, savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, yra privaloma ir turi būti vykdoma. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 str. 2 d.). Pagal CK 6.71 straipsnio 2 dalį netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu. Remiantis tarp pareiškėjos ir atsakovės pasirašyto Susitarimo, suteiktos akcijos nuostatomis bei įsipareigojimu neišbuvus nurodyto termino, atsakovė už likusius neišbūtus mėnesius turėjo sumokėti 15 040 Lt.

6Atsakovė 2014-01-15 raštu (b. l. 77–79) informavo teismą apie nedalyvavimą teismo posėdyje ir papildomai nurodė, kad pareiškėja (kreditorius) kartu su atsiliepimu pateikė dokumentus, patvirtinančius netesybų dydį bei pagrįstumą, tame tarpe ir netesybų skaičiavimo lentelę, kurioje abonentų atjungimo diena yra nurodyta 2011-12-29/30. 2011-10-11 Kauno apygardos teismas nutartimi iškėlė UAB „Raviteka“ (šiuo metu UAB „Medinė linija“) restruktūrizavimo bylą. UAB „Raviteka“ restruktūrizuojamos įmonės statusą įgijo 2011-10-19. Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (ĮRĮ) 8 straipsnyje nustatyta, jog nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos draudžiama vykdyti visas pinigines prievoles, neįvykdytas iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, įskaitant palūkanų, netesybų ir privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka (...). 2010-12-29 Papildomo susitarimo 5 p. A dalyje šalys susitarė dėl 50 Lt dydžio baudos už kiekvieną atjungtą abonentą už kiekvieną mėnesį nuo abonento atjungimo dienos iki susitarimo galiojimo pabaigos. Atsižvelgiant į tai, jog abonentai buvo atjungti 2011-12-29/30 dienomis, kreditorius UAB „Omnitel“, vadovaujantis ĮRĮ 8 straipsniu, neturėjo teisės skaičiuoti netesybų.

7Į 2014-01-15 teismo posėdį šalių atstovai neatvyko, prašė bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant (b. l. 76–77). 2014-01-15 teismo posėdyje išnagrinėjus pareiškėjos finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimą, procesinio dokumento – nutarties priėmimas ir paskelbimas atidėtas 2014-01-22.

8Prašymas dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo tenkintinas iš dalies.

9Nustatyta, jog Kauno apygardos teismo 2011-10-11 nutartimi, įsiteisėjusia 2011-10-19, atsakovei buvo iškelta restruktūrizavimo byla Nr. B2-996-360/2012, kuri buvo nutraukta Kauno apygardos teismo 2012-07-12 nutartimi, įsiteisėjusia 2013-01-10 Lietuvos apeliaciniam teismui atmetus atskirąjį skundą. Kauno apygardos teismo 2013-06-12 nutartimi, įsiteisėjusia 2013-08-29, atsakovei iškelta bankroto byla Nr. B2-736-527/2014, bankroto administratoriumi paskirtas UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras (b. l. 4–8).

10Pareiškėja 2013-10-04 prašymu, pateiktu atsakovės administratoriui, prašė įtraukti ją į atsakovės kreditorių sąrašą su 19 027,97 Lt finansiniu reikalavimu, kurį sudaro 3 989,97 Lt už mobiliojo ryšio paslaugas ir 15 040 Lt netesybų (b. l. 13). Atsakovė 2013-11-13 pateikė prieštaravimus dėl UAB „Omnitel“ pareikšto finansinio reikalavimo dalies, prašydama 15 040 Lt netesybų dalyje finansinio reikalavimo netvirtinti (b. l. 23–24). Kauno apygardos teismas 2013-11-20 nutartimi patvirtino UAB „Omnitel“ 3 987,97 Lt finansinį reikalavimą (b. l. 25–26), klausimą dėl ginčijamo finansinio reikalavimo patvirtinimo išskyrė į atskirą bylą Nr. B2-1184-527/2014.

11Nustatyta, kad pareiškėja su atsakove 2010-12-29 sudarė papildomą susitarimą dėl įrangos/paslaugų teikimo Nr. SP029795 (Susitarimas). Šio Susitarimo 5 punkto A dalyje nurodyta, kad klientui sumažinus abonentų skaičių ar nutraukus šį Susitarimą/sutartį dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo anksčiau nei iki šio Susitarimo galiojimo pabaigos ar UAB „Omnitel“ atjungus kliento abonentus dėl įsiskolinimo, klientas įsipareigoja sumokėti 50 Lt baudą už kiekvieną atjungtą abonentą už kiekvieną mėnesį nuo abonento atjungimo dienos iki šio susitarimo galiojimo pabaigos. Atsakovė taip pat pasinaudojo akcija P0512N24C, pagal kurią mobilusis įrenginys buvo parduotas su nuolaida. Prašyme įjungti abonentą (-us) (Prašymas) nurodoma, kad klientas naudosis UAB „Omnitel“ teikiamomis ryšio paslaugomis ne mažiau kaip 24 mėnesius nuo nuolaidos suteikimo dienos. Prašymo nuostatose išdėstyta, kad, neišbuvus minimaliam naudojimosi ryšio paslaugomis terminui, abonentas bus išjungtas ir klientas turės sumokėti baudą, kurios dydis skaičiuojamas po 20 Lt su PVM už kiekvieną mėnesį nuo abonento išjungimo dienos iki minimalaus naudojimosi ryšio paslaugomis termino pabaigos.

12Bylos duomenys patvirtina, kad pagal šalių sudarytas sutartis prievolė mokėti netesybas atsakovei UAB „Raviteka“ atsiranda tuo atveju, jeigu nepasibaigus sutartyse nurodytam minimaliam naudojimosi ryšio paslaugomis terminui sutartis nutraukiama dėl atsakovės kaltės ir netesybų dydis skaičiuojamas už kiekvieną mėnesį nuo abonento išjungimo dienos iki minimalaus naudojimosi ryšio paslaugomis termino pabaigos. Byloje nėra ginčo, kad pareiškėja dėl susidariusio įsiskolinimo atsakovės naudojamus abonentus išjungė ir sudarytas sutartis nutraukė nuo 2011-12-29/30, šias aplinkybes patvirtina byloje esantys UAB ,,Omnitel“ 2009-10-31 ir 2011-12-30 pranešimai adresuoti atsakovei dėl netesybų apmokėjimo (b. l. 65–69). Netesybų dydį pagrindžia pareiškėjos pateikta pagal šalių sudarytas sutartis paskaičiuotų netesybų skaičiavimo lentelė (b. l. 70), iš kurios matyti, jog atsakovės naudojami 25 abonentai dėl susidariusių įsiskolinimų buvo išjungti 2011-12-29/30 dienomis, išskyrus abonentą pagal sutartį Nr. P0512N24C, atjungtą 2009-10-31 ir už kurio atjungimą buvo paskaičiuotos 40 Lt netesybos. UAB „Omnitel“ 2011-12-29/30 atjungus abonentus pagal sutartį Nr. SP029795 iki šio Susitarimo galiojimo pabaigos, t. y. iki 2012-12-29, pareiškėja paskaičiavo už 12 mėnesių 15 000 Lt netesybų, skaičiuojant po 50 Lt už kiekvieną mėnesį.

13ĮRĮ 8 straipsnyje numatyta, jog nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos:

141) draudžiama vykdyti visas pinigines prievoles, neįvykdytas iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, įskaitant palūkanų, netesybų ir privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nustatyti priverstinę hipoteką, servitutus, uzufruktą, įskaityti reikalavimus, įkeisti, parduoti ar kitaip perduoti įmonės turtą, reikalingą įmonės veiklai tęsti. Šio punkto apribojimai netaikomi gavus teismo leidimą šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais;

152) sustabdomas netesybų ir palūkanų už visų įmonės prievolių, susidariusių iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, skaičiavimas, išskyrus delspinigių už pavėluotai dėl darbdavio kaltės išmokėtą darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas skaičiavimą ir, jeigu sprendimas priimtas teismo nutartimi iškeliant restruktūrizavimo bylą, šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytus savanoriškus įmonės įsipareigojimus;

163) sustabdomas išieškojimas pagal vykdomuosius dokumentus ir reikalavimų įskaitymas. Antstolis ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos perduoda įmonės restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui įmonės turto, kuris iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo buvo areštuotas teismų ir kitų institucijų sprendimų vykdymui užtikrinti, bet neparduotas, arešto ir vykdomuosius dokumentus ir praneša apie tai turto saugotojui ir išieškotojui. Kreditoriaus reikalavimai, kurių nepatenkino antstolis, tenkinami šio įstatymo nustatyta tvarka;

174) restruktūrizuojama įmonė moka visas einamąsias įmokas.

18Teismo nuomone, atsakovės administratorius, prašydamas netvirtinti netesybų, nepagrįstai remiasi ĮRĮ 8 straipsniu, numatančiu netesybų skaičiavimo sustabdymą po restruktūrizavimo bylos iškėlimo, kadangi, kaip numatyta ĮRĮ 28 straipsnio 4 dalyje, nutraukus įmonės restruktūrizavimo bylą, privalomosios įmokos, palūkanų ir netesybų skaičiavimas bei išieškojimai, išskyrus jau įvykdytus įsipareigojimus, atnaujinami nuo jų skaičiavimo sustabdymo pradžios ir skaičiuojami už restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir už nagrinėjimo teisme laikotarpį, taip pat panaikinami kreditorių reikalavimų atsisakymai.

19Nors nagrinėjamuoju atveju atsakovei (buvusi UAB „Raviteka“, dabar –UAB „Medinė linija“) ginčo laikotarpiu, už kurį paskaičiuotos netesybos, ir buvo iškelta restruktūrizavimo byla, tačiau Kauno apygardos teismo 2012-07-12 nutartimi, įsiteisėjusia 2013-01-10, restruktūrizavimo bylą nutraukus, teismui netenkinus prašymo pratęsti terminą restruktūrizavimo planui patvirtinti, sustabdytas netesybų skaičiavimas turėjo būti atnaujintas nuo sustabdymo pradžios ir netesybos skaičiuojamos taip pat ir už restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir už nagrinėjimo teisme laikotarpį.

20Atsakovė taip pat prašo netvirtinti kreditoriaus paskaičiuotų netesybų, kadangi jos, pagrindinę skolą viršydamos kelis kartus, yra aiškiai per didelės, be to, reikalavimas nepagrįstas ir neįrodytas, nes kreditorė nenurodė, kokius nuostolius ji patyrė dėl to, kad šalių pasirašyti susitarimai buvo nutraukti anksčiau numatyto termino, o netesybas grindžia tik pateikta suvestine, kurioje nurodytos sutartys, tačiau jos atsakovei nepateiktos.

21Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad jeigu sutartimi sulygtos netesybos viršija kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, teismas turi teisę, vertindamas sutartimi sulygtų netesybų dydį, mažinti prašomas priteisti netesybas, taikydamas ne CK 6.73 straipsnio 1 dalį, bet 6.73 straipsnio 2 dalį, jei nustatomi šios normos taikymo pagrindai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų išplėstinės kolegijos 2007-10-12 nutartis byloje Nr. 3K-7-304/2007). Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, bet tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Netesybos nemažinamos, kai jos jau sumokėtos. Kaip nurodė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009-09-29 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2009, taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Taigi teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta.

22Teismas pritaria atsakovės administratoriaus argumentams, jog šiuo atveju kreditorės paskaičiuotos netesybos yra aiškiai per didelės, kadangi jos pagrindinę skolą (3 989,97 Lt) viršija daugiau kaip keturis kartus. Be to, itin svarbia laikytina aplinkybė, jog netesybos paskaičiuotos per laikotarpį, kai atsakovei jau buvo iškelta restruktūrizavimo byla, todėl visiškai pateisinama, jog įsigaliojus ĮBĮ 8 straipsnyje įtvirtintam draudimui vykdyti visas pinigines prievoles, neįvykdytas iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, buvo nuspręsta atjungti 25 abonentus anksčiau Sutarties termino pasibaigimo. Be to, teismas sutinka su administratoriaus teiginiu, jog kreditorė neįrodė jos patirtų nuostolių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo dydžio. Teismo nuomone, 15 040 Lt finansinio reikalavimo, kurį sudaro vien tik netesybos, patvirtinimas sudarytų pagrindo kreditorei piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti, tuo labiau, kad, jeigu atsakovė būtų paprašiusi taikyti ieškinio senatį, iš vis nebūtų pagrindo kaip finansinio reikalavimo tvirtinti jokio netesybų dydžio.

23Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas aiškiai per dideles netesybas mažina iki 1 290 Lt, laikydamas, jog teisinga, sąžininga ir protinga būtų netesybas už 26 abonentus skaičiuoti tik už vieną mėnesį, tuo labiau, kad kreditorė net neįrodinėjo jos patirtų nuostolių, dėl ko nėra pagrindo išvadai, jog iki 1 290 Lt sumažintos netesybos yra mažesnės už kreditorės nuostolius.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

25pareiškėjos UAB „Omnitel“ prašymą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo tenkinti iš dalies.

26Patvirtinti UAB „Omnitel“ 1 290 Lt finansinį reikalavimą UAB „Medinė linija“ (buvusi UAB „Raviteka“) bankroto byloje.

27Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolita... 2. Kauno apygardos teismo 2013-06-12 nutartimi atsakovei buvo iškelta bankroto... 3. Pareiškėja 2013-10-04 prašymu, pateiktu atsakovės administratoriui, prašė... 4. Atsakovė 2013-11-13 pateikė prieštaravimus dėl UAB „Omnitel“ pareikšto... 5. Pareiškėja 2013-12-16 pateikė atsiliepimą į prieštaravimus, kuris... 6. Atsakovė 2014-01-15 raštu (b. l. 77–79) informavo teismą apie... 7. Į 2014-01-15 teismo posėdį šalių atstovai neatvyko, prašė bylą... 8. Prašymas dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo tenkintinas iš dalies.... 9. Nustatyta, jog Kauno apygardos teismo 2011-10-11 nutartimi, įsiteisėjusia... 10. Pareiškėja 2013-10-04 prašymu, pateiktu atsakovės administratoriui, prašė... 11. Nustatyta, kad pareiškėja su atsakove 2010-12-29 sudarė papildomą... 12. Bylos duomenys patvirtina, kad pagal šalių sudarytas sutartis prievolė... 13. ĮRĮ 8 straipsnyje numatyta, jog nuo teismo nutarties iškelti įmonės... 14. 1) draudžiama vykdyti visas pinigines prievoles, neįvykdytas iki teismo... 15. 2) sustabdomas netesybų ir palūkanų už visų įmonės prievolių,... 16. 3) sustabdomas išieškojimas pagal vykdomuosius dokumentus ir reikalavimų... 17. 4) restruktūrizuojama įmonė moka visas einamąsias įmokas.... 18. Teismo nuomone, atsakovės administratorius, prašydamas netvirtinti netesybų,... 19. Nors nagrinėjamuoju atveju atsakovei (buvusi UAB „Raviteka“, dabar –UAB... 20. Atsakovė taip pat prašo netvirtinti kreditoriaus paskaičiuotų netesybų,... 21. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad jeigu sutartimi sulygtos... 22. Teismas pritaria atsakovės administratoriaus argumentams, jog šiuo atveju... 23. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas aiškiai per dideles netesybas... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu,... 25. pareiškėjos UAB „Omnitel“ prašymą dėl finansinio reikalavimo... 26. Patvirtinti UAB „Omnitel“ 1 290 Lt finansinį reikalavimą UAB „Medinė... 27. Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti...