Byla 2-555-878/2013
Dėl skolos išieškojimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Inga Liubinienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Prienų butų ūkis“ ieškinį atsakovei R. S. dėl skolos išieškojimo,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Prienų butų ūkis“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės R. S. 1497,98 skolą, 101,28 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovė gyvena bute, esančiame ( - ), pagal 2008 m. vasario 8 d. su Birštono savivaldybės administracija, atstovaujama UAB „Prienų butų ūkis“, sudarytą Birštono savivaldybės socialinio būsto nuomos sutartį Nr. 2, kuria atsakovė įsipareigojo kas mėnesį mokėti buto nuomos ir komunalinių paslaugų mokesčius. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 3 dalimi, atsakovė privalo apmokėti pagal ieškovės pateiktą sąskaitą iki atsiskaitomojo mėnesio pabaigos už ieškovės, kaip daugiabučio namo administratoriaus, teikiamas paslaugas: pastato eksploataciją ir administravimą. Atsakovė nuo 2009 m. vasario mėnesio už suteiktas paslaugas moka nereguliariai arba visiškai nemoka. Laikotarpiu nuo 2009 m. vasario mėnesio iki 2013 m. kovo 1 d. atsakovė yra skolinga ieškovei iš viso 1497,98 Lt. Atsakovės pareigą mokėti už ieškovės suteiktas komunalines ir pastato administravimo paslaugas numato CK 4.82 straipsnio 3 dalis, t.y. butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. CK 4.84 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje. Ieškovė eksploatuoja ir administruoja gyvenamąjį namą, kuriame gyvena atsakovė, todėl ji turi teisę gauti atlyginimą už pastato eksploataciją ir administravimą, o atsakovė turi pareigą mokėti už suteiktas paslaugas. Atsakovė, laiku neapmokėjusi už suteiktas paslaugas, privalo mokėti 0,04 % delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Tokį delspinigių dydį numato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 25 d. nutarimas Nr. 124 „Dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos“. Atsižvelgiant į atsakovės skolą ir praleistą teminą atsiskaityti, atsakovė ieškovei turi sumokėti 101,28 Lt delspinigių.

3Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė grindžia: mokesčio už daugiabučio gyvenamojo namo bendros nuosavybės administravimą buhalterine pažyma (b.l. 8-9), mokesčio už daugiabučio gyvenamojo namo nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą) buhalterine pažyma (b.l. 10-11), mokesčio už daugiabučio gyvenamojo namo šildymo ir karšto vandens priežiūrą buhalterine pažyma (b.l. 12-13), buhalterine pažyma už daugiabučio gyvenamojo namo bendro naudojimo objektų atnaujinimo (remonto) darbus (b.l. 14), delspinigių už nesumokėtus mokesčius skaičiuote (b.l. 15), reikalavimu sumokėti skolą (b.l. 16), Birštono savivaldybės socialinio būsto nuomos sutartimi Nr. 2 (b.l. 17-18), socialinio būsto, esančio ( - ), perdavimo ir priėmimo aktu Nr. 2 (b.l. 19-20).

4Atsakovei R. S. adresuoti procesiniai dokumentai ir teismo pranešimas dėl teisės per 20 dienų terminą pateikti atsiliepimą įteikti asmeniškai 2013 m. balandžio 09 d. (b. l. 29). Terminas atsiliepimui pateikti baigėsi 2013 m. balandžio 29 d. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalis). Atsakovė R. S. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį ir, esant ieškovės prašymui priimti sprendimą už akių, priimtinas sprendimas už akių.

7Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovė R. S. yra buto, esančio ( - ), nuomininkė (b.l. 17-18, 19-21). Gyvenamajame name, esančiame ( - ), kurio bute ( - ) gyvena atsakovė, gyvenamojo namo savininkų bendrija neįsteigta, jungtinės veiklos sutartis nesudaryta. Jei butų ar kitų patalpų savininkai nėra įsteigę gyvenamojo savininkų bendrijos arba nėra sudarę jungtinės veiklos sutarties, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius, kuris veikia pagal savivaldybės mero (valdybos) suteiktus įgaliojimus. Iš bylos duomenų matyti, kad UAB „Prienų butų ūkis“ paskirta gyvenamojo namo, kuriame yra atsakovei priklausantis gyvenamasis būstas administratoriumi. Administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje (CK 4.84 straipsnis). Ieškovės 2013 m. kovo 20 d. buhalterinėse pažymose (b.l. 8-9, 10-11, 12-13, 14) pateikti duomenys dėl gyvenamojo namo bendrosios nuosavybės administravimo ir eksploatavimo patvirtina, kad atsakovė už laikotarpį nuo 2009 m. vasario mėnesio iki 2013 m. kovo 1 d. skolinga ieškovei iš viso 1497,98 Lt (741,67 Lt už pastato eksploatavimą, 332,99 Lt už pastato administravimą, 401,14 Lt už pastato šildymo ir karšto vandens įrenginių priežiūrą, 22,18 Lt už pastato bendro naudojimo objektų remonto darbus) ir 101,28 Lt delspinigių (b.l. 15). Rašytiniais bylos duomenimis įrodyta, kad ieškovė administruoja gyvenamąjį namą, kuriame gyvena atsakovė, teisės aktų nustatyta tvarka, todėl ji turi teisę reikalauti iš atsakovės išlaidų už teikiamas paslaugas, o atsakovė turi pareigą atlyginti ieškovei jos turėtas išlaidas. Iš atsakovės ieškovei priteistina 1497,98 Lt už suteiktas paslaugas ir 101,28 Lt delspinigių (CK 4.82, 4.84, 4.237, 6.1, 6.71 straipsniai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 patvirtintų „Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų“ 2.2, 2.3, 5.7, 8, 9 punktai). Iš atsakovės taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2013 m. balandžio 5 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

9Iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 72,00 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 straipsnio 1 dalis) ieškovės naudai.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285 ir 286 straipsniais,

Nutarė

11Ieškinį tenkinti visiškai.

12Priteisti iš atsakovės R. S., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), 1497,98 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus devyniasdešimt septynis litus 98 ct) skolos, 101,28 Lt (vieną šimtą vieną litą 28 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1497,98 Lt sumą nuo 2013 m. balandžio 5 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 72,00 Lt (septyniasdešimt du litus 00 ct) žyminio mokesčio ieškovei UAB „Prienų butų ūkis“, įmonės kodas 170609076, Kęstučio g. 37, LT-59129, Prienai, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), AB DNB bankas, banko kodas 40100.

13Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

14Ieškinį pateikusi šalis sprendimą per 30 dienų gali apeliaciniu skundu apskųsti Kauno apygardos teismui, paduodant skundą per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai